Navigācija

Pasākumi

 

Pēterdiena. Dzejas meistardarbnīca

Ar nelielu pārtraukumu, tomēr trešā pēc skaita, 2019. gada 28. jūnijā tika atzīmēta Pēterdiena ar Dzejas meistardarbnīcu novadnieka – dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera dzimtajās mājās “Kalēji”. Šajā reizē Ulbrokas bibliotēka deva iespēju iemēģināt roku un prātu dzejas rindu radīšanā un pēc tam to ilustrēšanā ikvienam interesentam - gan lielam, gan mazam. Padomus un ieteikumus dzejas radīšanā neklātienē bija sagatavojusi Zane Brūvere-Kvēpa, bet klātienē Dzejas meistardarbnīcai pievienojās P.Brūvera dzīvesbiedre Iveta ar lasījumiem no tetraloģijas “Valodas ainava” ceturtās grāmatas “Mācos rakstīt” jeb Ātrā palīglīdzekļa poētisku tekstu apguvē viena dzejoļa piecām variācijām, kas klātesošajiem bija kā mācībstunda no paša Pētera...
Tam sekoja Dzejas meistardarbnīcas galvenais uzdevums – radīt dzejoli un pēc tam to arī pašam ilustrēt. Uzdevumu interesantāku padarīja fakts, ka dzejas rindu radīšanā bija jāiekļauj “Kalēju” vietai raksturīgas lietas un parādības.
Iznākums bija pārsteidzošs, negaidīts un vienreizējs! Vieta un lietas tajā it kā atdzīvojās ar katru dzejas rindu lasījumu. Un galvenais, kā atzina paši pasākuma dalībnieki, bija iegūts fantastisks emociju lādiņš, kas pacilātībā izpaudās vēl pāris nākamās dienas...
Pēterdienas dzejas meistardarbnīcā fiksētie mirkļi aplūkojami: https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas

Daina Kalmane,
Pēterdienas organizatore
Ulbrokas bibliotēkā

 

Projekta “Mūsu mazā bibliotēka” noslēgums Ulbrokas bibliotēkā

Ir vējaini saulaina 12. jūnija pēcpusdiena un Ulbrokas kultūras nama dārzā pulcējas izdevniecības ”Liels un Mazs” lasīšanas veicināšanas projekta ”Mūsu mazā bibliotēka” noslēguma pasākuma dalībnieki kopā ar vecākiem. 

Šie dalībnieki ir bērni un jaunieši, kas vesela gada garumā apmeklējuši kaut vienu no deviņiem Ulbrokas bibliotēkas organizētajiem pasākumiem šī projekta ietvaros, kuros tika lasītas grāmatas, pildītas darba burtnīcas, veikti eksperimenti, spēlētas spēles un darītas citas, ar grāmatām saistošas aktivitātes. Kopumā Ulbrokas bibliotēkā projekta ietvaros rīkotajos grāmatu lasīšanas pasākumos ir piedalījušies 22 bērni un jaunieši. Kāds ir čakli apmeklējis visus, cits – tikai vienu...

Projekta mērķis bija attīstīt lasītprasmi, mudināt dalīties savā lasīšanas pieredzē, iepazīties ar Eiropas mazo valstu literatūru, rosināt interesi par dažādām radošām aktivitātēm, kā arī sasaistīt literatūru ar citām kultūras un mākslas jomām. Projekta darbības laikā tika izlasītas 6 grāmatiņas, jo projektā sadarbojas izdevēji no 6 Eiropas valstīm – Slovēnijas, Horvātijas, Polijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Latviju pārstāv izdevniecība “Liels un mazs” un šajā Ulbrokas bibliotēkas organizētajā projekta noslēguma pasākumā ciemojās arī izdevniecības pārstāves Kristīne un Renāte. 

Kad visas svinīgās un sirsnīgās runas tika pateiktas, dalībniekiem izdalīti diplomi un pārsteiguma balvas, klātesošie tika iesaistīti dažādās aktivitātēs. Vienai no tām draiskulīgais vējš mainīja iecerēto virzienu, bet tas nemazināja dalībniekos atkalredzēšanās prieku, jo pārējās aktivitātes mudināja atcerēties projekta grāmatiņās lasītos stāstus.
Bija apskatāma arī izlasīto grāmatu izstāde ar dažādiem radošiem dalībnieku darbiņiem, kas tapuši šī projekta ietvaros organizēto pasākumu laikā, lai arī vecāki gūtu ieskatu notikušajos procesos.

Neviena ballīte nav iedomājama bez svētku tortes, arī šī pasākuma izskaņā visiem tika pa svētku kūkas gabaliņam.

