Foto izstāde ULBROKAS MUIŽA

 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Letonikas un Baltijas centra Baltijas centrālās bibliotēkas kolekcijas specializētajiem krājumiem, Rīgas pilsētas būvvaldes un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas fotogrāfiju resursiem ir izveidojusi foto materiālu kopu par ULBROKAS muižu. Foto izstāde apskatāma Ulbrokas bibliotēkā no 3.jūnija līdz 30.jūnijam.

Ulbrokas muižai, kura atrodas Rīgas pievārtē un mazliet attālāk no Daugavas nekā citas vietas, ir sena un bagāta vēsture. Agrākās ziņas ir no 1562. gada, kad kardināls firsts Radzivils pie Rīgas pilsētas robežām piešķīra zemes gabalu rātskungam Heinriham fon Ulenbrokam, kurš šeit nodibināja muižu. Šo īpašumu apstiprināja Polijas karalis Zigismunds Augusts. 1718. gadā Ulbroka nonāca rātskunga K. Cimmermaņa īpašumā, vēlāk tā piederēja viņa pēcnācējiem. 1874. gadā muižu no Annas Luīzes un Sofijas Helēnas fon Cimmermanēm nopirka ķīlu īpašnieks J.Buse. 1901. gadā muiža pārgāja barona F. Mengdema īpašumā. Pēc viņa nāves 1918. gadā to mantoja ģimene.

Ulbrokas muižas ansambļa galvenā ēka ir pils, kura saglabājusies pārbūvētā veidā. Pils celta 18. gs. beigās pēc pazīstamā Rīgas arhitekta K. Hāberlanda projekta. Trīsstāvu nams veidots klasicisma formās ar kolonnu portiku un stāvu teltsveida jumtu, savdabīgu kāpņu platformu gan pagalma, gan ezera pusē.
Ēkai ir sava neatkārtojama kultūrvēsturiska vērtība, kas atspoguļo gadsimtiem ilgās dzīves norises pie Daugavas, kā arī liecina par Rīgas arhitektu aktivitātēm provincē. Senākā redzamā Ulbrokas muižas pils fotogrāfija ir 1910. gads - Gunta Strazda vecvecāku dokumentētas liecības, nākamā senākā Ulbrokas muižas pils fotogrāfija [193-]. LNB, Letonikas un Baltijas centra Baltijas centrālās bibliotēkas kolekcija. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas krājumi – 1945. gads un Rīgas pilsētas būvvaldes fotogrāfiju kopa - 1974. gads. 

Izmantotie avoti
1.    Baltijas Centrālās bibliotēkas kolekcijas kodolu veido Baltijas pagātnes liecību vācēja vācbaltieša Oto Bonga (1918-2006) privātā kolekcija. O. Bongs kolekciju 1994. gadā uzdāvināja Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. Saturiski un ģeogrāfiski tā ietver dažāda rakstura materiālus par Baltijas tautām, tostarp vācbaltu, vēsturi, kultūru, ģeogrāfiju, valodām. Kolekcijā ir monogrāfijas, vācbaltiešu autoru daiļdarbi, memuāru literatūra, lietuviešu, latviešu un igauņu trimdas izdevumi, kā arī rokraksti un Baltiju vizuāli dokumentējošs attēlu arhīvs.
2.    Par Daugavas krastu muižu apbūve 18.gs. beigās -- 20.gs. sākumā : [Rakstu cikls] / Mater. sagat. Jānis Zilgalvis.  Saturs: Ulbrokas muiža : [Rīgas raj.] ; 
3.    Rīteru muiža ; Stukmaņu muiža : [Aizkraukles raj.]  Izglītība un Kultūra, 1995, 8.jūn. 28.lpp.
4.    Spārītis, Ojārs.  Ulbrokas muiža : [Rīgas raj.]  Skola un Ģimene, 1997, Nr. 6 [4.]lpp. (vāks)

 

Atpakaļ