Mūsu mazā bibliotēka

 

“Mūsu mazā bibliotēka” ir izglītojošs projekts, kas paredzēts 4 – 8 gadu vecuma bērniem. Tajā sadarbojas izdevēji no 6 Eiropas valstīm – Slovēnijas, Polijas, Horvātijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Latviju pārstāv izdevniecība “Liels un mazs”. Projekta “Mūsu mazā bibliotēka” norise ilgst no 2018. gada maija līdz 2019. gada maijam, kura ietvaros tiek izdota arī darba burtnīca ar dažādiem uzdevumiem par 6 izlasītām grāmatām. Darba gaitā paredzētas arī grāmatu autoru un ilustratoru viesošanās. 

Projekta mērķis ir attīstīt lasītprasmi un veidot lasīšanas ieradumu, mudināt dalīties savā lasīšanas pieredzē, iepazīstināt ar Eiropas mazo valodu literatūru, rosināt interesi par dažādām radošām aktivitātēm un sasaistīt literatūru ar citām kultūras un mākslas jomām. 

Prezentācijas materiāls: https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/prezentacijas.
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka katrai projektā iesaistītajai grāmatas lasīšanai organizē pasākumu, kuru atspoguļojums redzams: https://stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Ulbrokas_biblioteka_pasakumi_2018.pdf
_____________________________________________________________________________________________________

 

Ulbrokas bibliotēka 2018. gada 25. jūlijā plkst. 15:30 aicina 4 – 8 gadīgus bērnus uz izdevniecības “Liels un mazs’’ projekta “Mūsu mazās bibliotēkas” pirmās grāmatas lasīšanas pasākumu. Starts bilžu grāmatu sērijas notikumiem, kurā ir burvju zīmulis, kas ceļo laikā un lietas portretē tikpat precīzi, kā cilvēkus. Klausīsimies slovēņu bērnu rakstnieka Petera Svetinas stāstu “Brīnumu gredzens”, uzzināsim, kāda saistība stāstam ar dažādiem lidojošiem objektiem, piedalīsimies lidmašīnu sacensībās un citās aktivitātēs. 

 

Īsi par pasākumu: Pirmās grāmatiņas (Peters Svetina “Brīnumu gredzens”) lasīšanas pasākums notika 2018. gada 25. jūlijā. Tā dalībniecēm (uz pasākumu ieradās tikai meitenes...) iesākumā uz globusa bija jāatrod Slovēnija, kas izrādījās visai grūts uzdevums. Pēc grāmatiņas izlasīšanas tika uzdoti dažādi ar grāmatas stāstu saistīti jautājumi. Izpētījām arī grāmatas ilustrācijas, kurās bija redzami daudz dažādu lidojošu objektu, tāpēc galvenā aktivitāte bija par un ap tiem – izrunājām, kā sauc visus ilustrācijās redzamos objektus, papildus informāciju par tiem meklējām enciklopēdijā, pēc tam mācījāmies salocīt katrs savu lidmašīnu, un nobeigumā uzrīkojām lidmašīnu izmēģinājuma lidojumus, kas bērniem sagādāja vislielāko prieku un jautrību.

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Ulbrokas bibliotēka 2018. gada 15. augustā plkst. 15:15 aicina 4 – 8 gadīgus bērnus uz izdevniecības “Liels un mazs’’ projekta “Mūsu mazā bibliotēka” otrās grāmatas lasīšanas pasākumu. 
Turpinājumā sirreāls bilžu grāmatu sērijas vēstījums. Lasīsim igauņu bērnu – rakstnieces Hilli Randas stāstu “Sniegbaltais un ogļmelnais”, uzzināsim, kādas ir kaķu rūpes par māju un dārzu, kad viņu saimnieki ir aizceļojoši un, kas kopīgs stāsta varoņiem ar pasaules slaveniem komponistiem. Pasākuma laikā būs iespēja arī radoši darboties, veidojot ilustrācijas, kā arī noskaidrot, kas ir faktūras jēdziens, veidojot ilustrācijas.  


Raksts: Sniegbaltais un Ogļmelnais Ulbrokas bibliotēkā

Otrs izdevniecības “Liels un mazs” projekta ‘’Mūsu mazā bibliotēka’’ ietvaros notikušais lasīšanas veicināšanas pasākums Ulbrokas bibliotēkā aizritēja kaķu tematikā ar lasītās grāmatiņas galvenajiem varoņiem – Sniegbalto un Ogļmelno jeb Amadeju un Ludvigu. 

