Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai

 
Par pakalpojumu Stopiņu novada pašvaldības saskaņojuma saņemšana ielas tirdzniecības vietu iekārtošanai publiskās vietās un atļauju izsniegšana ielu tirdzniecībai; atļauju izsniegšana alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā
Pakalpojuma pieprasīšana Klātienē – Ulbrokas Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs, Stopiņu novada dome, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Pasts - Stopiņu novada dome, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
E-pasts – novada.dome@stopini.lv (elektroniski parakstīts)
Pakalpojuma saņemšana Klātienē – Stopiņu novada domes Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads
Pakalpojumu saņēmēji Juridiskas un fiziskas personas
Iesniedzamie dokumenti, veidlapas

Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai, un jāpievieno dokumenti saskaņā ar Stopiņu novada 2012.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem nr.26/12 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Stopiņu novadā”

Veidlapas: Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai  

Maksa Saskaņā 2012.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem nr.27/12 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Stopiņu novadā”
Normatīvie akti

Ministru Kabineta 12.05.2010 noteikumi Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību"

2012.gada 28.novembra saistošie noteikumi nr.26/12 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Stopiņu novadā”

2012.gada 28.novembra saistošie noteikumi nr.27/12 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Stopiņu novadā”

Pakalpojuma saņemšanas termiņš 5 darba dienas, izņemot gadījumus, kas noteikti 2012.gada 28.novembra saistošajos noteikumos nr.26/12 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Stopiņu novadā”
Kontaktinformācija Ulbrokas Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs, Stopiņu novada dome, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Tālr.: 66954851, e-pasts: stopini@pakalpojumucentri.lv

 

Atpakaļ