Darba piedāvājumi

 

Stopiņu pamatskola (mazākumtautību programma) aicina darbā:
1) latviešu valodas skolotāju (nepilns darba laiks 20 kontaktstundas nedēļā);
2) krievu valodas skolotāju (pilna slodze).

Informācija pa telefonu:
Mācību pārzine - 29132891
Direktore - 29130908

(20.08.2019.)

 

Stopiņu novada domes PII ‘’Pienenīte’’ aicina  darbā uz aizvietošanas laiku no 01.09.2019. pirmsskolas  skolotāju un mūzikas skolotāju.  

Atalgojums  par 1 slodzi 900,00 euro mēnesī, darbs katru dienu 8 stundas. Nepieciešama  augstākā izglītība pirmsskolas pedagoģijā/ mūzikas pedagoģijā  ar  atbilstošu kvalifikāciju. Latviešu valodas prasmes ‘’C’’ līmenī, ja  izglītība nav iegūta latviešu valodā, darbs komandā. 

Pieteikties pie vadītājas pa tālr.:67910984, mob.:26558646  vai klātienē darba laikā.

(01.08.2019.)

 

Ēku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzņēmums SIA “Cleanhouse” aicina savā komandā:

1) Telpu uzkopšanas servisa darbinieci/-ku medicīnas telpu uzkopšanai 

- Darba vieta atrodas: Upeslejās, Stopiņu novadā; 
- Darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 07:00 līdz 15:30;
- Darba samaksa mēnesī: 530.00 EUR (bruto). 

Piedāvājam:

- Stabilu un regulāru ikmēneša darba samaksu;
- Sociālās garantijas;
- Iespēju strādāt citos Cleanhouse klientu apkalpošanas objektos par papildus samaksu;
- Profesionālās apmācības;
- Darba apģērbu. 

Prasības pretendentiem:

- Vēlama darba pieredze;
- Augsta atbildības sajūta;
- Nevainojama darba kvalitāte;
- Bez kaitīgiem ieradumiem;
- Pozitīva un godīga attieksme pret darbu un kolēģiem. 

Atlases procedūras nodrošināšanai SIA "Cleanhouse" apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus. 
Interesentus lūgums zvanīt pa tālruņu numuriem 25488598 vai 67519952 darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00. 

 

Ēku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzņēmums SIA “Cleanhouse” aicina savā komandā

2) Telpu uzkopšanas servisa darbinieci/-ku medicīnas telpu uzkopšanai 

- Darba vieta atrodas: Upeslejas, Stopiņu novads;
- Darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 10:00 līdz 18:00;
- Darba samaksa mēnesī: 430.00 EUR (bruto). 

Piedāvājam:

- Stabilu un regulāru ikmēneša darba samaksu;
- Sociālās garantijas;
- Iespēju strādāt citos Cleanhouse klientu apkalpošanas objektos par papildus samaksu;
- Profesionālās apmācības;
- Darba apģērbu. 

Prasības pretendentiem:

- Vēlama darba pieredze;
- Augsta atbildības sajūta;
- Nevainojama darba kvalitāte;
- Bez kaitīgiem ieradumiem;
- Pozitīva un godīga attieksme pret darbu un kolēģiem. 

Atlases procedūras nodrošināšanai SIA "Cleanhouse" apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus. 
Interesentus lūgums zvanīt pa tālruņu numuriem 25488598 vai 67519952 darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00. 

Ēku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzņēmums SIA “Cleanhouse” aicina savā komandā

3) Telpu uzkopšanas servisa darbinieci/-ku medicīnas telpu uzkopšanai 

- Darba vieta atrodas: Upeslejas, Stopiņu novads;
- Darba laiks: divas dienas nedēļā (sestdienās un svētdienās) no plkst. 08:00 līdz 16:00;
- Darba samaksa mēnesī: 192.00 līdz 240.00 EUR (bruto). 

Piedāvājam:

- Stabilu un regulāru ikmēneša darba samaksu;
- Sociālās garantijas;
- Iespēju strādāt citos Cleanhouse klientu apkalpošanas objektos par papildus samaksu;
- Profesionālās apmācības;
- Darba apģērbu. 

Prasības pretendentiem:

- Vēlama darba pieredze;
- Augsta atbildības sajūta;
- Nevainojama darba kvalitāte;
- Bez kaitīgiem ieradumiem;
- Pozitīva un godīga attieksme pret darbu un kolēģiem. 

Atlases procedūras nodrošināšanai SIA "Cleanhouse" apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus. 
Interesentus lūgums zvanīt pa tālruņu numuriem 25488598 vai 67519952 darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00. 

Pieteikšanās termiņš: 01.08.2019.

(03.07.2019.)

 

Stopiņu novada dome aicina darbā Stopiņu novada kultūras centra vadītāju (profesiju klasifikators – pašvaldības iestādes vadītājs/priekšnieks 111236) darba vieta noteikta Stopiņu novada kultūras centrs, Institūta iela 3,  Ulbroka, Stopiņu novads.

Galvenie amata pienākumi:

 • Organizēt Kultūras centra funkciju un uzdevumu pildīšanu;
 • Vadīt Kultūras centra administratīvo darbu, nodrošināt tā nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;
 • Vadīt Kultūras centra darbiniekus;
 • Izstrādāt kultūras stratēģijas pamatvirzienus, atbilstoši pieprasījumam, sniegt atskaites par Kultūras centra darbu;
 • Nodrošināt Kultūras centra gada plāna un budžeta pieprasījuma izstrādi, nodrošināt tā izpildes kontroli;
 • Nodrošināt materiālo vērtību un finanšu resursu racionālu un lietderīgu izmantošanu. Nodrošināt kultūras projektiem piešķirtā finansējuma mērķtiecīgu un efektīvu izlietojumu saskaņā ar ieņēmumu–izdevumu tāmēm;
 • Nodrošināt Kultūras centra telpu maksimālu, racionālu noslodzi;
 • Organizēt un nodrošināt Latvijas Republikas atzīmējamo dienu, tradicionālo svētku un citu kultūras pasākumu norisi novadā;
 • Nodrošināt Kultūras centra saimniecisko darbību.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai maģistra grāds vadības zinībās vai kultūras jomā  (5.kvalifikācijas līmenis) vai pielīdzinātās jomās;
 • obligāta ne mazāka kā piecu gadu praktiskā darba pieredze iestādes vadībā kultūras jomā (iestādē nodarbināto skaits ne mazāk kā 20 darbinieki);
 • ļoti labas organizatoriskās un saskarsmes spējas, argumentācijas un publiskās uzstāšanās prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Piedāvājam:

 • darba algu līdz 1917.00 euro mēnesī;
 • iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;
 • atsaucīgu kolektīvu;
 • veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika beigām).

Informācija par darba sludinājumu:
Atrašanās vieta: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads
Darbā stāšanās laiks: nekavējoties
Darba amata apraksts: pilna slodze
Mēnešalga pārbaudes laikā:   80% no noteiktās mēnešalgas.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, Europass CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: novada.dome@stopini.lv, vai ar pasta starpniecību – Stopiņu novada dome Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV–2130, vai iesniegt līdz 2019. gada 26.jūlija plkst. 16.00 pirmajā stāvā Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes norādot ”Pieteikums Stopiņu novada Stopiņu novada kultūras centra vadītāja vakancei”. 

Informējam, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei. Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa. Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības, pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī izprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem darba devējiem.

(02.07.2019.)

 

Stopiņu novada pašvaldības aģentūra “Saimnieks” aicina pievienoties savā komandā JURISTU/-I.

Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt Aģentūras debitoru parādu piedziņu, sagatavojot brīdinājumus, vienošanās, prasības pieteikumus un kreditoru pretenzijas.
 • Pārstāvēt Aģentūras intereses tiesā un citās valsts un pašvaldību iestādēs.
 • Izvērtēt saņemtos tiesas nolēmumus un pieņemt lēmumu par tālāko virzību.
 • Sadarboties ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem un veikt tiesas nolēmumu izpildes kontroli.
 • Izstrādāt un saskaņot līgumprojektus, veikt līgumu izpildes kontroli.
 • Sagatavot atbildes uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem.
 • Sniegt konsultācijas, informāciju, metodisku palīdzību un dot slēdzienus un atzinumus, kas saistīti ar Aģentūras darbību.
 • Gatavot normatīvos un metodiskus dokumentus Aģentūras darbības nodrošināšanai.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija (5. kvalifikācijas līmenis);
 • praktiskā pieredze darbā ar debitoriem un pieredze tiesvedības procesā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • augsta atbildības sajūta un spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru.

Piedāvājam:

 • darba algu no 1320.00 euro mēnesī pirms nodokļu aprēķina (pārbaudes laikā 80% apmērā no noteiktās mēnešalgas);
 • veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika beigām);
 • profesionālās attīstības iespējas;
 • atsaucīgu un profesionālu kolektīvu.

Darba vieta: Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu novads
Darba laiks: pilna slodze
Darba uzsākšana: nekavējoties

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli un Europass CV ar norādi “JURISTA VAKANCEI” aicinām sūtīt uz e-pasta adresi: sekretare@saimniekspa.lv līdz 2019. gada 1. jūlijam.

Informējam, ka pretendents, iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei.

Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa. Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī pieprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem darba devējiem.

(21.06.2019.)

 

Stopiņu pamatskola aicina darbā latviešu valodas skolotāju un krievu valodas skolotāju

Stopiņu pamatskola (mazākumtautību programma) aicina darbā:
1) latviešu valodas skolotāju (nepilns darba laiks 20 kontaktstundas nedēļā);
2) krievu valodas skolotāju (pilna slodze).

Informācija pa telefonu:
Mācību pārzine - 29132891
Direktore - 29130908

(12.06.2019.)

 

STOPIŅU NOVADA DOME, aicina pieteikties darbā uz grāmatveža amata vietu, uz nenoteiktu laiku: (profesiju klasifikators – 331301 grāmatvedis (ceturtā līmeņa kvalifikācija))

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība (grāmatvedības, finanšu vai ekonomikas jomā) 
 • Grāmatvedības kārtošanas pamatprincipu pārzināšana, pieredze darbā valsts vai pašvaldību iestādēs - ne mazāk kā 3 gadi
 • Pieredze darbā ar grāmatvedības uzskaites programmām
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas
 • Labas iemaņas darbā ar datoru (Ms Office),  
 • Augsta atbildības sajūta, labas analītiskās spējas, precizitāte un mērķtiecība darbā, iespēja strādāt ar vērā ņemamu darba apjomu
 • Labas komunikācijas un saskarsmes prasmes
 • Lojalitāte, spēja strādāt komandā un patstāvīgi organizēt savu darbu

Priekšrocības pretendentiem:

 • pieredze darbā ar grāmatvedības uzskaites programmu “Horizon” 
 • pieredze darbā ar pamatlīdzekļu uzskaiti 

Piedāvājam:

 • Mūsdienīgu darba vidi un apstākļus
 • Stabilu atalgojumu, līdz 1287.00 euro mēnesī pirms nodokļu aprēķina, (pārbaudes laikā 80% apmērā no noteiktās mēnešalgas),
 • Sociālās garantijas
 • Draudzīgu un profesionālu kolektīvu
 • Darbam nepieciešamās apmācības un profesionālās pilnveidošanas iespējas
 • Darba uzsākšanas paredzamais laiks - nekavējoties

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopijas, sūtīt līdz 15.07.2019. uz elektronisko pasta adresi: novada.dome@stopini.lv, norādot “PIETEIKUMS VAKANCEI – GRĀMATVEDIS”; vai iesniegt personīgi Stopiņu novada domē: Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads.

Pretendentu atlase tiek paredzēta šādā kārtībā – Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par atlases rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus. Intervija notiks Stopiņu novada domē.

Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības, pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī izprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem darba devējiem. Informējam, ka pretendents, iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei.

(11.06.2019.)

 

SIA ''Pieci kaķi'' aicina pastāvīgā darbā centīgu un godprātīgu Lentzāģa operatoru. 

Darbs: Līčos, Stopiņu novadā.

Darba pienākumos ietilpst:  darbs pie lentzāģa un vēlme apgūt jaunas iemaņas kokapstrādes uzņēmumā, kā arī veikt darbus saskaņā ar darba devēja noteikto kārtību.

