Navigācija

Pasākumi

 

Vieta. Laiks. Mūžība.

Bibliotekāru talka 2019, kā ierasts norisinās Bibliotēku nedēļas laikā no 22.–28. aprīlim. Tas parasti ir laiks, kad bibliotēkas ar dažāda veida norisēm un aktivitātēm pastiprināti pievērš uzmanību sev, savam darbam un bibliotēku nozīmei sabiedrībā. Radošas vides un radošuma kultūras veidošana ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem bibliotēkā, kurš aktualizē, uzrunā, aicina, rosina iedzīvotājus pamanīt lietas un darbības, lai tās izmantotu kā lielisku tikšanās vietu un sniegtu jaunas izzināšanas iespēju.

Šogad bibliotekāru saimes vienojošā tematiskā līnija ir moto “Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām”, tas vedina saskatīt un īstenot nepieciešamās pārmaiņas! Katram tās ir citādas un procesuāli atšķirīgas ar sev raksturīgu vēstījumu, institūciju partnerību un saturisko darbību. 
Stopiņu novadā pārmaiņu rosinoša ir pavasara darbu aktualitāte, vai novada bibliotekāru talka dzejnieka Pētera Brūvera (1957 – 2011) dzimtajās mājās “Kalēji”, kas celtas tālajā 1930. gadā. Tradicionāli novada bibliotēku bibliotekāres domājušas par Dzejas dienas norises vietas sakārtošanu. Darāmie darbi - lapu grābšana, krūmu apravēšana, mēslošana, mulčēšana, nogriezto zaru vākšana un dedzināšana ugunskurā, ziedu stādīšana un “romantiskā” šķūnīša demontāža. Ne mazāk nozīmīga ir talcinieku cienāšana ar turpat gatavotu ēdienu - sakņu sautējums, kas dod spēku un pārliecību, cik veiksmīgi! Nešaubīgi, ka plānotie darbi tiek izpildīti, vienam otru atbalstot. Viena rosība ved pie nākamās. Esam vienoti un gandarīti par paveikto.

Vides un darbības raksturojums, kas pulcinājis bibliotekārus, brīvprātīgos, pašvaldības darbiniekus un aģentūras “Saimnieks” stiprākos spēkus pierāda, cik nozīmīgi ir padarītie darbi, lai godā un cieņā turētu savu rakstniecības vidi un literatūras vērtību kopumu. Nesaraujama vienotība, kas sevī nes vietas, laika un prāta radītās vērtības. Arvien svarīgi saprast, kas ir tās pārmaiņas, lai noturētos līdzsvarā, nenojaucot pasauli, kas mums ir svarīga un vienojoša. Lietas nekad nav tikai ķermeniskas, tās sevī nes līdzi laika, vietas piederības sajūtu un rada jaunas vērtības, ko mācāmies nolasīt. Paldies, talkas īstenotājiem!

Laikā, kad lasīsiet šo rakstu, mūžībā būs devusies dzejnieka māte Vija Brūvere (1929 – 2019), lai nebeidzamā laika bezgalībā aizsaules dārzos satiktos ar saviem mīļajiem.

Daiga Brigmane
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja
2019. gada 27. aprīlis

 

Grāmatu tematiskie vāciņi vai saruna par literatūru

Jau otro reizi Ulbrokas bibliotēkā interesenti pulcējas uz sarunu par literatūru pasākumā “Grāmata uz mana galda”. Šoreiz “Latvijas Grāmatas” darbinieces Ances Zvejas stāstījums par tematiskām grāmatām, kas veltītas bibliotēkām un grāmatniecībai daiļliteratūrā. Ceļojuma koferī grāmatu nosaukumi, kas radīti, lai aprakstītu bibliotēku dzīvi, ietverot lasīšanu un stāstu stāstīšanu. Grāmatu varoņi ar to palīdzību atklāj burvestības, detektīva cienīgus notikumus, ieskatās nākotnē un atrisina dzīves cilpas un līkločus, aktualizē globāli svarīgāko un aktuālāko. Saruna par to kā izvēlamies grāmatas? Vai to darot, mūs iespaido grāmatas biezums, personlietojums, lapušu skaits, varbūt valoda vai ilglaicības fenomens? 

