Izstādes

 

2022. gads

​Literatūras izstāde “RAKSTNIECES LIKTENIS UN DARBU PAGRIEZIENI”, 2022. gada 3.–27. janvāris

Laima Kota. Fragmenti, aforismi, izteicieni. Bibliotēkas plaukta izstāde «Rakstnieces liktenis un darbu pagriezieni» redzama bibliotēkas logos!

 

2021. gads

Tematiska izstāde “Kas ceļ augšup? Jeb spārni – mehāniski un dzīvi” 7.XII Starptautiskā civilās aviācijas diena, 2021. gada decembris

Tematiskā izstāde “SMIĻĢA SKATUVE”. Režisoram, aktierim Eduardam Smiļģim – 135. (23.11.1886 – 19.04.1966), 2021. gada novembris

Tematiska izstāde "Latvijas dziedātāji", 2021. gada oktobris

Literāri tematiska izstāde “Grāmatas tiem, kam pāri 16”, 2021. gada augusts

Literāri tematiska izstāde “Bibliotekārs, rakstnieks, redaktors, literatūrkritiķis un postmodernists Guntis Berelis”. 1961.gada 2.jūlijs, Guntim Berelim – 60. 2021. gada jūlijs

Literāra izstāde “Dagnijas Zigmontes pavedieni” 7.VII Dagnijai Zigmontei – 90 (1931. gada 7. jūnijs - 1997. gada 24. februāris). 2021. gada jūnijs

Literāra izstāde “Pasaulē eksistē tikai divi spēki: dolāri un literatūra”. Mihailam Bulgakovam – 130 (15.05.1891 – 10.03.1940). 2021. gada maijs

Literāri tematiska izstāde “Vai tur neiešķindējās šļakatu sudrabs?” Andai Līcei – 80 (27.04.1941). 2021. gada aprīlis

Literāri tematiskā izstāde “Dzīve nav tikai asaras, dzīve nav tikai smiekli, dzīve ir asaras un arī smiekli....” Miervaldim Birzem – 100. 2021. gada marts

Literāri tematiska izstāde “Latviešu mācītājam, sabiedriskajam darbiniekam, politiķim un rakstniekam Andrievam Niedram – 150”, 2021. gada februāris

Tematiska izstāde “Latviešu estrādes mūzikas karalis”, Raimondam Paulam – 85. 2021. gada janvāris

 

* * *

IZSTĀŽU ARHĪVS

Atpakaļ