Navigācija

Izstādes

 

2020.gads

Literāri tematiska izstāde “Mans ceļš ir adatas platumā”, Jānim Rokplenim - 75, 2020.gada oktobris

Tematiska fotogrāfiju izstāde “Kas ir dzejnieks Pēters Brūveris?”,  2020.gada septembris

Literāri tematiska izstāde “Un tad nebija neviena”

Tematiska izstāde ''Marijas Montesori pasaule''

Literāri tematiska izstāde ''Kur zeme, debess un ūdeņi no vienas akas smeļ''

Tematiska izstāde "Resursu digitālā transformācija jeb pārveidošanās"

Literatūras izstāde “Jēkabs Janševskis un viņa ieguldījums latviešu literatūras attīstībā”

Literatūras izstāde "Lirikas un dabas slavinātājam Fricim Bārdam - 140"

 

2019. gads

Literatūras izstāde “PERSONĪBU ZINĀTĀJA – INGUNA BAUERE”

Literāri tematiskā izstāde ''Dažādais Anšlava Eglīša mantojums''

Tematiska izstāde “Jau rindā dzērves kārtojas” - grāmatas pedagogiem!   

Literārā izstāde “Latviskais laimes kods” - rakstniecei Dacei Rukšānei – 50”

Literāri tematiskā izstāde “Franču romantiķe Žorža Sanda”, veltīta rakstnieces 215. dzimšanas dienai (1804. gada 2. jūlijs – 1876. gada 8. jūnijs).

Tematiska izstāde "Zariņu ainavas" par gleznotāju dzimtas locekļu darbību mākslā un kultūrā kopumā.  Izstāde veltīta gleznotāja, pedagoga Induļa Zariņa 90 jubilejai (dzimis 1929. gada 18. jūnijā Rīgā, miris 1997. gada 13. aprīlī). 

Tematiskā izstāde “Kriminālliteratūras klasiķis Artūrs Konans Doils” (dz. 22.05.1859 -07.07.1930).

Bibliotēku nedēļas (22.-28.aprīlis) literāri tematiskā izstāde ''Mana dzimtene ir tur, kur ir mana bibliotēka'' (Roterdamas Erasms)''

Literāri tematiskā izstāda  “Pilieni nav kā līdz šim”

Literāri tematiskā izstāde “Rakstniecei Aīdai Niedrai – 120” (dz. 23.03.1899, mirusi 23.11.1972)

Virtuālā izstāde „Mana novada simtgades cilvēks” ir stāsts par personībām, kuras atstājušas neizdzēšamas pēdas sava novada attīstībā. Šos cilvēkus – zinātniekus, politiķus, māksliniekus, pedagogus, uzņēmējus, sabiedriskos un kultūras darbiniekus  vieno nesavtīgs darbs un rūpes Latvijas labā. Izstādes mērķis bija apzināt sava novada lielākās vērtības  - cilvēkus un  atgādināt par viņiem plašākai sabiedrībai. Izstāde skatāma Salaspils novada bibliotēkas mājaslapā - www.biblioteka.salaspils.lv - Novads - Digitālās kolekcijas - Pierīgas reģiona publisko bibliotēku virtuālā izstāde "Mana novada simtgades cilvēks"

Literāri tematiska izstāde “Vācu rakstniekam Ēriham Kestneram – 120” (dz. 1899. gada 23. februārī, miris 1974. gada 29. jūlijā)

Literāri tematiska izstāde “Skarbā krasta” autorei, rakstniecei Dzintrai Žuravskai – 80” (dz.1939. gada 13. janvārī)

 

 

IZSTĀŽU ARHĪVS

Atpakaļ