Seko ieteikums izlasīt Ievas Melgalves darbu “Vēsais prāts”, kurā aprakstītās tehnoloģijas un zinātniskie atklājumi ir eksistējošas lietas. Gabriela Zevina darbā “Grāmatnieks, kurš atrada dzīvi”, Ance atpazīst sevi, jo šī grāmata stāsta par grāmatu izdevējiem, izplatītājiem un tirgotājiem, “dzīvā dvēselīte” – radītāja. Tikpat ideālais skolotājs vai smalkā vientulība, kā nepalikt vienam, atklājas Lindas Malelijas Hantas romānā “Zivs kokā”. Grāmatu skaitā Nikolas Jūnas romāns “Viss, itin Viss”, un vairākas citas grāmatas, kas atspoguļo ekoloģisko katastrofu un ar nākotnes tematiem saistītus notikumus.

Paldies Annai Marijai Kubilei, kura ļoti aktīvi diskutēja, atklājot kādas grāmatas, viņai patīk, veiksmīgi pamatojot savu viedokli. Bijām priecīgas satikt zinošu pretinieku grāmatu spēlēs. Jā, runājām arī par grāmatām angļu valodā, kurās aprakstītas spēles un cita veida zināšanas. 

Oktobrī gaidīsim senākus un jaunākus draugus uz trešo “grāmatu galda” pasākumu, kas veicina brīvas zināšanas jebkurā vecumā!

Ulbrokas bibliotēkas bibliotekāres Ieva Mūrniece un Daiga Brigmane
2019. gada 25. aprīlī

 

PAVASARA VĒSMAS ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ

Pavasara iestāšanos varam noteikt pēc putnu treļļiem agrās rīta stundās, vizbuļiem mežmalās un briestošajiem lapu pumpuriem kokos. Domas neviļus aizklīst pie filozofiskiem jautājumiem par dabas kārtību, piemēram, kas bija pirmais - vista vai ola? Šāda nosaukuma grāmata, jau piektā pēc kārtas, lasīšanas veicināšanas projekta “Mūsu mazā bibliotēka” ietvaros Ulbrokas bibliotēkā tika lasīta 2019. gada 30. martā. Sanākušie pasākuma dalībnieki uzmanīgi noklausījās poļu rakstnieka Pšemislava Vehteroviča stāstu ‘’Vista vai ola?’’, aizrautīgi līdzdarbojās dažādu eksperimentu ar olām veikšanā, uzmanīgi un ar interesi pildīja ar noklausītā stāsta saistītus uzdevumus projekta darba burtnīcā, kā arī ar lielu azartu izspēlēja spēli “Kurš pirmais uzzīmēs vistu?” Līdztekus visām nodarbēm, noskaidrojām, kas vēl, izņemot putnus, šķiļas no olām. 

Tomēr visu jau nevar uzrakstīt, ir jāņem dalība kādā no pasākumiem, lai noklausītos kādu stāstu un noskaidrotu dažādas sakarības. Ieskats pasākuma laikā fiksētajos foto mirkļos aplūkojams: https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas/vista-vai-ola

Paldies par dalību un atbalstu visiem tiem, kuri apmeklējuši kaut vienu lasīšanas veicināšanas projekta ietvaros veidoto pasākumu.

