Dzejas dienas, 2017

 

“..šis rudens mūs par atmiņu krustcelēm padarījis.” P. Brūveris

2017. gada atbalstītais projekts “..šis rudens mūs par atmiņu krustcelēm padarījis.” P. Brūveris ir Stopiņu novada domes finansēto projektu konkurss, kurā Ulbrokas bibliotēka piedalās trešo reizi. Dzejas dienas Stopiņu novada “Kalējos” ir gadskārtējs pasākums rudens Dzejas dienu laikā. Šis gads novada dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera jubilejas zīmē.

Īss projekta apraksts
Pateicoties Ulbrokas bibliotēkas sadarbībai ar “Kalēju” māju iemītniekiem, kur dzimis un dzīvojis dzejnieks un atdzejotājs Pēters Brūveris, radīta dzejas vieta. Pasākumā ik gadu neiztrūkst arī dzejdaru. “Kalēju” sētas strazdu pagalmā, kur pūš “izgāztuvju vējš” viesojušies dzejnieki no Lietuvas un jaunie latviešu dzejnieki. Dots vārds arī mūzikas un mākslas mūzai – gleznām, ilustrācijām un dziesmām. Tādejādi “Kalēji”, kuros aizvien vēl valda dzejnieka P. Brūvera gars kļuvuši par mūsdienīgu kultūras cilvēku tikšanās vietu. Šogad pasākumam izvēlēta Baltu vienības diena, kas norisei piešķir ne tikai dzejisku, bet arī tautisku skanējumu.
Pētera Brūvera un Māra Melngalvja laikmeta liecinieku tikšanos vadīs LNB projektu vadītāja Liega Piešiņa, atmiņu krustcelēs kavēsies Inese Zandere – dzejniece publiciste, redaktore, bērnu literatūras izdevēja un veicinātāja, putnu un dabas aizstāve, vecmāmiņa Baba saviem mazbērniem. Kad bērniem stāsta, kas ir dzeja, viņa saka: „Es slikti dejoju dzīvē, bet brīnišķīgi dejoju valodā. Es viduvēji dziedu dzīvē, bet skaisti valodā. Dzejā es varu visu, ko esmu iedomājusies – valoda ir tā matērija, kurā es jūtos brīvi. Tur man ir taisna mugura, laba stāja, brīnišķīga ritma izjūta”.
Indra Brūvere – Daruliene – tulkotāja, folkloriste, pētniece, literatūrkritiķe. “Esmu pateicīga, ka mans ceļš joprojām turpinās starp divām vienīgajām baltu valstīm, un tas ir ceļš, ko ir gājis mans tētis. Man ir svarīgi to turpināt”.

Nepieciešamības pamatojums
Dzejas dienas Stopiņu novadā ir pasākums, kas ieguvis tradicionālu skanējumu - gan dzejas lasījumi, gan tikšanās ar dzejniekiem ir kā mudinājums garīgi pilnveidoties. Ik rudeni arvien vairāk pulcējas zinātgriboši skolēni. Te sarunās savās atmiņās dalās sabiedrības gados vecākā paaudze. Te sastopas garīgi radniecīgas dvēseles. Veidojas dzejas vēsturei un nākotnei labvēlīga vide. Šajā gadā vēlamies godināt novada dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera 60.(to) dzimšanas dienu.

Projekta mērķis
Ar dzeju un literatūru kopumā Stopiņu novada sabiedrības piesaiste bibliotēkai un izglītojoša audzināšana kultūras vispārējā līmeņa paaugstināšanai.

Mērķa grupa
Stopiņu novada iedzīvotāji, literatūras cienītāji, interesenti un rakstniecības pārstāvji. Ulbrokas un Sauriešu bibliotēku apmeklētāji, aptuveni 50 - 60 pasākuma dalībnieki

Paredzamais rezultāts
Lasīšanas vērtības paaugstināšana nelasītāju un mazlasītāju vidū. Projekta rezultātā lasītājs ir iepazīstināts ar Pētera Brūvera paveikto dzejas, tulkojumu, atdzejojumu un dziesmu tekstu laukā. Ieskats P.Brūvera dzīves gaitā tuvina lasītāju šī cilvēka personības daiļradei. 

Projekta pieteicēja.
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka.

Projekta vadītāja. Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane

 

2017. gada 28. septembris

Pētera Brūvera rudens

Rudens kā jau rudens un tomēr citāds. Stopiņu novada Dzejas diena “šis rudens mūs par atmiņu krustcelēm padarījis” iekrāso Baltu vienības dienas emocionālo vienotību latviešu un lietuviešu dzejas starpā - dzīvotspēja vien dota divām baltu tautām gan runājot par baltu identitāti, gan katras tautas pašcieņu.

Vienlaicīgi Dzejas diena Stopiņu novadā ir pasākums, kas ieguvis savu nozīmi un kļuvis par nozīmīgu dzejnieku, literātu un domubiedru tikšanās vietu. Šogad veltījuma vakars Pēteram Brūverim. “Kalēju” sētas pagalmā, viesos dzejnieki, kam dāsns dzejas pūrs - lietuviešu dzejniece un atdzejotāja Ērika Druņģīte, dzejniece un prozaiķe Inese Zandere, tulkotāja un dzejniece Indra Brūvere Daruliene. Sarunas par dzīvi un literatūru vada Liega Piešiņa. Tādejādi “Kalēji”, kuros aizvien vēl valda dzejnieka P. Brūvera dzejas tradīcijas, notiek latviešu un lietuviešu dzejnieku sadraudzība, atzīmējot Baltu vienības dienas nozīmīgumu, tiek runāta dzeja, dejotas tautiskās dejas un stāstītas atmiņas. 

