Comenius Regio projekts A book is our friend – developing reading education between adults and students

 

Comenius Regio projekta „A book is our friend – developing reading education between adults and students” noslēguma vizīte Stopiņu novadā

2012.gada 2.jūnijā Comenius Regio projekta „A book is our friend – developing reading education between adults and students” ietvaros Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā un citviet viesojās Piekoskow pašvaldības vicemērs Roberts Gavrišs (Robert Gawryś) ar saviem kolēģiem.

Viesi iepazinās ar Ulbrokas bibliotēkas vēstures galvenajiem faktiem un lietām, kuras Ulbrokas bibliotēkas vēsturē kādreiz notikušas pirmoreiz, bet nu jau kļuvušas par tradīciju. Viesus priecēja arī Ulbrokas bibliotēkas 65-gadei veltītā izstāde. Tāpat viesi ar interesi apskatīja grāmatu „Mēs stāstām par Stopiņu novadu” un pašmāju preses izdevumu „Tēvzemīte”, vēloties uzzināt arī tās nosaukumu krievu valodā. Tika apskatīta arī poļu literatūrai veltītā izstāde. Šeit aptverta gan par klasiku kļuvusi literatūra, gan grāmatas bērniem un jauniešiem, gan grāmatas krievu valodā. Skatāmi arī dažādi poļu tautas un zināmu cilvēku izteicieni un parunas.

Apmainoties pieredzēm tika ieteiktas labākās poļu autoru grāmatas. Paldies Ievai Mūrniecei par tematisko un interesanto stāstījumu lasīšanas tradīciju pilnveidošanā.

Viesi nebaidījās izmēģināt savu roku arī aušanā. Pie stellēm, kā allaž laipni sagaidīja  TLMS „Ulbroka” audēja Baiba Kurzemniece. Topošajā Stopiņu novada jostā savus rakstiņus ir ieauduši ne tikai slovēņi, igauņi un turki, bet tagad arī četri Polijas pārstāvji.

Tālāk mūsu viesu ceļš veda uz Līgo parku, kur norisinājās pasākums ar nosaukumu „Mēs esam un būsim tai vietā”, kurā sadancoja Pierīgas deju kolektīvi. Koši un krāsaini poļu viesiem šķita latviešu tautastērpi. Tur tikāmies arī ar Stopiņu novada domes priekšsēdētāju Jāni Pumpuru un projekta vadītāju Andu Zandbergu.  

Kopā ar viesiem apmeklējām pēc latviešu autores Ilonas Leimanes darba „Vilkaču mantiniece” tāda paša nosaukuma operu, kuru rotāja ne vien Bruno Skultes mūzika, bet arī scenogrāfes un kostīmu mākslinieces Ievas Jurjānes krāšņie tautiskie kostīmi un segas.

Latvisko tradīciju rosināti, 4.jūnijā, Ulbrokas vidusskolā tika organizēta projekta noslēguma konference, kur atskatījāmies uz jaunās paaudzes lasīšanas veicināšanas aktivitātēm savā novadā. Stopiņu novada bibliotekāre Irēna Bistrova dalījās pieredzē par pēdējām jauno cilvēku lasīšanas aktivitātēm un organizētajiem pasākumiem Ulbrokas bibliotēkā, par brīvprātīgo darbu – jauniešu priekšlasījumiem vientuļajiem pensionāriem un lasītāju nominācijām un pateicībām, atzīmējot lasītāju paveikto ikdienā  - lasītprieks, zinātniski pētnieciskā darba izstrāde un Bibliomazulis, kas bibliotēkas piedāvājumu uztver moderni un multivizuāli. Ciemiņu nedalītu interesi izraisīja Ulbrokas bibliotēkā organizētais pasākums ‘’Books2Eat’’ jeb ‘’Ēdamā grāmata’’, kas norisinās daudzās pasaules valstīs.

11.klases skolniece Kristīne Vagele demonstrēja video par lasīšanu veicinošiem pasākumiem un ļoti īsi pastāstīja par savu zinātniski pētniecisko darbu "Ulbrokas vidusskolas izglītojamo lasītāju intereses, lasītprasmes veicināšanas veidi un iespējas". Savukārt, sākumskolas skolotāja Iveta Ozola dalījās pieredzē par latviešu tautas tradīcijām februāra mēnesī un to popularizēšanu skolēnu vidū. Ivetas prezentācijā ļoti skaidri tika noteikts pasākumu mērķis – iepazīt un radīt interesi par latviešu tautas tradīcijām, kā arī nodot tās mantojumā nākamajām paaudzēm.

Konferences noslēgumā tika analizēta projektu mērķu īstenošana, ieguvumi un ieceres turpmākajai darbībai. Runājot par lasīšanu jauniešu vidū,  nevar uzskatīt kā pašu par sevi saprotamu, ka interese par lasīšanu radīsies pati no sevis. Pasaule mainās un mums, izglītības politikas veidotājiem, ir jāmainās līdz ar to un jāmaina mūsu attieksmes. Pasaulē pārpildītai ar datoriem, internetu un video spēlēm ir jāatrod vieta grāmatai. Viens no projekta galvenajiem mērķiem bija atrast dažādas pieejas kā motivēt esošos un piesaistīt jaunus lasītājus. Lai nodrošinātu to, ka lasīšana kļūst par vajadzību un regulāru aktivitāti, meklējām jaunus un pievilcīgus veidus mūsu mērķu sasniegšanai.

