LNB Literatūras ceļvedis

 

2021. gads

2021.jau ceturto savas pastāvēšanas gadu – LNB seriālizdevums "Literatūras ceļvedis" noslēdz, piedāvājot saviem lasītājiem ieskatu izdevumam raksturīgā Latvijas izdevēju pēdējā laika grāmatu jaunumu izlasē. LU mācībspēki un studenti jau tradicionāli mūs iepazīstina ar jaunumiem latviešu oriģinālprozā, savukārt LNB speciālisti un mūsu sadarbības partneri sniedz ieskatu daudzveidīgā nozaru literatūras piedāvājumā. Mūsdienu franču rakstnieks, eseju autors un literatūras kritiķis Viljams Markss savā jaunākajā grāmatā piedāvā palūkoties uz bibliotēkām un to intelektuālo saturu jaunā, netradicionālā skatījumā - kā uz piekto dimensiju, turklāt velkot paralēles ar zvaigznēm. Ar šo un citām saistošām grāmatām aicinām iepazīties šeit: https://dom.lndb.lv/data/obj/1013596.html

* * *

Izdevuma "Literatūras ceļvedis" novembra numura saturā - gan nozaru izdevumi, gan daiļliteratūra, pārsvarā - latviešu autoru oriģinālizdevumi. Jaunais numurs pieejams šeit:
https://dom.lndb.lv/data/obj/966082.html

* * *

Bibliotēku attīstības centra speciālistu sagatavotā “Literatūras ceļveža” septembra numura vadošais akcents šoreiz tulkotā literatūra – piedāvājam iepazīties ar vairākiem tematiski saistošiem, iespējams, vēl nepamanītiem izdevumiem. Līdzīgi kā līdz šim, numurā apkopoti ieteikumi gan bibliotēku krājuma papildināšanai, gan personīgai pašizglītībai latviešu oriģinālliteratūras un vairākos nozaru žanros. Izdevums pieejams šeit: https://dom.lndb.lv/data/obj/952046.html

* * *

“Literatūras ceļveža” vasaras dubultnumurs. Līdzās nopietnai nozaru literatūrai no LNB pārstāvētajiem nozaru literatūras krājumiem, šoreiz, atbilstoši atvaļinājumu sezonai, saturā iekļauti arī daži vasarīgi vieglas tematikas daiļliteratūras izdevumi; piedāvājam arī neklātienes iespēju paceļot laikā un telpā. Ir arī kāds vasarai piestāvošs pārsteigums – tā kā pēdējā pusgada laikā LNB krājumā saņemts neparasti daudz grāmatu, kuru tematika saistīta ar veselīgu uzturu un ēdiena gatavošanu (pat pārāk daudz, lai visas paturētu prātā), vairāku LNB nodaļu speciālisti sagatavojuši nelielu, ieteicošu šo grāmatu izlasi. 
Ar minētajiem un vēl citiem jaunumiem aicinām iepazīties šeit:  https://dom.lndb.lv/data/obj/932275.html

* * *

Lai gan maijs ir mēnesis, kad iespējami vairāk laika ieteicams pavadīt ziedošajā dabā, veldzējot acis un prātu pēc saspringtās ziemas sezonas, grāmatu jaunumu birums neapsīkst, tādēļ “Literatūras ceļveža” numura slejās turpinām savus sekotājus iepazīstināt ar LNB krājumā pieejamiem jaunumiem dažādās zinātņu nozarēs. Tā kā pavasaris ir arī literāro veiksmju izvērtēšanas un balvu piešķiršanas laiks, izdevumā atradīsiet viedokļus par vairākiem nominētiem vai apbalvotiem izdevumiem.

Jaunākais "Literatūras ceļvedis" pieejams: https://dom.lndb.lv/data/obj/918346.html

