Prezentācijas

 

3TD E-GRĀMATU BIBLIOTĒKA
2020. gada 22. maijs, sagatavoja Ieva Mūrniece, Ulbrokas bibliotēka

PIEREDZES STĀSTI
Pierīgas reģiona darbinieku seminārs, pārskata periods 2019. gads Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane Ulbroka, 2020

PASĀKUMU ORGANIZĒŠANAS METODIKA PUBLISKAJĀS BIBLIOTĒKĀS 
Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāru seminārS 2019. gada 3. aprīlī, Salaspilī. Uzstājās Daina Kalmane, Ulbrokas bibliotēka.

ULBROKAS EZERMALAS LASĪTAVAS DARBĪBA 2018. GADA JŪLIJĀ
Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāru seminārs 2019. gada 6. martā, LNB. Tēma. Ulbrokas ezermalas lasītava. Jauni pakalpojumi. Uzstājās Daiga Brigmane, Ulbrokas bibliotēka.

PAR PROJEKTU "MŪSU MAZĀ BIBLIOTĒKA"
Projekta norise no 2018.gada maija līdz 2019. gada maijam, Latviju pārstāv izdevniecība "Liels un mazs" 

STOPIŅU NOVADA KULTŪRAS MANTOJUMS MŪSDIENU KULTŪRTELPĀ
Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāru novadpētniecības seminārs, 2017. gada 12. maijs, Ulbroka, Stopiņu novads

E – PRASMJU NEDĒĻAS PASĀKUMS ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ 
Digitālā drošība: kā droši izmantot internetu un digitālos rīkus, pasargājot savu digitālo identitāti un datus. 
2017. gada 27. marts

NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS STOPIŅU NOVADA ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ. Saruna ar LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas pārvaldības I un II kursa studentiem, 2017. gada 15. februāris

"GRĀMATU DARBI UN NEDARBI". Bibliotekāru saruna ar pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” sešgadīgajiem audzēkņiem no grupām “Bitītes”, “Gliemezīši”, “Taurenīši”. Iepazīšanās ar bibliotēku un saruna par grāmatām un bibliotēkas pakalpojumiem. 

Bibliotēkzinību stunda 2017. gada 23., 26., 30. janvārī Ulbrokas bibliotēkā. 

STOPIŅU NOVADA KULTŪRAS KANONS RAKSTU ZĪMĒS, izstrādāts Pierīgas novadu publisko bibliotēku ceļojošās izstādes ietvaros "Mana novada pieturzīmes" 2015.gada decembrī.

LOKĀLAIS SATURS GLOBĀLAJĀ TĪMEKLĪ, Ulbrokas bibliotēkas vadītājas Daigas Brigmanes sagatavotā prezentācija - izziņas materiāls Bibliotēku novadpētniecības konferencei "Novadpētniecības jaunās dimensijas atmiņas institūciju sadarbībā", Dobelē, 2014.gada 1.-2.oktobrī.

Atpakaļ