Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija - 2015

 

Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas 2015.gada kolekcijas grāmatu saraksts

 

Jaunieši diskutē ar un par vienaudžiem

Sauriešu bibliotēkas lasītāji jau trešo gadu iesaistās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija” un iepriekšējā gadā šīs programmas ietvaros uzsākām sadarbību ar Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra bibliotēku. Bibliotekāre Gunta Bruģētāja 28.janvārī organizēja diskusiju par jauniešu aktuāliem problēmjautājumiem viņu ikdienā saskarsmē ar vienaudžiem, par atšķirīgo, kopīgo, iecietību pret citādo, līdzcietību, spēju palīdzēt citam. Sauriešu bibliotēkā saņēmām aicinājumu ar bibliotēkas lasītājiem – jauniešiem piedalīties diskusijā ar Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra audzēkņiem no 8 un 9 klasēm. Diskusijas tēmu bija rosinājusi šī gada programmas kolekcijā iekļautā grāmata R.Dž.Palasio “Brīnums”, kur stāstīts par puisi ar sejas defektu un viņa vienaudžiem. Diskusijā piedalījās arī latviešu valodas un literatūras skolotāja Ieva Rasima, kura kopā ar audzēkņiem lasījusi šo grāmatu. Kopā ar bibliotekāri Guntu un skolotāju Ievu rosinājām jauniešus uz atklātu sarunu par viņu pieredzi un attieksmi pret vienaudžiem, kuri atšķiras ar savu vizuālo tēlu, uzvedību, pret vienaudžiem ar īpašām vajadzībām. Interesanti bija verot kā internātpamatskolas un vidusskolas audzēkņi diskutējot secināja, ka viņu skolas ikdienā ir daudz kopīga, kaut arī katrs ir ar savu dzīves pieredzi un stāstu.

Diskusijas beigās jaunieši atzina, ka tā bija ļoti interesanta un vērtīga, un izteica vēlēšanos piedalīties līdzīgā diskusijā.
Paldies bibliotekārei Guntai par lielisko ideju, jauko uzņemšanu un Sauriešu bibliotēkas lasītājām Danai Bulei, Annai Kolpakovai un Alēnai Ruplānei, par atsaucību un aktīvu iesaistīšans diskusijā!

Kristīne Cimdiņa
Sauriešu bibliotēkas vadītāja

(02.2016.)

 

Kaut arī mūsu ikdienā ienākušās tehnoloģijas ieņem nozīmīgu daļu, grāmatas saista novada iedzīvotāju interesi, par ko liecina bibliotēkas lasītāju iesaistīšanās Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija”. Šogad Sauriešu bibliotēkas lasītāji programmā iesaistījās jau trešo reizi, lasot un vērtējot 2015.gada kolekcijā iekļautās grāmatas piecās vecuma grupās (5+, 9+, 11+, 15+ un vecāku žūrija). 2015.gadā no jūnija līdz decembrim iesaistījās 28 Sauriešu bibliotēkas lasītāji, no kuriem 23 sniedza savu vērtējumu anketās līdz 2016.gada februārim. Šī programma īpaši nozīmīga ir bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanā, kur liela nozīme ir ģimenes atbalstam.

Stopiņu novadā šajā programmā iesaistījušās arī Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra un Ulbrokas vidusskolas bibliotēkas. Lai kopīgi atskatītos uz lasīto, par to diskutētu, kā lasītāji novadā un Latvijā kopumā vērtējuši kolekcijā iekļautās grāmatas, otro reizi tika rīkoti “Stopiņu novada Salasīšanās svētki“. Mājīgajā, saulainajā Stopiņu pamatskolas Pirmsskolas izglītības iestādes aktu zālē, kur mūs laipni uzņēma un sirsnīgi uzrunāja direktore Valērija Mikute, bija sanākuši “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijā” iesaistītie lasītāji un viesi. Patiess prieks par novada domes atbalstu gan ikdienas darbā, gan līdzdalību svētku reizēs un, lai piepildās priekšsēdētāja vietnieces Vitas Paulānes vēlējums – “Salasīšanās svētkus” izveidot kā tradīciju, kas sniedz iespēju kopīgi pārrunāt lasīto, satikties novada bibliotēku lasītājiem, priecāties par paveikto. Bibliotēkas aktivitāti ar klātbūtni atbalstīja arī Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra bibliotekāre Gunta Bruģētāja ar kolēģi un audzēkņiem, Stopiņu pamatskolas skolotāja Valentīna Greiškāne ar saviem audzēkņiem un Ulbrokas bibliotēkas kolēģes.

Svētku ietvaros, izmantojot LNB datus par “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūriju 2015”, apkopotā veidā skatījāmies statistiku par iesaistītajām bibliotēkām Latvijā un diasporu centriem pasaule, par to kā kopā un Stopiņu novada iesaistīto bibliotēku lasītāji vērtējuši 2015.gada kolekciju. Pilnus datus par rezultātiem var skatīties šeit: https://public.tableau.com/views/Brnurija2015rezultti/Story1?:embed=y&:display_count=yes&:showTabs=y

Ikvienam lasītājam un viesim bija iespēja piedalīties spēlē par izlasītajām grāmatām, atbilstošā vecuma grupā. Prieks par tik atsaucīgiem un veikliem lasītājiem, jo ar uzdevumiem galā tika visi – visveiklākie izrādījās divi puiši no 9+grupas, viscentīgākie bija paši mazākie lasītāji. Klātesošos ieinteresēja arī lasītāju stāstītais par kādu no kolekcijas grāmatām, ierosmei to izlasīt.

Visi svētku dalībnieki saņēma dāvanā īpašu kalendāru – “Mans lasīšanas kalendārs 2016-2017” kā iedvesmu “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūriju 2016” startam. Paldies Dzesikai (Jéssica Jiménez) par atbalstu Sauriešu bibliotēkai izveidojot kalendāra dizainu!
Kopīgi baudot svētku kliņģeri, lasītāji apliecināja, ka jau gatavi uzsākt lasīt nākamo programmas kolekciju.

Paldies visiem lasītājiem par atbalstu ikdienā izmantojot bibliotēkas pakalpojumus un uz tikšanos “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūriju 2016”!

Pasākuma foto skatāmi šeit: http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/stopinu-novada-salasisanas-svetki-2016

Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas 2015.gada noslēguma prezentācija.

Kristīne Cimdiņa
Sauriešu bibliotēkas vadītāja

(04.2016.)

Atpakaļ