PALDIES izdevniecībai ”Liels un Mazs” par doto iespēju dalībai projektā, Ulbrokas bibliotēkas vadītājai Daigai Brigmanei, kas manī saskatīja potenciālu projekta īstenošanai Ulbrokas bibliotēkā un darbā ar bērniem, un visiem projekta dalībniekiem, kas atsaucās un piedalījās bibliotēkas organizētajos pasākumos.
Ieskats projekta “Mūsu mazā bibliotēka” noslēguma pasākuma norisēs aplūkojams https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas/projekta-musu-maza-biblioteka-nosleguma-pasakums 

Uz tikšanos citos pasākumos!
Daina Kalmane,
projekta īstenotāja un pasākumu 
rīkotāja Ulbrokas bibliotēkā 

 

Stopiņu novadā Alekšu dzimtas lietu stāsti

2019. gada 18. maijs ir Muzeja nakts notikumi Stopiņu novadā. Rīgas pievārtē Dreiliņu pagasta vēsturiskajā viensētā «Būmaņi» interesentiem paveras dokumentāls stāsts par 20. gadsimta īstiem saimniekiem, kuru  agrākā saimnieciskās darbības lieciniece nav tikai fotogrāfija. Stāsts par ļaudīm, kas pieprot celtniecību, vada saimniecību un attīsta lauksaimniecību. Alekšu dzimtas lietu stāsti ir dokumentētas atmiņas, lai pieminētu gan karalauka varonību, gan novērtētu tos, kuru cīņas ierocis ir lauku saimniecības lauki un ēkas, mājas grāmata pilsoņu pierakstīšanai un saimniecības grāmatas, kas ataino preču, naudas un algotā darbaspēka attiecības un kustību. Īpašu nozīmi laika gaitā ieguvušas dzimtas priekšmetiskās liecības – karogs, vijole, pūra lāde, fotogrāfijas un vēstules. “Būmaņu” saimniecībā ir saglabātas senas ēkas un dzimtas vērtības, kā arī zināmas darba un sadzīves, no agrākām paaudzēm pārņemtas tradīcijas.

Alekšu dzimtas saimnieciskā un praktiskā darbība galvenokārt saistīta ar dārzkopības, graudkopības, piensaimniecības, putnkopības un citiem lauksaimniecības un lopkopības darbiem. Pirmie “Būmaņu” mājas saimnieki ir Trīne Būmanis (1856 – 1944), dzimusi Cīrulis un Gusts Būmanis (1855-1924). Muzeja nakts stāsta pamatā ir dzimtas saimnieces darbības laiks - Anna Amālija Būmane (1882 – 1960), precējusies ar Johanu Bruno Aleksi (1886 - 1973). Ģimenes locekļi gan laukstrādnieki, gan piensaimnieki. Sākas saimniecības ēku, vēlāk dzīvojamās mājas celtniecība.

Viensētā esošā ledus pagraba celtniecības laiks ir 20. gadsimta trīsdesmitie gadi, kad tika celta saimniecības kūts un klēts.  Aplūkojot ēku, var redzēt, ka virs ledus pagraba bijusi liela zemes slāņa kārta, apaugusi ar zāli, lai pagraba telpās uzturētu vajadzīgo temperatūru. Ledus pagrabā ir divas pilnīgi atsevišķas telpas. Vienā apcirkņos tika turēti kartupeļi, bet otrā, zem kuras, ir vēl pazemes lūkas, tika turēti atdzesēti piena produkti: piens, krējums, saldais krējums, sviests. Pazemes lūkās ziemas periodā tika ievietoti, no tuvākā Juglas ezera, ar zirdziņu atvestie sazāģētie ledus kluči. Ledus pagrabs arī mūsdienās galvenokārt kalpo pārtikas produktu uzglabāšanai. Lai izkliedētu raizes par tā laika saimniekošanu un mazā dēla veselību, Anna Amālija tiekas ar Eiženu Finku. Šim gājienam sava leģenda un labvēlīgs turpinājums. Annas Amālijas un Johana Bruno Alekša saimniekošanas laikam piemīt vērienīgums - plaša govju, zirgu un putnu saimniecība. Katrai govij savs vārds, rūpīgi tiek pierakstīts izslaukums pa dienām vairāku gadu garumā, sākot no 1922. gada līdz 1940. gadam. No Anitas Alekses stāstījuma uzzinām: “Piena un pārstrādes produktus veda ar zirdziņu veikalam Rīgā, Tallinas ielā. Veda gan siltu, gan jau atdzesētu. Veda pa tagadējo A. Deglava ielu un tur nebija gluds ceļš, bet gan pār purvu no baļķiem salikts....No nostāstiem atceros, ka esot jau gaidījuši pircēji rindā..”. 

Ne mazāk spilgtas ir atmiņas par kāpostu kublu un kāpostu audzēšanu, gatavošanu un tirgošanu. Patiesu interesi izraisa saimniecības ēkas – vāgūzis, šķūnis, kūts, ratnīca pastāsti. Plānoto darbu un izdevumu uzskaitījums raksturo saimniekošanas darbību. Pārsteigums ir oficiāli reģistrēta un izdota Zirga pase. 1921. gadā pieņemts Latvijas Satversmes Sapulces prezidenta Jāņa Čakstes un Iekšlietu ministra Laimiņa parakstīts dokuments, kas paredz nosacījumus un instrukciju par zirgu pasēm un tirgošanos ar zirgiem, kā arī nosaka zirgu reģistrēšanas kārtību. Noteikumi paredz, katram zirgu īpašniekam pēc viņu dzīves vietas jāizņem no sava pagasta, pilsētas vai miesta valdes pase katram viņam piederošam zirgam. Pasē jāieraksta zirga īpašnieka vārds, uzvārds, adrese un zirga raksturīgās pazīmes: vecums, augstums, spalvas krāsa un sevišķas pazīmes. Pirkt vai pārdot zirgu, kuram nav pases – aizliegts. (Pagaidu noteikumi, 2., 4. punkts).

