Projektu konkurss - Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās, 2014.gads

 

Augsti vērtēta literatūra Stopiņu novada bibliotēkās

Sauriešu un Ulbrokas bibliotēkās ik gadu no Stopiņu novada budžeta līdzekļiem krājums tiek papildināts ar daudzveidīgu oriģinālliteratūru, tulkoto, dokumentālo literatūru, kā arī audiovizuālajiem izdevumiem un periodiku, ņemot vērā lasītāju intereses un informacionālās vajadzības.

Krājuma papildināšanai bibliotēkas izmanto arī iespēju piedalīties projektu konkursos. 2014.gadā Sauriešu bibliotēka iesniedza pieteikumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) kultūras projekta“Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās” konkursam, ko finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF). Konkursa nolikums paredz, ka projektu iesniedz novada viena bibliotēka, kas koordinē iegūto grāmatu kolekcijas sadali novada bibliotēkām. Iesniegtais projekta pieteikums tika atbalstīts un Sauriešu un Ulbrokas bibliotēku krājumi papildināti kopskaitā ar 52 nosaukumiem par summu EUR 443,55, kas ietver gan oriģinālliteratūru, gan tulkoto un dokumentālo literatūru jebkurai bibliotēkas mērķauditorijai. Kolekcijā iekļautie izdevumi – grāmatas un audiovizuālie – ļauj sasniegt projekta mērķi: sekmēt augstvērtīgas tulkotās un latviešu oriģinālliteratūras izdevumu pieejamību Latvijas publiskajās bibliotēkās, veicināt Latvijas un pasaules kultūras klasisko vērtību un laikmetīgās literatūras iepazīšanu ar grāmatu starpniecību.

Gada nogalē Kultūras ministrija piešķīra līdzekļus LNB programmai "Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai". Programmā iekļauto grāmatu kolekciju saņēma bibliotēkas, kurām tika atbalstīti iesniegtie pieteikumi Kultūras projekta konkursam, tā sniedzot iespēju papildināt bibliotēku krājumus ar ekspertu izvērtētu augstvērtīgu un interesantu literatūru. Sauriešu un Ulbrokas bibliotēkas kopā saņēma vēl 27 nosaukumus par summu EUR 301,30.

LNB ar projekta realizēšanu sniedza lielisku iespēju ikvienai bibliotēkai iegūt krājumā labu, kvalitatīvu literatūru, ko izvērtējuši eksperti no Kultūras ministrijas, LNB un publiskajām bibliotēkām.

Kristīne Cimdiņa, Sauriešu bibliotēkas vadītāja

(06.01.2015.)

Atpakaļ