Darbiniekam tiek nodrošināts:

 • Apmācība darbam ar lentzāģi un iespēju iemācīties papildus darbus ar kokmateriāliem;
 • Stundas likme (bruto): 2.60 līdz 5.00 EUR. (Darba samaksa ir atkarīga no darbinieka darba pieredzes, kvalifikācijas un veicamajiem darba pienākumiem);
 • Visas sociālās garantijas;
 • Apmaksāts ikgadējais atvaļinājums;

Motivētus pieteikumus un CV lūdzam sūtīt līdz 28.jūnijam - E pasts: kakipieci@gmail.com

Sazināsimies tikai ar otrās kārtas kandidātiem, lai vienotos par pārrunām klātienē. Kontakttālrunis: 20004483 

(05.06.2019.)

 

PA “Saimnieks” aicina pastāvīgā darbā centīgu un saimniecisku sētnieku-apkopēju! 

2 vakances. Darbs Upeslejās vai Līčos.

Darba devējs nodrošina:

 • Darba samaksu  atbilstoši paveiktam darba apjomam no 460 EUR līdz 702 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • Visas sociālās garantijas;
 • Veselības apdrošināšanas polisi;
 • Apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu;
 • Darba apģērbu;
 • Darba inventāru;
 • Tehnisko atbalstu.

Pieteikties PA “Saimnieks”,  Institūta ielā 30, 1.stāvā, Tālrunis uzziņām 27773392

(30.05.2019.)

 

SIA ‘’Forevers’’ (www.forevers.lv) ir lielākais gaļas pārstrādes uzņēmums Latvijā. Uzņēmums nepārtraukti attīstās, tāpēc šobrīd meklējam kolēģus, kas pievienotos mūsu komandai:

1) komplektētāju (gatavās produkcijas nodaļā)

Tavi galvenie pienākumi būs: 

• produkcijas komplektēšana atbilstoši klientu pasūtījumiem
• produkcijas savākšana, nosvēršana un aplīmēšana ar etiķetēm
• preču sortimenta un novietojuma noliktavā pārzināšana

No Tevis sagaidām:

• vēlama darba pieredze komplektēšanā vai citu noliktavas darbu veikšanā
• iespēju strādāt maiņu darbā
• spēju strādāt fizisku slodzi
• spēju strādāt intensīvos darba apstākļos, zemās temperatūrās (no +4 līdz +10 grādiem)
• atbildību, disciplīnas ievērošanu, pozitīvu attieksmi pret darbu 

Tu iegūsi:

• regulāru Bruto atalgojumu 1000-1400 EUR mēnesī, pilnas sociālas garantijas
• apmaksātas profesionālas apmācības darba vietā
• elastīgu darba grafiku (iespēja apvienot ar mācībām vai citu darbu)
• darbam nepieciešamās darba drēbes, instrumentus un inventāru
• atbalstu svarīgajos dzīves notikumos (kāzas, bērna piedzimšana, bērni-    pirmklasnieki un citi)
• atbalstu dārgas ārstēšanas gadījumā
• apsveikumus un naudas prēmijas darba stāža jubilejās
• dažādas piemaksas par iniciatīvām, ierosinājumiem, aktīvu dalību uzņēmuma dzīvē
• produkcijas iegādi pēc ražotāja cenām
• korporatīvus pasākumus un daudz ko citu
Sūti savu CV uz e-pastu cv@forevers.lv ar norādi “KOMPLEKTĒTĀJS”.

2) palīgstrādnieku (desu ražošanas nodaļā)

Tavi galvenie pienākumi būs: 

• karināt desu izstrādājumus un delikateses uz nūjām un tālāk uz rāmjiem
• pārvietot rāmjus ar produkciju
• kontrolēt produktu/izejvielu kvalitāti darba procesā
• nodrošināt brigādi ar nepieciešamo inventāru un izejvielām

No Tevis sagaidām:

• vēlama darba pieredze pārtikas ražošanā
• spēju strādāt fizisku slodzi
• spēju strādāt intensīvos darba apstākļos, zemās temperatūrās (no +4 līdz +10 grādiem)
• atbildību, disciplīnas ievērošanu, pozitīvu attieksmi pret darbu 

 Tu iegūsi:

• regulāru Bruto atalgojumu no 700 EUR mēnesī, pilnas sociālas garantijas
• apmaksātas profesionālas apmācības darba vietā
• elastīgu darba grafiku (iespēja apvienot ar mācībām vai citu darbu)
• darbam nepieciešamās darba drēbes, instrumentus un inventāru
• atbalstu svarīgajos dzīves notikumos (kāzas, bērna piedzimšana, bērni-    pirmklasnieki un citi)
• atbalstu dārgas ārstēšanas gadījumā
• apsveikumus un naudas prēmijas darba stāža jubilejās
• dažādas piemaksas par iniciatīvām, ierosinājumiem, aktīvu dalību uzņēmuma dzīvē
• produkcijas iegādi pēc ražotāja cenām
• korporatīvus pasākumus un daudz ko citu
Sūti savu CV uz e-pastu cv@forevers.lv ar norādi “PALĪGSTRĀDNIEKS”.

3) apkopēju (ražošanas telpās)

Tavi galvenie pienākumi būs: 

• veikt ražošanas telpu regulāru uzkopšanu
• taras mazgāšana
• iekšējo kārtības noteikumu ievērošana

No Tevis sagaidām:

• vēlama darba pieredze komplektēšanā vai citu noliktavas darbu veikšanā
• iespēju strādāt vakara maiņā no plkst. 13:45 līdz plkst. 21:30
• spēju strādāt fizisku slodzi
• spēju strādāt intensīvos darba apstākļos, zemās temperatūrās (no +4 līdz +10 grādiem)
• atbildību, disciplīnas ievērošanu, pozitīvu attieksmi pret darbu 

Tu iegūsi:

• regulāru Bruto atalgojumu no 600 EUR mēnesī, pilnas sociālas garantijas
• darbam nepieciešamās darba drēbes, instrumentus un inventāru
• atbalstu svarīgajos dzīves notikumos (kāzas, bērna piedzimšana, bērni-    pirmklasnieki un citi)
• atbalstu dārgas ārstēšanas gadījumā
• apsveikumus un naudas prēmijas darba stāža jubilejās
• dažādas piemaksas par iniciatīvām, ierosinājumiem, aktīvu dalību uzņēmuma dzīvē
• produkcijas iegādi pēc ražotāja cenām
• korporatīvus pasākumus un daudz ko citu
Sūti savu CV uz e-pastu cv@forevers.lv ar norādi “APKOPĒJS/-A”.

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kurus aicināsim uz sarunu klātienē!

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šī atlases konkursa ietvaros. Datu pārzinis ir SIA ‘’Forevers’’ (reģ.nr.LV40003307535), Granīta iela 9a, Rīga, LV-1057.

(23.05.2019.)

 

Stopiņu novada domes PII ‘’Pienenīte’’aicina pieteikties darbā  uz vadītāja vietnieks saimnieciskajā darbā amatu (profesiju klasifikators –vadītāja vietnieks saimnieciskajā darbā 134509) darba vieta noteikta Stopiņu novada PII ‘’Pienenīte’’, Institūta iela 34a,  Ulbroka, Stopiņu novads.

Galvenie amata pienākumi:

 1. organizē un vada saimniecisko darbu iestādē;
 2. piedalās iestādes budžeta plānošanā un publisko iepirkumu specifikācijas sagatavošanā;
 3. kārto saimniecisko dokumentāciju atbilstoši iestādes nomenklatūras prasībām, laicīgi nodod vajadzīgos dokumentus grāmatvedībā;
 4. organizē iestādes saimniecisko darbu, nepieciešamā inventāra un iekārtu iegādi piegādi, saglabāšanu, tā atjaunošanu un papildināšanu;
 5. Nodrošina iestādes inženiertīklu (elektrotīkla, signalizācijas, ūdensvada un kanalizācijas, apkures sistēmas) savlaicīgu tehnisko apkopi un profilaktisko apkalpošanu un uzturēšanu kārtībā.
 6. nepieciešamības gadījumā pieaicina speciālistus, nodrošinot operatīvu bojātā inventāra, elektrotīkla, ūdensvada un kanalizācijas, apkures sistēmas bojājumu novēršanu un remontu;
 7. seko iestādes teritorijas, telpu un iekārtu stāvoklim, nodrošina to savlaicīgu remontu;
 8. nodrošina atkritumu konteineru izvešanu,
 9. nodrošina ugunsdrošības noteikumu un sanitārā režīma izpildi iestādes un tai blakusesošjā teritorijā;
 10. atbild par iestādes tehniskā personāla darba organizāciju un kvalitāti, vada tehniskā personāla sanāksmes;
 11. Noteiktā laikā veic inventāra, pamatlīdzekļu uzskaiti un inventarizāciju;
 12. Nepieciešamības gadījumā aizvieto citus tehniskos darbiniekus.

Prasības pretendentiem:

 • Ne zemāka par pirmā līmeņa augstāko  izglītību – ar atbilstošu kvalifikāciju
 • vismaz trīs gadu praktiskā darba pieredze līdzvērtīgā darbā (pieredze valsts  vai pašvaldību iestādēs tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • ļoti labas prasmes darbā ar datoru, prasme lietot datorprogrammas Ms Word, Ms Excel, Ms Office;
 • ļoti labas organizatoriskās un saskarsmes spējas, argumentācijas un publiskās uzstāšanās prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Piedāvājam:

 • darba algu līdz 825 euro (BRUTO) mēnesī;
 • iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;
 • atsaucīgu kolektīvu;
 • veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika beigām).

Informācija par darba sludinājumu:

Atrašanās vieta: Institūta iela 34A, Ulbroka, Stopiņu novads

Darbā stāšanās laiks: nekavējoties

Darba amata apraksts: pilna slodze

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, Europass CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: vaditaja@ulbroka-pienenite.lv, vai ar pasta starpniecību – Stopiņu novada domes PII ‘’Pienenīte’’ Institūta iela 34A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV–2130, vai iesniegt līdz 2019. gada 07.jūnijam plkst. 16.00 iestādes lietvedībā, uz aploksnes norādot ”Pieteikums Stopiņu novada PII ‘’Pienenīte’’ vadītāja vietniekam saimnieciskajā darbā amatam”. 

Informējam, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei.

Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa. Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības, pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī izprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem darba devējiem.

(17.05.2019.)

 

(17.05.2019.)

 

1. Koka karkasa ēku ražotājs SIA “Forho Usine” meklē pieredzējušu autokāra vadītāju koka karkasa ēku ražotnē Ulbrokā, laika periodam no 15.maija līdz 15. septembrim. 

Darbs saistīts ar ražotnes materiālu pārvietošanu kā arī saražotās produkcijas pārvietošanu. 

Piedāvājam atalgojumu, sākot no 1000 EUR uz rokas, darbiniekiem tiek nodrošinātas pusdienas. 

Iepriekšēja pieredze darbā ar autokāru un negabarīta kravām ir nepieciešama. 

Interesentiem lūgums rakstīt uz norādīto e-pasta adresi: peteris@forho.fr  vai zvanīt +371 26138199

 

2. Koka karkasa ēku ražotājs SIA “Forho Usine” meklē darbiniekus koka karkasa ēku ražotnē Ulbrokā, laika periodam no 15.maija līdz 15. septembrim. 

Potenciālajam darbiniekam jābūt pieredzei koka karkasa ēku ražošanā vai to montāžā. Jāprot saprast rasējumi un realizēt rasējumā redzamo, jāprot darboties ar rokas elektriskajiem un pneimatiskajiem darbarīkiem. 

Piedāvājam atalgojumu, sākot no 1000 EUR uz rokas, darbiniekiem tiek nodrošinātas pusdienas. 

Interesentiem lūgums rakstīt uz norādīto e-pasta adresi: peteris@forho.fr  vai zvanīt +371 26138199

(16.05.2019.)

 

Veikals ''TOP!'' Valdlaučos aicina darbā pārdevēju

Akciju sabiedrība “LPB”, reģ.Nr.52103003541, ir trešais lielākais mazumtirdzniecības veikalu tīkls Latvijā, kas jau vairāk kā 20 gadus veiksmīgi darbojas pārtikas preču tirdzniecībā un joprojām turpina attīstīties.

Ja esi čakls, izdarīgs un patīk darbs ar cilvēkiem, aicinam Tevi pievienoties mūsu komandai top! veikalā:

Valdlaučos, Atpūtas iela 5, Ķekavas novads.

Mēs tev piedāvāsim:

 • Ievadapmācības un karjeras izaugsmi;
 • Elastīgu darba grafiku;
 • Apmaksātus nodokļus, atvaļinājumus, slimības lapas;
 • Darbam atbilstošu atalgojumu EUR 500 - 700 (bruto) par kvalitatīvi paveiktu darbu;
 • Transporta izmaksas braucot strādāt uz Valdlaučiem.

