Pakalpojumi

 

VEIDLAPAS:

Iesniegums lietotāja reģistrācijai Ulbrokas bibliotēkā

Iesniegums nepilngadīga lietotāja reģistrācijai Ulbrokas bibliotēkā

 

Stopiņu novada ULBROKAS BIBLIOTĒKAS BEZMAKSAS PAKALPOJUMI:

•    bibliotēkas lietotāju pierakstīšana;
•    bibliotēkas apmeklējums un darba kārtība, krājuma un informācijas meklēšanas iespējas;
•    grāmatu, seriālizdevumu un audiovizuālo materiālu izsniegšana atbilstoši bibliotēkas lietošanas noteikumiem;
•    izdevumu meklēšana elektroniskajā katalogā, rezervēšana, pagarināšana un konsultēšana; 
•    bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu piegāde Pierīgas starpbibliotēku abonementa kārtā;
•    bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
•    novadpētniecības materiālu izmantošana;
•    uzzināt jaunāko grāmatu piedāvājumu;
•    izglītojoši interaktīvi pasākumi;
•    tematiskas tikšanās ar pirmsskolas un skolu audzēkņiem;
•    tematiskās izstādes un ekskursijas;
•    literāri tematiskie vakari un diskusijas par sabiedrībā aktuālām tēmām;
•    teātra apmeklējumu organizēšana;
•    iespēja piedalīties citu Pierīgas reģiona organizāciju un iestāžu organizētajos pasākumos

Bibliotēkas darbinieki atlasa un sagatavo:

•    tematiskās uzziņas klātienē un ar e-pasta starpniecību no nacionālajām un starptautiskajām datubāzēm un citiem autoritatīviem elektroniskiem avotiem;

INFORMĀCIJAS TEHNALOĢIJAS BEZMAKSAS PAKALPOJUMI:

•    6 datoru darbstacijas un programmatūras nodrošinājums;
•    piekļuve  internetam;
•    Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs;
•    bibliotēkā pieejamās bezmaksas datubāzes;
•    dokumentu un fotoattēlu skenēšana; 
•    iespieddarbu kopēšana no Ulbrokas bibliotēkas krājuma; 
•    tiešsaistes saraksta ar noderīgām tīmekļa vietnēm izmantošana;
•    E-prasmju un informācijas apguve semināru un praktisko nodarbību veidā;
•    izglītojoši interaktīvu datorspēļu popularizēšana

Bibliotēkas darbinieki sniedz konsultācijas:

  • Datora lietošanas pamatos;
  • Interneta lietošanas pamatos - 
  • - informācijas izguve no interneta,
  • - informācijas saglabāšana un nosūtīšana, izmantojot e-pastu,
  • - Microsoft Office dokumentu noformēšana,
  • - Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas elektroniskais katalogs: http://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx
  • bibliotēkas pieejamo bezmaksas datubāzu lietošana;
  • komunālo maksājumu un rēķinu elektroniskas apmaksas procesos internetbankā.

E-GRĀMATAS STOPIŅU NOVADA ULBROKAS BIBLIOTĒKAS LASĪTĀJIEM

Datu bāzē Letonika.lv pieejami latviešu klasiķu grāmatu pilnie teksti. Lasīšanai mājas apstākļos nepieciešama parole, kuru variet iegūt sazinoties ar bibliotēku

 

 

VEIDLAPAS

Pieteikuma veidlapa Ulbrokas bibliotēkas pakalpojumam dzīvesvietā (ar piegādi mājās)

Pieteikuma veidlapa Ulbrokas bibliotēkas pakalpojumam dzīvesvietā (ar piegādi mājās) /VIEGLI LASĀMS!/

 

MAKSAS PAKALPOJUMU veidi un cenas Ulbrokas bibliotēkā 

Atpakaļ