Projekts - Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkas bērnu stūrīša aprīkojuma iegāde

 

Par īstenoto projektu „Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkas bērnu stūrīša aprīkojuma iegāde”

2010.gadā Stopiņu novada dome iesniedza projektu „Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkas bērnu stūrīša aprīkojuma iegāde” biedrības „Stopiņu Salaspils partnerība” izsludinātajā projektu konkursā LEADER pieejas īstenošanai partnerības teritorijā. Projekta vispārējais mērķis bija Stopiņu novada iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamā aprīkojuma nodrošināšana Stopiņu novada publiskajā bibliotēkā Sauriešu ciematā, tiešais mērķis – bērnu stūrīša aprīkojuma iegāde Stopiņu novada Saurieši bibliotēkai. Augustā projekts tika atbalstīts.

Bērni un jaunieši no Sauriešu un tuvējiem ciematiem – Upeslejas, Līči, Cekule bibliotēkā pavada brīvo laiku izmantojot viņiem pieejamās aktivitātes. Bibliotēka ir vieta, kur viņi tiekas ar draugiem, izmanto pieeju modernajām tehnoloģijām, zīmē, krāso, risina dažādus atjautības uzdevumus no tematiskajām mapēm, liek mozaīkas (Puzzle), spēlē galda spēles, pilda mājas darbus, uz vietas bibliotēkā lasa gan žurnālus, gan grāmatas, ar lielu interesi skatās dažādas enciklopēdijas un interaktīvās grāmatas, apspriež iegūto informāciju. Bibliotēkā ir ļoti svarīgi veidot lasītājiem draudzīgu vidi, īpaši bērniem un jauniešiem ar viņu vecumam atbilstošu aprīkojumu.

2011.gadā projekts ir realizēts un 10.maijā Stopiņu novada domes priekšsēdētājs J.Pumpurs, simboliski pārgriežot lenti, atvēra bērniem un jauniešiem ieeju pasaulē, kurā viņi varēs justies ērti, omulīgi un vienmēr gaidīti. Projekta noslēguma pasākumā gan jaunākie bibliotēkas lasītāji, gan pieaugušie ar interesi apskatīja jauno bērnu stūrīša aprīkojumu, novērtēja tā praktiskumu un atbilstību mērķauditorijai, kā arī priecājās, īpaši bērni, ka būs iespēja skatīties izglītojošus un izklaidējošus raidījumus un DVD videoierakstus, jo bibliotēkas bērnu stūrīša aprīkojumā ir televizors ar DVD atskaņotāju. Pasākumu kuplināja rakstnieces un dzejnieces Ineses Zanderes lasītie dzejoļi un pasakas, stāstījumi par interesantām lietām, kas notiek visapkārt, iespējams arī bibliotēkā.

Bibliotēkas vadītāja izsaka lielu pateicību par sadarbību un atbalstu Stopiņu novada domes priekšsēdētājam J.Pumpuram, priekšsēdētāja vietniecei V.Paulānei, projektu vadītājai I.Birzniecei, biedrības „Stopiņu – Salaspils partnerības” pārstāvjiemun visiem, kuri bija iesaistīti projekta tapšanā un realizācijā.

Aicinām lasītājus, bibliotēkas draugus un interesentus iepazīties ar jauno un skaisto bērnu stūrīti un izmantot bibliotēkā pieejamos pakalpojumus.

Sauriešu bibliotēkas vadītāja Kristīne Cimdiņa (24.05.2011.)

Fotogalerijas:

Bērnu stūrīša atklāšana: http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/galeriju-arhivs/bernu-sturisa-atklasana

Bērnu stūrītis: http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/galeriju-arhivs/bernu-sturitis

 

 

Atpakaļ