Projekta īstenotāja Ulbrokas bibliotēkā – 
bibliotekāre Daina Kalmane 

 

Digitālajai nedēļai noslēdzoties

Piektdien pēdējo dienu apmācījām jaunos un jau pieredzējušos datorprasmju apguvējus. Nedēļa beidzās ar ieskatu brīvā laika pavadīšanas veidos dažādos portālos, kur iespējams draudzēties un apmainīties viedokļiem. Bet aizsākām nedēļu ar to, kādas vietnes un tajās iekļauto informāciju nodrošina Ulbrokas bibliotēka. Atliek vien atgādināt, ka bibliotēkas paveiktais un jaunumi ir lasāmi gan novada mājaslapā, gan Twitterī un Facebookā. Video varat skatīties mūsu Youtube kontā. Nākamā dienā pievērsāmies veselības jautājumiem un portāliem, bet jāsaka, ka tie vēl nav visai attīstījušies, tomēr lasāmas gan zāļu receptes, gan lietošana. Skatāmi tie medikamenti, kurus izrakstījis ārsts. Tāpat iespējams redzēt savas darbnespējas lapas un analīžu rezultātus. Dažu portālu attīstība ir mūsu pašu ziņā, jo tur informācija jāievada pašrocīgi. Šogad vēlreiz pievērsāmies portālam Latvija.lv, jo arī tur piedāvāto elektronisko pakalpojumu skaits aug.

Priecājamies, ka pirmos nedrošos soļus datorprasmēs sper jauni lietotāji un ka parādās entuziasms apgūt arvien vairāk, kā izklaidei, tā nopietniem zinātniskiem pētījumiem. Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas darbinieces allaž atbildēs uz Jūsu jautājumiem, bet veicamie darbiņi dažādās datora piedāvātajās programmās jādara pašiem!

Bibliotēka, savukārt saņēma atzinības rakstus no Eiropas “All Digital Week” organizētājiem. Ne vienmēr mums ir iespēja piedalīties tādos pasākumos kā Digitālā nedēļa. Mums – Ulbrokas bibliotēkas darbiniecēm galvenais ir redzēt apmeklētāju izaugsmi un prieku, ko spēj dot dažādas digitālas ierīces, sākot no jau ierastā datora līdz elektronisko grāmatu lasītājiem.

Ieva Mūrniece,
Ulbrokas bibliotēkas bibliogrāfe un Digitālo prasmju 2019 īstenotāja.
2019. gada 30. marts

 

Skatiens. Fotogrāfija. Mirklis. Stāsts. Dzimta.

Viens pavasarīgi cerīgs vakars. Sarunu par Spridzānu dzimtas likteņiem aizsāku ar kādu epizodi no stāsta “Debesīs nav naida”. Dīvaini - vienīgais anonīmais stāsts no Birutas Eglītes grāmatas “Ceturtais bauslis”, par kuru runājam literāri tematiskajā vakarā – stāsti par 100 gadiem Latvijā. Ieradušies klausītāji zina stāstītā saturu, zina, cik rotaļīgas mēdz būt atmiņas … “nez kāpēc tās jaucas un izkārtojas pēc sava prāta”, zina, cik svarīgi pierakstīt piemiņas, patiesības un pateicības lietas, ne tikai tāpēc, ka dzimtas ļaudis skāris izsūtītā liktenis, tas skāris arī tos, kas cerēja un gaidīja mājās. Nozīme ir kopainai.

Saruna ar grāmatas autori ir vienotas asinsrites caurstrāvota. Spridzānu dzimtas daudzie atzari plešas plašumā un nebeidz pārsteigt stāstos. Piedalījās visi, kas vēlējās to darīt. Dokumentēts vēstījums par visiem tiem, kam “rūgti iet”, kam skaudri, dzīvi un patiesi. Cieņa, darbs un mīlestība veido šo dzimtu, kas šodien spēj kopīgi priecāties un sevi skaita divos tūkstošos, apvienojot vairāk nekā 150 uzvārdus. Savstarpēji iepazīstoties, atklājas, cik interesantām personībām bagāts radu pulks.  Visvairāk dzimtā ārstu, juristu, izmeklētāju, skolotāju, radošu personību.

