Navigācija

Pasākumi

 

Bibliotekāru solo talka 2021 Pētera Brūvera dzimtajās mājās ''Kalējos''

2014. gada pavasarī novada bibliotekāres  saskatīja iespēju līdzās darbam bibliotēkās iesaistīties novada kultūras un rakstniecības vides veidošanā un attīstīšanā. Tā pirms 8 gadiem tika aizsākta bibliotekāro talku tradīcija novadnieka Pētera Brūvera dzimtajās mājās “Kalēji”, Līčos, vienlaikus atzīmējot Bibliotēku nedēļu, kuras norise sakrīt ar Pētera Brūvera dzimšanas dienu 24. aprīlī. 

Īpašas koleģialitātes un satikšanās prieka cauraustās ikgadējās talkas parasti kuplā skaitā vienoja novadā dzīvojošās un strādājošās informācijas speciālistes, nereti palīgā nākot arī viesiem no citām bibliotēkām.  

2021. gada pavasara talka ar devīzi “Darīt neticamo!” noritēja nedaudz atšķirīgi no ierastā. Talcinieku pulkā šogad tikai abu novada publisko bibliotēku – Ulbrokas un Sauriešu – bibliotekāres. Āra aktivitātes tika organizētas, ievērojot distanci un citus drošības pasākumus Covid – 19 izplatības ierobežošanai. 

Priecājoties par pavasarīgu sauli, talcinieces sakopa dzejnieka piemiņas vietu Ulbrokas meža kapos. Tālāk Ivetas Brūveres, dzejnieka dzīvesbiedres laipni uzņemtas, abu bibliotēku bibliotekāres piedalījās pavasara darbos apvidus sakopšanā. Šopavasar, domājot ne tikai par esošā uzturēšanu, bet arī nepieciešamām pārmaiņām un atjaunotni, vecajā dārzā tika iestādītas divas ābelītes. 

Cerams, rudenī Stopiņu novada bibliotēkas un “Kalēju” mājas saimniece varēs aicināt ikvienu literatūras un mākslas mīļotāju uz Dzejas dienu āra pasākumu, lai katrs varētu būt līdzdalīgs dzejas tradīcijas turpināšanā un poētikas ikgadējā atjaunotnē Stopiņu novadā. 

Ieva Sproģe
Ulbrokas bibliotēkas projektu vadītāja un informācijas speciāliste 

(28.04.2021.)

 

Grāmatas uzrunā lasītājus

Grāmata ir domu matrica, lasītājs ir atskaņotājs. Bez lasītāja grāmata ir mēma, caur lasītāju grāmata runā. Lai Ulbrokas bibliotēka būtu vieta ne tikai klusajai, bet arī skaļajai lasīšanai, lai nesen pārvestās grāmatas “ierunātos” un pieskandinātu jaunās mājas kultūras centrā “Ulbrokas Pērle”, 2020. gada augustā un septembrī bibliotekāres aicināja lasītājus un viesus sveikt bibliotēku ar kādu brīvi izvēlētu literāra darba fragmentu no brīvpieejas krājuma un lasītavas daudzveidīgajiem resursiem. 

Aicinājumam atsaucās 24 dažāda vecuma bibliotēkas lasītāji, krājumā sameklējot sev tuvu grāmatu. Izvēlētie fragmenti ir ļoti dažādi pēc satura, tapšanas laika un žanriskās piederības. Audio formātā ierakstījām dzeju, tautasdziesmu, stāstu, romānu, lugu un bibliotēkas veidoto novadpētniecības materiālu fragmentus. Lasījumi galvenokārt latviski, taču ieskanas arī krievu un grieķu valoda.  
Sakām paldies visiem, kas piedalījās: Ilvai, Vitai, Dārtai, Ilzei, Zandai, Uldim par pašsacerētu dzejoli, Ivetai, Gustavam, Gintai, Vitai, Dainim, Jausmai, Ramonai, Allai, Jānim, Inesei, Anitai, Vijai, Kristapam, Luīzei, Elzai, Kristianam, Līnai un Matīsam!

Īpašs paldies novadnieka dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera dzīvesbiedrei Ivetai par izjusto vīra dzejoļa lasījumu. 

Liels paldies arī Dainim! Dainis ierakstam izvēlējās izzinošu vēsturisku pētījumu, īpaši sagatavoja nelielu komentāru un ļoti konspektīvi atklāja 1917. gada Krievijas revolūcijas sagatavošanas un norises aizkulises izlūkdienestu darbinieku redzējumā.

Audio ieraksts ir dabisks, nepiespiests, sirsnīgs. Šur tur kāds troksnītis, tiek pāršķirta nākamā lapa, fonā bibliotekāre stāsta par krājumu vai lasītājs nedaudz saminstinās. Kā dzīvē. Patiesa bibliotēka un grāmatu mīloši lasītāji.  