Mēs tev uzticēsim:

 • Laipnu pircēju apkalpošanu pie kases;
 • Preču izvietošanu tirdzniecības zālē;
 • Derīguma termiņu kontroli precēm.

Ja Tev ir:

 • Vēlme aktīvi strādāt un iegūt jaunas zināšanas;
 • Latviešu valodas zināšanas;
 • Pozitīva attieksme un spēja strādāt komandā

 sūti savu CV uz e-pasta adresi vakances@topveikali.lv ar norādi “pārdevējs Valdlaučos”.

Gaidām Tevi mūsu komandā!

(13.05.2019.)

 

 

SIA ''Pieci kaķi'' aicina pastāvīgā darbā centīgu un godprātīgu Lentzāģa operatoru. 

Darbs: Līčos, Stopiņu novadā.

Darba pienākumos ietilpst:  darbs pie lentzāģa un vēlme apgūt jaunas iemaņas kokapstrādes uzņēmumā, kā arī veikt darbus saskaņā ar darba devēja noteikto kārtību.

Darbiniekam tiek nodrošināts:

 • Apmācība darbam ar lentzāģi un iespēju iemācīties papildus darbus ar kokmateriāliem;
 • Stundas likme (bruto): 2.60 līdz 5.00 EUR. (Darba samaksa ir atkarīga no darbinieka darba pieredzes, kvalifikācijas un veicamajiem darba pienākumiem);
 • Visas sociālās garantijas;
 • Apmaksāts ikgadējais atvaļinājums;

Motivētus pieteikumus un CV lūdzam sūtīt līdz 29.maijam - E pasts: kakipieci@gmail.com

Sazināsimies tikai ar otrās kārtas kandidātiem, lai vienotos par pārrunām klātienē. Kontakttālrunis: 20004483 

(13.05.2019.)

 

Stopiņu novada Gaismas internātpamatskola aicina  darbā uz nenoteiktu laiku: 

Speciālās izglītības skolotājus (2352 02) un  Internāta dienesta viesnīcas skolotājus (2359 07).

Darba vietu skaits:  3 vakances. 

Darbu uzsāk ar 2019. gada 1. septembri 

Izglītība: Augstākā izglītība (Speciālā pedagoga kvalifikācija). 

Darba samaksa no EUR 710,00 par 1 likmi,   atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Vēlama pieredze darbā ar skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. 

CV sūtīt uz e-pastu: info@gaismasskola.lv

Sīkāku informāciju par darba apjomu un specifiku var saņemt zvanot pa tālruni: 67703825 vai sūtīt uz e-pastu: info@gaismasskola.lv

(09.05.2019.)

 

PA “Saimnieks” aicina pastāvīgā darbā centīgu un godprātīgu VECĀKO SĒTNIEKU. 

Darbs Ulbrokā.

Darba pienākumos ietilpst  uzkopšanas darba kontrole un organizācija objektos, saskaņā ar darba devēja noteikto kārtību.

Darbiniekam tiek nodrošināts:

 • Valstī noteiktā minimālā darba samaksa  430 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • Visas sociālās garantijas;
 • Veselības apdrošināšanas polise;
 • Apmaksāts ikgadējais atvaļinājums;
 • Darba apģērbs.

Kontaktinformācija: 

Tālr.27773392

E pasts: namuparzinis@saimniekspa.lv

(07.05.2019.)

 

Stopiņu novada dome aicina pieteikties darbā uz arhitekta amatu  (profesiju klasifikators – arhitekts  216101) darba vieta noteikta Stopiņu novada Būvvalde, Institūta iela 1,  Ulbroka, Stopiņu novads.

Galvenie amata pienākumi:

 • savas kompetences jautājumos sagatavo fizisko un juridisko personu iesniegtos dokumentus izskatīšanai Būvvaldes sēdē;
 • izskata, veic detalizētu projektu izpēti, atbild par būvju projektu atbilstību normatīvo tiesību aktu prasībām, kurus paredzēts realizēt Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā,  to virzību izskatīšanai un apstiprināšanai Būvvaldes sēdē;
 • izskata būvniecības  iesniegumus un sagatavo lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi;
 • sagatavo būvatļaujas ar nosacījumiem un apliecinājumus par būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildi;
 • izraksta paziņojumus par būvnodevas aprēķinu saskaņā ar Stopiņu novada domes Saistošajiem noteikumiem;
 • piedalās būvobjektu pieņemšanas ekspluatācijā komisijas darbā;
 • pārstāv Būvvaldi jautājumos, kas saistīti ar novada vizuālo vidi, arhitektūru un teritorijas plānošanu;
 • plāno novada vides attīstību un izstrādā vīziju novada arhitektūras elementu koptēlam;
 • izskata un izvērtē esošos pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentus, sniedz rakstveida atzinumus;
 • kontrolē STOPIŅU novada administratīvajā teritorijā jebkuru objektu, kurš saistīts ar vides dizainu, neatkarīgi no tā pakļautības un īpašuma formas;
 • izskata un saskaņo vides labiekārtošanas, vides veidojošo elementu projektus;
 • izskata un saskaņo reklāmas/izkārtnes projektu un sagatavo Izkārtnes/reklāmas pasi  atbilstoši Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem un normatīvajiem tiesību aktiem; 
 • izskata un saskaņo monumentālās mākslas darbu novietojumu novadā; 
 • piedalās būvniecības ieceru publiskā apspriešanā, sagatavo pārskatu un lēmuma priekšlikumu par publiskās apspriešanas rezultātiem.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā  izglītība - arhitekta kvalifikācija (5.kvalifikācijas līmenis);
 • vismaz pēdējo trīs gadu praktiskā darba pieredze arhitekta darbā (pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldību iestādēs tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • prasmes darbam BIS (tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • ļoti labas saskarsmes spējas, argumentācijas prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Piedāvājam:

 • darba algu līdz 1520.00 euro mēnesī (pirms nodokļu aprēķina), 
 • iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;
 • atsaucīgu kolektīvu;
 • veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika beigām).

Informācija par darba sludinājumu:

 • Atrašanās vieta: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads
 • Darbā stāšanās laiks: nekavējoties
 • Darba amata apraksts: pilna slodze
 • Mēnešalga pārbaudes laikā:   80% no noteiktās mēnešalgas.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, Europass CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: novada.dome@stopini.lv, vai ar pasta starpniecību – Stopiņu novada dome Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV–2130, vai iesniegt līdz 2019. gada 14.maijam plkst. 16.00 pirmajā stāvā Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes norādot ”Pieteikums Stopiņu novada Būvvaldes arhitekta vakancei”. 

Informējam, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei.

Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa. Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības, pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī izprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem darba devējiem.

(10.04.2019.)

 

Stopiņu novada dome aicina darbā juristu

Aicina pieteikties darbā Stopiņu novada domē uz jurista amatu (profesiju klasifikators – jurists 2611 01) darba vieta noteikta Stopiņu novada Dome, Institūta iela 1A,  Ulbroka, Stopiņu novads.

Galvenie amata pienākumi:

 1. Pēc piederības izstrādāt dažādus juridiskus dokumentus (atbildes uz iesniegumiem utml.), kā arī izvērtēt citu pašvaldības administrācijas struktūrvienību un pašvaldības iestāžu sagatavoto juridisko dokumentu projektus.
 2. Sniegt konsultācijas, informāciju, metodisku palīdzību un dot slēdzienus un atzinumus novada domei un tās struktūrvienībām, iestādēm, darbiniekiem jautājumos, kas rodas to darbā.
 3. Gatavot lēmumu priekšlikumus pēc komitejas vadītāja pieprasījuma, pēc domes priekšsēdētājas mutiska rīkojuma citām komitejām.
 4. Iesniegt nodaļas vadītājai priekšlikumus par darba uzlabošanu pašvaldībā un tās struktūrvienībās, iestādēs.
 5. Sagatavot un sniegt rakstveida atzinumu un slēdzienu par komisiju, darba grupu, deputātu komiteju lēmumu projektiem, pirms jautājumu izskatīšanas  domes sēdē, iesniegšanai Juridiskās daļas vadītājai.
 6. Novada  pašvaldības tiesību un interešu pārstāvēšana (uz pilnvaras pamata) visu līmeņu tiesu iestādēs.
 7. Nepieciešamo dokumentu sagatavošana, iesniegšana un saņemšana  no citām administratīvajām iestādēm un juridiskajām personām, fiziskām personām.
 8. Izstrādā saistošo noteikumu projektus, veic labojumus, nodrošina pilnu procedūru, līdz to stāšanās spēkā brīdim.
 9. Izstrādā iekšējo normatīvo aktu projektus, veic labojumus, nodrošina pilnu procedūru, līdz to stāšanās spēkā brīdim. 
 10. Sagatavo līgumus, pēc pašvaldības iestāžu pieprasījumiem, pārbauda un akceptē iestāžu vai sadarbības partneru sagatavotos līgumus.
 11. Sagatavo atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem un sūdzībām savas kompetences ietvaros.
 12. Pildīt citus amata aprakstā neminētus, bet ar amata kompetenci saistītus uzdevumus.
 13. Sagatavo un uztur līgumu reģistru, reģistrē līgumus dokumentu pārvaldības sistēmās.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai maģistra grāds ar piešķirto jurista kvalifikāciju (5.kvalifikācijas līmenis);
 • vismaz pēdējo trīs gadu praktiskā darba pieredze jurista amatā (pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldību iestādēs tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • ļoti labas organizatoriskās un saskarsmes spējas, argumentācijas un publiskās uzstāšanās prasmes;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, savu pilnvaru ietvaros;
 • augsta atbildības sajūta;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Piedāvājam:

 • darba algu līdz 1382.00 euro mēnesī;
 • iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;
 • atsaucīgu kolektīvu;
 • veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika beigām).

Informācija par darba sludinājumu:
Atrašanās vieta: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads
Darbā stāšanās laiks: nekavējoties
Darba amata apraksts: pilna slodze
Mēnešalga pārbaudes laikā:   80% no noteiktās mēnešalgas.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, Europass CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: novada.dome@stopini.lv, vai ar pasta starpniecību – Stopiņu novada dome Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV–2130, vai iesniegt līdz 2019. gada 28.martam plkst. 16.00 pirmajā stāvā Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes norādot ”Pieteikums Stopiņu novada Domes jurista vakancei”. 

Informējam, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei.

Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa. Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības, pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī izprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem darba devējiem.

(14.03.2019.)

 

Stopiņu novada dome aicina darbā finansistu

Aicina pieteikties darbā Stopiņu novada Domē uz finansista amatu (profesiju klasifikators – finanšu ekonomists 263105) darba vieta noteikta Stopiņu novada Dome, Institūta iela 1A,  Ulbroka, Stopiņu novads.

Galvenie amata pienākumi:

 • Sagatavot kārtējā gada kopbudžeta projektu  - aprēķināt plānojamā gada pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu plānu un iesniegt to izskatīšanai pašvaldības komiteju un Domes sēdēs.
 • Nodrošināt pareizus un savlaicīgus pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamata budžeta ienākumu un izdevumu aprēķinus iesniegšanai pašvaldības komiteju un Domes sēdēs.
 • Veikt finanšu un ekonomisko pamatojumu izstrādes pašvaldības objektiem.
 • Sagatavot speciālā budžeta tāmes un tām nepieciešamos aprēķinus.
 • Regulāri kontrolēt pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi. Veikt analīzi un gatavot kopbudžeta grozījumus, informēt par to Domes priekšsēdētāju, izpilddirektoru un deputātus.
 • Veikt finanšu plānošanu un prognozēšanu, sagatavot investīciju projektu naudas plūsmas pārskatus.
 • Sastādīt un plānot pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu tāmes.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai bakalaura grāds ar piešķirto ekonomista vai finansista, grāmatveža kvalifikāciju (5.kvalifikācijas līmenis) vai pielīdzinātās jomā;
 • vismaz pēdējo trīs gadu praktiskā darba pieredze finanšu jomā (pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldību iestādēs tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • ļoti labas organizatoriskās un saskarsmes spējas, argumentācijas un publiskās uzstāšanās prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Piedāvājam:

 • darba algu līdz 1600.00 euro mēnesī;
 • iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;
 • atsaucīgu kolektīvu;
 • veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika beigām).