 

Pasākuma laikā tā dalībniecēm bija iespēja noklausīties Igauņu rakstnieces Hilli Randas grāmatas “Sniegbaltais un Ogļmelnais” lasījumu, atbildēt uz jautājumiem ne tikai par dzirdēto, bet arī par grāmatas autores dzīvesvietu Igauniju, tostarp, kā igauniski pateikt kaķis. Noskaidrot, kāda saistība grāmatas galveno varoņu vārdiem ar pasaulslavenajiem komponistiem, izpētīt grāmatas mākslinieces Katerīnes Zaripas maigās krāsās un smalkās tekstūrās veidotās sirreālās ilustrācijas, kā arī uzzināt, kas ir faktūras jēdziens un kur tas sastopams dabā, mākslā, sadzīvē.

Dodot impulsu par to, kā iegūt zīmējumu ar faktūru, rosīgās dalībnieces pasākuma laikā nodevās radošam darbiņam.

Pasākuma nobeigumā neizpalika arī kaķu cienīga ēdiena/dzēriena baudīšana un saimnieciski noderīga suvenīra saņemšana, arī kaķu tematikā.

Paldies, visām ieinteresētajām pasākuma dalībniecēm un uz tikšanos nākamās grāmatiņas lasīšanas reizē, cerot, ka pievienosies vēl klausīties un līdzdarboties gribētāji! 

Galerija: https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas/projekta-musu-maza-biblioteka-otrais-pasakums

Projekta īstenotāja un notikumu veidotāja 
Ulbrokas bibliotēkas bibliotekāre Daina Kalmane
2018. gada 17. augusts

_____________________________________________________________________________________________________

 

Ulbrokas bibliotēka 2018. gada 24. oktobrī plkst. 12:00 aicina 4-8 gadīgus bērnus uz izdevniecības “Liels un mazs” projekta “Mūsu mazā bibliotēka” trešās grāmatas lasīšanas pasākumu, kurā klausīsimies poļu bērnu rakstnieka Pšemislava Vehteroviča grāmatu “Lūdzu, apskauj mani”.
Pasākuma laikā zīmēsim, līmēsim, veidosim stāsta galvenos varoņus, noskaidrosim, kur mitinās citi grāmatas varoņi, kā arī, kāpēc visiem nepieciešams apskāviens...

 

Raksts: Balta, pūkaina un mīļa lāča apskāviens Ulbrokas bibliotēkā

Trešais izdevniecības Liels un mazs projekta “Mūsu mazā bibliotēka” lasīšanas veicināšanas pasākums Ulbrokas bibliotēkā notika lāča apskāviena tematikā.
Iesākumā, caur spēli, tika minēti Pšemislava Vehteroviča grāmatas “Lūdzu, apskauj mani” galvenie varoņi, kas dalībniekiem izvērtās par īstenu zināšanu pārbaudi. Kad grāmatas galvenie varoņi bija noskaidroti, sekoja tās lasījums, kura laikā pasākuma dalībniekus pārsteidza kāda balta, pūkaina un mīļa lāča apskāviens.

Pēc tā tika uzdoti jautājumi gan par stāstā dzirdēto, gan par galveno tēmu – kāpēc visiem ir nepieciešams apskāviens, gan arī par grāmatas izcelsmes valsti Poliju.

Aplūkojot grāmatas ilustrācijas Emilijas Džubakas izpildījumā, pasākuma dalībniekiem tika dots uzdevums – izveidot savu ilustrāciju aplikācijas, zīmēšanas un krāsošanas tehnikā. 

Kā ierasts, pasākuma nobeigumā arī cienasta baudīšana un maza, dzīvnieka veidola suvenīra saņemšana.

Mīļš paldies, visiem šī pasākuma dalībniekiem un uz tikšanos nākamās projekta grāmatas lasīšanas reizē!

Galerija:https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas/projekta-musu-maza-biblioteka-tresais-pasakums

Daina Kalmane, 
Ulbrokas bibliotēkas bibliotekāre, 
projekta īstenotāja un pasākuma vadītāja

_____________________________________________________________________________________________________

 

Sestdien, 8. decembrī plkst. 12:00 Ulbrokas bibliotēkā tiek gaidīti tie bērni/jaunieši, kas līdzdarbojušies kaut vienā no projekta “Mūsu mazā bibliotēka” grāmatu lasījumiem, lai kopīgi aizpildītu darba burtnīcas ar dažādiem radošiem uzdevumiem par izlasītajām grāmatām.