Pēc Zirga pases datiem lasāms, ka Bruno Aleks dzīvo Dreiliņu pagasta “Būmaņos” un iegādājies melnu zirgu, vecums seši ar pus gadi. Suga Igaunijas. Augstums pie skaustuves 155 centimetri, sevišķas pazīmes – zvaigzne pierē, kreisajai pakaļkājai vēzītis balts.

Zirga pase Izdota no Valkas Apriņķa pašvaldības iestādēm, reģistrēta Dreiliņu pagasta Valdē 1930. gada 16. janvāris, Nr.74. 1935. gadā Armijai derīgs. Vezumnieku. 1938. gada zīmogs Armijai nepiemērots.

Kūts iemītnieku un lauksaimniecības darbu vizualizācija – video ieraksts tiek pārvērsts skaņā.  Uz mirkli liekas, ka laukstrādnieku darbi – sēšana, pļaušana, labības kulšana un piena apstrāde notiek tepat līdzās. Tāpat kā dokumentālais kino par 20. gadsimta pirmās puses saimniecisko darbību Latvijā, kas atspoguļo 1924. gada starptautisku lauksaimniecības un piensaimniecības uzplaukumu, pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes pamatnopelns ir demokrātijas, tiesiskuma ideju iedēstīšana jaunajā valstī, kā arī eiropeiskas valsts veidošana. Valdība īsteno arī Priekuļu Lauksaimniecības institūta apmācības specifiku. Ikvienas darba rokas ir valsts stiprais balsts un veicina valsts atjaunatni. Paveras bezgalīgas lauku ainavas, labības lauki, ganāmpulki un darbu daudzveidība. Ārējie tirgi Latvijas lauksaimniecības ražojumiem ir labvēlīgi, un nojaušams preču eksporta galamērķis. Otrā daļa uzskatāmi parāda, kā Latvijā mainās iekārtas un to varoņi. Dreiliņu pagasta zemnieki nodod valstij labību, aktivizējas kooperatīvā iekārta, tiek slavēta Rīgas Apriņķa kolhoza “Cīņa” piena ferma (1945 – 1949). Dokumentālajā kinožurnālā “Padomju Latvija”, redzama Alekšu dzimtas un citu Dreiliņu pagasta zemnieku saimnieciskā darbība.

Zemnieks no kaula ir arī Annas Amālijas un Johana Bruno dēls Visvaldis Jānis Aleksis (1924 – 2010). Lasām vēstules, kas ir vēsturiskā laikmeta raksturojošas, neiztikt bez cenzūras. Vēstuļu saturs ar mirkļa burvību … jaunekļa domas par skološanās piecgadīgajā Priekuļu lauksaimniecības vidusskolā. Tad notikumi, kas skaudri atklāj Otrā pasaules kara laika sajūtas. Cilvēki centās piemēroties vācu okupācijas apstākļiem. Esot Padomju armijas rindās, Visvaldis iegūst ievainojumu un jāturpina ilgstoša ārstēšanās slimnīcā. Sākotnēji Rēzeknē, vēlāk Krievijas Udmurtijas Republikā, kas atrodas Volgas federālajā apgabalā.

Attālums un domas par mājiniekiem ir saikne par lietām un neziņu. Arī jaunākā paaudze vecvectēva vēstules, agrāk nav lasījusi, tāpēc jo īpaši – emocionāli skaisti! 

Tikpat nozīmīgi un sevis cienoši apzināts Alekšu dzimtas veiksmes talismans – kastaņkoks, kas bieži vien sastopams pie senām ēkām. Tas vairo skaistumu, ģimenes materiālo un emocionālo labklājību. Senos laikos saimnieki, stādot kokus, šīs vērtības ļoti ievēroja. Pavasarī mājas ļaudis priecē krāšņas ziedu sveces, rudenī – zaļas adatu bumbas, kurā slēpts radības brīnums.

Novēroju, ka katra jaundzimuša cilvēka ienākšana šajā dzimtā ir mīlestības un dziļas cieņas apliecinājums. Šeit rodams latviskai videi piedēvējamais dzīves spēks un rakstura īpašības – liela darba mīlestība, nebeidzama rosība un patiesa griba. Ar lepnumu gribu teikt: “Latvijas simtgades garā piedzīvots patiesi skaists vienas dzimtas atmiņu stāsts, ieskandinot gan dvēselisko, gan cildeno - sajūtot lepnumu par dzimtu un tās spēku turpinājumā”. 

Paldies par Alekšu dzimtas kopību un atbalstu, paldies par Anitas un Ineses viesmīlību un labvēlību vēsturiskās atmiņas izklāstā, veidojot jaunu novadpētniecības materiāla kolekcijas daļu par saimniecisko dzīvi ar starpkara ainavu, lauku darbu, lauksaimniecības priekšmetu un piedzīvotajiem pirmajiem padomju kolektīvajiem Darba gadiem. Alekšu dzimtas lietu stāsti interesentiem atklāja 2019. gada Muzeja nakts notikumu burvību un dzimtas vienotības spēku. Paldies Stopiņu novada domes finansējumam, vēsturisko viensētu saimniekiem un visu klātesošo līdzdalībai. Pavisam kopā pulcinot vairāk nekā 100 interesentus. Uz tikšanos jaunos stāstos un vēsturiskās atmiņas dzīvotspējā!

