Arhīva informācijas izsniegšana

 

Par pakalpojumu

Dokumentu un apliecinātu to kopiju izsniegšana no Stopiņu novada domes arhīva

Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana

Klātienē – Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs, Stopiņu novada dome, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Nosacījumi/ pakalpojumu saņēmēji

Pakalpojumu var saņemt

  • Fiziskas personas
  • Juridiskas personas

Iesniedzamie dokumenti, veidlapas

  • Fiziskām personām jāuzrāda personu apliecinošs dokuments,
  • juridiskām personām - pilnvara un personu apliecinošs dokuments.

Veidlapa: Iesniegums pašvaldībai

Iesniegumā jānorāda:

  • detalizēts nepieciešamās informācijas apraksts;
  • izsniedzamās informācijas izmantošanas mērķis.

Maksa

Fiziskām personām – 1.40 euro
Juridiskām personām – 2.80 euro

Normatīvie akti

Arhīvu likums http://likumi.lv/doc.php?id=205971

Fizisko personu datu aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=4042

Informācijas atklātības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=50601

Personu apliecinošu dokumentu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=243484

Stopiņu novada domes 25.02.2009., saistošie noteikumi Nr.04/09 “Par pašvaldības nodevām Stopiņu novada teritorijā” http://stopini.lv/media/regulationsfiles/56728c1c3b6d6.pdf

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

15 dienu laikā, ja informācijai nav nepieciešama papildu apstrāde.

30 dienu laikā, ja informācijai nepieciešama papildu apstrāde, un ne vēlāk kā 15 dienu laikā paziņo par to iesniedzējam.

Kontaktinformācija:

Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs, Stopiņu novada dome, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Tālr.: 66954851, e-pasts: stopini@pakalpojumucentri.lv

Atpakaļ