 

 

Raksts: 2018. gada 8. decembrī Ulbrokas bibliotēka aicināja uz darba burtnīcu aizpildīšanu un dažādu uzdevumu veikšanu tos bērnus/jauniešus, kas piedalījušies kaut vienā izdevniecības “Liels un mazs” projekta “Mūsu mazā bibliotēka” ietvaros notikušajā lasīšanas veicināšanas pasākumā. 

Dažādu uzdevumu bija pietiekami daudz, tāpēc sanākušie dalībnieki centīgi aizpildīja uzdevumu pēc uzdevuma par jau izlasītajām projekta grāmatām. Pie nepieciešamības tika pārlasītas arī izlasītās grāmatas, lai atcerētos, kā īsti virknējās grāmatās aprakstītie notikumi, jo uzdevumu atbildēm jābūt precīzām. 

Tika uzdots arī uzdevums, kas jāpaveic mājās līdz nākamās projektā iekļautās grāmatas lasīšanas pasākumam 2019. gada februārī, kur izpildītā uzdevuma gala rezultāts tiks nosūtīts uz izdevniecību “Liels un mazs”.

Paldies visiem atsaucīgajiem jauniešiem par vēlēšanos lasīt, līdzdarboties un uzzināt ko jaunu.
Uz tikšanos!
Daina Kalmane - bibliotekāre 
un projekta īstenotāja Ulbrokas bibliotēkā

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________


Sestdien, 23. februārī plkst. 12:00 Ulbrokas bibliotēka aicina bērnus/jauniešus uz izdevniecības “Liels un mazs” projekta “Mūsu mazā bibliotēka” ceturtās grāmatas lasīšanas pasākumu.
Pasākuma laikā būs iespēja noklausīties Mārtiņa Zuša stāstu “Nenotikušais atklājums”, noskaidrot, kāpēc stāsta varonis nevarēja atklāt daudzos pēdu nospiedumus sniegā, kā arī risināt dažādus uzdevumus projekta darba burtnīcā un ne tikai...
Pieteikšanās Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503 līdz 2019. gada 20. februārim.

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

NE – Notikušais atklājums Ulbrokas bibliotēkā 

Par visām norisēm dabā visizsmeļošāk varētu pastāstīt dabas pētnieki. Bet, vai kāds var pastāstīt par pašiem dabas pētniekiem? 

Š.g. 23. februārī Ulbrokas bibliotēka pulcināja bērnus/jauniešus uz projekta “Mūsu mazā bibliotēka” ceturtās grāmatas lasījumu, kurā tika izvēlēta latviešu autora, Jāņa Baltvilka balvas saņēmēja par labāko debiju bērnu literatūrā 2015. gadā - Mārtiņa Zuša grāmata “Nenotikušais atklājums”. Grāmatas stāsta un ilustrāciju autors savā debijas darbā apraksta, kādi secinājumi tiek izdarīti, kad stāsta galvenais varonis – dabas pētnieks Kārlis Darviņš savā piesnigušajā pagalmā pamana vienkājainas būtnes pēdu nospiedumus... Un kas notiek, kad nākas izdomāt, kas varētu atstāt 10 pēdu nospiedumus sniegā?

Pasākuma laikā dalībnieki turpināja rast atbildes uz dažādajiem darba burtnīcu uzdevumiem, un nobeigumā katrs palīdzēja izlasītā stāsta varonim, dabas pētniekam Kārlim Darviņam, izdomāt un uzzīmēt, kas varētu atstāt 11 pēdu nospiedumus.
Ieskats pasākuma laikā fiksētajos foto mirkļos aplūkojams: https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas/nenotikusais-atklajums

Mīļš paldies, visiem šī pasākuma dalībniekiem un uz tikšanos piektās projekta grāmatas lasīšanas reizē - 30. martā!

Daina Kalmane, 
Ulbrokas bibliotēkas bibliotekāre, projekta īstenotāja un pasākuma vadītāja
(25.02.2019.)

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

PROJEKTA “MŪSU MAZĀ BIBLIOTĒKA” V GRĀMATAS LASĪJUMS

2019. gada 30. martā plkst. 12:00 Ulbrokas bibliotēka aicina bērnus/jauniešus uz izdevniecības “Liels un mazs” projekta “Mūsu mazā bibliotēka” piektās grāmatas lasīšanas pasākumu, kura laikā klausīsimies poļu rakstnieka Pšemislava Vehteroviča stāstu “Vista vai ola?” lasījumu, risināsim dažādus uzdevumus projekta darba burtnīcā, veiksim eksperimentus un spēlēsim spēli.
Pieteikšanās Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503 līdz 2019. gada 27. martam.

