Navigācija

Pasākumi

 

ZIEMEĻVALSTU LITERATŪRAS NEDĒĻAS 2020 “Krēslas stunda” Stopiņu novada Ulbrokas un Sauriešu bibliotēkās

2020. gada 10. novembrī bijām nolēmušas sapulcināt mūsu visaktīvākos un jaukākos lasītājus uz “Krēslas stundu”, kas veltīta Ziemeļvalstu kultūrai un jo īpaši – grāmatām. Parasti to risinām pie tējas tases, ietverot savstarpēju komunikāciju, kas ļoti nepieciešama tieši gada drūmākajos mēnešos. Diemžēl, šogad Covid 19 ierobežojumu dēļ mēs tikāmies digitāli. Pieteikties tiešsaistes sanāksmei platformā Zoom aicinājām gan informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte”, gan Stopiņu novada mājaslapas Ulbrokas bibliotēkas sadaļā, gan bibliotēkas Facebook lapā.  Tā kā mūsu lasītāji virtuālo vidi izmanto citiem mērķiem, savstarpējā sazināšanās dažādos virtuālos līdzekļos nav tik izplatīta, tāpēc šoreiz mūsu pasākumam bija nedaudz citādāka auditorija. Kopumā Zoom telpā saslēdzās 14 cilvēki, bet pasākumā asistēja gan novada amatierteātra “Dille” pārstāvji, gan bibliotekāri. 

10. novembrī Oidiras Avas Olafsdotiras darba “Viesnīca “Klusums” fragmentu lasīja novada aktieri Ingrīda Balode un Uldis Bērziņš. Piemitināsim, tas, ka teksta fragmentu lasīja profesionāļi, palīdzēja vieglāk un raitāk uztvert lasītā jēgu. 
Šogad Ziemeļvalstu literatūras nedēļas tēma bija “Ziemeļvalstis un pasaule”. Tā mazāk vēstīja par ceļošanu, vairāk par izjūtām, tāpēc šī gada teksts ir par pārmaiņām, kuras mūsos raisa apkārtējā pasaule un notikumi – pasaulīgi un personīgi. Lasāmtekstu sarakstījusi islandiešu rakstniece Oidira Ava Olafsdotira, kura mūsu lasītājiem pazīstama ar grāmatām “Astoņu ziedlapu roze” un “Rabarberu sarkanais”. Autore ir mākslas zinātniece, kura studējusi kā Francijā, tā Itālijā. Viņa vienlīdz labi iejūtas abās dzimtēs. Grāmata “Viesnīca Klusums” sarakstīta no vīrieša skatpunkta un tā, stāsta par cilvēku, kurš neredz dzīvei jēgu, cieš no depresijas. Tāpēc viņš izlemj ceļot uz nenoteiktu zemi, lai izbeigtu dzīvi. Un nākošās divas nodaļas stāsta par to, kas mainās šī vīrieša dzīvē.

 

Pēc lasījuma Stopiņu novada Sauriešu bibliotēka visus vērotājus iepazīstināja ar Ziemeļvalstu literatūras jaunumiem, vienlaikus sniedzot faktus par šīgada teksta un plakāta autorēm. Paldies, Sauriešu bibliotēkas darbiniecēm – Helēnai un Ilonai, kas palīdzēja šī gada prezentācijas sagatavošanā. Jāpiemin, ka plakāta autore ir Anni Vikberga (Aland, Finland), kura dzīvo Olandē jeb Ālandu Salās, kas ir autonoma, zviedriski runājoša Somijas lēne. Jāpiemin, ka arī Latvijā ir sava Ālande - apdzīvota vieta Grobiņas novada Grobiņas pagastā. Kā arī upe, Liepājas ezera pieteka. Bet Sauriešu bibliotēkas prezentāciju fotoattēlu veidā varat aplūkot Ulbrokas bibliotēkas Facebook lapā - https://www.facebook.com/ulbrbiblioteka

Noslēdzām tiešsaistes pieslēgšanos ar bibliotēkas vadītājas Daigas Brigmanes sveicienu un atgādinājām, ka Ulbrokas bibliotēkas Facebook sadaļā atrodas krustvārdu mīklas. Tās vēl varat risināt un iesūtīt atrisināto mīklu attēlus līdz novembra beigām. Izlozes rezultāta izvēlēsim vienu pareizo atbilžu iesūtītāju, kurš iegūs nelielu balviņu. Un visi kopīgi ceram, ka nākamgad varēsim atkal tikties klātienē, izjust kopīgu vakarēšanu un draudzības sajūtu “Krēslas stundā”!

Ieva Mūrniece
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas bibliogrāfe, kas arī šogad pulcināja “Krēslas stundas” lasījumam.

(16.11.2020.)

 

Pētera Brūvera privātkolekcija 

2020. gada vasarā Ulbrokas bibliotēka saņēma dāvinājumā novadnieka dzejnieka un tulkotāja Pētera Brūvera privātkolekciju. Tas ietver grāmatas un žurnālus, kā arī dzejnieka pašdarinātu grāmatu plauktu un rakstāmgaldu no viņa darbistabas. Tāpat bibliotēka dāvinājumā saņēmusi arī vairākas dzejniekam piešķirtās balvas un diplomus, viņa portfeli un cepuri, paša gleznotu eļļas gleznu.