Apmēram desmit gadu laikā pierakstītas četras klades, apkopotas neskaitāmas fotogrāfijas un izveidota vārdu kartotēka. Rūpīgi krātie cilvēkstāsti, atklātībai atklājas mirklī, kad autore tos iekļauj Latvijas 100 gadu vēstures veidolā. Lielākoties visiem zināmi notikumi un procesi atklājas stāstos, kas veidojuši Latvijas valsti un mainījuši cilvēku dzīvi - “iedvesmojot un apbalvojot, laužot un sadragājot, liekot pielāgoties un pārbaudot izturību un godaprātu”. Katra fotogrāfija, kas veido pastāstu, ir vitāli interesanta un daudzstāstoša. “Vecais cilvēks zina, cik mūžs ir īss, bet mazais vēl pat nenojauš, cik viņam daudz jādzīvo”, tā Biruta Eglīte par sev tuviem un mīļiem cilvēkiem. Ikkatra no tām glabā sirsnības pilnus dzīves mirkļus. Šajā tikšanās reizē fotogrāfijas raksturoja un atklāja tā laika vidi, sadzīvi un ģimeniskās attiecības, liekot, kaut nedaudz gan domāt par pasauli sevī, gan atrast tajā pašam sevi. Skatiens. Fotogrāfija. Mirklis. Stāsts. Dzimta. Laiks. Jautājums katram mums pašam – vai laika dzīslā mēs atrodam sevi un, ko no tā ierakstām sevī.

Fotoieskats: https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas/tiksanas-ar-publicisti-literati-birutu-egliti

Daiga Brigmane,
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja
2019. gada 25. martā

 

NE – Notikušais atklājums Ulbrokas bibliotēkā 

Par visām norisēm dabā visizsmeļošāk varētu pastāstīt dabas pētnieki. Bet, vai kāds var pastāstīt par pašiem dabas pētniekiem? 

Š.g. 23. februārī Ulbrokas bibliotēka pulcināja bērnus/jauniešus uz projekta “Mūsu mazā bibliotēka” ceturtās grāmatas lasījumu, kurā tika izvēlēta latviešu autora, Jāņa Baltvilka balvas saņēmēja par labāko debiju bērnu literatūrā 2015. gadā - Mārtiņa Zuša grāmata “Nenotikušais atklājums”. Grāmatas stāsta un ilustrāciju autors savā debijas darbā apraksta, kādi secinājumi tiek izdarīti, kad stāsta galvenais varonis – dabas pētnieks Kārlis Darviņš savā piesnigušajā pagalmā pamana vienkājainas būtnes pēdu nospiedumus... Un kas notiek, kad nākas izdomāt, kas varētu atstāt 10 pēdu nospiedumus sniegā?

Pasākuma laikā dalībnieki turpināja rast atbildes uz dažādajiem darba burtnīcu uzdevumiem, un nobeigumā katrs palīdzēja izlasītā stāsta varonim, dabas pētniekam Kārlim Darviņam, izdomāt un uzzīmēt, kas varētu atstāt 11 pēdu nospiedumus.

Ieskats pasākuma laikā fiksētajos foto mirkļos aplūkojams: https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas/nenotikusais-atklajums

Mīļš paldies, visiem šī pasākuma dalībniekiem un uz tikšanos piektās projekta grāmatas lasīšanas reizē - 30. martā!

Daina Kalmane, 
Ulbrokas bibliotēkas bibliotekāre, projekta īstenotāja un pasākuma vadītāja
(25.02.2019.)

 

GRĀMATA UZ MANA GALDA JEB JAUNO “GRĀMATNIEKU TIKŠANĀS”