Pasākuma dalībnieki ir Stopiņu novada iedzīvotāji, literatūras cienītāji, interesenti un rakstniecības pārstāvji, bibliotekāri un skolu jaunatne. Ulbrokas un Sauriešu bibliotēku apmeklētāji. Kolēģi un lasītāji no Salaspils novada bibliotēkas. Dažāda vecuma klausītājs apliecina, ka draudzība un saikne starp rakstītā vārda vērtībām ir pārlaicīga un dzīvotspējīga. 

Pašvaldības finansiāli atbalstītā projekta “šis rudens mūs par atmiņu krustcelēm padarījis” rezultātā klausītājs ir iepazīstināts ar Pētera Brūvera paveikto dzejas un atdzejojumu laukā. Izcelti Baltu vienotības dienas vēsturiskie notikumi. Radīta interese par rakstniecības pārstāvjiem. Ir kopta literatūras gaume, prasmes un intereses novada personību izpētē. Savulaik Pēters Brūveris aizsāk dzejas lasījumus mēnesnīcā, tātad, pionieris nakts dzejas pasākumiem, ja ne Rīgā, tad Pierīgā noteikti. Varbūt tieši tas ļauj sevi ieraudzīt patiesāk. Dīvaini, paliekot bez elektrības, klausoties meža skaņā un atskaņā, mēs visi kvēlojām un dzirksteļojām iekšēji, mēs bijām vienoti un piederīgi brūveriskajam un baltu vienotībai. Klātesošo dzejnieku emocionāli paustais vārda spēks, ritms un sajūta atmodināja pašapziņu un cieņu pret apkārtējām lietām, savukārt dejotāju spraigais deju solis sniedza prieka sajūtu cauri laikiem un laikmetiem. Savstarpējā enerģijas apmaiņa radīja retrīta noskaņu. Pētera Brūvera rudens mežmalā ir dzejas lasījumi, zvaigžņota debess, kvēlojošs ugunskurs, spēcīgas domas un vēlme šo sajūtu nepazaudēt. 

Nu jau citugad, kad atkal tiksimies, jau citās Dzejas dienās dzejnieka un atdzejotāja dzimtajās mājās “Kalēji”. Kopīgai noskaņai pievienoju Indras veltījuma dzejoli tētim “Satikšanās” un Aleksandra Kapanska Ulbrokas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes dalībnieka domas.                                                                                                                                   
Foto galerija un daži skaņu ieraksti rodami Stopiņu novada mājaslapā un sadaļā Ulbrokas bibliotēka.

Daiga Brigmane,
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja
 

Indra Brūvere Daruliene 
Satikšanās 

2017
Veltījuma dzejolis tētim

Caur dārza vārtiņiem tu atkal ienāc pagalmā –
Šis pagalms ābeļkoku pilns, tas mūsu galms.
Šeit ziemā reizēm stirnas iemaldās
Un mielojas pie salā sastingušā galda.

Mans skatiens pienaglots pie logu krusta
uz akācijām raugoties, vai ceļmalā kas kustas,
bet ceļš ir tukšs, kaut mašīnu brauc simtiem,
Un sastinguši pirksti biezos cimdos.

Es nezinu, vai tiešām tevis nav,
Jo skatoties uz padebešiem – rau!
Ar mani sarunājies,
Un vājumam nav vietas.

Tik stipra, spēcīga ir mūsu satikšanās,
Tik stipri manī atbalsojas tava balss.


Dzejas dienas 2017

Kad rudenīgas vēsmas septembra piektdienas novakarē glaudās gar Stopiņu novada Kalēju māju ēku stūriem, dzejas cienītāji pulcējās uz Pētera Brūvera atceres brīdi. Arī Ulbrokas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes aktīvisti bija viesu vidū, lai klausītos un baudītu dzejas dienu atmosfēru. Bija interesanti dzirdēt P. Brūvera dzeju gan latviešu, gan lietuviešu valodā. 

Neskatoties uz dažādiem tehnikas untumiem, kopīgais ugunskurs, dzirksteļodams naksnīgajās debesīs, vēl vairāk satuvināja tik dažādos Kalēju mājas viesus. Skanēja dziesmas, dzeja un pārdomas. Piparmētru tēja un saldais kliņģeris garšoja tā, it kā pirmo reizi baudītu tik pārpasaulīgas lietas.  Manuprāt, šo māju saimnieks būtu apmierināts ar jauko vakara atmosfēru, un atkal taptu jaunas dzejas rindas nākamajām paaudzēm.   

Aleksandrs Kapanskis,
Ulbrokas vidusskolas
skolēnu pašpārvaldes dalībnieks 

Fotogalerijas:

Stopiņu novada Dzejas diena “šis rudens mūs par atmiņu krustcelēm padarījis”, Pētera Brūvera dzimtajās mājās "Kalēji", Līči, Stopiņu novads

Ulbrokas vidusskolas skolēnu padomes dalībnieka Aleksandra Kapanska foto.

Video:

Indra Brūvere-Daruliene https://www.youtube.com/watch?v=A6-yqVTVXDk

Erika Druņģīte https://www.youtube.com/watch?v=KsXEFpKQBiQ

Knuts Skujenieks https://www.youtube.com/watch?v=CIsW5WwkSNQ

 

Atpakaļ