Informācija par darba sludinājumu:

 • Atrašanās vieta: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads
 • Darbā stāšanās laiks: nekavējoties
 • Darba amata apraksts: pilna slodze
 • Mēnešalga pārbaudes laikā:   80% no noteiktās mēnešalgas.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, Europass CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: novada.dome@stopini.lv, vai ar pasta starpniecību – Stopiņu novada dome Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV–2130, vai iesniegt līdz 2019. gada 20.martam plkst. 16.00 pirmajā stāvā Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes norādot ”Pieteikums Stopiņu novada Domes finansista vakancei”. 

Informējam, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei.

Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa. Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības, pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī izprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem darba devējiem.

(04.03.2019.)

 

(05.03.2019.)

 

Ulbrokas vidusskola aicina darbā remontstrādnieku:

 • Darba vieta atrodas-  ciemats Vālodzes, Stopiņu novads.
 • Darba laiks- darba nedēļas dienas, pilna darba slodze
 • Darba samaksa mēnesī- 605 EUR., pirms nodokļu nomaksas

Piedāvājam:

 • Stabilu un regulāru ikmēneša darba samaksu.
 • Sociālās garantijas.

Galvenie darba uzdevumi:

 • Regulāri pārbaudīt un uzturēt kārtībā siltumapgādes, kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas, veikt to sīko remontu skolā un tās teritorijā;
 • Veikt nelielu telpu remontdarbus, mēbeļu, durvju, logu sīko remontu

Prasības pretendentiem:

 • Vēlama darba pieredze.
 • Augsta atbildības sajūta.
 • Nevainojama darba kvalitāte.
 • Bez kaitīgiem ieradumiem.
 • Pozitīva un godīga attieksme pret darbu un kolēģiem.

Interesentus lūgums zvanīt pa zemāk norādītajiem tālruņu numuriem darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00:

 • Lietvede-67910372;
 • Direktora vietnieks saimniecības jomā- 25144582

(21.02.2019.)

 

Ēku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzņēmums SIA ''Cleanhouse'' aicina savā komandā:

APKOPĒJAS medicīnas telpu uzkopšanai
 
Darba vieta atrodas Upeslejas, Stopiņu novads. 
Darba laiks (ir iespējami varianti): 
1) divas dienas nedēļā (sestdienās un svētdienās) no plkst. 8:00 – 16:00, darba samaksa mēnesī: no 192 līdz 240 EUR (bruto);
2) no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 7:00 - 15:30, darba samaksa mēnesī: 530 EUR (bruto);
3) pēc grafika 3 dienas strādā, 3 dienas brīvas no plkst. 7:00-15.30, darba samaksa mēnesī: no 384 līdz 410 EUR (bruto).
 
Piedāvājam:
          - Stabilu un regulāru ikmēneša darba samaksu;
          - Sociālās garantijas;
          - Iespēju strādāt citos Cleanhouse klientu apkalpošanas objektos par papildus samaksu;
          - Profesionālās apmācības;
          - Darba apģērbu.
 
Prasības pretendentiem:
          - Vēlama darba pieredze;
          - Augsta atbildības sajūta;
          - Nevainojama darba kvalitāte;
          - Bez kaitīgiem ieradumiem;
          - Pozitīva un godīga attieksme pret darbu un kolēģiem.
 
Atlases procedūras nodrošināšanai SIA "Cleanhouse" apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus. 
Interesentus lūgums zvanīt pa tālruņu numuriem 25488598 vai 25486061 darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00. 
(17.12.2018.)
 
 

Stopiņu novada PII ‘’Pienenīte’’ aicina  pastāvīgā darbā sporta skolotāju.

Atalgojums  par 1 slodzi 900,00 euro mēnesī, darbs katru dienu 8 stundas.

Nepieciešama  augstākā izglītība sporta pedagoģijā, ar kvalifikāciju –sporta skolotājs.

Latviešu valodas prasmes ‘’C’’ līmenī, ja  izglītība nav iegūta latviešu valodā, darbs komandā. 

Pieteikties pie vadītājas pa tālr.:67910984, mob.:26558646  vai klātienē darba laikā no pl.:8:00-17:00.

(12.11.2018.)

 

(08.11.2018.)

 

Viens no lielākajiem graudu pārstrādes uzņēmumiem Latvijā "Rīgas Dzirnavnieks" šobrīd piedzīvo straujāko uzņēmuma vēsturē paplašināšanos un pārceļ daļu no grupai piederošās Igaunijas ražotnes uz Rīgu. Ņemot vērā uzsāktos attīstības plānus, tas meklē jaunus ražošanas un noliktavas darbiniekus un aicina pieteikties vakancēm Pierīgas iedzīvotājus. 

Ja vēlies uzzināt vairāk par darba pienākumiem un iepazīties ar uzņēmumu, esi laipni aicināts uz neformālu sarunu ar uzņēmuma pārstāvjiem savā novadā:
Ulbrokas zinātnes centrs, Institūta ielā 1, Ulbroka, Stopiņu novads, 09.11.2018. plkst. 13:00 – 16:00.

"Baltic Mill", kuras uzņēmumu grupā ietilpst arī AS "Rīgas Dzirnavnieks" nolēmis daudz spēcīgāk attīstīt vietējās ražotnes Baltijā un tuvākajos gados plāno ieguldīt aptuveni 10 miljonus eiro to tirgus pozīciju stiprināšanā. Viens no nozīmīgākajiem soļiem ir pārcelt grupai piederošu ražotni Igaunijā uz Rīgas ražotni. Uzņēmuma vēsturē straujākās paplašināšanās ietvaros AS „Rīgas Dzirnavnieks” uzsācis ražotnes modernizāciju, lai jau no nākamā gada sākuma uzsāktu fasētu zirņu un pupu produktu ražošanu. Vienlaikus notiek sagatavošanās darbi, lai uz vietas ražotnē varētu uzsākt arī makaronu produktu ražošanu. Šobrīd uzņēmumā strādā vairāk nekā 100 darbinieki. Pazīstamākie tā zīmoli ir "Herkuless", "Hercogs" un "Īsta Saimniece".

"Mēs lepojamies, ka varam saviem darbiniekiem nodrošinot vienu no labākajām darba vidēm un apstākļiem Latvijā. Konkurētspējīgs atalgojums, motivējoša darba vide, saprotoša attieksme un sociālās garantijas - ir tikai daļa no bonusiem. Mums ir svarīga darbinieka labsajūta, tāpēc visiem mūsu darbiniekiem ir veselības apdrošināšana. Ja no vienas apdzīvotas vietas ir astoņi un vairāk cilvēku un aizbraukšana līdz darba vietai ir apgrūtinoša, mēs esam gatavi nodrošināt transportu. Katrs darbinieks mums ir svarīgs!", norāda Anita Skudra, AS "Rīgas Dzirnavnieks" direktore.

Vairāk informācijas www.rigas-dzirnavnieks.lv. Piesakiet savu kandidatūru personals@rigas-dzirnavnieks.lv.

(02.11.2018.)

 

SIA Kronus kokapstrādes uzņēmums aicina darbā strādniekus 

Mēs piedāvājam:

 • Darbu maiņās pēc slīdošā grafika, 
 • Darbs tiek nodrošināts visu gadu, 
 • Ērtas un siltas ražošanas telpas, 
 • Apgūt darbu ar kokapstrādes iekārām,
 • Stabilu un laikā izmaksātu darba algu no 840 EUR pirms nodokļu nomaksas. 

Par vakancēm interesēties pa tālruni 25620099 darba dienās no 9.00-16.00 

(09.10.2018.)

 

Pagarinām pieteikšanos uz vakanto SAURIEŠU BIBLIOTĒKAS VADĪTĀJA AMATU Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkā līdz 24. oktobrim.

Prasības pretendentam:
 
augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā vai augstākā akadēmiskā, vai profesionālā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
spēja strādāt radoši un organizēt pasākumus dažāda vecuma grupām;
labā lietotāja līmenī strādāt ar datortehniku un citu biroja tehniku;
pieredze darbā ar BIS Alise.
labas zināšanas informācijas meklēšanā;
komunikācijas prasmes un spēja sadarboties;
teicamas valsts valodas zināšanas (C līmenis) un vienas svešvalodas zināšanas  saziņas līmenī (krievu valoda tiks uzskatīta par priekšrocību);
augsta saskarsmes kultūra un ļoti labas komunikācijas spējas;
spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
vēlama darba pieredze bibliotekāra darbā ne mazāk kā trīs gadus pēdējo piecu gadu laikā;
vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē.
 
Galvenie amata pienākumi: 
 
1. vada un organizē Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkas (turpmāk tekstā – BIBLIOTĒKAS) darbu un nodrošina tās darbības nepārtrauktību;
2. nodrošina BIBLIOTĒKAS darbības un attīstības stratēģijas, kārtējā gada darbības plāna un kārtējā gada budžeta projekta īstenošanu;
 3. nodrošina BIBLIOTĒKAS uzdevumu un funkciju, kā arī tās darbības kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju izpildi;
4. nodrošina BIBLIOTĒKAS personāla vadību un attīstību, nosaka viņu kompetenci un atbildību;
5. nodrošina BIBLIOTĒKAS darbības tiesiskumu un tās resursu lietderīgu izmantošanu;
6. nodrošina BIBLIOTĒKAS lietvedību un pārskata par finanšu resursu izlietojumu;
7. piedalās visu jautājumu risināšanā DOMĒ, kas ir saistīti ar BIBLIOTĒKAS darba organizāciju, pārkārtošanu, BIBLIOTĒKAI piešķirtā budžeta finanšu līdzekļu pieprasījumu, piešķiršanu vai izlietojumu un BIBLIOTĒKAS darbinieku darba samaksu;
8. nodrošina lietvedības kārtošanu un dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
9.nodrošina novadpētniecības darba materiālu, publikāciju apzināšanu, sistematizēšanu, glabāšanu, pieejamības nodrošināšanu un popularizēšanu;
10. pārvalda bibliotēkas lietojamās informācijas sistēmas (turpmāk IS), informācijas infrastruktūru un bibliotēku integrēto informācijas sistēmu;
11. organizē datu bāzu izveidi, nodrošinot bibliogrāfisko ierakstu funkcionālās prasības;
12. veicina bibliotēkas elektronisko katalogu, datu bāzu un pieejamo pakalpojumu publicēšanu internetā.
 
Darba laiks – 40 stundas nedēļā
Darba vieta – Sauriešu bibliotēka 
Darba līgums – uz nenoteiktu laiku
Darba alga - 880.00 pirms nodokļu aprēķina
Bibliotēkas vadītājs/direktors – profesiju klasifikatora kods 134934
Amatu katalogs 18.2. II līmenis
 
Pretendents līdz 2018.gada 24. oktobrim (ieskaitot) aicināts iesniegt:
• amatam motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• Informējam, ka Darba devējs, patur tiesības iegūt atsauksmes vai ieteikumus no iepriekšējās vai esošās darba vietas, pretendentiem, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām.
 
Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv vai iesniegt personīgi Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130 ar norādi ‘Pieteikums uz vakanci Sauriešu bibliotēkā”, tālr.67910518
 
Pretendenti, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām, divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām tiks aicināti uz darba interviju.
 
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti otrajai atlases kārtai!
 
Informējam, ka pretendentam, kurš tiks izvirzīts amata pienākumu izpildei pārbaudes laikā atlīdzība tiek noteikta 80% apmērā no amatalgas.
 
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu Stopiņu novada pašvaldība informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Konkursa dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti vienas darba dienas laikā pēc izvērtēšanas noslēguma. Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Stopiņu novada pašvaldība.  
(09.10.2018.)
 
 

Stopiņu novada dome aicina darbā ainavu arhitektu

(Profesiju klasifikators – ainavu arhitekts 216201) darba vieta noteikta Stopiņu novada dome, Institūta iela 1A,  Ulbroka, Stopiņu novads.

