• Sākums
  • /
  • PAKALPOJUMI
  • /
  • Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecības vietas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai iekārtošanai un ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecības vietas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai iekārtošanai un ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

 
Par pakalpojumu Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecības vietas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai iekārtošanai un ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai
Pakalpojuma pieprasīšana Klātienē – Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs, Stopiņu novada dome, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Pasts - Stopiņu novada dome, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
E-pasts – novada.dome@stopini.lv (elektroniski parakstīts)
Pakalpojuma saņemšana Klātienē – Stopiņu novada domē Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrā, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads
Pakalpojumu saņēmēji Juridiskas personas
Iesniedzamie dokumenti, veidlapas

Jāiesniedz iesniegums un jāpievieno dokumenti saskaņā ar Stopiņu novada 2012.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem nr.26/12 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Stopiņu novadā”

Veidlapa:  Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai-sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

Maksa Saskaņā 2012.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem nr.27/12 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Stopiņu novadā”
Normatīvie akti

Ministru Kabineta 12.05.2010 noteikumi Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību"

2012.gada 28.novembra saistošie noteikumi nr.26/12 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Stopiņu novadā”

2012.gada 28.novembra saistošie noteikumi nr.27/12 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Stopiņu novadā”

Pakalpojuma saņemšanas termiņš 5 darba dienas
Kontaktinformācija Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs, Stopiņu novada dome, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Tālr.: 66954851, e-pasts: stopini@pakalpojumucentri.lv

 

Atpakaļ