Iespieddarbu kolekcijā ietilpst 346 izdevumi, no tiem 310 monogrāfiskie izdevumi un 36 periodiskie izdevumi. Grāmatu kolekcija lielā mērā atspoguļo Pētera Brūvera profesionālo darbību. Lielākā daļa no grāmatām ir dažādu valodu vārdnīcas, kas tika izmantotas tulkotāja darbā. Brūveris tulkoja no lietuviešu valodas un tjurku valodām, kā pazīstamākās no tām var pieminēt uzbeku, kirgīzu, azerbaidžāņu un turku valodas. Kolekcijā var atrast mazskaitlīgu un pie mums nezināmu tautu valodu vārdnīcas, piemēram, karaīmu, kumiku, tatāru, tuviešu, altajiešu, čuvašu un jakutiešu. Lielākā daļa šo vārdnīcu ir ar krievu valodu kā otru valodu.

Daļa vārdnīcu ir arī daudzu Eiropas tautu valodās, vērojama interese par čehu, baltkrievu, vācu valodām. 

Ir arī valodu vārdnīcas un citi izdevumi senajā ortogrāfijā gan latviešu, gan citu valodu, pārsvarā vācu valodā. Šie izdevumi datējami galvenokārt ar 20. gadsimta pirmo pusi.

No nozaru literatūras kolekcijā atrodamas grāmatas galvenokārt par vēsturi, etnogrāfiju, reliģiju.

Kolekcijā sastopami arī daiļliteratūras un folkloras teksti uzbeku, azerbaidžāņu un turku valodās. Vērojama interese par uzbeku viduslaiku dzejnieku un valodnieku Ališeru Navoji (1441-1501), kura darbi kolekcijā pārstāvēti lielākā skaitā. Daudzās grāmatās sastopamas ar tulkotāja roku rakstītas piezīmes. Tās atrodamas gan grāmatās, gan ieliktās piezīmju lapiņās. Daļai grāmatu titullapās sastopami dāvinātāju ieraksti.

Neliela kolekcijas daļa ir Austrālijā izdotās grāmatas - daiļliteratūra, ko Brūveru ģimene saņēmusi no radiniekiem ārzemēs. 

Lai arī neliela, tomēr nozīmīga un interesanta ir nošizdevumu kolekcijas daļa. Kolekcijā atrodamas notis, no kurām pats dzejnieks mācījies muzicēt, kā arī viņam dāvināti nošizdevumi, un izdevumi, kuros publicētas dziesmas ar Pētera Brūvera tekstu.

Vērtīgu kolekcijas daļu sastāda dzejas krājumi svešvalodās, kuros publicēti Pētera Brūvera dzejas tulkojumi. Varam iepazīties ar Pētera Brūvera dzeju angļu, krievu, zviedru un slovēņu valodās.

No periodiskajiem izdevumiem jāpiemin žurnāla “Karogs” dažādu gadu atsevišķu numuru izlase, kuros atrodamas Pētera Brūvera publikācijas.

Bibliotēkas lasītavai, kurā šī kolekcija radusi jauno mājvietu, dots Pētera Brūvera vārds. Turpmāk ikvienam novadniekam, interesentam un pētniekam ir iespēja ar šo kolekciju iepazīties lasītavas telpās. Attiecīgi iegūto materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu raksturo speciāls zīmogs un akadēmiskums laikmeta liecībās, atsevišķu valodu, dažādu tautu dzīvēs un personībās. 

Uz tikšanos Pētera Brūvera lasītavā!

Kolekcijas apraksta veidotāja Ivita Duļbinska, 
Ulbrokas bibliotēkas sistēmbibliotekāre
2020. gada 26. oktobris

 

 

Dzejnieka mājas gars jeb Pētera Brūvera dzīves laika noskaņa

Manas mājas bēniņos,
Dzīvo mājas gars,
Viņš ir ļoti lādzīgs, 
Viņš ir mājas sargs. (Pēters Brūveris)

Stopiņu novadā tradicionāli ikgadējais Dzejas dienas pasākums interesentus vieno dzejnieka mājās “Kalēji”, kur ik gadu tiek uzturēta dzejas lasījumu tradīcija, kas piesaistīta Raiņa dzimšanas un miršanas atcerei. Dzejas tikšanās mēnesis – septembris atkal ir klāt.

Šogad tika lasīta novadnieka Pētera Brūvera dažādu gadu dzeja un mēlīšu tipa mūzikas instrumenti radīja īpaši lirisku gaisotni. Vakara noskaņa ir emocionāli vēstoša - vieta, rudens, cilvēki, mūzika un dzeja  neatstāj vienaldzīgus tos, kas plašā pulkā nākuši to saklausīt. 

Sestās Dzejas dienas “Kalējos” ir laikā un saskaņā ar novada dzejnieka Pētera Brūvera radīto. Savulaik literatūrkritiķe Ruta Veidemane astoņdesmito gadu jaunās paaudzes dzejniekos, saskatīja “tieksmi” apšaubīt un pārbaudīt līdz tam par stabili atzītos vērtību kritērijus, “tā ir paaudze,” tostarp, Pēters Brūveris, Amanda Aizpuriete, Klāvs Elsbergs, Guntars Godiņš, Egīls Zirnis, “kas mantojumā nereti saņēma labiekārtotus dzīvokļus, bet nesakārtotas dzīves”, rakstniecības laikā uzdodot jautājumu vai “mēs esam gatavi tam, kam esam aicināti”. 

