Navigācija

Stopiņu novada Goda Pilsoņi 2018.gadā

 

2018. gada 9. novembrī Ulbrokas kultūras namā notika svinīga atzinības “Stopiņu novada Goda pilsonis” pasniegšana. 

Šogad Atzinība pasniegta četriem pašaizliedzīgiem cilvēkiem, kas jau ilgus gadus strādā dažādās Stopiņu novada iestādēs. 


No kreisās: Alvils Altmanis, Ārija Vītoliņa, Aija Šibajeva, Viktors Vindelis

Atzinības pasniegšanā muzicēja koklētāju ansamblis “Tīne”, kura priekšnesumos dzirdējām gan latviešu tautas melodijas, gan Goda pilsoņa, komponista Alvila Altmaņa kompozīciju. Par godu mūsu valsts simtgadei un Atzinības saņēmēju godināšanai, pasākums turpinājās ar vīru kopas “VILKI” patriotisko koncertu “Tēvijas dziesmas”.

Pateicamies mūsu novada iedzīvotājiem par spēju saskatīt un novērtēt savu līdzgaitnieku nesavtīgi paveikto Stopiņu novada attīstībā.

Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/galerijas/stopinu-novada-goda-pilsona-atzinibas-pasniegsana-491 

Par Atzinības saņēmējiem no pieteikuma anketām

Ārija Vītoliņa, tautas lietišķās mākslas studijas “Ulbroka” vadītāja, Gaismas internātpamatskolas un pamatskolas “Rīdze” skolotāja. Pieteikuma anketā plaši aprakstīts tekstilmākslinieces Ārijas Vītoliņa paveiktais. Īsam ieskatam: “Kopš 1988. gada tautas lietišķās mākslas studiju “Ulbroka” vada tekstilmāksliniece Ārija Vītoliņa. Ulbrokas vidusskolā aušanas nodarbības vadījusi no 1992.-2003. gadam. Pa šiem gadiem Ārija tautas lietišķās mākslas prasmēs ir izskolojusi daudzus amatierus un interesentus (no 1975.-2007. gadam studijā sagatavoti 14 tautas daiļamata meistari), kurus ir uzrunājusi latviešu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, uzturēšana un pārmantošana no paaudzes paaudzē. Nav izskaitāmi tie cilvēki, kuri iegriezušies studijā, lai piepildītu kādu savu sen lolotu sapni. Ir patiesi jauki apzināties, ka dzīvojam laikā, kad spējam novērtēt mūsu tautas kultūrvēsturisko mantojumu, īpaši izceļot latviešu tautastērpu. Tas nebūtu iespējams, ja mums Latvijā nebūtu šādi cilvēki, kuros dzīvo ticība un pārliecība par savu varēšanu un uzdrīkstēšanos ienest mūsu steidzīgajā ikdienā patiesas vērtības. 
Studijā ik gadu ienāk jauni dalībnieki, bet patiess prieks ir par Ārijas spēju rūpēties par tiem dalībniekiem, kuri savu aktīvo darbošanos studijā beiguši.
Lai arī jau daudzus gadus novadā tiek rīkotas aušanas studijas darbu izstādes, uzsākot Stopiņu novada jostas aušanu, 2011. gada rudenī, studijā un tajā darītais nokļuva līdz daudz plašākam cilvēku lokam, jo ikviens tika aicināts noaust savu jostas fragmentiņu.
Novadnieku iesaiste turpinājās pie idejas par mūsu – Stopiņu novada tautastērpa darināšanu, un 2017. gada maijā šis sapnis tika piepildīts, pateicoties Ārijas nenovērtējamam ieguldījumam un mākslinieciskajam redzējumam tērpa kompozīcijas veidošanā.
Ārijai Vītoliņai  ir uzticēti darināt un studijā tapuši - Lielais Deju svētku karogs, 2003. gada Dziesmu svētku karogs, Stopiņu pagasta karogs, Rīgas rajona Dziesmu un deju svētku karogs, Stopiņu novada zemessardzes veterānu apvienības karogs. Ārija Vītoliņa ir bijusi autore un darinājusi Jūras akadēmijas karogu, Stopiņu novada daudzbērnu ģimeņu biedrības “Māra” karogu, Stopiņu pagasta sporta spēļu karogu, Drustu pagasta ģerboni un karogu, Stopiņu novada deju kolektīva „Luste” karogu un daudzus citus karogus. 2018. gadā tika atjaunots Zemessardzes 19. kaujas nodrošinājuma bataljona karogs.
Pateicoties Ārijas Vītoliņas iniciatīvai, enerģijai un viedajiem padomiem, ir tapuši daudzi krāšņi un kvalitatīvi darbi, ar kuriem studija regulāri piedalās izstādēs visā Latvijā. Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētku lietišķās mākslas izstādē “Radītprieks” bija izstādīti 11 studijas dalībnieču darbi. Vēl varētu minēt daudzus Ārijas paveiktos darbus, bet vislielākā mūsu pateicība un prieks ir par viņas klātbūtni, padomu, ierosmi un enerģiju jaunu ideju īstenošanā.