Neliela klātienes foto reprodukcija apkopota un vērojama Ulbrokas bibliotēkas galerijā https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas un sadaļā projekti https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/projekti

Daiga Brigmane,
projekta īstenotāja un pasākuma vadītāja
2019. gada 27. maijs

 

Pasaku vārīšana Ulbrokas bibliotēkā

Kāda saistība ēdienu gatavošanai un pasaku izdomāšanai? Kāpēc grāmatas varonim - mīļajam zaķītim vislabāk garšoja mammas trešajā reizē gatavotā pasaciņa? Vai tam ir kāds sakars ar tuvojošos Māmiņu dienu? Vai gards ēdiens sanāk, ja to gatavo sarkanā kastrolītī jeb tam nepieciešama mīlestības garšviela? Uz šiem un vēl citiem jautājumiem atbildes varēja rast izdevniecības “Liels un mazs” projekta “Mūsu mazā bibliotēka” noslēdzošās – sestās grāmatas – Majdas Korenas “Uzvāri man pasaciņu!” lasīšanas reizē. 

Šī pasākuma tēmu jau iezīmēja lasīšanai paredzētā grāmata, līdz ar to kopā ar pasākuma dalībniekiem uzzinājām un pārrunājām daudzus zināmus un nezināmus faktus par vienu no sarežģītākajām un grūtāk izskaidrojamām maņām - garšu. Bija iespēja izzināt mēles un garšas kārpiņu, precīzāk, sīpolveida garšas pumpuriņu, nozīmi ēdiena baudīšanā un izgaršošanā, veicot eksperimentus ar četrām pamatgaršām – saldo, sāļo, skābo un rūgto.

Pasākuma nobeigumā tika gatavots augļu-ogu kokteilis, kura sastāvdaļās ietilpa 14 avenes, 6 āboli, 9 bumbieri, 88 ērkšķogas, 16 mellenes, 100 upenes, 2 zemenes, 1 kg plombīra saldējuma un krietna šķipsna gatavošanas prieka.

Paldies, šīs reizes pasākuma apmeklētājiem par aktīvu līdzdalību un atbalstu un uz tikšanos projekta noslēguma pasākumā 2019. gada 12. jūnijā!

Ieskats pasākuma laikā fiksētajos foto mirkļos aplūkojams: https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas

Daina Kalmane,
Projekta īstenotāja un pasākuma organizētāja Ulbrokas bibliotēkā
2019. gada 27. maijs

 

Vieta. Laiks. Mūžība.

Bibliotekāru talka 2019, kā ierasts norisinās Bibliotēku nedēļas laikā no 22.–28. aprīlim. Tas parasti ir laiks, kad bibliotēkas ar dažāda veida norisēm un aktivitātēm pastiprināti pievērš uzmanību sev, savam darbam un bibliotēku nozīmei sabiedrībā. Radošas vides un radošuma kultūras veidošana ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem bibliotēkā, kurš aktualizē, uzrunā, aicina, rosina iedzīvotājus pamanīt lietas un darbības, lai tās izmantotu kā lielisku tikšanās vietu un sniegtu jaunas izzināšanas iespēju.

Šogad bibliotekāru saimes vienojošā tematiskā līnija ir moto “Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām”, tas vedina saskatīt un īstenot nepieciešamās pārmaiņas! Katram tās ir citādas un procesuāli atšķirīgas ar sev raksturīgu vēstījumu, institūciju partnerību un saturisko darbību. 
Stopiņu novadā pārmaiņu rosinoša ir pavasara darbu aktualitāte, vai novada bibliotekāru talka dzejnieka Pētera Brūvera (1957 – 2011) dzimtajās mājās “Kalēji”, kas celtas tālajā 1930. gadā. Tradicionāli novada bibliotēku bibliotekāres domājušas par Dzejas dienas norises vietas sakārtošanu. Darāmie darbi - lapu grābšana, krūmu apravēšana, mēslošana, mulčēšana, nogriezto zaru vākšana un dedzināšana ugunskurā, ziedu stādīšana un “romantiskā” šķūnīša demontāža. Ne mazāk nozīmīga ir talcinieku cienāšana ar turpat gatavotu ēdienu - sakņu sautējums, kas dod spēku un pārliecību, cik veiksmīgi! Nešaubīgi, ka plānotie darbi tiek izpildīti, vienam otru atbalstot. Viena rosība ved pie nākamās. Esam vienoti un gandarīti par paveikto.

Vides un darbības raksturojums, kas pulcinājis bibliotekārus, brīvprātīgos, pašvaldības darbiniekus un aģentūras “Saimnieks” stiprākos spēkus pierāda, cik nozīmīgi ir padarītie darbi, lai godā un cieņā turētu savu rakstniecības vidi un literatūras vērtību kopumu. Nesaraujama vienotība, kas sevī nes vietas, laika un prāta radītās vērtības. Arvien svarīgi saprast, kas ir tās pārmaiņas, lai noturētos līdzsvarā, nenojaucot pasauli, kas mums ir svarīga un vienojoša. Lietas nekad nav tikai ķermeniskas, tās sevī nes līdzi laika, vietas piederības sajūtu un rada jaunas vērtības, ko mācāmies nolasīt. Paldies, talkas īstenotājiem!

