Bibliotēku darbinieku pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs

 

Bibliotēku darbinieku pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs uz Limbažu novada un Salacgrīvas pilsētas bibliotēku, 2011.gada 26.augustā

Atpakaļ