Projektu konkurss Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās, 2014.gads

 

Grāmatas kultūrtelpas un identitātes saliedēšanai jeb jaunieguvumi Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā

Iepazīstinot ar programmas, “Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegāde nacionālās identitātes un sabiedrības saliedēšanas veicināšanai” rezultātā saņemto izdevumu apskatu, vispirms jāmin Jaunā Rīgas teātra un Swedbank izveidotais kompaktdisks “Klausāmpasakas”, kurā iekļauti divi diski ar kopumā 24 tautas pasakām. Pasaku disks ir šo organizāciju veltījums tām ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām.

Pagājšruden pie mums viesojās rakstnieks Pauls Bankovskis. Pavisam jauna, izdota 2014. gadā ir viņa grāmata ar nosaukumu “18” – par 1918. gada 18. novembri un to vai tiem, kuram šis datums ir svarīgs vēl 21 gadsimta otrā gadu desmitā. Grāmata iznākusi vēstures romānu sērijā “Mēs. Latvija. XX gadsimts”.

Par pasaules un jo īpaši - Latvijas kultūru visplašākajā tās nozīmē stāsta grāmata “Mūsdienu kultūras stāvokļi”. Iespējams, ka grāmatu pēc tam gribēsiet iegādāties mājas lietošanai vai uzdāvināt saviem ārvalstu draugiem, jo teksts paralēli tulkots arī angļu valodā un to krāšņo interesanti fotoattēli. Pie stāsta par Latvijas vērtībām piederas arī lietuviešu autora Arvīda Jozaiša grāmata “Rīga – cita civilizācija”, kurā iekļauta viņa literārā publicistika – par Livoniju, Rundāles pili, latviešu teātri, valodu un citiem jautājumiem, kas apskatīti mūsdienīgi un aizraujoši. Izdevums ikvienam lasītājam. 2011. gadā tas ieguvis Baltijas Asamblejas balvu literatūrā. Pāršķirstot grāmatu, “Latvijas novadu dārgumi” iepazīstam tādus unikālus priekšmetus kā pilsētas grāmatas, apgleznotas senlietas, un arī vietas un lietas, kas tapušas tuvāk mūsdienām, bet ar kurām arī varam lepoties, piemēram X stundas radiostudija un latgaliskā izrāde “Latgola.lv”. Arī šis izdevums ir koši ilustrēts krāsainām fotogrāfijām.  Vairākas atšķirīgas tēmas – senču meklēšana, ģeogrāfija un kultūra iekļautas Ingūnas Daukstes – Silasproģes grāmatā “Tāla zeme, tuvi ļaudis” – par to, kā tālienes latvieši atraduši kopīgu valodu dažādos latviskos pasākumos un svētkos, kuriem caurvijas latviešu teātris un literatūra. Citējot Valtera Nollendorfa rindas:

“Pēkšņi mēs bijām
pasaules malā. 
Tas bija tik vienkārši:
Aiz pēdējām mājām,
Aiz pēdējā krūma
Pārtrūka ceļš,
Un pie kājām
Zilganzaļš
Šūpojās okeāns.”

Vēsturiski politisks ir Ilzes Ostrovskas un Vijas Daukštes kopdarbs “Eiropas ideja un idejas Eiropā”. Grāmatā aprakstīta Eiropas ideja jeb definīcija un Eiropas aizsākšanās caur Grieķiju un Romu, kā arī darbība visdažādākajās šī kontinenta rietumu valstīs. Grāmata patiks lasītājam, kurš aizraujas ar filozofijas idejām Eiropas kontekstā. Un atkal, atgriežoties mūsu zemē, nu varam piedāvāt grāmatas “Latvijas leģendas: par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku” ceturto daļu. Tajā kā allaž par nozīmīgākajiem Latvijas sporta, mūzikas un citiem kultūras darbiniekiem. Grāmata tiem, kuri jau iemīļojuši šo sēriju, kā arī – “jaunpienācējiem””. Kristīne Zaļuma mūs iepazīstina ar pamatīgu pētniecisko darbu savā grāmatā “Liepupes muiža”. Grāmatas noslēgumā esošajā dzimtas kokā atrodama arī kāda Sofija Henriete [fon Meka], kura 1780. gadā kristīta Stopiņos. Šis ir izdevums Latvijas apceļotājiem un tiem, kas saistīti ar Liepupes apkārtni. Jāzeps Pīgoznis savu dzīvesstāstu izvērš grāmatā “Pēckarš. Krāsas. Jaunība”. Tā veltīta gleznotāja mazdēlam. Grāmatas noslēgumā – fotoattēli, ģipša grebumi, ilustrācijas un zīmējumi. Projekta rezultātā tiek turpināta arī sērija “Latvijas mākslas klasika”. Tajā piedāvājam šādus darbus – Kristiāna Ābele “Johans Valters”, Natālija Jevsejeva “Aleksandra Beļcova”, Dace Lamberga “Konrāds Ubāns”. Tie ir ne tikai ilustratīvi koši un izmantojami acu priekam, bet satur arī nozīmīgus datus par mākslinieku dzīvi, tālab noderīgi vizuālās mākslas studentiem un visiem interesentiem.