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

PAVASARA VĒSMAS ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ

Pavasara iestāšanos varam noteikt pēc putnu treļļiem agrās rīta stundās, vizbuļiem mežmalās un briestošajiem lapu pumpuriem kokos. Domas neviļus aizklīst pie filozofiskiem jautājumiem par dabas kārtību, piemēram, kas bija pirmais - vista vai ola? Šāda nosaukuma grāmata, jau piektā pēc kārtas, lasīšanas veicināšanas projekta “Mūsu mazā bibliotēka” ietvaros Ulbrokas bibliotēkā tika lasīta 2019. gada 30. martā. Sanākušie pasākuma dalībnieki uzmanīgi noklausījās poļu rakstnieka Pšemislava Vehteroviča stāstu ‘’Vista vai ola?’’, aizrautīgi līdzdarbojās dažādu eksperimentu ar olām veikšanā, uzmanīgi un ar interesi pildīja ar noklausītā stāsta saistītus uzdevumus projekta darba burtnīcā, kā arī ar lielu azartu izspēlēja spēli “Kurš pirmais uzzīmēs vistu?” Līdztekus visām nodarbēm, noskaidrojām, kas vēl, izņemot putnus, šķiļas no olām. 

Tomēr visu jau nevar uzrakstīt, ir jāņem dalība kādā no pasākumiem, lai noklausītos kādu stāstu un noskaidrotu dažādas sakarības. Ieskats pasākuma laikā fiksētajos foto mirkļos aplūkojams: https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas/vista-vai-ola

Paldies par dalību un atbalstu visiem tiem, kuri apmeklējuši kaut vienu lasīšanas veicināšanas projekta ietvaros veidoto pasākumu.

Projekta īstenotāja Ulbrokas bibliotēkā – 
bibliotekāre Daina Kalmane 
 

_____________________________________________________________________________________________________

Ulbrokas bibliotēka 2019. gada 11. maijā plkst. 12:00 aicina bērnus/jauniešus uz izdevniecības “Liels un mazs” projekta “Mūsu mazā bibliotēka” 6. grāmatas lasīšanas pasākumu, kura laikā klausīsimies slovēņu rakstnieces Majdas Korenas stāsta “Uzvāri man pasaciņu!” lasījumu, pildīsim dažādus uzdevumus projekta darba burtnīcā, izzināsim mēles garšas kārpiņu nozīmi dažādās sajūtās. Un vēl - katram būs iespēja “uzvārīt” savu pasaciņu vai stāstu... 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Pasaku vārīšana Ulbrokas bibliotēkā

Kāda saistība ēdienu gatavošanai un pasaku izdomāšanai? Kāpēc grāmatas varonim - mīļajam zaķītim vislabāk garšoja mammas trešajā reizē gatavotā pasaciņa? Vai tam ir kāds sakars ar tuvojošos Māmiņu dienu? Vai gards ēdiens sanāk, ja to gatavo sarkanā kastrolītī jeb tam nepieciešama mīlestības garšviela? Uz šiem un vēl citiem jautājumiem atbildes varēja rast izdevniecības “Liels un mazs” projekta “Mūsu mazā bibliotēka” noslēdzošās – sestās grāmatas – Majdas Korenas “Uzvāri man pasaciņu!” lasīšanas reizē. 

Šī pasākuma tēmu jau iezīmēja lasīšanai paredzētā grāmata, līdz ar to kopā ar pasākuma dalībniekiem uzzinājām un pārrunājām daudzus zināmus un nezināmus faktus par vienu no sarežģītākajām un grūtāk izskaidrojamām maņām - garšu. Bija iespēja izzināt mēles un garšas kārpiņu, precīzāk, sīpolveida garšas pumpuriņu, nozīmi ēdiena baudīšanā un izgaršošanā, veicot eksperimentus ar četrām pamatgaršām – saldo, sāļo, skābo un rūgto.

Pasākuma nobeigumā tika gatavots augļu-ogu kokteilis, kura sastāvdaļās ietilpa 14 avenes, 6 āboli, 9 bumbieri, 88 ērkšķogas, 16 mellenes, 100 upenes, 2 zemenes, 1 kg plombīra saldējuma un krietna šķipsna gatavošanas prieka.

