Navigācija

Izstādes

 

2021. gads

Literāri tematiska izstāde “Grāmatas tiem, kam pāri 16”, 2021. gada augusts

Literāri tematiska izstāde “Bibliotekārs, rakstnieks, redaktors, literatūrkritiķis un postmodernists Guntis Berelis”. 1961.gada 2.jūlijs, Guntim Berelim – 60. 2021. gada jūlijs

Literāra izstāde “Dagnijas Zigmontes pavedieni” 7.VII Dagnijai Zigmontei – 90 (1931. gada 7. jūnijs - 1997. gada 24. februāris). 2021. gada jūnijs

Literāra izstāde “Pasaulē eksistē tikai divi spēki: dolāri un literatūra”. Mihailam Bulgakovam – 130 (15.05.1891 – 10.03.1940). 2021. gada maijs

Literāri tematiska izstāde “Vai tur neiešķindējās šļakatu sudrabs?” Andai Līcei – 80 (27.04.1941). 2021. gada aprīlis

Literāri tematiskā izstāde “Dzīve nav tikai asaras, dzīve nav tikai smiekli, dzīve ir asaras un arī smiekli....” Miervaldim Birzem – 100. 2021. gada marts

Literāri tematiska izstāde “Latviešu mācītājam, sabiedriskajam darbiniekam, politiķim un rakstniekam Andrievam Niedram – 150”, 2021. gada februāris

Tematiska izstāde “Latviešu estrādes mūzikas karalis”, Raimondam Paulam – 85. 2021. gada janvāris

 

* * *

IZSTĀŽU ARHĪVS

Atpakaļ