Šī gada 19. februārī sākotnēji nelielā, bet patīkamā pulciņā, tikāmies Ulbrokas bibliotēkas datorzālē, lai iepazītos un runātu par tēmu, kas gandrīz nav saistīta ar datoriem un programmām. Par jauniešu grāmatām un nobriedušu cilvēku grāmatām, kuras lasa jaunieši 16 +/-. Ulbrokas bibliotēkā ciemojās Ance Zveja no uzņēmuma “Latvijas Grāmata”.  Anci ikdienā draugi sauc arī par Nāriņu. Kā saka pasākuma apmeklētāja Laura: “Latvijas Grāmatas pārstāve, kas mūs plašāk iepazīstināja ar savām grāmatām uz galda un paralēli darbojās arī kā diskusijas katalizators.” Sākotnēji, izmantojot telefonu iespējas atbildējām uz Ances jautājumiem par mīļāko grāmatu un pēdējo lasīto grāmatu. Bet pamatu pamats bija Ances izvēlētās grāmatas, kuras varētu interesēt jauniešus - J. Egle “Svešie”, T.Pračets “Pilna cepure debesu”, R.Dž. Benets “Kāpņu pilsēta”, J.N. Harari “Sapiensi”, A.Sapkovskis “Likteņa zobens”, V.Depānta “Apokalipses mazulīte”, J.Niemi “Tu neiesi viens”. Lielākā daļa no skatītajām grāmatām aptver šobrīd populāro fantāzijas žanru. Ance stāstīja par savām emocijām attiecībā uz lasīto. Runātāja nav tikai Ance. Arī klātesošie un klāt neesošie jaunieši, paldies Tomasam par attālinātu līdzdalību, dalījās ar viņuprāt vērtīgākajām izlasītajām grāmatām: nosacīti pieaugušo literatūra – Paskāls Mersjē “Nakts vilciens uz Lisabonu”, Patriks Rotfuss grāmata “Vēja vārds”, Margo Fragoso “Tīģer, tīģer”. Tomasam patīk lasīt grāmatas angliski un par piedzīvojumiem, fantāziju, kā arī pieaugušākām tēmām: apokalipses, cilvēce, tās pagātne, tagadne un nākotne - Michael James Massimino "Spaceman", Dmitry Glukhovsky "Metro 2033".

Ance min arī dažus jaunos grāmatu apskatniekus, kuru vērtējums par lasītājām grāmatām vērojams internetā. Piemēram, Spīganas Spektores grāmatu blogs - http://spigana.spektore.lv/.

Runājām par grāmatām, kas iepriecina. Par brīvo zināšanu meklēšanu nozaru literatūrā, kā piemēru minot, jau lielu popularitāti ieguvušo, Juvāla Noasa Harari “Sapiensus” un agrāk izdotās Bila Braisona grāmatas, kuras pieejamas arī Ulbrokas bibliotēkā. Izvēlamies vairākas tēmas, kas apspriežamas nākamajā tikšanās reizē 25. aprīlī. Viena no tām – grāmatas, kuras veidotas pēc videospēļu motīviem vai videospēles, kas tapušas pēc grāmatu motīviem, kā arī par minētajām jauniešu iecienītajām grāmatām.

Kopumā varam teikt, ka bibliotēka ir mierinātāja jauniešu lasītkārei. No tās var izgūt ko jaunu. Bet grāmatai un ar to saistītajām industrijām nepieciešama vērienīga reklāma. Reklāma, kas akcentē tieši grāmatu vērtību, vēlams metaforu veidā. “Pasākuma izskaņā dalībnieki bija vienisprātis jau par nākamās tikšanās datuma noteikšanu un dažs mājās devās ar jaunieteiktu literatūru”, tā saka Laura. Un vēl, no klātesošās lasītājas Vinetas teiktā: “Ir jāpieaug līdz tam, lai lasītu grāmatas ar laimīgām beigām!”.

Mūsu kopīgais ieguvums šajā vakarā ir jauna tikšanās, jaunas zināšanas un vēlme saprast, ko jauni cilvēki grib redzēt bibliotēkā. Pietuvināšanās grāmatām un viens otram. Sirsnība, kas šajā laikā tik ļoti nepieciešama mums visiem! Sakām Paldies pasākuma apmeklētājiem un gaidām ciemos uz literāro “jauno grāmatnieku tikšanos” aprīlī! Kad atkal kāda grāmata būs uz mūsu galda!