* * *

“Literatūras ceļveža” aprīļa numurs ceļo pie saviem lasītājiem laikā, kad optimismu vieš apziņa - viss gada gaišākais un košākais cēliens vēl priekšā. Aprīlis bagāts ar daudziem slaveniem ar literatūru saistītās jomas jubilāriem, tomēr īpaši šomēnes vēlamies izcelt rakstnieku Jāni Ezeriņu viņa tik nozīmīgajā 130 gadu jubilejā. Cits rakstnieks – Andris Akmentiņš – romānu sērijā “Es esmu…” uzrakstījis apbrīnojami saistošu un dzīvelīgu romānu “Meklējot ezeriņu” par izcilo rakstnieku, kura radošais uzrāviens iezīmējās tieši pirms 100 gadiem. Ar romānu savā ziņā mests izaicinājums nākamajām paaudzēm: kā tagad, kad esam Ezeriņu gandrīz atraduši (ja tas vispār iespējams), to atkal nepazaudēt vēl vismaz 130 gadus. 
Otra numura tēma, ko vēlamies izcelt – mūsu mājas bibliotēkas. Precīzāk – to saturs, apjoms, ilgmūžība, nākamām paaudzēm atstājamais mantojums. Aizdomāties par to rosina poļu esejista Marčina Vihas ārēji necilā grāmatiņa “Lietas, kuras es neizsviedu”. Vēstījuma centrā – grāmatas, arī citas visdažādākās lietas, kas mūsu tuviniekiem reiz bijušas gana nozīmīgas. Un tomēr – cik daudz no tām varam un vajag saglabāt? Kā tās padarīt saistošas un nozīmīgas savas dzimtas turpinātājiem? Vai reizēm saviem tuviniekiem neuzliekam pārāk lielu atbildību – izšķiršanos par šo lietu likteni brīdī, kad mūsu vairs nebūs? Kur ir robeža un kā to vispār var izvērtēt? Pievienojamies autoram un aicinām par visu to aizdomāties.
Kā allaž, pārstāvētas arī vairākas LNB krājumos pieejamās nozares. Aprīļa numura satura veidotāju komandai pievienojušies vairāki jauni LNB kolēģi – apsveicam un priecājamies par to! Turpinām arī neseno jaunievedumu – iepazīstināšanu ar īpašām, saistošām grāmatām populārākajās svešvalodās (šoreiz – franču).
Lai grāmatu ceļojumi un jaunatklāsmju piedzīvošana neapsīkst! Jaunākais numurs pieejams šeit: https://dom.lndb.lv/data/obj/911680.html

* * *

Izdevums “Literatūras ceļvedis” līdz ar savu satura veidotāju komandu uzsācis jaunu darba gadu. Aizvadītā gada laikā noticis daudz, arī mums agrāk neapjaustu lietu, patiesībā – pamazām un gluži neviļus, pasaule ir mainījusies. Pa šo laiku visi kopā esam arī daudz ko jaunu iemācījušies, bet pats galvenais – atraduši dažādus veidus, kā ar šo jauno pasauli sadzīvot. Tajā pašā laikā ir prieks par lietām, kuras nemainās, un viena no tām jo īpaši iepriecina un iedvesmo bibliotekārus – tā ir mūsu un līdzcilvēku attieksme pret vērtīgu grāmatu un lasītkāre. Jauno “Literatūras ceļveža” gadu uzsākam ar apvienoto janvāra/februāra numuru, kurš divu mēnešu aptvērumā sanācis apjomīgs un daudzveidīgs. Sagadījies tā, ka šoreiz lielāko daļu grāmatu ieteikumu esam saņēmuši no mūsu kolēģiem – LNB darbiniekiem; prieks, ka izdevuma satura veidošanā līdz ar tā lappusēs jau atpazīstamajiem kolēģiem iesaistījušies arī vairāki jauni kolēģi.

Jaunajā numurā turpinām sekot līdzi “Dienas grāmatas” 2020. gadā aizsāktās oriģinālromānu sērijas “Es esmu…” izdevumiem, kā arī citiem latviešu autoru jaunumiem; visai bagāts šoreiz nozaru literatūras piedāvājums. Februāra numura jaunums – uzsākam ieteikt arī izdevumus oriģinālvalodās, šoreiz - angļu valodā. Saturā neiztrūkst arī nozīmīgu tulkojumu - izdevuma priekšvārdā lasiet tā sastādītāju pārdomas par grāmatu tulkotājiem un viņu neatsveramo ieguldījumu vērtīgu grāmatu klāsta bagātināšanā. 