Ārkārtas situācijai ieilgstot, nolēmām atklāt satikšanās un labu noskaņu noslēpumu - literārs sveiciens kopības izjūtas veicināšanai ar idejām labai lasāmvielai. Šoreiz grāmatu ekspertu un satura veidotāju lomā – lasītāji! 

Ieraksts pieejams tiešsaistē: https://youtu.be/Ap5d9c4SqjM

Ierakstā klausāmi sekojošu autoru darbu fragmenti: 
Vācietis, Ojārs Dzeja
Ķempe, Mirdza Dzintara spogulis
Aspazija Saulains stūrītis
Kalns, Ints Es runāju nopietni
Vācietis, Ojārs Dzeja
Sterģis, Uldis Mana mūza
Brūveris, Pēters Aiz stikla
Ахматова, Анна Лирика
Ksenofonts "Anabāze"
“Kastanis”
“Vecmāmiņa”
Tautasdziesma
Pīrss, Bobijs Viljams Ventons un Lurīdija zaglis
Rasela, Reičela Renē Nikijas dienasgrāmata
Pantermillere, Alise Lotas dienasgrāmata. Pilna māja ar trušiem
Lindgrēne, Astrida Karlsons, kas dzīvo uz jumta, lido atkal
Hedons, Marks Savādais atgadījums ar suni naktī
Rungulis, Māris Sikspārnis
Sapkovskis, Andžejs Likteņa zobens
Eglītis, Anšlavs Cilvēks no Mēness
Užāne, Jette Jettes dienu grāmata
Trautmanis Andris Izlūkošanas noslēpumi
Adlere, Elizabete Ceļojums uz Kapri
Priede, Gunārs Sēnes un siens

Projekta idejas autore un īstenotāja 
Ulbrokas bibliotēkas kultūras projektu vadītāja Ieva Sproģe
(19.02.2021.)

 

Gaismas reklāmas stends un Ulbrokas bibliotēkas telpu vizuālais noformējums

Februāra mēnesim šogad ir raksturīgs ainaviski balti sniegots klajums, īpaši smalki ziemas raksti un patīkams vēsums, arī bibliotekāru domas un darbus tas pietuvinājis bibliotēku telpu vizuālajam noformējumam. Gada nogalē no ieceres līdz realizācijai tika uzsākta gaismas reklāmas – stenda “Ulbrokas bibliotēka” un iekštelpu uzrakstu izgatavošana. 

Darbu veikšanai tika pieaicināts Tālivaldis Langenfelds – mākslinieks dizainers, kas profesionāli bibliotēku nozarē veidojis vizuālo noformējumu vismaz divdesmit Latvijas grāmatvidēm - publiskajām telpām. Meistara iegūtā vizuālā pieredze un spēja ieklausīties, katrā jaunā gadījumā, liek justies vienoti, bet atšķirīgi, īpaši un iederīgi. 

Ulbrokas bibliotēkas telpu noformējumā māksliniecisko formu veido telpiskums, gaišums, līniju un krāsu tonalitāte. Telpiskā informācijas teksta maketēšana, izgatavošana un uzstādīšana ir pabeigta, radot lasītājam aicinošu un saprotamu vidi par grāmatu krājuma satura izvietojumu. Informatīvās norādes ir redzams, organizējošs un izprotams risinājums grāmatu kārtojuma skaidrojumam.

Gluži tikpat aicinošs un iestādes atpazīstamībai nepieciešams ir gaismas – reklāmas stends “Ulbrokas bibliotēka”, kurš jebkurā gadalaikā un diennakts stundā aicinās un atgādinās par bibliotēkas darbību. Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas logo visu citu pašvaldības institūciju starpā ir īpašs grāmatu bruņurupucītis, ko savulaik veidoja māksliniece Gundega Muzikante. Gaismas reklāmas noformējumā logo atspoguļojumam izmantots telpiskums un krāsu piesātinājums. Dzīvīgums, kas piemīt logo dizaina noskaņai un iestādes būtībai gan formas, gan satura ziņā.

Esam pateicīgas Tālivaldim Langenfeldam par profesionālu sadarbību, izjustu attieksmi un ieguldītā darba mīlestību. Kā noprotams, it visā, mīlestība un atbalsts arī no dzīvesbiedres Lindas, kas salti ziemotā sestdienas dienā, piedalījās telpas vizuālā noformējuma radīšanā. Paldies nozares pārstāvjiem, sirds cilvēkiem - vēlam arvien radošu prieku un noskaņu jaunu dizainu apzināšanā un īstenošanā.

Fotrogalerija: https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas

Ulbrokas bibliotēkas kolektīva vārdā vadītāja 
Daiga Brigmane

2021. gada 8. februāris

 

* * * 

PASĀKUMU ARHĪVS

Atpakaļ