Navigācija

Stopiņu novada Goda Pilsoņi 2019.gadā

 

2019. gadā atzinību “Stopiņu novada Goda Pilsonis” saņēma Alise Volkova, Zenta Kazule un Ginta Ozoliņa. 

Stopiņu novada Goda Pilsonis ir tradīcija, kurā godinām tos līdzcilvēkus, kuri dara vairāk nekā prasa viņu ikdienas darbs. Kopš 2012. gada atzinība piešķirta ir 38 novadniekiem.

Alisei Volkovai, atzinība piešķirta par mūža ieguldījumu Stopiņu novada attīstībā, ilggadēji veicot domes sekretāres un juristes pienākumus deviņdesmito gadu sākumā, veidojot jauno pašvaldību sistēmu, un par ilggadējo Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas darbu. Savā pieteikumā iedzīvotāji rakstīja: “Pašreiz Stopiņu novadā nav tik sena, aktīva cilvēka, kurš savu lielāko dzīves daļu veltījis darbam Stopiņu domē, kā arī ļoti aktīva sabiedriskā pensionāru padomes darbiniece.”

Zentai Kazulei, atzinība par mūža ieguldījumu Stopiņu novada attīstībā, strādājot par Stopiņu ciema izpildkomitejas vadītāju 80-tajos gados, kad tika veikta ciemu ielu nosaukumu sakārtošana un piešķiršana, un ilggadējo darbu un ieguldījumu Stopiņu novada bāriņtiesas izveidē un attīstībā no pirmās darbības dienas.

Gintai Ozoliņai, Stopiņu novada handbola sieviešu komandas “Stopiņi NHK” ilggadējai trenerei, piešķirta atzinība par augstiem sasniegumiem novada labā - komanda izcīnījusi 10 Latvijas čempionu titulus, zelta medaļas Latvijas Olimpiādēs, organizē un piedalās starptautiskos handbola turnīros. Pieteicēji rakstīja: “Ginta vienmēr bijusi trenere, kura sniedz nepieciešamo atbalstu un prot vadīt komandu. Iegūtās zināšanas kā spēlētajai palīdzējušas iemācīt saviem audzēkņiem spēles disciplīnu un taktiku. Viņa ir trenere, kura piekopj godīgas spēles principus. Vienmēr tiek prasīta maksimāla atdeve no spēlētājiem, kā arī viņas kā treneres ieguldījums ir simtprocentīgs.” Ginta Ozoliņa ir arī Stopiņu pamatskolas direktora vietniece, apkopojusi iespaidīgu vēsturisko materiālu par handbola attīstību novadā.

2019. gada Goda Pilsones sveica Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne un priekšsēdētājas vietnieks Ainārs Vaičulens. Bija sanākuši arī radi, draugi un kolēģi, kas sirsnīga sveica atzinības saņēmējas. Izskanēja daudz labu vārdu un sirsnīgu vēlējumu.

No kreisās: Zenta Kazule, Vita Paulāne, Ginta Ozoliņa, Alise Volkova, Ainārs Vaičulens.

Ar izjustu koncertu “DZĪVES DZIESMA”, visus priecēja komponists Māris Lasmanis ar dziesmu programma ar dzejnieka Friča Bārdas tekstiem, kuras izpildīja solisti Ieva Parša un Mārtiņš Zvīgulis.


 
Fotogalerija: https://stopini.lv/lv/galerijas/stopinu-novada-goda-pilsona-atzinibas-pasniegsana-2019gada-542

Informāciju sagatavoja
I.Skrastiņa
Stopiņu novada dome

(11.11.2019.)

Atpakaļ