Galvenie amata pienākumi:

 1. Veikt uzdevumus, kas saistīti ar ainavu, publisko ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstību, saglabāšanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu; 
 2. Vērtēt un pētīt ainavas telpisko struktūru un ainavas elementu savstarpējo mijiedarbību; 
 3. Novērtēt prognozējamo izmaiņu ietekmi uz ainavu; 
 4. Izstrādāt vadlīnijas, metodiku, rekomendācijas ainavu aizsardzībai, saglabāšanai un atjaunošanai; 
 5. Izstrādāt kultūrvēsturisko un degradēto ainavu un teritoriju atjaunošanas vai rekonstrukcijas projektus, izstrādāt ainavu un publiskās ārtelpas kompozicionālo plānojumu un telpisko struktūru, teritoriju labiekārtojuma un apstādījumu funkcionālos un kompozicionālos risinājumus, tehniskos risinājumus, darba zīmējumus un specifikācijas pēc pašvaldības pieprasījuma; 
 6. Konsultēt projektētājus, būvniecības procesa dalībniekus un iedzīvotājus ainavu, teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu veidošanas un saglabāšanas jautājumos;
 7. Nodrošināt darbu izpildi un kontroli teritoriju labiekārtojuma un apstādījumu izveidošanai.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība ainavu arhitektūrā, arhitektūrā vai būvniecībā ar specializāciju ainavu arhitektūrā;
 • vismaz trīs gadu praktiskā darba pieredze ainavu arhitektūrā (zināšanas un pieredze  publisko ārtelpu labiekārtojumā un apstādījumu izveidē tiks uzskatīta par priekšrocību), kā arī jaunāko šo jomu tendenču pārzināšana;
 • radošums, pašiniciatīva un spēja meklēt un piedāvāt jaunus risinājumus;   
 • ļoti labas organizatoriskās un saskarsmes spējas, argumentācijas un publiskās uzstāšanās prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Piedāvājam:

 • atalgojumu līdz 1280 euro mēnesī;
 • iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;
 • atsaucīgu kolektīvu;
 • veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika beigām).

Informācija par darba sludinājumu:

 • Atrašanās vieta: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads
 • Darbā stāšanās laiks: nekavējoties
 • Darba amata apraksts: pilna slodze
 • Mēnešalga pārbaudes laikā:   80% no noteiktās mēnešalgas.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, Europass CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: novada.dome@stopini.lv, vai pa pastu starpniecību – Stopiņu novada dome Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV–2130, vai iesniegt līdz 2018. gada 2.novembrim plkst. 16.00 pirmajā stāvā Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes norādot ”Pieteikums Stopiņu novada Domes ainavu arhitekta vakancei”. 

Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa. Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības, pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī izprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem darba devējiem.

(08.10.2018.)

 

Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs aicina darbā sertificētu masieri darbam ar bērniem.

Darba samaksa par slodzi EUR 745,00 mēnesī.

Pieteikumu sūtīt uz e-pastu: skola@upeslejuskola.lv . Informācija pa tālruni – 67956320.

(25.09.2018.)

 

Pieaugot ražošanas apjomam 
SIA “PNB Print” aicina darbā:
- ofseta iespiedēju palīgus
- lokšņu lokāmo iekārtu operatorus
- sanesamo iekārtu operatorus
- grāmatu šūšanas iekārtu operatorus
- zeltīšanas iekārtu operatorus
- grāmatu mīksto vāku izgatavošanas iekārtas operatoru
- grāmatu un žurnālu līmējamās iekārtas operatorus
- grāmatsējējas (gan roku darbiem, gan darbam pie iekārtām)
- palīgstrādniekus
 
Priekšroka kandidātiem ar pieredzi vai zināšanām poligrāfijas nozarē, bet iespējama arī apmācība uz vietas mūsu pieredzējušo darbinieku vadībā.
 
Piedāvājam:
- darbu vienā no lielākajiem un modernākajiem poligrāfijas uzņēmumiem Baltijas valstīs
- iespēju apgūt jaunākās tehnoloģijas
- regulāru atalgojumu (sākot no 700 EUR (bruto))
- sociālās garantijas
- darba apģērbu un apavus
 
Jūsu pieteikumus un CV 
sūtiet e-pastā: vitae@pnb.lv
vai 
nogādājiet tieši uzņēmumā: “Jāņsili”, Silakrogs, Ropažu novads
(20.09.2018.)
 

Stopiņu novada dome aicina darbā Stopiņu novada Bāriņtiesas locekli

Aicina pieteikties darbā Stopiņu novada Bāriņtiesā uz Bāriņtiesas locekļa amatu (amata pienākumu izpildes termiņš 5 gadi) (profesiju klasifikators – bāriņtiesas loceklis 341206) darba vieta noteikta Stopiņu novada Bāriņtiesa, Institūta iela 30,  Ulbroka, Stopiņu novads.
 
Galvenie amata pienākumi:
Sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā.
Veic dzīves apstākļu pārbaudes un ģimeņu riska novērtējumu.
Sagatavo bāriņtiesas lietvedībā atrodošās lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdēs.
Sagatavo prasības pieteikumus un pieteikumus sevišķā tiesāšanās kārtībā un piedalās tiesas procesos.
Izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa un audžuģimenes rīcību.
Nolikumā noteiktajā kārtībā var vadīt bāriņtiesas sēdes.
Pārstāv tiesā un citās institūcijās ģimenes un bērnus bāriņtiesas kompetences jautājumos.
Nodrošina uzraudzību par aizbildnībā, adopcijā un audzināšanas iestādēs ievietotiem bērniem, piesaistot bāriņtiesas locekļus.
Pieņem lēmumu par aprūpes tiesību pārtraukšanu vecākiem, pabalstu izmaksu.
Palīdz mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā.
Sadarbojas ar citām bāriņtiesām,  ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm.
Sniedz konsultācijas fiziskām un juridiskām personām.
 
Prasības pretendentiem:
Pretendentam jāatbilst  Bāriņtiesu likuma 10.pantā noteiktajam:
•    apgūta speciālā apmācības programma Bāriņtiesas locekļiem, priekšsēdētājiem, priekšsēdētāja vietniekiem; 
•    ne jaunāks (-a) par 30 gadiem;
•    otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība tiesību zinātnē, pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
•    valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
•    nevainojama reputācija;
•    vēlamas labas divu svešvalodu prasmes (krievu un angļu valodu prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību);
•    teicamas prasmes darbā ar datoru;
•    labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
•    spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
•    darba pieredze Bāriņtiesā,  bērnu tiesību aizsardzības jautājumos vai sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 
Piedāvājam:
•    stundas likme 8.537 EUR;
•    iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;
•    atsaucīgu kolektīvu.
 
Informācija par darba sludinājumu:
Atrašanās vieta: Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu novads
Darbā stāšanās laiks: nekavējoties
Darba laiks: stundu darbs, maksimālais stundu skaits mēnesī līdz 40 darba stundām
 
Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, Europass CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: novada.dome@stopini.lv, vai ar pasta starpniecību – Stopiņu novada dome Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV–2130, vai iesniegt līdz 2018. gada 12.oktobrim plkst. 16.00 pirmajā stāvā Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes norādot ”Pieteikums Stopiņu novada Bāriņtiesas locekļa vakancei”. 
Informējam, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei.
 
Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa. Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības, pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī izprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem vai esošajiem darba devējiem.
 
(17.09.2018.)
 

Stopiņu novada dome aicina darbā Stopiņu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku

Aicina pieteikties darbā Stopiņu novada Bāriņtiesā uz Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu (amata pienākumu izpildes termiņš 5 gadi) (profesiju klasifikators – bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks 134406) darba vieta noteikta Stopiņu novada Bāriņtiesa, Institūta iela 30,  Ulbroka, Stopiņu novads.
 
Galvenie amata pienākumi:
Sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā.
Veic dzīves apstākļu pārbaudes un ģimeņu riska novērtējumu.
Sagatavo bāriņtiesas lietvedībā atrodošās lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdēs.
Sagatavo prasības pieteikumus un pieteikumus sevišķā tiesāšanās kārtībā un piedalās tiesas procesos.
Izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa un audžuģimenes rīcību.
Nolikumā noteiktajā kārtībā var vadīt bāriņtiesas sēdes.
Pārstāv tiesā un citās institūcijās ģimenes un bērnus bāriņtiesas kompetences jautājumos.
Nodrošina uzraudzību par aizbildnībā, adopcijā un audzināšanas iestādēs ievietotiem bērniem, piesaistot bāriņtiesas locekļus.
Pieņem lēmumu par aprūpes tiesību pārtraukšanu vecākiem, pabalstu izmaksu.
Palīdz mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā.
Sadarbojas ar citām bāriņtiesām,  ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm.
Sniedz konsultācijas fiziskām un juridiskām personām.
Aizvieto bāriņtiesas vadītāju.
 
Prasības pretendentiem:
Pretendentam jāatbilst  Bāriņtiesu likuma 10.pantā noteiktajam:
•    apgūta speciālā apmācības programma Bāriņtiesas locekļiem, priekšsēdētājiem, priekšsēdētāja vietniekiem; 
•    ne jaunāks (-a) par 30 gadiem;
•    otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība tiesību zinātnē, pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
•    valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
•    nevainojama reputācija;
•    vēlamas labas divu svešvalodu prasmes (krievu un angļu valodu prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību);
•    teicamas prasmes darbā ar datoru;
•    labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
•    spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
•    darba pieredze Bāriņtiesā,  bērnu tiesību aizsardzības jautājumos vai sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 
Piedāvājam:
•    atalgojumu līdz 1250 euro mēnesī;
•    iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;
•    atsaucīgu kolektīvu;
•    veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika beigām).
 
Informācija par darba sludinājumu:
Atrašanās vieta: Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu novads
Darbā stāšanās laiks: nekavējoties
Darba laiks: pilna slodze
Mēnešalga pārbaudes laikā:   80% no noteiktās mēnešalgas.
 
Piedāvājumi pretendentam:
Darba alga (pirms nodokļu aprēķina) līdz 1190.00 euro (līdz 80% no noteiktās darba algas pārbaudes laikā)
Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām
 
Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, Europass CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: novada.dome@stopini.lv, vai ar pasta starpniecību – Stopiņu novada dome Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV–2130, vai iesniegt līdz 2018. gada 12.oktobrim plkst. 16.001.stāvā Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes norādot ”Pieteikums Stopiņu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vakancei”. 
Informējam, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei.
 
Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa. Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības, pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī izprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem vai esošajiem darba devējiem.
 
(17.09.2018.)

 

Stopiņu novada dome  aicina pieteikties uz vakanto SAURIEŠU BIBLIOTĒKAS VADĪTĀJA AMATU Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkā

Prasības pretendentam:
 
augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā vai augstākā akadēmiskā, vai profesionālā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
spēja strādāt radoši un organizēt pasākumus dažāda vecuma grupām;
labā lietotāja līmenī strādāt ar datortehniku un citu biroja tehniku;
pieredze darbā ar BIS Alise.
labas zināšanas informācijas meklēšanā;
komunikācijas prasmes un spēja sadarboties;
teicamas valsts valodas zināšanas (C līmenis) un vienas svešvalodas zināšanas  saziņas līmenī (krievu valoda tiks uzskatīta par priekšrocību);
augsta saskarsmes kultūra un ļoti labas komunikācijas spējas;
spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
vēlama darba pieredze bibliotekāra darbā ne mazāk kā trīs gadus pēdējo piecu gadu laikā;
vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē.
 
Galvenie amata pienākumi: 
 
1. vada un organizē Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkas (turpmāk tekstā – BIBLIOTĒKAS) darbu un nodrošina tās darbības nepārtrauktību;
2. nodrošina BIBLIOTĒKAS darbības un attīstības stratēģijas, kārtējā gada darbības plāna un kārtējā gada budžeta projekta īstenošanu;
 3. nodrošina BIBLIOTĒKAS uzdevumu un funkciju, kā arī tās darbības kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju izpildi;
4. nodrošina BIBLIOTĒKAS personāla vadību un attīstību, nosaka viņu kompetenci un atbildību;
5. nodrošina BIBLIOTĒKAS darbības tiesiskumu un tās resursu lietderīgu izmantošanu;
6. nodrošina BIBLIOTĒKAS lietvedību un pārskata par finanšu resursu izlietojumu;
7. piedalās visu jautājumu risināšanā DOMĒ, kas ir saistīti ar BIBLIOTĒKAS darba organizāciju, pārkārtošanu, BIBLIOTĒKAI piešķirtā budžeta finanšu līdzekļu pieprasījumu, piešķiršanu vai izlietojumu un BIBLIOTĒKAS darbinieku darba samaksu;
8. nodrošina lietvedības kārtošanu un dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
9.nodrošina novadpētniecības darba materiālu, publikāciju apzināšanu, sistematizēšanu, glabāšanu, pieejamības nodrošināšanu un popularizēšanu;
10. pārvalda bibliotēkas lietojamās informācijas sistēmas (turpmāk IS), informācijas infrastruktūru un bibliotēku integrēto informācijas sistēmu;
11. organizē datu bāzu izveidi, nodrošinot bibliogrāfisko ierakstu funkcionālās prasības;
12. veicina bibliotēkas elektronisko katalogu, datu bāzu un pieejamo pakalpojumu publicēšanu internetā.
 