Vakara gaitā vēlējāmies saprast - Kas ir dzejnieks dzīves laikā? 

Publiskais dzejas lasījums “dzejnieks ir ar paātrinājumu krītoša augšāmcelšanās” (P. Brūveris) Ulbrokas amatierteātra “Dille” sagatavotajā priekšlasījumā ne tikai iedzīvināja autora tekstu, bet dziļdomīgi atklāja dzejnieka filozofisko dabu – inteliģenci, absolūto valodas dzirdi un prāta-domas ticamību. Paldies aktieru kolektīvam un vadītājam Indulim Smiltēnam par pētnieka garu runas un teksta lasītpriekam.

Arī mūzika dzejnieka dzīvē un daiļradē arvien ir klātesoša. Neiztrūkstoši skan noskaņu mūzika. Šoreiz muzicē Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas bijušie skolas akordeona klases absolventi. Akordeonistu ansamblis “Akcents” ar izcilo vadītāju Anitu Riekstu ienes empātīju un līdzi just prasmi, radot plašu pārdzīvojuma un prieka lauku.

“Kalējos” valda īstens mājas gars un ir Dzejas dienas tuvības svētki. Draudzīgums attaisnojās pozitīvi uzlādējošā noskaņā, dzejas vārda un klausītāju kopības izjūtā. Tekstam un mūzikai savstarpēji mijoties, rodas Pētera Brūvera dzīves laika noskaņa. Atklājot dzejas dzīvības saknes, sajutām mums veltītus vārdus, domas un vērtības.  

2020. gada Autogrāfu kartiņa ikvienam sniedz iespēju iegūt parakstu atmiņai par tikšanos Dzejas dienas pasākumā. Tradicionāli tiek pasniegtas koktēlnieka Jāņa Grazdanoviča darinātas kalēja mājas balvas māksliniekiem un atbalstītājiem.

Laika un telpas sajūtās ir gandrīz astoņdesmitie gadi un ir skaidrs, no kurienes atnāk dzeja un dzejotprieks? Turpinu domāt - no Ivetas un Pētera mīlestības, jaunības un ideāliem. Pēters Brūveris tolaik apgūst zinības foto studijā “Īriss” un studē Jāzepa Vītola Latvijas valsts Konservatorijā masu pasākumu režisoru kursā. 

Paldies Ivetai Brūverei par viesmīlību un dzīves stāstu. Interesantākais rodas tad, kad tu, it kā sīku lietu, salīdzini ar veselumu. Kur un kā tika sarakstīts konkrētais dzejolis? Kas ir poētu nakts?  Kādas ir dzejnieka iedibinātās balvas? Piekritīsiet, cik tas ir liels stāsts! 

Ar domu par stāstiem un dzejas lasījumiem citugad, atgriežamies ikdienas darba gaitās.

Lai arī šis gads ir no tiem, kas pulcēšanās vietās ieviesis piesardzības pasākumus, Ulbrokas bibliotēkas kolektīvs ir pateicīgs par ikviena apmeklētāja klātbūtni un līdzdalību. Tā ir daļa no mūsu pasaules un ilgošanās dzejas virzienā. Tāpat kā pasākuma vietas pārradīšana, atbilstoši iecerei. Paldies Dainai par pasākuma vietas iekārtošanu un instalācijām mežmalas ainavā.

Notikuma vizuālais materiāls vērojams tīmekļa vietnē https://stopini.lv/lv/galerijas/dzejas-dienas-stopinu-novads-2020-597 Fotogrāfiju autores Daina Kalmane un Inese Skrastiņa.

Raksta autore Daiga Brigmane
2020. gada 18. septembris

 

Ulbrokas bibliotēkas telpu maiņa

Ulbrokas bibliotēkas jaunās telpas ir sagatavotas darbam, lai klātienē satiktos ar esošo un potenciālo lasītāju. 2020. gada 10. augustā vērsim bibliotēkas durvis grāmatu izsniegšanai – saņemšanai Institūta ielā 3. Jaunajās Stopiņu novada Kultūras centra telpās gaidīts katrs, kas vēlas būt piederīgs grāmatvides piedāvājumam.

Grāmatu krājuma pārvietošanā, ievērojot nepieciešamos drošības un distancēšanās pasākumus, tika iesaistīti Zemessardzes 19. kaujas nodrošinājuma bataljona karavīri. Fotogalerija skatāma šeit: https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas

Paldies, komandiera Kaspara Auzenbaha atbalstam un karavīru līdzdalībai par 15 tūkstoši vienību apjomīga krājuma pārvietošanu. Paldies, PA “Saimnieks” transporta pakalpojumam, bibliotekāru intensīvai darbībai un Zibakcijas – Nāc uz savu bibliotēku ar kartona kasti! atbalstītājiem, iedvesmotājiem un netieši iesaistītajiem, kas piedalījās grāmatu iesaiņošanā, veltot ceļavārdus turpmākam bibliotēkas darbam jaunajās telpās. Kā pateicība, jūs gaida ekskursija un jauno telpu apskate.

