Navigācija

Pasākumi

 

Imanta Ziedoņa bibliotēkas lasītavas apmeklējums

Ulbrokas bibliotēkas darbinieku tālākas profesionālas darbības veikšanai pilnveidotas nepieciešamās profesionālās kompetences - apmeklēta, iespējams,  vismazākā bibliotēka Rīgā. Sava veida bibliotēkzinības un interese par Imanta Ziedoņa bibliotēkas lasītavas darbību, izglīto ikkatru, kas vēlas ieraudzīt, saprast un izzināt dzejnieka literāro devumu citādās līnijās. Pārsteidz pētnieciskās darbības dziļums un daudzveidība, kā arī līniju tīrība, simboliskais risinājums un radošums darba formās un citādās zinībās. Piesaista gaišais telpas iekārtojums un interaktīvais “Atklājumu skapis” par kultūras kanona tēmām, dzejnieka iedvesmas elementiem un atraktīvo darbību. Virsvērtība – Imanta Ziedoņa dzīves un daiļrades literārais devums. Zināšanu, spēju un prasmju kopums pilnveido ikvienu, kas tam pieskaras, kaut vai domās. 

Ulbrokas bibliotēkas bibliotekāru nolūks ir mācīties un tapt mācītām caur lietām un pamatīgumu pētnieciskās darbības formās. Nenoliedzami šīs lasītavas mērķis ir veicināt sabiedrībā izpratni par Latvijas kultūras kanona vērtībām, valodu un literatūru. Turpat, nupat pasniegtās balvas “Kilograms Kultūras 2019” Pārsteigums ieguvēja, Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” izveidotā “Ziedoņa klase” - izlaušanās istaba, kas ir alternatīva mācību stunda par Ziedoņa pasakām un atbalstoša skolotāja personības lomai mūsdienās. Mūsu sarunas skolotāja ir pētniece un kolēģe Katrīna Kūkoja, kurai pieder infografikas ideja, citējot Imanta Ziedoņa dzīves laikā teikto par sevi, sagatavotas turpat 80 teksta vienības. Vienojamies, ka iesāktais stāsts, domu apmaiņa un labā sajūta jāturpina izzināt siltajos mēnešos dzejnieka vasarnīcā Murjāņos. “Vietas grib, lai tās sauc vārdā. Tad tās atmostas” Imanta Ziedoņa rindas. Daba šogad niķojas, bet mūsu sirdīs pavasarīgi mostas dzīvotgriba, darbaprieks un cerīgais gaišums. 

Piedāvājam nelielu bilžu galerijas https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas retrospektīvu ieskatu un sajūtu visumu, par ko vislabāk klātienē pārliecināties katram pašam. Fotogrāfiju autore Daina Kalmane 

Daiga Brigmane, Ulbrokas bibliotēkas vadītāja
2020. gada 18. februāris

 

Ulbrokas bibliotēkas zinību stunda ''Bibliotēkgrāmatu izzinošā vide''

Tradicionāli janvāra mēnesis Ulbrokas bibliotēkā iesākās ar pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vecāko grupu “Taurenīši”, “Zvaigznītes”, “Bitītes” un “Knīpas un Knauķi” audzēkņu apmeklējumu uz bibliotekāro zinību stundu. Šajā reizē, vadoties pēc PII “Pienenīte” gada tēmas par vidi un apkārtni, arī zinību stunda tika virzīta uz sarunu par to, kā atpazīt Ulbrokas bibliotēku no citām, kas notiek bibliotēkā un kādas iespējas pieejamas tās apmeklētājiem. Zinību stundas moto - ievēro, ieklausies, iegaumē! Bibliotekārai stundai bija 4 sadaļas, kur pirmajā ar uzdevuma palīdzību tika noskaidrota bibliotēkas atpazīšanas zīme vai logo, otrajā - bērniem bija jāieklausās Ulbrokas bibliotēkas vadītājas Daigas Brigmanes stāstījumā par bibliotēkas darbu un, protams, par grāmatām – to daudzveidību (dažādiem formātiem, lielumiem, biezumiem, smagumiem, vecumiem utt.), saturu un lasīšanas iespējām. Trešā sadaļa lika atcerēties un iegaumēt iepriekš dzirdēto ar aktīvu līdzdalību apgalvojumu spēlē bibliotekāres Dainas vadībā, un noslēdzošajā sadaļā bērni pēc sirds patikas un savām vēlmēm varēja izvēlēties grāmatas lasīšanai vai pārlapošanai turpat bibliotēkā uz vietas. Grāmatas, dažāda lieluma un smaguma, rindojās akurātās kaudzēs un bērni starp tām vēl joprojām pāršķīra lapu pēc lapas kārtējai grāmatai. Zinību stundai beidzoties, katra grupa saņēma pateicības rakstu par līdzdalību, kā arī grāmatiņu, izmantošanai mācību procesā. Gandarījums par padarīto Ulbrokas bibliotēkas darbiniecēm ir tad, ja kāds no mazajiem apmeklētājiem pēcāk atgriežas kopā ar vecākiem, lai kļūtu par bibliotēkas lasītājiem.

Paldies PII “Pienenīte” metodiskajam un pedagoģiskajam personālam par sadarbību un uz tikšanos citās, ar Ulbrokas bibliotēku saistītās, aktivitātēs! 

Ieskatam “Bibliotēkgrāmatu izzinošā vide”, PII “Pienenīte" audzēkņu viesošanās Ulbrokas bibliotēkā: https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas/bibliotekgramatu-izzinosa-vide

Daina Kalmane, 
Ulbrokas bibliotēkas bibliotekāre

2020.gada janvārī

 

 

* * * 

PASĀKUMU ARHĪVS

Atpakaļ