Darba laiks – 40 stundas nedēļā
Darba vieta – Sauriešu bibliotēka 
Darba līgums – uz nenoteiktu laiku
Darba alga - 880.00 pirms nodokļu aprēķina
Bibliotēkas vadītājs/direktors – profesiju klasifikatora kods 134934
Amatu katalogs 18.2. II līmenis
 
Pretendents līdz 2018.gada 14.septembrim (ieskaitot) aicināts iesniegt:
• amatam motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• Informējam, ka Darba devējs, patur tiesības iegūt atsauksmes vai ieteikumus no iepriekšējās vai esošās darba vietas, pretendentiem, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām.
Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv vai iesniegt personīgi Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130 ar norādi ‘Pieteikums uz vakanci Sauriešu bibliotēkā”, tālr.67910518
 
Pretendenti, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām, divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām tiks aicināti uz darba interviju.
 
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti otrajai atlases kārtai!
Informējam, ka pretendentam, kurš tiks izvirzīts amata pienākumu izpildei pārbaudes laikā atlīdzība tiek noteikta 80% apmērā no amatalgas.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu Stopiņu novada pašvaldība informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Konkursa dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti vienas darba dienas laikā pēc izvērtēšanas noslēguma. Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Stopiņu novada pašvaldība.  

(31.08.2018.)

 

Vakances Gaismas internātpamatskolā

Stopiņu novada Gaismas internātpamatskola aicina  darbā medicīnas māsu  uz 1 slodzi (summētais darba laiks)  uz nenoteiktu laiku. Vēlama pieredze darbā ar skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Sīkāku informāciju par darba apjomu un specifiku var saņemt zvanot pa tālruni: 67703825. CV  sūtīt uz e-pastu: info@gaismasskola.lv

Stopiņu novada Gaismas internātpamatskola aicina  darbā  aukli/aprūpētāju. Vēlama pieredze darbā ar skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Sīkāku informāciju par darba apjomu un specifiku var saņemt zvanot pa tālruni: 67703825. CV  sūtīt uz e-pastu: info@gaismasskola.lv

Stopiņu novada Gaismas internātpamatskola aicina  darbā speciālās izglītības pedagogu uz 1 slodzi uz nenoteiktu laiku. Vēlama pieredze darbā ar skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Sīkāku informāciju par darba apjomu un specifiku var saņemt zvanot pa tālruni: 67703825. CV uz e-pastu: info@gaismasskola.lv

(22.08.2018.)

 

Ulbrokas vidusskola aicina darbā APKOPĒJU skolas telpu uzkopšanai

Darba vieta atrodas-  ciemats Vālodzes, Stopiņu novads.

Darba laiks - darba nedēļas dienas, pilna darba slodze

Darba samaksa mēnesī- 480 EUR, pirms nodokļu nomaksas.

Piedāvājam:
- Stabilu un regulāru ikmēneša darba samaksu.
- Sociālās garantijas.

Prasības pretendentiem:
- Vēlama darba pieredze.
- Augsta atbildības sajūta.
- Nevainojama darba kvalitāte.
- Bez kaitīgiem ieradumiem.
- Pozitīva un godīga attieksme pret darbu un kolēģiem.

Interesentus lūgums zvanīt pa zemāk norādītajiem tālruņu numuriem darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00:
Lietvede-67910372;
Direktora vietnieks saimniecības jomā- 25144582

(13.08.2018.)

 

Stopiņu novada pašvaldības policija aicina darbā uz vakanto inspektora amata vietu (profesiju klasifikators – pašvaldības policijas inspektors 335514)

Amata pienākumi:

 • Sabiedriskās kārtības nodrošināšana;
 • Administratīvo pārkāpumu profilakse, atklāšanas un novēršana;
 • Administratīvās lietvedības materiālu noformēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasības pašvaldības policijas darbiniekam: 

 • Atbilstība likuma Par policiju 21.pantam; 
 • Teicamas latviešu valodas prasmes un labas krievu vai angļu valodas prasmes;
 • Ļoti laba fiziskā sagatavotība un atbilstošs veicamajam darbam veselības stāvoklis;
 • Spēja darboties komandā, kā arī spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • Labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Praktiskā darba pieredze un profesionālās iemaņas policijas darbā, patruļdienesta specializācijā tiks vērtētas kā priekšrocība.

Visus interesentus lūgums vērsties ar motivētu pieteikuma vēstuli un CV personīgi Stopiņu novada pašvaldības policijā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā vai sūtot elektroniski uz e-pastu policija@stopini.lv

Informācija pa tālruni 67910158.

(07.08.2018.)

 

Starptautisks uzņēmums SIA Baltic Zinc Technics, kas specializējies tērauda konstrukciju virsmu apstrādē ar karstās cinkošanas metodi, aicina darbā ceha strādniekus / strādnieces ražošanas nodaļā.

No pretendentiem sagaidām:

 • augstu atbildības sajūtu;
 • labas saskarsmes spējas;
 • spēju organizēt savu darbu.

Darba pienākumi – šķirot, montēt, komplektēt, apstrādāt detaļas un izstrādājumus, sakārtot metāla produkciju.

Piedāvājam:

 • dinamisku darbu strauji augošā ražošanas uzņēmumā;
 • sociālās garantijas;
 • atsaucīgus kolēģus;
 • korporatīvos pasākumus;
 • ieguldītajam darbam atbilstošu atalgojumu - pārbaudes laikā sākot no 850 EUR bruto, kā arī papildus piemaksas par papildus darbu. Pārbaudes laiks: 1-3 mēneši. Atalgojums pēc pārbaudes laika tiek pārskatīts.

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: cv@bzt.lv. Kontakttālrunis: 27878100.

Darba devēja reģistrācijas Nr.: 40003408067

Darba vietas adrese: Antenas iela 3A, Rīga.

(01.08.2018.)

 

Kafejnīcas „Pie kamīna” darbinieki labprāt redzētu savā pulkā radošus, veiklus, laipnus un godīgus klientu apkalpotājus darbam pilnai vai nepilnai slodzei (pamatdarbā vai papildus darbā) kafejnīcā ,Institūta ielā,1, Ulbrokā.

Ja vēlies rast pieredzi klientu apkalpošanā-šī ir vislabākā vieta, jo mums ir paši labākie apmeklētāji.

Tālrunis informācijai 26439377

(30.07.2018.)

 

Meklējam pārdevēju DUS  “Granīta” ,

Granīta iela 13a, Rumbula, Stopiņu novads.

 

Stopiņu novada dome  aicina pieteikties uz vakanto SOCIĀLĀ DARBINIEKA AMATU Stopiņu novada Sociālajā dienestā

Prasības pretendentam:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā
 • vēlama darba pieredze sociālā darba jomā vai darbā ne mazāk kā trīs gadus pēdējo piecu gadu laikā;
 • vēlama darba pieredze sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu organizēšanā;
 • augsta saskarsmes kultūra un ļoti labas komunikācijas spējas;
 • spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • prasme pielietot normatīvos dokumentus, sagatavot administratīvo aktu projektus;
 • prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;
 • spēja strādāt dinamiskos un mainīgos darba apstākļos;
 • teicamas valsts valodas zināšanas (C līmenis) un vienas svešvalodas zināšanas  saziņas līmenī (krievu valoda tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • labā lietotāja līmenī strādāt ar datoru un SOPA programmu;
 • vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē;
 • autovadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt asistentu pakalpojumu;
 • Novērtēt personas (ģimenes) materiālo stāvokli, finansiālos resursus, sociālo situāciju un sadzīves apstākļus, veicot dzīves vietas pārbaudes.
 • Identificēt sociālās problēmas un veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām, nepieciešamības gadījumā, pārstāvot klientu intereses citās institūcijās.
 • Sagatavot un parakstīt lēmumus par sociālās palīdzības piešķiršanu.
 • Piesaistīt resursus, organizēt un nodrošināt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus vai citus sociālā atbalsta pasākumus atbilstoši personas vajadzībām.
 • Sekmēt aktīvu sadarbību ar pašvaldības sociālā dienesta, bāriņtiesas, izglītības iestāžu, u.c. speciālistiem.

Piedāvājumi pretendentam:

 • Darba alga (pirms nodokļu aprēķina) līdz 1190.00 euro (līdz 80% no noteiktās darba algas pārbaudes laikā)
 • Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām

Pretendents līdz 2018.gada 27.jūlijam aicināts iesniegt:

 • amatam motivētu pieteikumu;
 • profesionālo aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 • Informējam, ka Darba devējs, patur tiesības iegūt atsauksmes vai ieteikumus no iepriekšējās vai esošās darba vietas, pretendentiem, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām;

Informējam, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei.

Pieteikumus lūdzam iesniegt:
Sūtot elektroniski uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv vai iesniedzot personīgi Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, 6.kabinets.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

 

 

Stopiņu novada dome aicina darbā bibliotekāru Sauriešu bibliotēkā

Galvenie darba pienākumi:

 • bibliotēkas lietotāju apkalpošana,
 • aprakstu veidošana un informācijas papildināšana BIS Alise elektroniskajā katalogā, reģistrēto lietotāju un novadpētniecības datu bāzēs,
 • organizēt bibliotēkas popularizēšanas  un lasīšanas veicināšanas pasākumus,
 • sagatavot tematiskās un bibliogrāfiskās uzziņas,
 • veidot tematiskās un literatūras izstādes.

Prasības pretendentiem:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā vai sociālo zinātņu bakalaura grāds bibliotēkzinātnē un informācijā vai pielīdzinātā,
 • vēlama darba pieredze bibliotēkā,
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī,
 • labas iemaņas darbā ar biroja tehniku, prasme lietot MS Office standartprogrammas, prasmes informācijas meklēšanā elektroniskajos resursos,
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar BIS Alise-i,
 • prasme plānot un organizēt savu darbu atbilstoši bibliotēkas mērķiem un uzdevumiem,
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja reaģēt uz lietotāju vajadzībām.

Darba vieta – Stopiņu novada Sauriešu bibliotēka

Darba līgums – uz nenoteiktu laiku

Darba laiks – nepilns (30 stundas nedēļā)

Darba alga – no 440.00 EUR

Profesionālo aprakstu (CV), amatam motivētu pieteikumu un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas līdz 20.08.2018. sūtīt uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv vai iesniegt personīgi Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130 ar norādi ‘Pieteikums uz vakanci Sauriešu bibliotēkā”, tālr. 26588203

Pretendentam piedāvājam veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām

Informējam, ka Darba devējs, patur tiesības iegūt atsauksmes vai ieteikumus no iepriekšējās vai esošās darba vietas, pretendentiem, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām;

Informējam, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

 

 

Cleanhouse, vadošais ēku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzņēmums Baltijā, kurš nodarbina vairāk nekā 600 labākos nozares darbiniekus, aicina savā komandā:

APKOPĒJU medicīnas telpu uzkopšanai

- Darba vieta atrodas  Upeslejas, Stopiņu novads.
- Darba laiks: divas dienas nedēļā (sestdienās un svētdienās) no plkst. 7:00 - 15:30.
- Darba samaksa mēnesī: 192 - 240 EUR.

Piedāvājam:

- Stabilu un regulāru ikmēneša darba samaksu.
- Sociālās garantijas.
- Iespēju strādāt citos Cleanhouse klientu apkalpošanas objektos par papildus samaksu.
- Profesionālās pilnveides apmācības.
- Izaugsmes iespējas uzņēmumā.
- Darba apģērbu.

Prasības pretendentiem:

- Vēlama darba pieredze.
- Augsta atbildības sajūta.
- Nevainojama darba kvalitāte.
- Bez kaitīgiem ieradumiem.
- Pozitīva un godīga attieksme pret darbu un kolēģiem.

Atlases procedūras nodrošināšanai SIA "Cleanhouse" apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus.
Interesentus lūgums zvanīt pa zemāk norādītajiem tālruņu numuriem darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00:

- 25488598;
- 25486061.


2.
    

Cleanhouse, vadošais ēku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzņēmums Baltijā, kurš nodarbina vairāk nekā 600 labākos nozares darbiniekus, aicina savā komandā:

APKOPĒJU medicīnas telpu uzkopšanai

- Darba vieta atrodas Upeslejas, Stopiņu novads.
- Darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai, ir iespējami 3 varianti:

-      no plkst. 6:00 - 14:30 vai

-      no plkst.  7:00 – 15:30, vai

-      no plkst.  10:00 – 18:00.


- Darba samaksa mēnesī: 430, - EUR.

Piedāvājam:

- Stabilu un regulāru ikmēneša darba samaksu.
- Sociālās garantijas.
- Iespēju strādāt citos Cleanhouse klientu apkalpošanas objektos par papildus samaksu.
- Profesionālās pilnveides apmācības.
- Izaugsmes iespējas uzņēmumā.
- Darba apģērbu.