Aicinām arī citus interesentus pieteikties jaunās ēkas iepazīšanai un aplūkošanai, veicot pierakstu bibliotēkā pie bibliotekāra vai pa tālruni 67910503. 

Atverot jaunās telpas jau augustā, vēlamies sastapt saprotošu lasītāju, lai rudenī, saskaņā ar epidemioloģiskās drošības nosacījumiem, organizētu svinīgu jauno telpu atklāšanu. 

Informējam, ka no 1. septembra bibliotēkai jauns darba laiks: nedēļā nodrošinot piekļuvi bibliotēkas resursiem un telpām sešu dienu režīmā ar pusdienas pārtraukumu darba dienās.

Darba laiks (septembris – maijs)

Darba laiks (jūnijs – jūlijs)

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās

11.30 – 19.00

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās

11.30 – 19.00

Trešdienās, piektdienās

9.30 – 17.00

Trešdienās, piektdienās

9.30 – 17.00

Sestdienās  10.00 – 14.00

Sestdienās  - slēgts

Pusdienas pārtraukums darba dienās no plkst. 13.00 – 13.30.

Katra mēneša otrā trešdiena – Spodrības diena – bibliotēka slēgta

 
Uzsākts jauns darba cēliens, kas mērīs mūsu labo nodomu, lielo darbu un jauno cerību stundas. Uz izdošanos un tikšanos klātienē,
 
Daiga Brigmane, Ulbrokas bibliotēkas vadītāja
 
(27.07.2020.)
 

Poētiski pētnieciskā Pēterdiena

2020. gada 29. jūnijs ir karstuma svelmes un negaisa mākoņu pārņemta vasaras diena. “Sus lielie lieti, žūst un sprēgā mucas, māls kā mīkla plok zemē atpakaļ, brēc gaiļi svešās balsīs, klusa lokās upe, pabāž galvu velns no atvara, kur dzīlē pinas dzelme, balta kūp grava ķimenēm (brēc gaiļi svešās balsīs), vienam jānāk vēl, tad vasara būs pilna….” Tā, kādā radīšanas un atraduma brīdī par Pēterdienu izteicies Uldis Bērziņš. Dzejnieka redzējums un atklāsmes brīdis ir tas pats nepārtrauktais savas vietas formulas meklējums. 

Pēc definīcijas un taisnības ir arī Pēterdiena un ir notikusi bibliotekāru pulcēšanās Pētera Brūvera dzimtajās mājās “Kalēji”, kas ir atkal tikšanās prieks un atdzimšana mājas esībai. Mājas pagalmā pulcējas aroda māsas, lai turpinātu vietas un literārā mantojuma apzināšanu. Saskaņā ar sevi, veidojam izpratni un dokumentu kopu, kas ir apliecinājums dzejnieka dzīves un darba gaitām. Rit darbs pie fotogrāfiju digitalizēšanas un informācijas izgūšanas. Skatienā un tūlīt jau arī garākā stāstā atklājas mazā zēna – Pētera bērnības apvāršņi, domu netveramā klātbūtne un dzīves lielie notikumi. Dzejnieka uzticamā laika lieciniece ir dzīves biedrene Iveta Brūvere. Šoreiz neparasti daudz ieklausāmies, īpaši izrakstītajās, Pētera nepublicētajās dzejas rindās un vienkopus atlasītajos foto attēlos. Fiksējam darbības vietu, laiku un redzamos cilvēkus. Neticami viss kļuvis tik daudzkrāsains, negaidīts un ar mūsdienām sasaistīts.

Gluži kā dzejnieka rokrakstā, mašīnrakstā rodamās darba lapas darbnīcas bēniņos, kas atdzīvojas un dveš dzejnieka elpu, atplīvurojot slepenumu un brūverisko rakstīšanas manieri. Daudzviet tulkojumi, zīmējumi, draugu vēlējumi.

Tas rosina klātesošās dāmas, pašām saistītā vārsmotā valodā, sacerēt citādu rokrakstu vainagu. Ne nu gluži “kazistu memoriāls”, bet sevis izdzīvotas ritmiskas rindas, paturot prātā, ka var būt arī citādi. Nemākslota dabas izjūta, maigums pret visu dzīvo, mierīgs, precīzs, neizskaistināts vēstījums un turpat radīts neizsīkstošs ziedošās vasaras dzīvības malks, kas kā gara un jūtu veldze veldzina izslāpušos.  

“Kalēju vecā šķūnīša bēniņos putni vij ligzdas grāmatu plauktos, un viņu mazuļi dzied daudzās valodās. Pa lapiņai saudzīgi lasām kopā Dzejnieka mūžu. Nolīst mirdzošs lietus “, nevaru nepiekrist Upesleju pamatskolas bibliotekāres Guntas domai, lai apliecinātu, ka bibliotekāri patiešām ir radoši, pētnieciski un saturiski aicinoši. Svarīgi, lai mums būtu, ko jums teikt, un tas, kādu interesētu. 

Ilustrācijai par notiekošo kalpos Ineses Skrastiņas fotoattēlu kolekcija https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas

Uz tikšanos Stopiņu novada kultūras centra telpās, kur Ulbrokas bibliotēkai daudz plašākas telpas un daudz stāstāmu stāstu.

