Cilvēks un vide

 

Bibliotekārā stunda „Cilvēks un vide” pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” sešgadīgajiem audzēkņiem, 2015.gada janvāris

Atpakaļ