Navigācija

Bērnu un Jauniešu žūrija - 2013

 

Bērnu un jauniešu žūrijas-2013 grāmatu kolekcijas saraksts

 

Sauriešu bibliotēkas mazie lasītāji Lielajos lasīšanas svētkos

Lielie lasīšanas svētki ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu un Jauniešu žūrija” noslēguma pasākums.

Tie patiešām ir lieli svētki grāmatu autoriem, izdevējiem, kā arī lasītājiem, kuri vairāku mēnešu garumā lasījuši un vērtējuši programmā iekļautās grāmatas.

“Bērnu un Jauniešu žūrija” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un kopš 2009.gada Latvijas Bibliotekāru biedrības īstenota programma, ko finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. 2013.gadā jau otro reizi darbojās arī “Vecāku žūrija”. Sauriešu bibliotēka programmā iesaistījās pirmo reizi. Kopā ar lasītājiem tā bija jauna pieredze, jauns piedzīvojums.

Lai programmā kļūtu par ekspertu, lasītājam jādodas uz bibliotēku. Katrā vecuma grupā – bērniem, jauniešiem un vecākiem – jāizlasa 5 – 6 grāmatas. Pēc tam jāaizpilda speciāla anketa, sniedzot savu vērtējumu par izlasīto.

Sauriešu bibliotēkā žūrijas ekspertu komandā iesaistījās 17 lasītāji, no kuriem 11 sniedza savu vērtējumu par 2013.gadā programmā iekļautajām grāmatām. Ikviens vērtējums ir svarīgs, lai izvirzītu grāmatas, to autorus un izdevējus balvu saņemšanai. Lielajos lasīšanas svētkos tika sumināti arī centīgākie lasītāji, īpašu uzmanību veltot tētiem.

Uz Lielajiem lasīšanas svētkiem marta pirmajā sestdienā Ķīpsalā devāmies ar žūrijas ekspertiem – jaunākā vecuma lasītājiem – Emīliju Ķipēnu, Artūru Gruzduli-Borovoju, Jāni Gruzduli-Borovoju un Arti Tračumu. Mums pievienojās arī Inta Gruzdule-Borovoja, kuras dēli Artūrs un Jānis ir cītīgi lasītāji. Kopīgi vērojām aktieru prikšnesumus un ļoti atraktīvu balvu pasniegšanu. Pasākuma organizatori visiem „Bērnu un Jauniešu žūrijas” ekspertiem bija sarūpējuši īpašu sveicienu – dziedātāja Laura Reinika uzstāšanos.

Paldies visiem vecākiem, kuri atbalsta un veicina savu bērnu iesaistīšanos grāmatu lasīšanā!

Kristīne Cimdiņa,

Sauriešu bibliotēkas vadītāja

(03.2014.)

Atpakaļ