Visbeidzot, nozīmīga un saturiski plaša ir grāmata “Portrets Latvijā. 19. gadsimts”. Šoreiz tā noderēs ne tikai māksliniekiem, bet arī vēsturisku personību pētniekiem, jo savulaik šie gleznojumi un zīmējumi saukti par “senču galerijām.”

Kopumā, esam ieguvuši kultūrvēsturiski nozīmīgu iespiesto dokumentu krājumu, kurā esošie izdevumi papildina literatūras, mākslas, mūzikas, teātra, arhitektūras un novadpētniecības nozares, kā arī sniedz oriģināli zinātniskus pētījumus humanitārajās un sociālajās zinātnēs.

Paldies, Latvijas Nacionālā bibliotēkas darba grupai un Kultūras ministrijai par piešķirtajiem naudas līdzekļiem.

Ieva Mūrniece

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas bibliotekāre
(05.01.2015.)

 

Augsti vērtēta literatūra Stopiņu novada bibliotēkās

Sauriešu un Ulbrokas bibliotēkās ik gadu no Stopiņu novada budžeta līdzekļiem krājums tiek papildināts ar daudzveidīgu oriģinālliteratūru, tulkoto, dokumentālo literatūru, kā arī audiovizuālajiem izdevumiem un periodiku, ņemot vērā lasītāju intereses un informacionālās vajadzības.

Krājuma papildināšanai bibliotēkas izmanto arī iespēju piedalīties projektu konkursos. 2014.gadā Sauriešu bibliotēka iesniedza pieteikumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) kultūras projekta“Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās” konkursam, ko finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF). Konkursa nolikums paredz, ka projektu iesniedz novada viena bibliotēka, kas koordinē iegūto grāmatu kolekcijas sadali novada bibliotēkām. Iesniegtais projekta pieteikums tika atbalstīts un Sauriešu un Ulbrokas bibliotēku krājumi papildināti kopskaitā ar 52 nosaukumiem par summu EUR 443,55, kas ietver gan oriģinālliteratūru, gan tulkoto un dokumentālo literatūru jebkurai bibliotēkas mērķauditorijai. Kolekcijā iekļautie izdevumi – grāmatas un audiovizuālie – ļauj sasniegt projekta mērķi: sekmēt augstvērtīgas tulkotās un latviešu oriģinālliteratūras izdevumu pieejamību Latvijas publiskajās bibliotēkās, veicināt Latvijas un pasaules kultūras klasisko vērtību un laikmetīgās literatūras iepazīšanu ar grāmatu starpniecību.

Gada nogalē Kultūras ministrija piešķīra līdzekļus LNB programmai "Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai". Programmā iekļauto grāmatu kolekciju saņēma bibliotēkas, kurām tika atbalstīti iesniegtie pieteikumi Kultūras projekta konkursam, tā sniedzot iespēju papildināt bibliotēku krājumus ar ekspertu izvērtētu augstvērtīgu un interesantu literatūru. Sauriešu un Ulbrokas bibliotēkas kopā saņēma vēl 27 nosaukumus par summu EUR 301,30.

LNB ar projekta realizēšanu sniedza lielisku iespēju ikvienai bibliotēkai iegūt krājumā labu, kvalitatīvu literatūru, ko izvērtējuši eksperti no Kultūras ministrijas, LNB un publiskajām bibliotēkām.

Kristīne Cimdiņa, Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(06.01.2015.)

 

2014. gada novembris – decembris LBB un LNB kultūras projekta “Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās 2014” daļējs grāmatu apskats 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas jaunieguvumu saraksts kultūras projekta "Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās" ietvaros, 2014.gadā

 

Jauna augstvērtīga tulkotās un oriģinālliteratūras kolekcija Ulbrokas un Sauriešu bibliotēkās

Vasarā, kad Latvijas Nacionālā bibliotēka ar plašu pasākumu klāstu gatavojās jaunās ēkas atklāšanai, Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) un Latvijas Nacionālās bibliotēka (LNB) izsludināja kultūras projektu konkursu „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”, ko finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF). Kultūras projektu konkursa izstrādātāju mērķis ir sekmēt augstvērtīgas tulkotās un latviešu oriģinālliteratūras izdevumu pieejamību Latvijas publiskajās bibliotēkas, veicināt Latvijas un pasaules kultūras klasisko vērtību un laikmetīgās literatūras iepazīšanu ar grāmatu starpniecību.

Stopiņu novada pašvaldības publiskās bibliotēkas jau 2013.gadā piedalījās līdzīgā projektu konkursā – „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”, kam saņēma atbalstu un bibliotēku krājumi tika papildināti ar interesantiem, lasītājiem saistošiem izdevumiem. Ulbrokas un Sauriešu bibliotēku lasītāju atzinība un interese par iegūto kolekciju veicināja arī šogad iesniegt pieteikumu kultūras projektu konkursam. Iesniegtais projekts tika atbalstīts, oktobrī Ulbrokas un Sauriešu bibliotēkas saņēma augstvērtīgu tulkotās un oriģinālliteratūras kolekciju, kurā iekļauta daiļliteratūra, dokumentālā literatūra, klausāmgrāmatas.

Informāciju sagatavoja Kristīne Cimdiņa, Sauriešu bibliotēkas vadītāja

(31.10.2014.)

 

Informācijas izmantošanas, citēšanas, pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta.

 

Atpakaļ