Laikā, kad lasīsiet šo rakstu, mūžībā būs devusies dzejnieka māte Vija Brūvere (1929 – 2019), lai nebeidzamā laika bezgalībā aizsaules dārzos satiktos ar saviem mīļajiem.

Daiga Brigmane
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja
2019. gada 27. aprīlis

 

Grāmatu tematiskie vāciņi vai saruna par literatūru

Jau otro reizi Ulbrokas bibliotēkā interesenti pulcējas uz sarunu par literatūru pasākumā “Grāmata uz mana galda”. Šoreiz “Latvijas Grāmatas” darbinieces Ances Zvejas stāstījums par tematiskām grāmatām, kas veltītas bibliotēkām un grāmatniecībai daiļliteratūrā. Ceļojuma koferī grāmatu nosaukumi, kas radīti, lai aprakstītu bibliotēku dzīvi, ietverot lasīšanu un stāstu stāstīšanu. Grāmatu varoņi ar to palīdzību atklāj burvestības, detektīva cienīgus notikumus, ieskatās nākotnē un atrisina dzīves cilpas un līkločus, aktualizē globāli svarīgāko un aktuālāko. Saruna par to kā izvēlamies grāmatas? Vai to darot, mūs iespaido grāmatas biezums, personlietojums, lapušu skaits, varbūt valoda vai ilglaicības fenomens? 

Seko ieteikums izlasīt Ievas Melgalves darbu “Vēsais prāts”, kurā aprakstītās tehnoloģijas un zinātniskie atklājumi ir eksistējošas lietas. Gabriela Zevina darbā “Grāmatnieks, kurš atrada dzīvi”, Ance atpazīst sevi, jo šī grāmata stāsta par grāmatu izdevējiem, izplatītājiem un tirgotājiem, “dzīvā dvēselīte” – radītāja. Tikpat ideālais skolotājs vai smalkā vientulība, kā nepalikt vienam, atklājas Lindas Malelijas Hantas romānā “Zivs kokā”. Grāmatu skaitā Nikolas Jūnas romāns “Viss, itin Viss”, un vairākas citas grāmatas, kas atspoguļo ekoloģisko katastrofu un ar nākotnes tematiem saistītus notikumus.

Paldies Annai Marijai Kubilei, kura ļoti aktīvi diskutēja, atklājot kādas grāmatas, viņai patīk, veiksmīgi pamatojot savu viedokli. Bijām priecīgas satikt zinošu pretinieku grāmatu spēlēs. Jā, runājām arī par grāmatām angļu valodā, kurās aprakstītas spēles un cita veida zināšanas. 

Oktobrī gaidīsim senākus un jaunākus draugus uz trešo “grāmatu galda” pasākumu, kas veicina brīvas zināšanas jebkurā vecumā!

Ulbrokas bibliotēkas bibliotekāres Ieva Mūrniece un Daiga Brigmane
2019. gada 25. aprīlī

 

PAVASARA VĒSMAS ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ

Pavasara iestāšanos varam noteikt pēc putnu treļļiem agrās rīta stundās, vizbuļiem mežmalās un briestošajiem lapu pumpuriem kokos. Domas neviļus aizklīst pie filozofiskiem jautājumiem par dabas kārtību, piemēram, kas bija pirmais - vista vai ola? Šāda nosaukuma grāmata, jau piektā pēc kārtas, lasīšanas veicināšanas projekta “Mūsu mazā bibliotēka” ietvaros Ulbrokas bibliotēkā tika lasīta 2019. gada 30. martā. Sanākušie pasākuma dalībnieki uzmanīgi noklausījās poļu rakstnieka Pšemislava Vehteroviča stāstu ‘’Vista vai ola?’’, aizrautīgi līdzdarbojās dažādu eksperimentu ar olām veikšanā, uzmanīgi un ar interesi pildīja ar noklausītā stāsta saistītus uzdevumus projekta darba burtnīcā, kā arī ar lielu azartu izspēlēja spēli “Kurš pirmais uzzīmēs vistu?” Līdztekus visām nodarbēm, noskaidrojām, kas vēl, izņemot putnus, šķiļas no olām. 

Tomēr visu jau nevar uzrakstīt, ir jāņem dalība kādā no pasākumiem, lai noklausītos kādu stāstu un noskaidrotu dažādas sakarības. Ieskats pasākuma laikā fiksētajos foto mirkļos aplūkojams: https://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas/vista-vai-ola

Paldies par dalību un atbalstu visiem tiem, kuri apmeklējuši kaut vienu lasīšanas veicināšanas projekta ietvaros veidoto pasākumu.