Janvāra-februāra izdevums pieejams: https://dom.lndb.lv/data/obj/893527.html

 

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidots audioieskats ar piecdesmit sešām jaunizdotām grāmatām. Te iekļautas nelielas grāmatu audioanotācijas jeb kā paši bibliotēkas darbinieki saka - klausāmepizodes par 2019. un 2020.gadā gadā iznākušajām latviešu un ārvalstu grāmatām, nozaru un daiļliteratūras izdevumiem. Arī grāmatām bērniem. Šīs grāmatas vērtējuši un ieskatus veidojuši LNB darbinieki.  Savus viedokļus par grāmatām snieguši ne tikai bibliotēkas darbinieki, bet arī Latvijas populārākie grāmatu blogeri. Bibliotēka piedāvā arī dažādu grāmatu lasījumu fragmentus, intervijas. Pieejami lasījumi Jāņa Stradiņa balss ieraksti, Jākoba Vegēliusa darbs “Kapteiņa pērtiķis”, epizodes no Gunitas Krilovas darba “Driftā tikai lēdijas”,  Kārļa Skalbes darbu fragmenti, audiotēma par svētkiem un tradīcijām LNB krājumā, par lasīšanas pieeju “Neredzamo grāmatu” kontekstā, par “Grāmatu Latvijā” un “Ceļu uz Gaismas pili” un citām tēmām, kas interesē ne tikai bibliotekārus, bet arī grāmatu lasītājus. Katrs ieraksts ilgst aptuveni pāris minūtes, tādejādi sniedzot pašu galveno informāciju par konkrēto izdevumu. Pie ierakstiem varat atstāt arī savus komentārus. Tīmekļa vietnē Soundcloud atradīsiet ne tikai Latvijas Nacionālās bibliotēkas sagatavotos materiālus, bet arī pašu autoru ievietotos literatūras fragmentus. Tā te atrodami Ingas Gailes dzejoļi un dziesmas ar Ingas Gailes tekstiem. Lasāmi Paula Bankovska darbu fragmenti. Atrodami Daces Judinas un Māra Bērziņa profili. Laipni aicināti izmantot Soundcloud un Latvijas Nacionālās bibliotēkas kontu šajā vietnē.

 

2020.gads

Izdevuma ”Literatūras ceļvedis” decembra numurs: https://dom.lndb.lv/data/obj/879314.html

Izdevuma ”Literatūras ceļvedis” novembra numurs: https://dom.lndb.lv/data/obj/874625.html

Izdevuma "Literatīras ceļvedis" rudens numurs: https://dom.lndb.lv/data/obj/861513.html

Izdevuma "Literatūras ceļvedis" vasaras numurs: https://dom.lndb.lv/data/obj/file/29177099.pdf

Izdevuma ''Literatūras ceļvedis'' maija numurs pieejams: https://dom.lndb.lv/data/obj/file/29102499.pdf

Literatūras ceļveža 2020.gada marta numurs. Izdevums pieejams: https://dom.lndb.lv/data/obj/file/29045143.pdf

LNB izdevuma Literatūras ceļvedis 2020. gada pirmais numurs: https://dom.lndb.lv/data/obj/file/29027459.pdf

Piedāvājam iepazīties ar video no aizvadītā gada nogalē Bibliotekāru stāvā notikušās literatūras ekspertu diskusijas par 2019. gada devumu oriģinālliteratūrā: https://www.biblioteka.lv/literaturas-petnieku-diskusija-par-tendencem-2019-gada-literatura/ vai LNB Youtube kanālā, sadaļā “LNB lekcijas un diskusijas”: https://www.youtube.com/watch?v=PWswDSfit8c

 

2019.gads

LNB speciālistu un sadarbības partneru sagatavotais izdevuma “Literatūras ceļvedis” gada nogales numurs. Izlasāms šeit:  https://dom.lndb.lv/data/obj/file/27660395.pdf

LNB speciālistu un sadarbības partneru kopdarba “Literatūras ceļvedis” novembra numurs pieejams šeit: https://dom.lndb.lv/data/obj/file/27641359.pdf

LNB mājaslapā publicēts Bibliotēku attīstības centra, citu LNB kolēģu un sadarbības partneru kopīgi veidotā izdevuma “Literatūras ceļvedis” oktobra numurs. Izdevums pieejams:  https://dom.lndb.lv/data/obj/file/27626106.pdf

LNB mājaslapā pieejams Bibliotēku attīstības centra, citu LNB kolēģu un sadarbības partneru kopīgi veidotā izdevuma “Literatūras ceļvedis” augusta/septembra dubultnumurs. Izdevums pieejams: https://dom.lndb.lv/data/obj/file/27443949.pdf