Daiga Brigmane,
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja 
(03.07.2020.)

 

Citkārt un daudzkārt, un ne tikai par grāmatām

Gandrīz katram no mums ierastais līdzsvars un iekšējās sajūtas ir nemierā ar emocionālo izaicinājumu. Ko un kā labāk darīt, ja nepieciešams īsts miers un patiess prieks. Šobrīd, izteiktāk nekā jebkad agrāk, cieņā ir grāmatas, kas var palīdzēt noturēties līdzsvarā un rast iekšēju mieru, mācoties domāt neitrāli, arī kritiskos brīžos just emocionāli un sirsnīgi.  Padomāt, kāpēc tas, kas notiek, ir labi. Viss ir sajūtas. Aicinām lasīt labas grāmatas, atgūstot dzīvesprieku un dvēseliskas izjūtas!

Sajūtas, ko ik gadu sniedz Laligaba (latviešu literatūras gada balva), ir mūsdienīgas atklāsmes. Oriģinālliteratūras baudītājiem septiņās kategorijās ir sagatavots jauns lasīšanas piedāvājums. Ulbrokas bibliotēkas mājaslapā atradīsiet vizuālu un tekstuālu informācijas apkopojumu. Turpat līdzās arī bērnu, jauniešu un vecāku (BJVŽ) 2020 grāmatu kopa visām vecuma grupām. Arī šis piedāvājums ieinteresētam lasītājam ir aktuāls un pieejams klātienē, nodrošinot bibliotēkas krājuma resursu grāmatu pieņemšanu/izsniegšanu. Ar 2020. gada 9. jūniju atsāksim darbu zināmajā režīmā, tai skaitā, trīs sestdienas – 13., 20., 27. jūnijs. Aicinām sekot aktuālai informācijai un iespējamām izmaiņām!

Soli tuvāk, bet tomēr līdzās Stopiņu novada Kultūras centram (SNKC), Lielā talkas diena mūs pamudināja uz apkārtnes uzkopšanu un vides sakārtošanu. Meža rotai piedēvēti bagātīgi sadzīves atkritumi. Līdzcilvēku rīcība nav mainījusies - atbrīvoties no visa liekā, nez kāpēc, ir, vieglāk to atstājot mežā, kur pandēmijas laikā un citkārt, tik daudzkārt meklējam mierinājumu un līdzsvaru sevī. 

Savas vides un sajūtu jaunradītāji, bet galvenokārt savu domu paudēji, ir visi tie bērni un jaunieši, kas iesūtīja mūsu laiku - dzejoļus un uzticēja tos “Garās pupas” konkursam. Vēlēsim labvēlīgu konkursa gaitu, kā atalgojumu savam priekam un padarītajam darbam.

Lietderīgas vides veidotāji, lielākā vai mazākā mērā, esam mēs paši. Tāpēc līdz 14. jūnijam Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka aicina piedalīties lietotāju aptaujā, kas palīdzēs mums apzināt bibliotēkas uzdevumus, lietotāju informacionālās vajadzības un sabiedrības attīstībai nepieciešamos resursus. Anketas ir izvietotas bibliotēkas telpās, kā arī elektroniski - novada mājaslapas Ulbrokas bibliotēkas sadaļā un bibliotēkas Facebook profilā. Aptauja ir absolūti anonīma. Aptaujas rezultāti apkopotā veidā tiks publicēti Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā “Tēvzemīte”. Aptaujas "Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas lietotāju informacionālo vajadzību izzināšanai" tiešā adrese ir: www.visidati.lv/aptauja/1591339441/. Mums ir svarīgi zināt jūsu ieteikumus, vēlmes un vajadzības, lai, atbildīgi rīkojoties, spējam saprast ko un kā labāk darīt. Laikā, kad grāmatas padara mūsu dzīvi dzīvojamu arī vissmagākajos eksistenciālajos krīzes apstākļos, paliek sajūta, ir labi.

Daiga Brigmane,
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja
25.05.2020.

 

Lasīšanas labumi!

Kampaņas “Domā digitāli” piektajā dienā “Kultūra, radošums un inovācijas” sarunā par e-grāmatām un lasīšanu Teams platformā Ulbrokas bibliotēkas darbinieces ir uzzinājušas jaunus un pozitīvus faktus kā par iespiesto, tā par e-grāmatu lasīšanu. Kā jau zinām, lasīšana uzlabo domāšanu un spriestspēju. Noskaidrots, ka lasīšana arī saglabā veselību un paildzina dzīvi. Un jālasa ne tikai daiļliteratūra, bet arī citas grāmatas. Piemēram, “iedvesmas autoru” veidotā literatūra. Te jāpiemin Robins Šarma un citu autoru darbi, kas palīdz jūsu dzīvi padarīt krāsaināku. Sāciet lasīt un pēc aptuveni 6 minūtēm samazināsies ikdienas stresa radītie faktori!