Projekta īstenotāja Ulbrokas bibliotēkā – 
bibliotekāre Daina Kalmane 

 

Digitālajai nedēļai noslēdzoties

Piektdien pēdējo dienu apmācījām jaunos un jau pieredzējušos datorprasmju apguvējus. Nedēļa beidzās ar ieskatu brīvā laika pavadīšanas veidos dažādos portālos, kur iespējams draudzēties un apmainīties viedokļiem. Bet aizsākām nedēļu ar to, kādas vietnes un tajās iekļauto informāciju nodrošina Ulbrokas bibliotēka. Atliek vien atgādināt, ka bibliotēkas paveiktais un jaunumi ir lasāmi gan novada mājaslapā, gan Twitterī un Facebookā. Video varat skatīties mūsu Youtube kontā. Nākamā dienā pievērsāmies veselības jautājumiem un portāliem, bet jāsaka, ka tie vēl nav visai attīstījušies, tomēr lasāmas gan zāļu receptes, gan lietošana. Skatāmi tie medikamenti, kurus izrakstījis ārsts. Tāpat iespējams redzēt savas darbnespējas lapas un analīžu rezultātus. Dažu portālu attīstība ir mūsu pašu ziņā, jo tur informācija jāievada pašrocīgi. Šogad vēlreiz pievērsāmies portālam Latvija.lv, jo arī tur piedāvāto elektronisko pakalpojumu skaits aug.

Priecājamies, ka pirmos nedrošos soļus datorprasmēs sper jauni lietotāji un ka parādās entuziasms apgūt arvien vairāk, kā izklaidei, tā nopietniem zinātniskiem pētījumiem. Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas darbinieces allaž atbildēs uz Jūsu jautājumiem, bet veicamie darbiņi dažādās datora piedāvātajās programmās jādara pašiem!

Bibliotēka, savukārt saņēma atzinības rakstus no Eiropas “All Digital Week” organizētājiem. Ne vienmēr mums ir iespēja piedalīties tādos pasākumos kā Digitālā nedēļa. Mums – Ulbrokas bibliotēkas darbiniecēm galvenais ir redzēt apmeklētāju izaugsmi un prieku, ko spēj dot dažādas digitālas ierīces, sākot no jau ierastā datora līdz elektronisko grāmatu lasītājiem.

Ieva Mūrniece,
Ulbrokas bibliotēkas bibliogrāfe un Digitālo prasmju 2019 īstenotāja.
2019. gada 30. marts

 

Skatiens. Fotogrāfija. Mirklis. Stāsts. Dzimta.

Viens pavasarīgi cerīgs vakars. Sarunu par Spridzānu dzimtas likteņiem aizsāku ar kādu epizodi no stāsta “Debesīs nav naida”. Dīvaini - vienīgais anonīmais stāsts no Birutas Eglītes grāmatas “Ceturtais bauslis”, par kuru runājam literāri tematiskajā vakarā – stāsti par 100 gadiem Latvijā. Ieradušies klausītāji zina stāstītā saturu, zina, cik rotaļīgas mēdz būt atmiņas … “nez kāpēc tās jaucas un izkārtojas pēc sava prāta”, zina, cik svarīgi pierakstīt piemiņas, patiesības un pateicības lietas, ne tikai tāpēc, ka dzimtas ļaudis skāris izsūtītā liktenis, tas skāris arī tos, kas cerēja un gaidīja mājās. Nozīme ir kopainai.

Saruna ar grāmatas autori ir vienotas asinsrites caurstrāvota. Spridzānu dzimtas daudzie atzari plešas plašumā un nebeidz pārsteigt stāstos. Piedalījās visi, kas vēlējās to darīt. Dokumentēts vēstījums par visiem tiem, kam “rūgti iet”, kam skaudri, dzīvi un patiesi. Cieņa, darbs un mīlestība veido šo dzimtu, kas šodien spēj kopīgi priecāties un sevi skaita divos tūkstošos, apvienojot vairāk nekā 150 uzvārdus. Savstarpēji iepazīstoties, atklājas, cik interesantām personībām bagāts radu pulks.  Visvairāk dzimtā ārstu, juristu, izmeklētāju, skolotāju, radošu personību.

Apmēram desmit gadu laikā pierakstītas četras klades, apkopotas neskaitāmas fotogrāfijas un izveidota vārdu kartotēka. Rūpīgi krātie cilvēkstāsti, atklātībai atklājas mirklī, kad autore tos iekļauj Latvijas 100 gadu vēstures veidolā. Lielākoties visiem zināmi notikumi un procesi atklājas stāstos, kas veidojuši Latvijas valsti un mainījuši cilvēku dzīvi - “iedvesmojot un apbalvojot, laužot un sadragājot, liekot pielāgoties un pārbaudot izturību un godaprātu”. Katra fotogrāfija, kas veido pastāstu, ir vitāli interesanta un daudzstāstoša. “Vecais cilvēks zina, cik mūžs ir īss, bet mazais vēl pat nenojauš, cik viņam daudz jādzīvo”, tā Biruta Eglīte par sev tuviem un mīļiem cilvēkiem. Ikkatra no tām glabā sirsnības pilnus dzīves mirkļus. Šajā tikšanās reizē fotogrāfijas raksturoja un atklāja tā laika vidi, sadzīvi un ģimeniskās attiecības, liekot, kaut nedaudz gan domāt par pasauli sevī, gan atrast tajā pašam sevi. Skatiens. Fotogrāfija. Mirklis. Stāsts. Dzimta. Laiks. Jautājums katram mums pašam – vai laika dzīslā mēs atrodam sevi un, ko no tā ierakstām sevī.