Aicinām iepazīties ar LNB un sadarbības partneru kopīgi veidotā izdevuma “Literatūras ceļvedis” vasaras dubulnumuru! Pieejams: https://dom.lndb.lv/data/obj/762091.html (2019., N4. 4)

LNB speciālistu un sadarbības partneru kopīgi veidotā izdevuma “Literatūras ceļvedis” 2019. gada maija numurs: http://dom.lndb.lv/data/obj/file/27348687.pdf

Literatūras ceļvedis, 2019. gada 2. numurs: http://dom.lndb.lv/data/obj/file/26811832.pdf

Literatūras ceļvedis, 2019. gada 1. numurs:  http://dom.lndb.lv/data/obj/file/25563276.pdf

 

2018.gads

“Literatūras ceļveža” oktobra numurs savus lasītājus sasniedz mūsu valsts jubilejas mēneša ieskaņā –  laikā, kad rudens lasīšanas sezona rit pilnā sparā. Oktobra numura novitāte – izdevumu vērtētāju un ieteicēju pulku papildinājuši arī vairāki  LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas Baltu filoloģijas maģistra studiju  programmas 1. un 2. kursa studenti, kuriem literāro norišu vērtēšana ir laba prakse profesijas apguvē.  Viņu izvēle nepārsteidz: tie ir mūsdienu jauno autoru – gan dzejas, gan prozas rakstītāju – daiļdarbi,  kurus viņi piedāvā neatstāt bez ievērības arī mums, bibliotēku darbiniekiem. Izdevums aplūkojams: http://dom.lndb.lv/data/obj/file/23918087.pdf

LNB Literatūras ceļveža apvienotais novembra/decembra numurs. Izdevums aplūkojams: http://dom.lndb.lv/data/obj/file/24545172.pdf

Iznācis  apvienotais “Literatūras ceļveža” augusta/septembra numurs.
Grāmatu vērtētāju un ieteicēju loku papildinājuši LU  Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas mācībspēki, kuru grāmatu izvēle un anotācijas atšķiras ar īpaši vērīgu un netradicionālu skatījumu. Izdevums aplūkojams: http://dom.lndb.lv/data/obj/file/22660862.pdf

Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Rakstniecības un mūzikas muzeja speciālisti sagatavojuši izdevuma “Literatūras ceļvedis” vasaras mēnešu apvienoto jūnija/jūlija Nr. 5. Tas aplūkojams: http://dom.lndb.lv/data/obj/file/22027983.pdf

Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālisti sagatavojuši "Literatūras ceļveža" 4. numuru. Izdevums pieejams: http://dom.lndb.lv/data/obj/file/20762740.pdf

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) speciālisti sagatavojuši "Literatūras ceļveža" 3. numuru (2018. gada aprīlis). Lielākā daļa ieteikto grāmatu šoreiz – latviešu oriģinālliteratūra. Nozīmīga sadaļa šajā ceļvedī atvēlēta LNB Mākslas un mūzikas centra ekspertu ieteikumiem –  sekojot viņu norādēm, mākslas un mūzikas gardēžiem būs iespēja iepazīt spilgtus mūsu valsts  sasniegumus un norises mākslas un mūzikas jomā dažādos laikposmos. Ceļvedis Nr.3 pieejams: http://dom.lndb.lv/data/obj/file/20167452.pdf

Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālisti sagatavojuši “Literatūras ceļveža” otro numuru. Šajā numurā aicinām pievērst uzmanību augstvērtīgai un kvalitatīvai tulkotai literatūrai – franču, zviedru, igauņu, slovēņu, krievu un baltkrievu autoru spilgtiem pēdējā laika izdevumiem. Satura veidošanā iesaistījušies vairāki Latvijas Nacionālās bibliotēkas nozaru informācijas eksperti; otrajā numurā tiem pievienojušies arī K. Ubāna Mākslas lasītavas speciālisti, tādējādi īstenojot arvien plašāku aptverto tēmu daudzveidību. Izdevums pieejams: http://dom.lndb.lv/data/obj/file/19386071.pdf

Padomdevējs lasītāju gaumēm! Latvijas Nacionālās bibliotēkas Literatūras ceļvedis (Nr. 1)

Atpakaļ