Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija - 2016

 

Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas 2016.gada kolekcijas grāmatu saraksts

 

Lielā lasīšana sākas!

“Dzīve tik daudz nezināma sola:
Atklāt, izpētīt un – meklēt, atrast...”
/O.Lisovska/

Ikdienas straujajā ritmā kāds vēlas mierīgu atpūtas mirkli, kāds jaunu piedzīvojumu, kāds atklāt noslēpumus, kāds..., lai paliek katra paša ziņā. Lielu noslēpumainību sevī glabā grāmatas, kas sniedz daudz interesantu mirkļu, iespēju rast atbildes uz dažādiem jautājumiem. Ikvienam ir iespēja atklāt grāmatu pasaules burvību kļūstot par Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, Jauniešu un vecāku žūrija 2016” ekspertu, kurā dalību Sauriešu bibliotēka pieteikusi jau ceturto reizi. Piedalīties programmā un kļūt par ekspertu var ikviens interesents, kurš labprāt lasa jaunāko daiļliteratūru un diskutē par gūtajiem iespaidiem, pārdomām.

Lai kļūtu par programmas ekspertu, lasītu šī gada kolekcijā iekļautās grāmatas un pēc tam sniegtu savu vērtējumu par izlasīto, jānāk uz Sauriešu bibliotēku un jāsāk lasīt grāmatas atbilstošajā vecuma grupā. Programmā lasīšanai un vērtēšanai grāmatas iekļautas piecās vecuma grupas.

Pašiem mazākajiem – pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem vērtēšanai nodotas interesantas, ar skaistām ilustrācijām bagātas grāmatas, kurās varēs uzzināt, kas notiek mājās, kad ģimene devusies savās ikdienas gaitās, kā piepildīt sapni mušai, kura grib kļūt par lidmašīnu, varēs iepazīt jaunus lācīša Tobiasa draugus, kopā ar Kiku un Miku pārvarēt lielo tumsu, kā arī piedalīties “Bērzu ballītē”.

Vai patiesi Emīls no Kathultas sētas Lennebergā dara tikai nedarbus vai tā gluži vienkārši sanāk? To uzzinās tie, kuri lasīs trīs stāstu par Emīla vēl nezināmajiem nedarbiem. Jautrus mirkļus sagādās gan neparasti princešu stāsti, gan Ellas un viņas draugu raibie piedzīvojumi. Kas ir Klimpa un, ko var mācīties no stāsta par šo mazo sunenīti, kā visiem klājas Brokā ielā un, kas slēpjas aiz “Saputrotās putras” – to uzzinās jaunie eksperti.

 Jauniešu vērtējumam divās grupās iekļauti aizraujoši stāsti par maģiskiem un noslēpumainiem piedzīvojumiem, par jauniešu savstarpējām attiecībām, par cerību. Interesanti ir novadnieka dzejnieka Pētera Brūvera dzejoļi ne tikai bērniem, kas apkopoti krājumā “Grāmata Gundegai”, to ilustrējusi māksliniece Gundega Muzikante.

Jaukus, interesantus, arī pārdomu mirkļus pieaugušajiem lasītājiem sniegs kolekcijā iekļautie darbi, kas vēstīs par pārmaiņām un otro iespēju dzīvē G.Zevina romānā “Grāmatnieks, kurš atrada dzīvi”, par dzimtu likteņiem laika ritumā N.Ikstenas romānā “Mātes piens”, savukārt H.Murakami savā darbā “Par ko es runāju, runādams par skriešanu” atklāj skriešanas un rakstīšanas mijiedarbību un to kā pats kļuvis par rakstnieku, bet K.Vērdiņa jauno krājumu “Pieaugušie”, kas ir kā pārdomas par dzīves trauslumu, ilūzijām un nākotnes iespējām cilvēkam pieaugot, var lasīt klausoties pievienoto audiodisku.

Aicinām ikvienu interesentu kļūt par ekspertu!

Informāciju par lasīšanas veicināšanas programmu “Bērnu, Jauniešu un vecāku žūrija”, tās norisi var saņemt Sauriešu bibliotēkā klātienē vai zvanot 25638225.

(20.06.2016.)

 

Mans lasīšanas kalendārs - 2016-2017, kalendāru lasītāju žūrijas dalībniekiem izveidoja brīvprātīgā jauniete no Spānijas Jessika Jimenez Jimenez, kura darbojās Sauriešu dienas centrā no 2015.gada novembra līdz 2016.gada oktobra beigām. 

 

 

Atpakaļ