Paldies, šīs reizes pasākuma apmeklētājiem par aktīvu līdzdalību un atbalstu un uz tikšanos projekta noslēguma pasākumā 2019. gada 12. jūnijā!

Ieskats pasākuma laikā fiksētajos foto mirkļos aplūkojams: https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas

Daina Kalmane,
Projekta īstenotāja un pasākuma organizētāja Ulbrokas bibliotēkā
2019. gada 27. maijs

_____________________________________________________________________________________________________

Ulbrokas bibliotēka 2019. gada 12. jūnijā plkst. 17:30 aicina izdevniecības “Liels un mazs” projekta “Mūsu mazā bibliotēka” dalībniekus kopā ar vecākiem uz noslēguma pasākumu Ulbrokas kultūras nama dārzā.
Kontaktinformācija: Daina Kalmane, Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503

_____________________________________________________________________________________________________

Projekta “Mūsu mazā bibliotēka” noslēgums Ulbrokas bibliotēkā

Ir vējaini saulaina 12. jūnija pēcpusdiena un Ulbrokas kultūras nama dārzā pulcējas izdevniecības ”Liels un Mazs” lasīšanas veicināšanas projekta ”Mūsu mazā bibliotēka” noslēguma pasākuma dalībnieki kopā ar vecākiem. 

Šie dalībnieki ir bērni un jaunieši, kas vesela gada garumā apmeklējuši kaut vienu no deviņiem Ulbrokas bibliotēkas organizētajiem pasākumiem šī projekta ietvaros, kuros tika lasītas grāmatas, pildītas darba burtnīcas, veikti eksperimenti, spēlētas spēles un darītas citas, ar grāmatām saistošas aktivitātes. Kopumā Ulbrokas bibliotēkā projekta ietvaros rīkotajos grāmatu lasīšanas pasākumos ir piedalījušies 22 bērni un jaunieši. Kāds ir čakli apmeklējis visus, cits – tikai vienu...

Projekta mērķis bija attīstīt lasītprasmi, mudināt dalīties savā lasīšanas pieredzē, iepazīties ar Eiropas mazo valstu literatūru, rosināt interesi par dažādām radošām aktivitātēm, kā arī sasaistīt literatūru ar citām kultūras un mākslas jomām. Projekta darbības laikā tika izlasītas 6 grāmatiņas, jo projektā sadarbojas izdevēji no 6 Eiropas valstīm – Slovēnijas, Horvātijas, Polijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Latviju pārstāv izdevniecība “Liels un mazs” un šajā Ulbrokas bibliotēkas organizētajā projekta noslēguma pasākumā ciemojās arī izdevniecības pārstāves Kristīne un Renāte. 

Kad visas svinīgās un sirsnīgās runas tika pateiktas, dalībniekiem izdalīti diplomi un pārsteiguma balvas, klātesošie tika iesaistīti dažādās aktivitātēs. Vienai no tām draiskulīgais vējš mainīja iecerēto virzienu, bet tas nemazināja dalībniekos atkalredzēšanās prieku, jo pārējās aktivitātes mudināja atcerēties projekta grāmatiņās lasītos stāstus.
Bija apskatāma arī izlasīto grāmatu izstāde ar dažādiem radošiem dalībnieku darbiņiem, kas tapuši šī projekta ietvaros organizēto pasākumu laikā, lai arī vecāki gūtu ieskatu notikušajos procesos.

Neviena ballīte nav iedomājama bez svētku tortes, arī šī pasākuma izskaņā visiem tika pa svētku kūkas gabaliņam.

PALDIES izdevniecībai ”Liels un Mazs” par doto iespēju dalībai projektā, Ulbrokas bibliotēkas vadītājai Daigai Brigmanei, kas manī saskatīja potenciālu projekta īstenošanai Ulbrokas bibliotēkā un darbā ar bērniem, un visiem projekta dalībniekiem, kas atsaucās un piedalījās bibliotēkas organizētajos pasākumos.
Ieskats projekta “Mūsu mazā bibliotēka” noslēguma pasākuma norisēs aplūkojams https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas/projekta-musu-maza-biblioteka-nosleguma-pasakums 

Uz tikšanos citos pasākumos!
Daina Kalmane,
projekta īstenotāja un pasākumu 
rīkotāja Ulbrokas bibliotēkā 
   

 

Atpakaļ