Pašvaldības aģentūra Stopiņu ambulance

 

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ambulatorie pakalpojumi ( t.sk. akūto pacientu pieņemšana, procedūras un analīzes) tiek sniegti pēc iepriekšēja pieraksta. 
Tālruņi ambulances reģistratūrā 67910796, mob.tālr. 29182238.
 
www.stopinuambulance.lv/

* * *

Vadītāja Vija Ikauniece
Adrese: Institūta iela 20, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Tīmekļa vietne: http://www.stopinuambulance.lv/jaunumi

Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Stopiņu ambulance” nolikums 

Veselības aprūpes pakalpojumu saraksts saskaņā ar Ministru kabineta 28.08.2018 noteikumiem Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”, spēkā no 01.01.2020.

24.09.2014., saistošie noteikumi nr. 11/14 "Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Stopiņu ambulance” sniegtie pakalpojumi". Konsolidēts.

PA „Stopiņu ambulance” VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2021.-2024. gadam

Tālruņi ambulances reģistratūrā 67910796, mob.tālr. 29182238
E-pasts: stopinu.ambulance@apollo.lv
Tīmekļa vietne: http://www.stopinuambulance.lv/jaunumi

Primārās aprūpes māsa, tālr. 67910796, mob.29182238.
Primārās aprūpes māsa Procedūru kabinetā, tālr. 67910796.

Stopiņu ambulances darba laiks

Pirmdiena     08:00 - 16:00
Otrdiena       11:00 - 19:00
Trešdiena      08:00 - 16:00
Ceturtdiena  11:00 - 19:00
Piektdiena     08:00 - 16:00

Analīžu pieņemšana: 

Pirmdienās no 8:00-9:30
Trešdienās no 8:00-9:00

Ģimenes ārstes Vijas Ikaunieces pacientu pieņemšanas laiks
Iepriekš pierakstīties par tālruni 67910796 vai 29182238. Mājas vizītes pieteikšana līdz 15:00 pa tālruni 67910796 vai 29182238.
Institūta iela 20, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

 Diena

Akūtā stunda

Pieņemšana pēc pieraksta 

 Zīdaiņu pieņemšana

Pirmdiena 

 09:00 - 10:00

 10:00 - 13:00

 

Otrdiena 

14:00 - 15:00 

 15:00 - 19:00

 

Trešdiena

 08:00 - 9:00

 

 09:00 - 14:00

Ceturtdiena

 14:00 - 15:00 

 15:00 - 17:00

 17:00 - 19:00

Piektdiena

 08:00 - 9:00

 09:00 - 13:00

 


Ģimenes ārstes Kristīne Grosvaldes pieņemšanas laiks
Iepriekš pierakstīties pa tālruni 22310709 vai 67910796. Mājas vizītes pieteikšana līdz 15:00 pa tālruni 67910796 vai 22310709.
Institūta iela 20, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

 Diena

 Pieņemšanas pēc pieraksta

 Akūtā stunda

 Zīdaiņu pieņemšana

 Pirmdiena

09:00 - 12:00

12:00 - 13:00

 

 Otrdiena

15:00 - 18:00

18:00 - 19:00

 

 Trešdiena

09:00 - 13:00

08:00 - 09:00

 

 Ceturtdiena

 

14:00 - 15:00

11:00-14:00

 Piektdiena

09:00 - 13:00

08:00 - 09:00

 


Ģimenes ārstes Andas Opuļas pieņemšanas laiks, tālruņi 67910796, mob.tālr. 27854718
Institūta iela 20, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Diena

Akūtā stunda

Pieņemšana pēc pieraksta

Zīdaiņu pieņemšana

Pirmdiena

12:00 - 13:00

9:00 – 12:00

 

Otrdiena

12:00 - 13:00

 

9:00 - 12:00

Trešdiena

11:00 - 12:00

8:00 - 11:00

 

Ceturtdiena

18:00 -19:00

15:00 – 18:00

 

Piektdiena

11:00 – 12:00

8:00 – 11:00

 

 

Ginekologa pieņemšana, pieteikšanās reģistratūrā pa tālr.67910796

 Diena

Pieņemšanas laiks 

Otrdiena

13:00 - 19:00

Piektdiena

08:00 - 13:00

 

Zobārstniecība GATANNA SIA, Stopiņu ambulances telpās Institūta iela 20, Ulbrokā
Tālr. pierakstam 29847997. Pacientu pieņemšana tikai pēc iepriekšēja pieraksta!
Zobārstniecības kabineta cenrādis.
Pieņemšanas laiks:

Diena Pieņemšanas laiks
Pirmdiena 10:00-17:00, Dr.Jekaterina Sarvuta
Otrdiena 10:00-18:00, Dr.Arina Burnašova
Ceturtdiena 10:00-18:00, Dr.Arina Burnašova

 

Upesleju doktorāts

Adrese: Zahārija Stopija iela 14, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118 

Prakses tālrunis iepriekšeja pieraksta veikšanai pie ārsta un mājas vizīšu pieteikšanai - 27844094.

E-pasts: upesleju.doktorats@inbox.lv

Ģimenes ārsta Ritvara Ziedoņa pacientu pieņemšanas laiks:

Diena 

Akūtā stunda

 Pieņemšana pēc pieraksta

Zīdaiņu pieņemšana

Pirmdiena

14:00 - 15:00

 15:00 - 18:00

 

Otrdiena 

08:00 - 09:00

 09:00 - 12:00

 

Trešdiena

08:00 - 09:00

 09:00 - 12:00

 

Ceturtdiena

14:00 - 15:00

 15:00 - 19:00

 

Piektdiena

08:00 - 09:00

 

 09:00 - 12:00

Analīžu noņemšana: otrdienās no plkst.8:30-11:00.

Doktorāta darba laiks:

Pirmdiena       11:00 - 19:00
Otrdiena         08:00 - 16:00
Trešdiena       08:00 - 16:00
Ceturtdiena    11:00 - 19:00
Piektdiena       08:00- 16:00

Ģimenes ārsts: R.Ziedonis, tālr. 67957911.

Atpakaļ