Aicinām izmantot 3TD E-grāmatu bibliotēku, kuru pašlaik veido četru izdevniecību – Zvaigzne ABC, Mansards, Prometejs un Latvijas Mediji. Šobrīd Latvijā to izmanto jau aptuveni 10 000 lasītāji. Kā vienu no šīs bibliotēkas izmantošanas aspektiem 3TD bibliotēkas vēstneši uzskata anonimitāti, jo neviens nezinās, kāda stila grāmatas Jūs lasāt elektroniski.

Tiesa, lai iegūtu piekļuvi šai elektroniskajai bibliotēkai, Jums jākļūst par jebkuras publiskās bibliotēkas lasītāju un bibliotēka izsniegs autorizācijas datus. Pašai e-bibliotēkai varat pievienoties caur adresi 3td.lv vai spiežot uz pogu Stopiņu novada mājaslapas Ulbrokas bibliotēkas sadaļā. Par reģistrāciju 3td varat lasīt arī bibliotēkas Informācijas resursu sadaļā (https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/3td-e-gramatu-biblioteka).

Vizuāli 3TD E-bibliotēkas iespējas skatāmas klātpievienotajā prezentācijā https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/prezentacijas.

Ieva Mūrniece,
Ulbrokas bibliotēkas bibliogrāfe
22.05.2020

 


Noslēdzies ''Garās pupas'' dzejoļu konkurss bērniem un jauniešiem

Biedrības "Ascendum" un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes (LBJLP) izsludinātais ”Garās pupas” dzejoļu konkurss, kurā ar saviem darbiem tika aicināti piedalīties 5–15 gadu vecuma bērni un jaunieši no visas Latvijas, ir beidzies.

Atsaucoties un, atbalstot šo ideju, Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka aicināja piedalīties konkursā arī Stopiņu novada bērnus un jauniešus.

Jāsecina, ka atsaucība nebija tik liela, kā cerēts, jo bērni un jaunieši attālinātajā skolas mācību procesā izrādījās dikti aizņemti, kur likās gluži pretēji, ka viņiem būs vairāk laika citām radošām nodarbēm...

Tomēr atkārtoti uzrunājot aktīvākos bibliotēkas lasītājus, tos mudinot un iedvesmojot, tapa šim laikam aktuāli dzejolīši, kas bija tik dažādi, cik dažādas ir sakņu dārzā audzējamās pupiņas. Ulbrokas bibliotēka ”Garās pupas” organizatoriem nosūtīja vērtēšanai Katrīnas, Kārļa, Konstances, Emīlijas, Filipa, Laumas un Annas sadzejoto. Turēsim īkšķus par tālāku dzejoļu virzību, jo labākie darbi tiks publicēti dzejas gadagrāmatā bērniem "Garā pupa 2020", kas iznāks septembrī, Dzejas dienu laikā un to ilustrēs jaunā māksliniece Aleksandra Runde.

Savukārt publicēto dzejoļu autori saņems jaunās gadagrāmatas eksemplāru un pārsteiguma balvas. Bērnu darbus vērtēs gadagrāmatas "Garā pupa" sastādītāja dzejniece Inese Zandere, aicinot palīgā citas pazīstamas kultūras un mediju personības, kas piešķirs dzejoļiem īpašo simpātiju zīmi – "Izcila Pupa".

Īsi pirms “Tēvzemītes” iznākšanas, tapa zināms, ka uz dzejoļu konkursa otro kārtu izvirzīts Emīlijas dzejolis. Viņas sacerētais dzejolis tiks arī ierakstīts un atskaņots Latvijas Radio 3 ēterā. Apsveicam Emīliju!

Emīlija Tīlane ar savu dzejoli “Zoodārza nedienas” radio ēterā: https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/parmijas/emilija-tilane.-zoodarza-nedienas.a130701/

Daina Kalmane,
”Garās pupas dzejoļu konkursa”
veicinātāja Ulbrokas bibliotēkā
19.05.2020

 

Piecas nedēļas ārkārtas situācijas režīmā

Ulbrokas bibliotēkas darbība ārkārtas situācijā ir ne mazāk dinamiska un ir saistīta ar redzamiem/neredzamiem darba pienākumiem. Nenoliedzami atšķirīgi, ierastajam klātienes darbības procesam, tomēr, ievērojot klientu attālinātos pieprasījumus un vēlmes, spējam nodrošināt ierobežotu pakalpojumu pieejamību. Lasītāju pieprasījumi attālinātai grāmatu piekļuvei/lasīšanai tiek nodrošināti, izmantojot “3td e – grāmatu bibliotēku”, bet, izmantojot bibliotēkas durvju lodziņu, pēc saziņas ar bibliotekāru, ir saglabāta iespēja saņemt/nodot nepieciešamo literatūru, ievērojot visus karantīnas situācijai paredzamos nosacījumus. 

Nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu e-pakalpojumu izmantošanu, datoru izmantošanu, maksājumu veikšanu, kopēšanas un drukas pakalpojumus, bibliotēkā tiek organizēta pieņemšana individuālā kārtībā, ievērojot higiēnas prasības, apmeklētāji aizpilda un iesniedz apliecinājumu, ar parakstu, apliecinot, ka pēdējo 14 dienu periodā nav atgriezušies no Covid 19 vīrusa skartajām teritorijām, un nepastāv kontakta esamība ar saslimušajiem un to, ka fiziskajai personai, konkrētajā brīdī, nav novērojamas elpceļu infekcijas pazīmes (piemēram, paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, iesnas, elpas trūkums).