Grāmatu cienītājus Ulbrokas bibliotēka informē, ka no 1.-3. martam norisinājās kārtējā “Latvijas Grāmatu izstāde 2019”, kurā kā allaž viesojās rakstnieki, izdevēji un bija iespējams apmeklēt arī grāmatu maiņas punktu. Tostarp, notika dažādas prezentācijas un grāmatu atvēršanas svētki. 
Bet konkursam “Zelta ābele” mazliet agrāk, 20. februārī nominēta mūsu novadnieku Brūveru dzimtas darbi grāmatā “Brūveri brūvē”! Gaidīsim vēl vairāk labas ziņas no grāmatu pasaules!

Raksta autores Laura Veremeja un Ulbrokas bibliotēkas darbinieces

 

 

Tikšanās grāmatu pasaulē vai pirmsskolas audzēkņi Ulbrokas bibliotēkā

“Ja es būtu grāmata”, mana ikdiena atklātos dažādos negaidītos notikumos, man būtu nezināmi draugi un es būtu laimīgs! Laimīgs, jo notikusi tikšanās bibliotēkā, kur atrodas ļoti daudz lielu, mazu, krāsainu, tēlainu, tematisku stāstu un dažādu valodu grāmatas. Visu pārzina bibliotekāres – grāmatu kārtojumam savi noteikumi, tāpat kā lasītāju kārtībai, atrodoties bibliotēkas telpās. Burtu kabatiņas, grāmatu rindiņas un svītru līnijas, lai izsniegtu grāmatiņu, bibliotēkas rīcībā datorsistēma – noskan skaņu svītru lasījums un izvēlētā grāmata tiek izsniegta mājas lasīšanai. Ja nu to esmu atnesis, ne bibliotēkas darba laikā, tur ir mazas durtiņas, kas atļauj veikt grāmatas nodošanu, to ātrāk varēs lasīt jau cits lasītājs.

Prieks, jo trīspadsmit tūkstošu liels krājums, ir pietiekami, lai katram novadā dzīvojošam iedzīvotājam, būtu vismaz pa vienai grāmatai. Ir domāts, lai sev ko interesantu var rast jebkura vecuma lasītājs – grāmatas, laikraksti, CD. Pavisam nesens jaunums - bibliotēkas reģistrēts lasītājs var lasīt arī e - grāmatas viedtālrunī vai datorā.  

Un, nu, atveras grāmatu maiss, katram rokās nonāk nezināma grāmata. Cik labi, ka protu lasīt! Atklājas brīnumlietas.. balti milti, balts piens, saulītes rotaļas un notikumi mežā, zaķēni, bizbizmāsiņa, pelēni, lācēni, spārītes, gluži, kā mūsu pirmsskolas iestādes “Pienenīte” sagatavošanas grupiņas. 

“Ja es būtu grāmata”: es gribētu, lai tu paņem mani uz mājām un man atrastos vieta tavās mājās, ar gudru ziņu es veidotu debesskrāpi no burtiem un skaņām, lai tu atklātu vissenākos notikumus, lai esmu draugs.
Iegaumē! Kā mani atrast bibliotēkā!
Atceries! Es protu glabāt uzticētos noslēpumus.
Atceries! Es negribu būt aizmirsta.

Es zinu visu zinās bibliotekāres, ja arī būšu, ko aizmirsis, viņas man palīdzēs. Interesanti gan, kurā plauktā meklējamas saldi ilustrētās “Saulītes”, “Lācēni”, “Zaķēni, “Spārītes” grāmatas? 

Kāda īpaša grāmata, kas visā noskatījās, un gaida tavu atgriešanos. Paldies par iepazīšanos saka Ulbrokas bibliotēkas bibliotekāres un noteikti gaida jaunu tikšanos klātienes lasījumos! 

Fotogalerija: https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas/ja-es-butu-gramata

Daiga Brigmane, 
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja
2019. gada 25. janvāris

 

* * * 

PASĀKUMU ARHĪVS

Atpakaļ