Dzimšanas fakta un paternitātes reģistrēšana

 

Par pakalpojumu

Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.

Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu, vai pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu vai paternitātes fakta konstatēšanu.

Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana

Klātienē: Stopiņu novada domes Dzimtsarakstu nodaļā, Institūta ielā 3, Ulbroka, Stopiņu novads

Pakalpojumu saņēmēji

Fiziska persona: bērna vecāki, bērna vecāku pilnvarota persona.

Iesniedzamie dokumenti, veidlapas

Dzimšanas fakta reģistrēšanai:

  1. ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par bērna piedzimšanu;
  2. vecāku personu apliecinošs dokuments;
  3. vecāku laulības apliecība.

Paternitātes atzīšanai:

  1. paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīta veidlapa);
  2. bērna mātes vīra vai bijušā vīra, bērna mātes un bērna bioloģiskā tēva kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums;
  3. spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts;
  4. vecāku personu apliecinošs dokuments;

Ja dzimšanas fakts ir jau reģistrēts – bērna dzimšanas apliecība.

Maksa

Nav

Normatīvie akti

Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums

Ministru kabineta 03.09.2013 noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”

Administratīvais process

Tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētā kārtībā

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 darba diena

Kontaktinformācija:

Stopiņu novada domes Dzimtsarakstu nodaļā, Institūta ielā 14, Ulbroka, Stopiņu novads
Tālr.: 67910564, 27757381
Adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Brīdinājums Par dzimšanas civilstāvokļa aktu reģistrācijas termiņa neievērošanu bez attaisnojošiem iemesliem saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 203.pantu iespējams naudas sods līdz 35 EUR.

 

Atpakaļ