Šajā laikā atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 317 un noteiktajiem termiņiem Ulbrokas bibliotēka veikusi krājuma inventarizāciju. Inventarizācijas rezultātā tika precizēta un saskaņota datu atbilstība BIS Alise un grāmatvedības uzskaitei. Esam gatavi jaunu grāmatu iegādei un apstrādei.

Vairākās kastēs komplektējām bibliotēkai dāvinātas grāmatas, karantīnas režīmā esošo māju iedzīvotājiem, lai veicinātu sapratni par atbildīgu rīcību #paliecmājās.

Paveikts darbs ne tikai pie novadpētniecības datu apstrādes un sistematizēšanas, bet ir sagatavota dokumentu kopa par nozīmīgu novada vietējās nozīmes industriālo objektu - Dzelzceļa tiltu pār Mazo Juglu. Ar šo materiālu novada bibliotēkas piedalās vienotās virtuālās izstādes “Vieta manā novadā” Pierīgas novadu publisko bibliotēku vienotajā darbā, ko organizē Salaspils novada bibliotēka, turpinot Latvijas valsts simtgades vēsturisko novadpētniecības materiālu apzināšanu un popularizēšanu.

Starp atliktiem un pārliktiem  plānotajiem pasākumiem valstī - Bibliotēku nedēļa (2020. gada 20.–24. aprīlis) netika atcelta. Tās laikā – 23. aprīlī – notika Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) kongress. Pirmo reizi LBB vēsturē tas tika organizēts tiešsaistes formā - video konferences platformas režīmā. 

Savukārt, novada bibliotēkām parūpējoties, Ulbrokas Meža kapos tika veikta novada dzejnieka Pētera Brūvera kapa vietas sakārtošana. Uzziedot atraitnīšu “ziedu sejiņām”, ir cerība, ka spējam gan sevi pasargāt, gan pilnveidot. 

“Kāpēc cilvēks nevarētu būt, tā dzīvā radība, kas smaida ejot, strādājot, dziedot, skumstot, mīlot …. Dzīvojot” (Leons Briedis). Ar autora viedumu un skatienu tai gaismā, ko trīs plaknes lauž, ejam dabā, mīlam un sapņojam - šodienas esības valodā un sevi sargājot.

Daiga Brigmane,
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja
2020. gada 24. aprīlis

 

Novadpētniecības materiālu kopa par Dzelzceļa tiltu pār Mazo Juglu

Turpinot Pierīgas novadu virtuālo izstāžu ciklu, Salaspils novada bibliotēka kā Pierīgas reģiona galvenā bibliotēka šogad veido virtuālo izstādi “Vieta manā novadā”. Arī Stopiņu novada bibliotēkas piedalās šīs izstādes veidošanā, piedāvājot novadpētniecības materiālu kopu par nozīmīgu novada vietējās nozīmes industriālo objektu - Dzelzceļa tiltu pār Mazo Juglu.

Dzelzceļa tilts pār Mazo Juglu atrodas Stopiņu novadā netālu no Upeslejām. Tas ir nozīmīgs 20. gadsimta 30. gadu inženiertehnisko būvju paraugs. Tilts ietilpa dzelzceļa līnijā Rīga-Ērgļi. 1938. gadā izdotajā grāmatā “Latvijas dzelzceļi, 1918-1938” var izlasīt, ka minētajā dzelzceļa līnijas posmā tilts bija viena no lielākajām tapušajām būvēm. Masīvos betona balstus 1932. gadā uzcēla vietējais uzņēmējs, savukārt dzelzs konstrukcijas un brauktuvi būvēja Čehoslovakijas firma. Būvi pabeidza un tās pārbaudi ar vilciena slodzi veica 1933. gadā. Mūsdienās dzelzceļa līnija ir demontēta, bet tiltu aktīvi izmanto kājāmgājēji un velobraucēji.

Šis vietējās nozīmes industriālais piemineklis ir viens no nedaudziem Latvijas Republikā pirms 1940. gada būvētajiem metāla kopņu konstrukciju dzelzceļa tiltiem, kas ir saglabājies līdz mūsdienām. 2013. gadā Dzelzceļa tilts pār Mazās Juglas upi ir iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējās nozīmes industriālais piemineklis. 

Novadpētniecības materiālu kopa apkopo bibliotēkā pieejamos materiālus par tiltu: publikācijas un fotogrāfijas. Saite uz materiālu kopu pieejama Ulbrokas bibliotēkas elektroniskā kataloga sadaļā Novadpētniecība: https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx

Resursus apkopoja un informāciju sagatavoja Ivita Duļbinska, Ulbrokas bibliotēkas sistēmbibliotekāre
2020. gada 21. aprīlis

 

 

Imanta Ziedoņa bibliotēkas lasītavas apmeklējums

Ulbrokas bibliotēkas darbinieku tālākas profesionālas darbības veikšanai pilnveidotas nepieciešamās profesionālās kompetences - apmeklēta, iespējams,  vismazākā bibliotēka Rīgā. Sava veida bibliotēkzinības un interese par Imanta Ziedoņa bibliotēkas lasītavas darbību, izglīto ikkatru, kas vēlas ieraudzīt, saprast un izzināt dzejnieka literāro devumu citādās līnijās. Pārsteidz pētnieciskās darbības dziļums un daudzveidība, kā arī līniju tīrība, simboliskais risinājums un radošums darba formās un citādās zinībās. Piesaista gaišais telpas iekārtojums un interaktīvais “Atklājumu skapis” par kultūras kanona tēmām, dzejnieka iedvesmas elementiem un atraktīvo darbību. Virsvērtība – Imanta Ziedoņa dzīves un daiļrades literārais devums. Zināšanu, spēju un prasmju kopums pilnveido ikvienu, kas tam pieskaras, kaut vai domās. 