Kā var piesaistīt un ieinteresēt lasīt gribētājus un lasīt negribētājus?

Pirmkārt, piedāvājot dažādām vecumu grupām interesējošas grāmatas, sniegt  lielākas izvēles iespējas. Ļoti svarīga ir gaumīgu telpu iekārtošana lasītāju vajadzībām, kā arī palīdzība pareizās grāmatas izvēlei īstajā laikā, un, protams, iespēja runāt un dalīties pārdomās par izlasīto.  Intereses radīšanā ļoti lomu spēlē aizraujošu pasākumu organizēšana.

Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane min vairākus ieguvumus, kas projekta laikā īstenojušies. Ir gūta starptautiska pieredze un atrasta sadarbības iespēja lasīšanas veicināšanas procesiem, ir notikusi veiksmīga problēmas apzināšana un zinātniski pētnieciskā darba izstrāde, ir novērota radoša pašmāju iniciatīva, kā arī radīta lasīšanas vides un formas maiņa, ko pierāda pasākumu daudzveidība un lasītāju atsaucība. Projekts ir cilvēki un radītā pievienotā vērtība to izglītošanā un pozitīvā attieksmē pret lasīšanu. Paldies iesaistītajām pusēm, gaišiem prātiem un atvērtām sirdīm. Paldies Salaspils novada bibliotēkas vadītājai Daigai Orbidānei par iestādes darbības pozitīvo attīstību un izglītību rosinošo, lasītaicinošo vidi, kas poļu kolēģos raisīja diskusiju un patīkamu  interesi.

Mūsu kopīgo darbu atzinīgi novērtēja arī Piekoskow pašvaldības vadītāja vietnieks Roberts Gawry`s un izteica vēlmi piedalīties diskusijā par projekta izvirzīto tēmu vizītes laikā Polijā no 14.-18.jūnijam.

Noslēgumā gribu izteikt pateicību Stopiņu novada domes un Ulbrokas bibliotēkas vadītājiem un darbiniekiem par veiksmīgu sadarbību projekta īstenošanā. Paldies Ulbrokas vidusskolas kolēģiem par atsaucību un ieguldīto darbu projekta mērķu sasniegšanā.

Fotogalerija.

Anda Zandberga, Comenius Regio sadarabības projekta vadītāja (08.06.2012.)

Prezentācija - ES MŪŽIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS PROJEKTS STOPIŅU NOVADĀ

 

Par Comenius Regio projektu ‘’ A book is our friend- developing reading education between adults and students’’

Eiropas Komisijas Comenius Regio partnerību mērķis ir Eiropas dimensijas vairošana izglītībā, veicinot sadarbību starp vietējām un reģionālajām institūcijām, kas saistītas ar skolu izglītību Eiropā.

Partnerības dod iespēju izglītības jomā strādājošām institūcijām dažādos reģionos kopīgi strādāt pie aktuāliem jautājumiem par tematiem, kas ir saistoši un interesanti visām iesaistītajām pusēm.

Comenius Regio partnerības ilgums – 2 gadi ( 2010. g. 1. augusts - 2012. gada 31. jūlijs)  un to veido 2 partnerības reģioni.

Stopiņu novadā projektu īsteno:

1)     Stopiņu novada pašvaldība

2)     Stopiņu novada  Ulbrokas bibliotēka

3)     Ulbrokas vidusskola

Projekta koordinators – Polija  :

1)     Gminy Piekoszow

2)      Szkola Podstawowa

3)     Gimnazjum nr.2

4)     Gminna Biblioteka Publiczna


Partnerības mērķi:

1)     Pilnveidot lasītprasmes mācīšanas vadlīnijas un veicināt labākās pedagoģiskās prakses piemēru izplatību.

2)     Veicināt  lasītprasmi  gan skolēnu, gan pieaugušo vidū.

3)     Izglītības politikas veidošana reģionu ietvaros.


Plānotās aktivitātes:

1)     Lasīšanu veicinošu pasākumu organizēšana.

2)     Lasīšanas paradumu izpēte Stopiņu novadā.

3)     Tikšanās ar rakstniekiem un dzejniekiem, lai diskutētu par aktualitātēm literatūras un dzejas pasaulē.

4)     Izstādes ’’ Literārie varoņi  bērnu zīmējumos’’ organizēšana.

5)     Pieredzes apmaiņa starp reģioniem.

6)     Plānoto mobilitāšu  nodrošināšana u.c.

 (ievietots 20.11.2011.)

 

2010.gada 29.septembrī Stopiņu novada dome parakstīja līgumu (Nr.2010-1-PL1-COM13-11563 2) ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta "A book is our friend - developing reading educaion between adults and students" īstenošanu.

(ievietots 30.09.2010.)

 

 

Atpakaļ