Dokumenti

 

BIBLIOTĒKAS AKREDITĀCIJA

Akreditācija ir process, kura ietvaros vērtē iestādes īstenošanas kvalitāti, pieejamību un izmantojamību. Latvijas Bibliotēku padomes izveidotā Bibliotēku akreditācijas komisija 2004. gada nogalē uzsāka bibliotēku akreditāciju, kuras kārtība ir noteikta Bibliotēku likumā un Ministru kabineta 2006. gada 29. augusta noteikumos Nr. 709 „"Bibliotēku akreditācijas noteikumi". Latvijas Bibliotēku padome ir apstiprinājusi Bibliotēku akreditācijas komisijas nolikumu un Bibliotēku akreditācijas komisijas sastāvu. Par bibliotēku atbilstību akreditācijas prasībām tiek sagatavoti Bibliotēku akreditācijas komisijas atzinumi, kurus apstiprina Latvijas Bibliotēku padome.

2009. gada Pierīgas reģiona publisko bibliotēku akreditācijas komisijā:
Baiba Tormane - Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore. 
Bibliotēku akreditācijas komisijas priekšsēdētāja
Maruta Jēkabsone - Ogres Centrālās bibliotēkas direktore.
Bibliotēku akreditācijas komisijas locekle
Daiga Orbidāne - Salaspils novada bibliotēkas  direktore 
Evita Gleizde - Salaspils novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre - metodiķe

ATZINUMS 

 

 

 

 

 

 

2016. gada Pierīgas reģiona publisko bibliotēku akreditācijas komisijā:
Baiba Tormane - Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore. 
Bibliotēku akreditācijas komisijas priekšsēdētāja
Skaidrīte Daņiļēviča - Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece, nodaļas vadītāja. Bibliotēku akreditācijas komisijas locekle
Vanda Bērziņa – Kultūras ministrija Bibliotēku un arhīvu nodaļas vecākā referente. Latvijas Bibliotēku padomes Bibliotēku akreditācijas komisijas sekretāre
Daiga Orbidāne - Salaspils novada bibliotēkas  direktore 
Evita Gleizde - Salaspils novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre - metodiķe

ATZINUMS 

Bibliotēku portālā biblioteka.lv sadaļā Bibliotēkas Latvijā - Akreditācija, ievietoti to bibliotēku akreditāciju atzinumi, kuras tika akreditētas 2016.gadā.

https://www.biblioteka.lv/wp-content/uploads/2021/01/ATZINUMI-Pieriga-2016.pdf

 

 

BIBLIOTĒKAS NORMATĪVIE DOKUMENTI

Ulbrokas bibliotēkas Nolikums 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas stratēģiskais plāns 2018. - 2022.gadam

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 2018. - 2022. gadam

 

BIBLIOTĒKAS LITERATŪRAS POPULARIZĒŠANAS PASĀKUMI 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas literatūras popularizēšanas pasākumu uzskaite 2020. gada I./II. pusgads

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas literatūras popularizēšanas pasākumu uzskaite 2019. gada I./II. pusgads

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas literatūras popularizēšanas pasākumu uzskaite 2018. gada II. pusgads

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas literatūras popularizēšanas pasākumu uzskaite, 2018. gada I pusgads /janvāris - jūnijs/

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas literatūras popularizēšanas pasākumu uzskaite, 2017. gada II pusgads /jūlijs - decembris/

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas literatūras popularizēšanas pasākumu uzskaite, 2017. gada I pusgads /janvāris - jūnijs/

Literatūras popularizēšanas pasākumu uzskaite 2016. gada II pusgads /jūlijs – decembris/

Literatūras popularizēšanas pasākumi 2016.gada 1.pusgadā /janvāris-jūnijs/

Literatūras popularizēšanas pasākumi 2015.gada 2.pusgadā

Literatūras popularizēšanas pasākumi 2015.gada 1.pusgadā 

Literatūras popularizēšanas pasākumi 2014.gada 2.pusgadā 

Literatūras popularizēšanas pasākumi 2014.gada 1.pusgadā 

Literatūras popularizēšanas pasākumi 2013.gada 2.pusgadā 

Literatūras popularizēšanas pasākumi 2013.gada 1.pusgadā 

Literatūras popularizēšanas pasākumi 2012.gada 2.pusgadā  

Literatūras popularizēšanas pasākumi 2012.gada 1.pusgadā 

Literatūras popularizēšanas pasākumi 2011.gada 2.pusgadā

Literatūras popularizēšanas pasākumi 2011.gada 1. pusgads

Literatūras popularizēšanas pasākumi 2010.gada 2.pusgads

Literatūras popularizēšanas pasākumi 2010.gada 1.pusgads

Literatūras popularizēšanas pasākumi 2009.gada 2.pusgads

Literatūras popularizēšanas pasākumi 2009.gada 1.pusgads

Literatūras popularizēšanas pasākumi 2008.gads 

Literatūras popularizēšanas pasākumi 2007.gads

Izglītības pasākumi Ulbrokas bibliotēkā 2006.gads

 

BIBLIOTĒKAS DARBA PĀRSKATI

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas pārskats par darbu 2020. gadā

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas gada pārskats par darbu 2019.gadā

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas pārskats par darbu 2018. gadā

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas gada pārskats par darbu 2017. gadā

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas pārskats par darbu 2016. gadā

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas darba teksta atskaite par 2015.gadu

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas darba teksta atskaite par 2014.gadu 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas darba teksta atskaite par 2013.gadu 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas darba teksta atskaite par 2012.gadu 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas darbības teksta pārskats par darbu 2011.gadā

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas darbības teksta atskaite par 2010.gadu

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas darbības teksta atskaites par 2009.gadu

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas darbības teksta atskaites par 2008.gadu 

Publiskais pārskats par Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas darbību 2007.gadā

Publiskais pārskats par Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas darbību 2006.gadā 

 

BIBLIOTĒKAS VEIKTĀS APTAUJAS

Aptauja “Lasīšanas iemaņu pilnveide, resursu pieejamība un izmantošana Ulbrokas bibliotēkā. Lasīšanas gaume, ieradumi, iespējas”, 2021. gads

Aptaujas rezultāti - Informācijas tehnoloģijas un pakalpojumi dažādās dzīves jomās, ko nodrošina bibliotēka

Aptaujas rezultāti – ''Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas lietotāju informacionālo vajadzību izzināšanai'', 2020.gads

Aptaujas anketas par Ulbrokas bibliotēkas pakalpojumu kvalitāti pārskats, 2018. gads

 

DOKUMENTU ARHĪVS

 

Atpakaļ