• Sākums
  • /
  • PAKALPOJUMI
  • /
  • Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību un izziņu izsniegšana

Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību un izziņu izsniegšana

 

Par pakalpojumu

Personām iespējams atkārtoti saņemt:

  1. Laulības apliecību
  2. Dzimšanas apliecību
  3. Miršanas apliecību
  4. Izziņu vai izrakstu no civilstāvokļa aktu reģistra

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē: Stopiņu novada domes Dzimtsarakstu nodaļā, Institūta ielā 3, Ulbrokā, Stopiņu novadā, LV-2130.

Elektroniski: Iesniegums iestādei vai izmantojot E-adresi

Tuvākajā Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī, ja persona atrodas ārvalstī.

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei

Pakalpojumu saņēmēji

Jebkura persona

Iesniedzamie dokumenti, veidlapas

Personas iesniegums

Notariāli apliecinātu pilnvaru, ja atkārtotu dokumentu pieprasa pilnvarota persona

Radniecību vai pieprasījuma mērķi pierādošus dokumentus, ja izziņu pieprasa par citu personu

Maksa

Valsts nodeva par atkārtotu apliecību izsniegšanu 7,00 EUR

Maksa par izziņu vai izrakstu no civilstāvokļa aktu reģistra – 2,80 EUR

Normatīvie akti

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums

Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”

Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumi Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”

Stopiņu novada domes 25.02.2009. saistošie noteikumi nr.04/09 “Par pašvaldības nodevām Stopiņu novada teritorijā”

Administratīvais process

Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

30

Kontaktinformācija:

Stopiņu novada domes Dzimtsarakstu nodaļa
Tālr.: 67910564, 27757381; e-pasts:dzimtsaraksti@stopini.lv
Institūta ielā 3, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Atpakaļ