Ulbrokas bibliotēkas bibliotekāru nolūks ir mācīties un tapt mācītām caur lietām un pamatīgumu pētnieciskās darbības formās. Nenoliedzami šīs lasītavas mērķis ir veicināt sabiedrībā izpratni par Latvijas kultūras kanona vērtībām, valodu un literatūru. Turpat, nupat pasniegtās balvas “Kilograms Kultūras 2019” Pārsteigums ieguvēja, Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” izveidotā “Ziedoņa klase” - izlaušanās istaba, kas ir alternatīva mācību stunda par Ziedoņa pasakām un atbalstoša skolotāja personības lomai mūsdienās. Mūsu sarunas skolotāja ir pētniece un kolēģe Katrīna Kūkoja, kurai pieder infografikas ideja, citējot Imanta Ziedoņa dzīves laikā teikto par sevi, sagatavotas turpat 80 teksta vienības. Vienojamies, ka iesāktais stāsts, domu apmaiņa un labā sajūta jāturpina izzināt siltajos mēnešos dzejnieka vasarnīcā Murjāņos. “Vietas grib, lai tās sauc vārdā. Tad tās atmostas” Imanta Ziedoņa rindas. Daba šogad niķojas, bet mūsu sirdīs pavasarīgi mostas dzīvotgriba, darbaprieks un cerīgais gaišums. 

Piedāvājam nelielu bilžu galerijas https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas retrospektīvu ieskatu un sajūtu visumu, par ko vislabāk klātienē pārliecināties katram pašam. Fotogrāfiju autore Daina Kalmane 

Daiga Brigmane, Ulbrokas bibliotēkas vadītāja
2020. gada 18. februāris

 

Ulbrokas bibliotēkas zinību stunda ''Bibliotēkgrāmatu izzinošā vide''

Tradicionāli janvāra mēnesis Ulbrokas bibliotēkā iesākās ar pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vecāko grupu “Taurenīši”, “Zvaigznītes”, “Bitītes” un “Knīpas un Knauķi” audzēkņu apmeklējumu uz bibliotekāro zinību stundu. Šajā reizē, vadoties pēc PII “Pienenīte” gada tēmas par vidi un apkārtni, arī zinību stunda tika virzīta uz sarunu par to, kā atpazīt Ulbrokas bibliotēku no citām, kas notiek bibliotēkā un kādas iespējas pieejamas tās apmeklētājiem. Zinību stundas moto - ievēro, ieklausies, iegaumē! Bibliotekārai stundai bija 4 sadaļas, kur pirmajā ar uzdevuma palīdzību tika noskaidrota bibliotēkas atpazīšanas zīme vai logo, otrajā - bērniem bija jāieklausās Ulbrokas bibliotēkas vadītājas Daigas Brigmanes stāstījumā par bibliotēkas darbu un, protams, par grāmatām – to daudzveidību (dažādiem formātiem, lielumiem, biezumiem, smagumiem, vecumiem utt.), saturu un lasīšanas iespējām. Trešā sadaļa lika atcerēties un iegaumēt iepriekš dzirdēto ar aktīvu līdzdalību apgalvojumu spēlē bibliotekāres Dainas vadībā, un noslēdzošajā sadaļā bērni pēc sirds patikas un savām vēlmēm varēja izvēlēties grāmatas lasīšanai vai pārlapošanai turpat bibliotēkā uz vietas. Grāmatas, dažāda lieluma un smaguma, rindojās akurātās kaudzēs un bērni starp tām vēl joprojām pāršķīra lapu pēc lapas kārtējai grāmatai. Zinību stundai beidzoties, katra grupa saņēma pateicības rakstu par līdzdalību, kā arī grāmatiņu, izmantošanai mācību procesā. Gandarījums par padarīto Ulbrokas bibliotēkas darbiniecēm ir tad, ja kāds no mazajiem apmeklētājiem pēcāk atgriežas kopā ar vecākiem, lai kļūtu par bibliotēkas lasītājiem.

Paldies PII “Pienenīte” metodiskajam un pedagoģiskajam personālam par sadarbību un uz tikšanos citās, ar Ulbrokas bibliotēku saistītās, aktivitātēs! 

Ieskatam “Bibliotēkgrāmatu izzinošā vide”, PII “Pienenīte" audzēkņu viesošanās Ulbrokas bibliotēkā: https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas/bibliotekgramatu-izzinosa-vide

Daina Kalmane, 
Ulbrokas bibliotēkas bibliotekāre

2020.gada janvārī

 

 

* * * 

PASĀKUMU ARHĪVS

Atpakaļ