Aija Šibajeva, Sauriešu dienas centra vadītāja. Pieteikumā iedzīvotāji par Aiju Šibajevu raksta: “Viņa ir Sauriešu ciemata latviskā dvēselīte un Sauriešu dienas centrā strādā jau no tā dibināšanas 2004. gada decembra. Viņa vienmēr ir atsaucīga, izpalīdzīga, aktīva, radoša, dzīvespriecīga un vienkārši gaišs cilvēks.
Aija Šibajeva ik dienas ir kopā ar mūsu ciemata bērniem, gan dienas centrā, gan Stopiņu pamatskolā, gan sporta un izklaides aktivitātēs, gan radošajās darbnīcās un galda spēlēs, gan tematiskajos vakaros un ekskursijās pa visu Latviju, Lietuvu un Igauniju.
Daudzi Sauriešu iedzīvotāji, ne tikai bērni, pie viņas var atnākt ar savu rūpi, vai tas būtu kāds ikdienišķs sīkums, problēma vai bēda, vai vienkārši vēstule, kas jāiztulko latviešu vai krievu valodā – viņa vienmēr atradīs pareizos vārdus un risinājumus, vienmēr palīdzēs ar savu padomu un zināšanām. Pie viņas vienmēr var meklēt un atrast atbalstu jebkurai idejai, kas saistīta ar Sauriešu ciemata attīstību, bērnu izglītošanu un atpūtas pilnveidošanu, mūsu novada labiekārtošanu un sakopšanu.
Aija Šibajeva vienmēr ir kustībā, gan darbā, gan privātajās gaitās. Sarakstījusi un realizējusi vairāk kā trīsdesmit nozīmīgus projektus visā Stopiņu novadā. Sauriešu dienas centrs var lepoties, ka pēdējos piecus gadus pie mums ik gadu atbrauc brīvprātīgie no dažādām pasaules valstīm, kas ienes mūsu bērnu ikdienā krāsainību, paplašina mūsu bērnu redzesloku un draugu pulku, kā arī bērni mācās kontaktēties angļu, itāļu, spāņu valodās un iepazīt citu tautu kultūru un tradīcijas.
Aija ir mūsu Sauriešu ciema dvēselīte un stiprais balsts!!! Par viņu mēs varam teikt tā – ka viņa ir cilvēks “savā vietā”, un tas mums ikvienam nozīmē ļoti daudz! Kaut mūsu novadā būtu arvien vairāk šādu cilvēku!”

Alvils Altmanis, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas saksofona un klarnetes spēles skolotājs. Bijušie komponista audzēknī un kolēģi pieteikuma anketā raksta: “UMMS himnas autors. Komponists. Daudzu UMMS koncertu aranžētājs, dalībnieks (gan kā izpildītājs, gan kā diriģents). Persona, kas reprezentē UMMS Latvijas mūzikas vidē. Absolventi piedalās valsts un starptautiska mēroga pasākumos un konkursos, turpina mācīties mūziku augstākas pakāpes izglītības iestādēs. Absolventi spēlē orķestros, kuri piedalās Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos, iegūst augstākās pakāpes. 
Alvils ir pazīstams visās Latvijas mūzikas aprindās, kas palīdz absolventiem izglītoties tālāk tur, kur ir vēlme. Savukārt Ulbrokas mūzikas un mākslas skola kļūst atpazīstamāka un profesionālāka Latvijas iedzīvotāju vidū, jo daudziem ir vēlme atdot savu bērnu mācīties pie Alvila.”

Viktors Vindelis,  Zemessardzes 19. kaujas nodrošinājuma bataljona Veterānu apvienības biedrs, elektriķis, dejo SDK “Ulenbroks”. Pieteikumā Viktors Vindelis raksturots kā aktīvs Latvijas un sava novada patriots: “No pirmās zemessardzes dibināšanas dienas pilda savu dienestu zemessardzē. Vairākkārt atzīmēts gan ar pateicības rakstiem, izdienas zīmēm un medaļām. Tagad pilda tikpat sekmīgi savu dienestu 19. Zemessardzes kaujas nodrošinājuma bataljona veterānu apvienībā. Ļoti aktīvs novada sabiedriskajā dzīvē. Aktīvi dejo senioru kopā. Līču sabiedriskajā centrā un Ulbrokas vidusskolā organizējis izstādes par militāro un vēsturisko tematiku.”

Atpakaļ