Prasības pretendentiem:

- Vēlama darba pieredze.
- Augsta atbildības sajūta.
- Nevainojama darba kvalitāte.
- Bez kaitīgiem ieradumiem.
- Pozitīva un godīga attieksme pret darbu un kolēģiem.

Atlases procedūras nodrošināšanai SIA "Cleanhouse" apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus.
Interesentus lūgums zvanīt pa zemāk norādītajiem tālruņu numuriem darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00:

- 25488598;

- 25486061.


3.
    

Cleanhouse, vadošais ēku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzņēmums Baltijā, kurš nodarbina vairāk nekā 600 labākos nozares darbiniekus, aicina savā komandā:

APKOPĒJU medicīnas telpu uzkopšanai

- Darba vieta atrodas Upeslejas, Stopiņu novads.
- Darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 7:00 - 15:30.
- Darba samaksa mēnesī: no 450, - līdz 500, - EUR.

Piedāvājam:

- Stabilu un regulāru ikmēneša darba samaksu.
- Sociālās garantijas.
- Iespēju strādāt citos Cleanhouse klientu apkalpošanas objektos par papildus samaksu.
- Profesionālās pilnveides apmācības.
- Izaugsmes iespējas uzņēmumā.
- Darba apģērbu.

Prasības pretendentiem:

- Vēlama darba pieredze.
- Augsta atbildības sajūta.
- Nevainojama darba kvalitāte.
- Bez kaitīgiem ieradumiem.
- Pozitīva un godīga attieksme pret darbu un kolēģiem.

Atlases procedūras nodrošināšanai SIA "Cleanhouse" apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus.
Interesentus lūgums zvanīt pa zemāk norādītajiem tālruņu numuriem darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00:

- 25488598;

- 25486061.

 

4.

 

Cleanhouse, vadošais ēku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzņēmums Baltijā, kurš nodarbina vairāk nekā 600 labākos nozares darbiniekus, aicina savā komandā:

APKOPĒJAS medicīnas telpu uzkopšanai

- Darba vieta atrodas Upeslejas, Stopiņu novads.
- Darba laiks: Pēc grafika 3 dienas strādā, 3 dienas brīvas no plkst. 7:00-15:30.

Piedāvājam:

- Stabilu un regulāru ikmēneša darba samaksu no 330 līdz 350, - EUR.
- Sociālās garantijas.
- Iespēju strādāt citos Cleanhouse klientu apkalpošanas objektos par papildus samaksu.
- Profesionālās pilnveides apmācības.
- Izaugsmes iespējas uzņēmumā.
- Darba apģērbu.

Prasības pretendentiem:

- Vēlama darba pieredze.
- Augsta atbildības sajūta.
- Nevainojama darba kvalitāte.
- Bez kaitīgiem ieradumiem.
- Pozitīva un godīga attieksme pret darbu un kolēģiem.

Atlases procedūras nodrošināšanai SIA "Cleanhouse" apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus.
Interesentus lūgums zvanīt pa zemāk norādītajiem tālruņu numuriem darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00:

- 25488598;

- 25486061.

 

 

SIA ''Eco Baltia vide'' aicina darbā šķirotāju, preses operatoru un autokara vadītāju

Aicinām komandā: 

ŠĶIROTĀJUS/-AS

GALVENIE DARBA PIENĀKUMI:
Šķirot otrreizējās izejvielas pie šķirošanas līnijām.

MĒS PIEDĀVĀJAM:
Stabils atalgojums vienmēr laikā (ap 640 EUR pirms LR nodokļu nomaksas)
Darba laiks: maiņās, 2 strādā, 2 brīvs, 7:30-20:30;
Visas sociālās garantijas;
Apmaksāta obligātā veselības pārbaude;
Veselības apdrošināšana pēc 1 gada;
Darba vieta: Getliņu ielā 5, Rumbulā (var nokļūt ar 50.autobusu, pietura “Stūraiņu iela”);

PRESES OPERĀTORU/-I 

GALVENIE DARBA PIENĀKUMI:
Veikt otrreizēji izmantojamo (kartons, plēve) izejvielu presēšanu ar presi;
Ievietot presē izlietoto iepakojumu un izkraut sapresēto gatavo produkciju. 

TEV IR UN PIEMĪT:
Fiziska izturība;
Bez kaitīgiem ieradumiem.

MĒS PIEDĀVĀJAM:
Stabils atalgojums vienmēr laikā (5,40 EUR/st. pirms LR nodokļu nomaksas)
Darba laiks: maiņās, 2 strādā, 2 brīvs, 7:30-20:30;
Visas sociālās garantijas;
Apmaksāta obligātā veselības pārbaude;
Veselības apdrošināšana pēc 1 gada;

Darba vieta: Getliņu ielā 5, Rumbulā (var nokļūt ar 50.autobusu, pietura “Stūraiņu iela”);

AUTOIEKRĀVĒJA VADĪTĀJU 

GALVENIE DARBA PIENĀKUMI:
Darbs ar traktortehniku;
Kraut, pārvietot un stumt uz lentas birstošo otrreizējo izejvielu;

TEV IR UN PIEMĪT:
Pieredze darbā ar traktortehniku;
“A” traktortehnikas autovadītāja apliecība;

MĒS PIEDĀVĀJAM:
Stabils atalgojums vienmēr laikā (ap 800 EUR pirms LR nodokļu nomaksas)
Darba laiks: maiņās, 2 strādā, 2 brīvs, 7:30-20:30;
Visas sociālās garantijas;
Apmaksāta obligātā veselības pārbaude;
Veselības apdrošināšana pēc 1 gada;

Darba vieta: Getliņu ielā 5, Rumbulā (var nokļūt ar 50.autobusu, pietura “Stūraiņu iela”);

Lai pieteiktos darbā, lūdzam zvanīt darba dienās no pl. 9.00 – 17.00 pa tālruni 67-039-824 vai savu CV sūtīt uz e-pastu cv@ecobaltia.lv 

(04.06.2018.)

 

SIA ''PNB Print'' aicina darbā palīgstrādniekus un iekārtu operatorus. 

Apgūstot ražošanas procesus, iespējama karjeras izaugsme.
Lūgums CV sūtīt uz e-pastu: vitae@pnb.lv vai iesniegt personīgi: „Jāņsili”, Silakrogs, Ropažu novads

(18.05.2018.)

 

Te ir darbs – nāc strādāt!

Loģistikas centrs DEPO Dreiliņos aicina darbā

Preču komplektētāju

Prasības:
• Pieredze preču komplektēšanā
• Pieredze darbā ar autoiekrāvēju vai elektroiekrāvēju
• Praktiska pieredze noliktavas tehnikas lietošanā 
• Prasme organizēt un kontrolēt savu darbu
• Zināšanas par precēm

Pienākumi:
• Veikt preču komplektēšanu un izsniegšanu atbilstoši uzņēmumā noteiktajai kārtībai un termiņiem
• Preču atlasīšana un komplektēšana saskaņā ar sagatavoto darba uzdevumu
• Preču novietošana uzglabāšanai līdz izsniegšanai
• Preču iepakošana, iekraušana, izkraušana 

Piesakies!
• andra.praulite@depo.lv
• Tālr.Nr.29161720
Garlaicīgi nebūs!

Informējam – Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šī atlases konkursa norisei. Datu pārzinis un darba devējs ir SIA DEPO DIY (Reģ. Nr. 50003719281), Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130

(06.04.2018.)

 

Stopiņu novada Būvvalde aicina darbā uz vakanto vides aizsardzības speciālista amata vietu (vakance uz nenoteiktu laiku) (profesiju klasifikators – vides pārvaldības speciālists 242231) darba vieta noteikta Stopiņu novada Būvvalde, Institūta iela 1,  Ulbroka, Stopiņu novads.

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, koordinēt, ieviest un vadīt ar vides aizsardzības jautājumiem saistītos projektus pašvaldībā;
 • organizēt un/vai piedalīties vides aizsardzības projektu izstrādē;
 • sagatavot dokumentāciju derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanai, pēc nepieciešamības veikt derīgo izrakteņu teritoriju apsekošanu dabā, izskatīt un nodrošināt rekultivācijas plānu saskaņošanu; sniegt valsts pārvaldes institūcijām atskaites par izsniegtajām derīgo izrakteņu ieguves atļaujām atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • sagatavot informāciju par vides stāvokli, vides kvalitāti un aizsardzību pēc pieprasījuma;
 • veikt novada vides monitoringa datu bāzes izveidošanu un papildināšanu (piemēram, peldūdeņu monitorings, atkritumu izgāztuvju monitorings u.c.) un pēc nepieciešamības informēt sabiedrību par monitoringa rezultātiem;
 • izveidot un uzturēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu, individuālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, septiķu un krājtvertņu reģistru un kontrolēt apsaimniekošanas nosacījumu izpildi;
 • piedalīties novada plānošanas dokumentu izstrādāšanā un uzraudzībā vides aizsardzības jomā; piedalīties pašvaldības Saistošo noteikumu izstrādē par vides jautājumiem un sagatavot priekšlikumus to pilnveidošanai;
 • sniegt atzinumus par ūdenstilpju ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem, tai skaitā, par ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem plūdu draudu novēršanai;
 • koordinēt jautājumus par hidrobūvju ūdens līmeņu kontroli un sadarboties ar attiecīgajām institūcijām un zemes īpašniekiem;
 • koku ciršanas izvērtēšana- koku ciršana ārpus meža pēc personas pieprasījuma, koku ciršana veicot būvniecību, meža zemes atmežošana. Ārpus meža cērtamo koku apsekošana, maksājuma aprēķinu sagatavošana zaudējumu atlīdzībai cērtot kokus ārpus meža. Atmežošanas pieprasījumu sagatavošana, ja būvniecība plānota meža zemē. Lēmumu projektu sagatavošana.

Prasības pretendentam:

augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs, vides zinātnē, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs vai mežzinātnēs;

vides aizsardzības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana; 

ne mazāk kā 3 gadu praktiskā darba pieredze valsts vai pašvaldības darbā vides aizsardzības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;

teicamas latviešu, vēlamas labas divu svešvalodu prasmes (angļu un krievu valodu prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību);

labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;

spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās;

pieredze konfliktu risināšanā un pārmaiņu vadībā;

prasme vērtēt savu profesionālo darbību un tās rezultātu;

iemaņas darbā ar datoru MS Office (Word, Excel, Power Point) pieredzējuša lietotāja līmenī.

Piedāvājam:

darba alga līdz EUR 1382 (pirms nodokļu nomaksas), pārbaudes laikā darba samaksa tiek noteikta 80% apmērā no noteiktās darba algas;

interesantu, aktīvu un daudzveidīgu darbu;

stabilu atalgojumu; 

profesionālās pilnveidošanas un izaugsmes iespējas;

veselības apdrošināšanu.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, Europass CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi:  novada.dome@stopini.lv, vai izmanotjot pasta starpniecību – Stopiņu novada dome Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV–2130, vai iesniegt līdz 2018. gada 28.februārī plkst. 17.00 pirmajā stāvā Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes norādot ”Pieteikums vides aizsardzības speciālista vakancei”. 

Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa. Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei.

(21.02.2018.)

 

VAS Latvijas Pasts Ulbrokas pasta nodaļa aicina darbā Pastnieku/-ci automobiļa vadītāju uz 0.9 slodzi, ar B kategorijas autovadītāja apliecību un personīgo auto.

Prasības: 

Valsts valodas zināšanas atbilstoši vidējai B(1) pakāpei

Vēlme un spēja veidot pozitīvu komunikāciju ar klientiem

Atbildības sajūta un nopietna attieksme pret darba pienākumu izpildi 

B kategorijas autovadītāja apliecība un automobilis

Laba teritorijas pārziņa

Pienākumi:

Kvalitatīva preses izdevumu un sūtījumu piegāde klientiem 

Preses izdevumu abonementu un dažādu maksājumu noformēšana 

Pensiju piegāde

Sadarbības partneru preču tirdzniecība

Piedāvājam

Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

Mainīgo algas daļu

Atsaucīgus un draudzīgus kolēģus

Automašīnas amortizācijas kompensāciju

Veselības apdrošināšanas polisi pēc viena nostrādāta gada

Piedāvājam stabilu atalgojumu un sociālās garantijas, amortizācijas maksu par automašīnas izmantošanu. 

Tālrunis informācijai: 25700265

(23.02.2018.)

