Kultūrvēsturiski izziņas avoti

 

https://kulturaskanons.lv/ - Latvijas kultūras kanons līdzīgi kā citās Eiropas valstīs izveidots kā izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums, kas atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus kultūrā. Kultūras kanonā iekļautas Latvijas kultūru raksturojošās vērtības dažādās mākslas jomās, ar kurām lepojamies un kurām vajadzētu veidot ikviena Latvijas iedzīvotāja kultūras pieredzes pamatu, nodrošinot piederības izjūtu Latvijai.

Latvijas Nacionālā Digitālā bibliotēka piedāvā jaunu resursu RunA, kurā iekļauti Raiņa un Aspazijas darbi, darbu anotācijas, vēstules, dokumenti, prezentācijas, fotogrāfijas, atklātnes, plakāti, karikatūras audio un video materiāli. Meklēšana resursā notiek kā pēc atslēgas vārda, tā nosaukuma, tipa, datējuma un autora.
RunA avotā ievietota arī karte ar vietām, kuras apmeklējuši abi slavenie autori.
Kolekcijas veidotāji saka: “Kolekcija radīta ar mērķi attīstīt saistīto datu resursu humanitāro zinātņu pētniekiem un studentiem, kā arī visiem Raiņa un Aspazijas interesentiem Latvijā un ārpus tās.”

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālā bibliotēka un Perodika.lv

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālā bibliotēka ietver šādas kolekcijas: Periodika.lv, Zudusilatvija.lv, Dziesmu svētku krātuve, Grāmatas, Kartes, Rainis un Aspazija, Latvijas vēsturiskie skaņu ieraksti, Akadēmiskais repozitorijs “Academia”, Brāļu draudzes rok(raksti), G.F. Stendera literārais mantojums, Ainavu dārgumi, Fonogrāfa valces, Lasāmkoks, Latvija 16. – 18.gs kartēs, Mantojums 1 – Latvijas periodisko izdevumu saglabāšana,  Latvijas kultūras vēsture attēlos un Kultūras kanons.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas vietne Perodika.lv, kas ietverta LNB Digitālajā bibliotēkā, papildinājusi savu kolekciju ar laikrakstu “Sports” (1955. – 2001 g.), žurnāliem “Zinātne un  Tehnika” (1960. – 1989.g), “Veselība (1958.  – 1998.g.), “Rīgas Modes” (1949.- 1963.g.) un žurnālu “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa.” Tepat arī “Jaunākās Ziņas” (1911.-1940.g.),  “Segodnya” (1919.- 1940.g.) un “Rižskij vestnik” (1869.-1917.g.). Atgādinām, ka portāls Periodika.lv aptver milzīgu daudzumu Latvijā izdotu laikrakstu un žurnālu, kas izdoti latviešu, vācu un krievu valodās. Gan bibliotekārus interesējošais “Es daru tā”, gan izdevumi ar īpatnējiem nosaukumiem par interesantām tēmām – “Lucifers”, “Jautrais Fridolīns”, “Tintes Traips: Pagrīdes Žurka”, “Bubulis”, “Čoma radio” un daudzi citi, klasiskāki izdevumi

Paredzams, ka Periodikas kolekcijas (Periodika.lv) un Grāmatu kolekcijas (Gramatas.lndb.lv) saturs pieejams bez autortiesību ierobežojumiem līdz brīdim, kamēr LNB nepaziņos par pretējo.

 

Atpakaļ