Navigācija

Prezentācijas

 

STOPIŅU NOVADA KULTŪRAS MANTOJUMS MŪSDIENU KULTŪRTELPĀ
Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāru novadpētniecības seminārs, 2017. gada 12. maijs, Ulbroka, Stopiņu novads

E – PRASMJU NEDĒĻAS PASĀKUMS ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ 
Digitālā drošība: kā droši izmantot internetu un digitālos rīkus, pasargājot savu digitālo identitāti un datus. 
2017. gada 27. marts

NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS STOPIŅU NOVADA ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ. Saruna ar LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas pārvaldības I un II kursa studentiem, 2017. gada 15. februāris

"GRĀMATU DARBI UN NEDARBI". Bibliotekāru saruna ar pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” sešgadīgajiem audzēkņiem no grupām “Bitītes”, “Gliemezīši”, “Taurenīši”. Iepazīšanās ar bibliotēku un saruna par grāmatām un bibliotēkas pakalpojumiem. 

Bibliotēkzinību stunda 2017. gada 23., 26., 30. janvārī Ulbrokas bibliotēkā. 

STOPIŅU NOVADA KULTŪRAS KANONS RAKSTU ZĪMĒS, izstrādāts Pierīgas novadu publisko bibliotēku ceļojošās izstādes ietvaros "Mana novada pieturzīmes" 2015.gada decembrī.

LOKĀLAIS SATURS GLOBĀLAJĀ TĪMEKLĪ, Ulbrokas bibliotēkas vadītājas Daigas Brigmanes sagatavotā prezentācija - izziņas materiāls Bibliotēku novadpētniecības konferencei "Novadpētniecības jaunās dimensijas atmiņas institūciju sadarbībā", Dobelē, 2014.gada 1.-2.oktobrī.

Atpakaļ