 

 

SIA „Tirdzniecības nams „Kurši””, (www.kurshi.lv) ir dibināts 2000.gadā un pārstāvēts ar 19 veikalu tīklu Latvijā, uzņēmums apkalpo biznesa un privātos klientus būvniecības nozarē.

Dreiliņu veikals “Kurši” aicina pievienoties savam kolektīvam PREČU PIEŅĒMĒJU veikala adrese - Stopiņu nov., Dreiliņi “Kurši”

Darba pienākumi:

Preču pieņemšana, marķēšana un izvietošana tirdzniecības laukumā.

Preču komplektēšana un izsniegšana klientiem.

Prasības:

Pamata vai vidējā izglītība.

Iniciatīva, atbildības sajūta un apzinīga attieksme pret darbu.

Komunikabilitāte un spēja strādāt komandā.

Labas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Iepriekšēja pieredze līdzīgā amatā un autoiekrāvēja vadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:

Interesantu un atbildīgu darbu stabilā uzņēmumā.

Atalgojumu atbilstoši Jūsu pieredzei un kvalifikācijai.

Profesionālās pilnveidošanās un izaugsmes iespējas.

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu: vakances@kurshi.lv, norādot “preču pieņēmējs Dreiliņos”.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs izturējuši pirmo atlases kārtu.

Paldies par atsaucību!

(21.02.2018.)

 

Aicina pieteikties darbā Stopiņu novada Bāriņtiesā uz Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu (amata pienākumu izpildes termiņš 5 gadi) (profesiju klasifikators – bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks 134406) darba vieta noteikta Stopiņu novada Bāriņtiesa, Institūta iela 30,  Ulbroka, Stopiņu novads.

Galvenie amata pienākumi:

 • Sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā.
 • Veic dzīves apstākļu pārbaudes un ģimeņu riska novērtējumu.
 • Sagatavo bāriņtiesas lietvedībā atrodošās lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdēs.
 • Sagatavo prasības pieteikumus un pieteikumus sevišķā tiesāšanās kārtībā un piedalās tiesas procesos.
 • Izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa un audžuģimenes rīcību.
 • Nolikumā noteiktajā kārtībā var vadīt bāriņtiesas sēdes.
 • Pārstāv tiesā un citās institūcijās ģimenes un bērnus bāriņtiesas kompetences jautājumos.
 • Nodrošina uzraudzību par aizbildnībā, adopcijā un audzināšanas iestādēs ievietotiem bērniem, piesaistot bāriņtiesas locekļus.
 • Pieņem lēmumu par aprūpes tiesību pārtraukšanu vecākiem, pabalstu izmaksu.
 • Palīdz mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā.
 • Sadarbojas ar citām bāriņtiesām,  ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm.
 • Sniedz konsultācijas fiziskām un juridiskām personām.
 • Aizvieto bāriņtiesas vadītāju.

Prasības pretendentiem:

 • Pretendentam jāatbilst  Bāriņtiesu likuma 10.pantā noteiktajam:
 • apgūta speciālā apmācības programma Bāriņtiesas locekļiem, priekšsēdētājiem, priekšsēdētāja vietniekiem; 
 • ne jaunāks (-a) par 30 gadiem;
 • otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība tiesību zinātnē, pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • vēlamas labas divu svešvalodu prasmes (krievu un angļu valodu prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • darba pieredze Bāriņtiesā,  bērnu tiesību aizsardzības jautājumos vai sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:

 • līdz 1250 euro mēnesī;
 • iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;
 • atsaucīgu kolektīvu;
 • veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika beigām).

Informācija par darba sludinājumu:
Atrašanās vieta: Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu novads
Darbā stāšanās laiks: nekavējoties
Darba amata apraksts: pilna slodze
Mēnešalga pārbaudes laikā:   80% no noteiktās mēnešalgas.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, Europass CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: novada.dome@stopini.lv, vai pa pastu starpniecību – Stopiņu novada dome Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV–2130, vai iesniegt līdz 2018. gada 08.martā plkst. 17.00 pirmajā stāvā Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes norādot ”Pieteikums Stopiņu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vakancei”. 

Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa. Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības, pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī izprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem darba devējiem.

(19.02.2018.)

 

VetLine Medical SIA aicina darbā NOLIKTAVAS STRĀDNIEKU

VetLine Medical SIA ir Latvijas vairumtirdzniecības uzņēmums, kurš nodarbojas ar veterināro zāļu, dzīvnieku barību, papildbarību un citu dzīvnieku preču izplatīšanu. 

Vakance: NOLIKTAVAS STRĀDNIEKS

Sakarā ar ievākšanos jaunās telpās uzņēmuma nepieciešams centīgs, akurāts darbinieks ar saimniecisku domāšanu, bez kaitīgiem ieradumiem

Darba pienākumos ietilps:

 • darbs nolikavā
 • šofera pienākumi
 • labiekārtošanas darbi

Prasības pretendentiem:

 • precizitāte un akurātums darbā
 • iepriekšēja pieredze celtniecībā (iekšdarbos)
 • B kategorijas auto vadītāja apliecība 

Mēs piedāvājam:

 • darbu stabilā uzņēmumā
 • labus darba apstākļus
 • saliedētu darba kolektīvu
 • sociālās garantijas un motivējošu atalgojuma sistēmu

CV lūdzu sūtīt uz epastu iveta@vetline.lv, tel. 67600055

Darba vieta: Stūraiņu 1A, Rumbula, Stopiņu novads

(09.02.2018.)

 

 

 

Stopiņu novada  pašvaldības policija aicina darbā uz vakanto inspektora amata vietu (profesiju klasifikators – pašvaldības policijas inspektors 335514) vakance uz nenoteiktu laiku

Amata pienākumi:

 • Sabiedriskās kārtības nodrošināšana;
 • Administratīvo pārkāpumu profilakse, atklāšanas un novēršana;
 • Administratīvās lietvedības materiālu noformēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasības pašvaldības policijas darbiniekam: 

 • Atbilstība likuma Par policiju 21. pantam 
 • Teicamas latviešu valodas prasmes un labas svešvalodas (prioritāri - krievu vai angļu valodas) prasmes;
 • Ļoti laba fiziskā sagatavotība un atbilstošs veicamajam darbam veselības stāvoklis;
 • Spēja darboties komandā, kā arī spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • Labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Darba laiks: summētais darba laiks pēc grafika (vidēji 168 stundas mēnesī)

Atalgojums: 4.20 euro/stundā, speciālās piemaksas un uzturdeva

Visus interesentus lūgums vērsties ar motivētu pieteikuma vēstuli un CV personīgi Stopiņu novada pašvaldības policijā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā vai sūtot elektroniski uz  e-pastu policija@stopini.lv līdz 04.03.2018.

(31.01.2018.)

 

Stopiņu novada pašvaldības policija aicina darbā uz vakanto Vecākā inspektora amata vietu (vakance uz nenoteiktu laiku) (profesiju klasifikators – pašvaldības policijas vecākais inspektors 335508), darba vieta Ulbrokā

Galvenie amata pienākumi:

 • sabiedriskās kārtības nodrošināšana;
 • administratīvo pārkāpumu profilakse, atklāšanas un novēršana;
 • administratīvās lietvedības materiālu noformēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 
 • administratīvo lietu izskatīšana;
 • personu iesniegumu izskatīšana saskaņā ar “Iesniegumu likumu”;
 • operatīvās grupas darbinieku darba organizēšana;
 • uzraudzīt iekšējo normatīvo aktu ieviešanu un izpildi;
 • uzraudzīt pašvaldības policijas kompetencē esošus preventīvos un korektīvos pasākumus;

Prasības pretendentam/-ei:

 • atbilstība likuma Par policiju 21.panta pirmās daļas noteiktajām prasībām;
 • vēlama augstākā vai vēl nepabeigta augstākā profesionālā izglītība (juridiskā izglītība vai izglītība, kas papildināta ar amatam atbilstošām speciālām iemaņām, tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • pašvaldības policijas darbības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana; 
 • ne mazāk kā 5 gadu praktiskā darba pieredze un profesionālās iemaņas Valsts vai pašvaldības policijā;
 • laba fiziskā sagatavotība un atbilstošs veicamajam darbam veselības stāvoklis;
 • labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās;
 • pieredze konfliktu risināšanā un pārmaiņu vadībā;
 • prasme vērtēt savu profesionālo darbību un tās rezultātu;
 • iemaņas darbā ar datoru MS Office (Word, Excel, Power Point) pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • Darba alga no EUR 1100 (pirms nodokļu nomaksas)
 • Interesantu, aktīvu un daudzveidīgu darbu;
 • Stabilu atalgojumu; 
 • profesionālās pilnveidošanas un izaugsmes iespējas;
 • Veselības apdrošināšanu.

Visus interesentus lūgums vērsties ar motivētu pieteikuma vēstuli un CV personīgi Stopiņu novada pašvaldības policijā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā vai sūtot elektroniski uz  e-pastu policija@stopini.lv līdz 04.03.2018.

(31.01.2018.)

 

SIA „Bolderāja Serviss” ir uzņēmums, kurš nodarbojas ar mēbeļu ražošanu un tirdzniecību gan Latvijā, gan ārpus robežām.

Ražošanas uzņēmums piedāvā darbu:

Montieris – Komplektētājs amatā

Darba pienākumi:

 • Izstrādājumu komplektācija 
 • izstrādājumu montēšana no dažādiem materiāliem

Prasības pretendentiem:

 • precizitāte un akurātums darbā
 • stabilitāte
 • iepriekšēja galdniecības vai mēbeļu montāžas darba pieredze
 • zināšanas par materiāliem un furnitūru

Kokapstrādes operators  (Programvadības zāģis un CNC) amatā

Darba pienākumi:

 • veic plātņu materiālu mehānisko apstrādi ar kokapstrādes darbmašīnām; izgatavo sagataves un detaļas no koksnes plātņu materiāliem;
 • iestata un regulē kokapstrādes darbmašīnas;
 • nosaka izmantojamo iekārtu parametrus, vada šīs iekārtas un apkopj tās;
 • sagatavo griezējinstrumentus darbam, pārbauda to kvalitāti; 

Prasības pretendentiem:

 • iepriekšēja pieredze uz līdzīgam darba mašīnām
 • precizitāte un akurātums darbā
 • stabilitāte
 

Mēs piedāvājam:

Dinamisku un interesantu darbu augošā uzņēmumā.

Saliedētu un kompetentu darba kolektīvu.

Sociālās garantijas un motivējošu atalgojuma sistēmu.

Iespēju attīstīties līdz ar uzņēmumu.

 

CV un motivācijas vēstules sūtīt uz – janis.iga@mebeles.lv

m.t. 25456425

Darba vieta: Rīga, Granīta iela 7

(18.12.2017.)

 

SIA ''PNB Print'' aicina darbā palīgstrādniekus un roku darbu darbiniekus (pakošana, līmēšana u.c.). 


Apgūstot ražošanas procesus, iespējama karjeras izaugsme.
Lūgums CV sūtīt uz e-pastu: vitae@pnb.lv  vai iesniegt personīgi: „Jāņsili”, Silakrogs, Ropažu novads

(15.12.2017.)

 

Stopiņu novada pašvaldības aģentūra “Saimnieks” aicina patstāvīgā darbā:

Elektromontieris – daudzdzīvokļu māju apkalpošanā.

Prasības:

 • valsts valodas prasmes vidējā līmenī;
 • elektrodrošības kvalifikācijas grupa Bz;
 • autovadītāja tiesības (ieteicams savs autotransports);
 • nepieciešama medicīniskā izziņa.

Darba samaksa no EUR 800.00.

Sētnieks-apkopējs darbam daudzdzīvokļu mājās un tām piesaistītajās zemes teritorijās, Ulbrokā,

Prasības:

 • valsts valodas prasmes zemākajā līmenī;
 • nepieciešama medicīniskā izziņa.

Darba samaksa no EUR 430.00.

Darba devējs nodrošina veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika beigām).

Kontakttālruņi: 29126540, 26661128. zvanīt no plkst. 8.00 – 17.00

(04.12.2017.)

 

(15.11.2017.)

 

(28.09.2017.)

 

Zobārstniecība “SenSil” aicina darbā zobārstu. Darba vieta Pierīgā - Upeslejas, Stopiņu novads.

Prasības:

 • Augstākā medicīnas izglītība,
 • Reģistrācija ārstniecības personu reģistrā.

Tiks novērtēta atbildības sajūta un precizitāte.

Kontakttālrunis: 26462832.

(09.08.2017.)

 

(21.06.2017.)

Atpakaļ