Fotoieskats: https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas/tiksanas-ar-publicisti-literati-birutu-egliti

Daiga Brigmane,
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja
2019. gada 25. martā

 

NE – Notikušais atklājums Ulbrokas bibliotēkā 

Par visām norisēm dabā visizsmeļošāk varētu pastāstīt dabas pētnieki. Bet, vai kāds var pastāstīt par pašiem dabas pētniekiem? 

Š.g. 23. februārī Ulbrokas bibliotēka pulcināja bērnus/jauniešus uz projekta “Mūsu mazā bibliotēka” ceturtās grāmatas lasījumu, kurā tika izvēlēta latviešu autora, Jāņa Baltvilka balvas saņēmēja par labāko debiju bērnu literatūrā 2015. gadā - Mārtiņa Zuša grāmata “Nenotikušais atklājums”. Grāmatas stāsta un ilustrāciju autors savā debijas darbā apraksta, kādi secinājumi tiek izdarīti, kad stāsta galvenais varonis – dabas pētnieks Kārlis Darviņš savā piesnigušajā pagalmā pamana vienkājainas būtnes pēdu nospiedumus... Un kas notiek, kad nākas izdomāt, kas varētu atstāt 10 pēdu nospiedumus sniegā?

Pasākuma laikā dalībnieki turpināja rast atbildes uz dažādajiem darba burtnīcu uzdevumiem, un nobeigumā katrs palīdzēja izlasītā stāsta varonim, dabas pētniekam Kārlim Darviņam, izdomāt un uzzīmēt, kas varētu atstāt 11 pēdu nospiedumus.

Ieskats pasākuma laikā fiksētajos foto mirkļos aplūkojams: https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas/nenotikusais-atklajums

Mīļš paldies, visiem šī pasākuma dalībniekiem un uz tikšanos piektās projekta grāmatas lasīšanas reizē - 30. martā!

Daina Kalmane, 
Ulbrokas bibliotēkas bibliotekāre, projekta īstenotāja un pasākuma vadītāja
(25.02.2019.)

 

GRĀMATA UZ MANA GALDA JEB JAUNO “GRĀMATNIEKU TIKŠANĀS”

Šī gada 19. februārī sākotnēji nelielā, bet patīkamā pulciņā, tikāmies Ulbrokas bibliotēkas datorzālē, lai iepazītos un runātu par tēmu, kas gandrīz nav saistīta ar datoriem un programmām. Par jauniešu grāmatām un nobriedušu cilvēku grāmatām, kuras lasa jaunieši 16 +/-. Ulbrokas bibliotēkā ciemojās Ance Zveja no uzņēmuma “Latvijas Grāmata”.  Anci ikdienā draugi sauc arī par Nāriņu. Kā saka pasākuma apmeklētāja Laura: “Latvijas Grāmatas pārstāve, kas mūs plašāk iepazīstināja ar savām grāmatām uz galda un paralēli darbojās arī kā diskusijas katalizators.” Sākotnēji, izmantojot telefonu iespējas atbildējām uz Ances jautājumiem par mīļāko grāmatu un pēdējo lasīto grāmatu. Bet pamatu pamats bija Ances izvēlētās grāmatas, kuras varētu interesēt jauniešus - J. Egle “Svešie”, T.Pračets “Pilna cepure debesu”, R.Dž. Benets “Kāpņu pilsēta”, J.N. Harari “Sapiensi”, A.Sapkovskis “Likteņa zobens”, V.Depānta “Apokalipses mazulīte”, J.Niemi “Tu neiesi viens”. Lielākā daļa no skatītajām grāmatām aptver šobrīd populāro fantāzijas žanru. Ance stāstīja par savām emocijām attiecībā uz lasīto. Runātāja nav tikai Ance. Arī klātesošie un klāt neesošie jaunieši, paldies Tomasam par attālinātu līdzdalību, dalījās ar viņuprāt vērtīgākajām izlasītajām grāmatām: nosacīti pieaugušo literatūra – Paskāls Mersjē “Nakts vilciens uz Lisabonu”, Patriks Rotfuss grāmata “Vēja vārds”, Margo Fragoso “Tīģer, tīģer”. Tomasam patīk lasīt grāmatas angliski un par piedzīvojumiem, fantāziju, kā arī pieaugušākām tēmām: apokalipses, cilvēce, tās pagātne, tagadne un nākotne - Michael James Massimino "Spaceman", Dmitry Glukhovsky "Metro 2033".

Ance min arī dažus jaunos grāmatu apskatniekus, kuru vērtējums par lasītājām grāmatām vērojams internetā. Piemēram, Spīganas Spektores grāmatu blogs - http://spigana.spektore.lv/.

Runājām par grāmatām, kas iepriecina. Par brīvo zināšanu meklēšanu nozaru literatūrā, kā piemēru minot, jau lielu popularitāti ieguvušo, Juvāla Noasa Harari “Sapiensus” un agrāk izdotās Bila Braisona grāmatas, kuras pieejamas arī Ulbrokas bibliotēkā. Izvēlamies vairākas tēmas, kas apspriežamas nākamajā tikšanās reizē 25. aprīlī. Viena no tām – grāmatas, kuras veidotas pēc videospēļu motīviem vai videospēles, kas tapušas pēc grāmatu motīviem, kā arī par minētajām jauniešu iecienītajām grāmatām.

