Projektu konkurss Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās, 2013.gads

 

Latviešu oriģinālliteratūras kolekcija Stopiņu novada bibliotēkās

2013.gada rudenī Stopiņu novada bibliotēkās krājums papildināts ar latviešu oriģinālliteratūras kolekciju. Kolekcija iegūta piedaloties un saņemot atbalstu Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas izsludinātajā projektu konkursā „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”. Projekta mērķis ir sekmēt vērtīgāko latviešu oriģinālliteratūras izdevumu pieejamību publiskajās bibliotēkās, veicināt latviešu rakstnieku un lasītāju intelektuālo mijiedarbību, sniegt iespēju satikt savu lasītāju, sarunāties, gūt iedvesmu jaunu darbu radīšanai. Kopā saņemti 26 izdevumi – daiļliteratūra, dokumentālā literatūra, klausāmgrāmata par kopsummu Ls 188,89. Kolekcijā iekļauta gan daiļliteratūra, gan dokumentālā literatūra. 

Informāciju sagatavoja Kristīne Cimdiņa, Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(12.2013.)

Atpakaļ