Pēterdiena. Dzejas meistardarbnīca

 

Ar nelielu pārtraukumu, tomēr trešā pēc skaita, 2019. gada 28. jūnijā tika atzīmēta Pēterdiena ar Dzejas meistardarbnīcu novadnieka – dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera dzimtajās mājās “Kalēji”. Šajā reizē Ulbrokas bibliotēka deva iespēju iemēģināt roku un prātu dzejas rindu radīšanā un pēc tam to ilustrēšanā ikvienam interesentam - gan lielam, gan mazam. Padomus un ieteikumus dzejas radīšanā neklātienē bija sagatavojusi Zane Brūvere-Kvēpa, bet klātienē Dzejas meistardarbnīcai pievienojās P.Brūvera dzīvesbiedre Iveta ar lasījumiem no tetraloģijas “Valodas ainava” ceturtās grāmatas “Mācos rakstīt” jeb Ātrā palīglīdzekļa poētisku tekstu apguvē viena dzejoļa piecām variācijām, kas klātesošajiem bija kā mācībstunda no paša Pētera...
Tam sekoja Dzejas meistardarbnīcas galvenais uzdevums – radīt dzejoli un pēc tam to arī pašam ilustrēt. Uzdevumu interesantāku padarīja fakts, ka dzejas rindu radīšanā bija jāiekļauj “Kalēju” vietai raksturīgas lietas un parādības.
Iznākums bija pārsteidzošs, negaidīts un vienreizējs! Vieta un lietas tajā it kā atdzīvojās ar katru dzejas rindu lasījumu. Un galvenais, kā atzina paši pasākuma dalībnieki, bija iegūts fantastisks emociju lādiņš, kas pacilātībā izpaudās vēl pāris nākamās dienas...
Pēterdienas dzejas meistardarbnīcā fiksētie mirkļi aplūkojami: https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas

Daina Kalmane,
Pēterdienas organizatore
Ulbrokas bibliotēkā

Atpakaļ