Kopumā varam teikt, ka bibliotēka ir mierinātāja jauniešu lasītkārei. No tās var izgūt ko jaunu. Bet grāmatai un ar to saistītajām industrijām nepieciešama vērienīga reklāma. Reklāma, kas akcentē tieši grāmatu vērtību, vēlams metaforu veidā. “Pasākuma izskaņā dalībnieki bija vienisprātis jau par nākamās tikšanās datuma noteikšanu un dažs mājās devās ar jaunieteiktu literatūru”, tā saka Laura. Un vēl, no klātesošās lasītājas Vinetas teiktā: “Ir jāpieaug līdz tam, lai lasītu grāmatas ar laimīgām beigām!”.

Mūsu kopīgais ieguvums šajā vakarā ir jauna tikšanās, jaunas zināšanas un vēlme saprast, ko jauni cilvēki grib redzēt bibliotēkā. Pietuvināšanās grāmatām un viens otram. Sirsnība, kas šajā laikā tik ļoti nepieciešama mums visiem! Sakām Paldies pasākuma apmeklētājiem un gaidām ciemos uz literāro “jauno grāmatnieku tikšanos” aprīlī! Kad atkal kāda grāmata būs uz mūsu galda!

Grāmatu cienītājus Ulbrokas bibliotēka informē, ka no 1.-3. martam norisinājās kārtējā “Latvijas Grāmatu izstāde 2019”, kurā kā allaž viesojās rakstnieki, izdevēji un bija iespējams apmeklēt arī grāmatu maiņas punktu. Tostarp, notika dažādas prezentācijas un grāmatu atvēršanas svētki. 
Bet konkursam “Zelta ābele” mazliet agrāk, 20. februārī nominēta mūsu novadnieku Brūveru dzimtas darbi grāmatā “Brūveri brūvē”! Gaidīsim vēl vairāk labas ziņas no grāmatu pasaules!

Raksta autores Laura Veremeja un Ulbrokas bibliotēkas darbinieces

 

 

Tikšanās grāmatu pasaulē vai pirmsskolas audzēkņi Ulbrokas bibliotēkā

“Ja es būtu grāmata”, mana ikdiena atklātos dažādos negaidītos notikumos, man būtu nezināmi draugi un es būtu laimīgs! Laimīgs, jo notikusi tikšanās bibliotēkā, kur atrodas ļoti daudz lielu, mazu, krāsainu, tēlainu, tematisku stāstu un dažādu valodu grāmatas. Visu pārzina bibliotekāres – grāmatu kārtojumam savi noteikumi, tāpat kā lasītāju kārtībai, atrodoties bibliotēkas telpās. Burtu kabatiņas, grāmatu rindiņas un svītru līnijas, lai izsniegtu grāmatiņu, bibliotēkas rīcībā datorsistēma – noskan skaņu svītru lasījums un izvēlētā grāmata tiek izsniegta mājas lasīšanai. Ja nu to esmu atnesis, ne bibliotēkas darba laikā, tur ir mazas durtiņas, kas atļauj veikt grāmatas nodošanu, to ātrāk varēs lasīt jau cits lasītājs.

Prieks, jo trīspadsmit tūkstošu liels krājums, ir pietiekami, lai katram novadā dzīvojošam iedzīvotājam, būtu vismaz pa vienai grāmatai. Ir domāts, lai sev ko interesantu var rast jebkura vecuma lasītājs – grāmatas, laikraksti, CD. Pavisam nesens jaunums - bibliotēkas reģistrēts lasītājs var lasīt arī e - grāmatas viedtālrunī vai datorā.  

Un, nu, atveras grāmatu maiss, katram rokās nonāk nezināma grāmata. Cik labi, ka protu lasīt! Atklājas brīnumlietas.. balti milti, balts piens, saulītes rotaļas un notikumi mežā, zaķēni, bizbizmāsiņa, pelēni, lācēni, spārītes, gluži, kā mūsu pirmsskolas iestādes “Pienenīte” sagatavošanas grupiņas. 

“Ja es būtu grāmata”: es gribētu, lai tu paņem mani uz mājām un man atrastos vieta tavās mājās, ar gudru ziņu es veidotu debesskrāpi no burtiem un skaņām, lai tu atklātu vissenākos notikumus, lai esmu draugs.
Iegaumē! Kā mani atrast bibliotēkā!
Atceries! Es protu glabāt uzticētos noslēpumus.
Atceries! Es negribu būt aizmirsta.

Es zinu visu zinās bibliotekāres, ja arī būšu, ko aizmirsis, viņas man palīdzēs. Interesanti gan, kurā plauktā meklējamas saldi ilustrētās “Saulītes”, “Lācēni”, “Zaķēni, “Spārītes” grāmatas? 

Kāda īpaša grāmata, kas visā noskatījās, un gaida tavu atgriešanos. Paldies par iepazīšanos saka Ulbrokas bibliotēkas bibliotekāres un noteikti gaida jaunu tikšanos klātienes lasījumos! 

Fotogalerija: https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas/ja-es-butu-gramata

Daiga Brigmane, 
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja
2019. gada 25. janvāris

 

* * * 

PASĀKUMU ARHĪVS

Atpakaļ