Navigācija

Pasākumi

 

Radošā darbnīca “Mātes dienas atklātnes”
   
Mātes diena daudzviet pasaulē tiek svinēta katru gadu maija otrajā svētdienā. Tā ir diena, kad cilvēki pateicas savām māmiņām par to, ka tās laidušas mūs pasaulē, audzinājušas un rūpējušās. 

10. maijā plkst. 14.00 Sauriešu bibliotēkā tika organizēta Mātes dienai veltīta radošā darbnīca “Mātes dienas atklātnes”, kurā bērni ar mīlestību izgatavoja atklātnes savām māmiņām.  Sauriešu ciema bērniem bija iespēja vēlreiz pateikt “Mamma, es tevi mīlu!”. Atklātnes dizainā bērni izmantoja mīļākās grāmatas personāžus.

Dalībnieki ieguva jaunas iemaņas, kā arī pozitīvas emocijas, jo par pašu darinātām un veidotām lietām vienmēr ir prieks. Ieskats atklātnīšu tapšanā: https://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/mates-dienas-kartisu-radosa-darbnica

Ilona Korkina,
Sauriešu bibliotēkas bibliotekāre
(24.05.2019.)

 

Mēs arī esam pasaulē!

Uzsākot darbu Sauriešu bibliotēkā, vispirms nolēmām iepazīties ar novada simboliem, tos var redzēt novada mājas lapā https://stopini.lv/lv/novads/simboli.

Stopiņu novadā kopā ir 9 ciemi, bet novada robežas, raugoties no putna lidojuma - veido bruņurupuča tēlu, kas ir mūsu novada simbols.

Tāpēc marta mēnesī bibliotēkā bija organizēta izstāde ”Mēs arī esam pasaulē!”, kurā uzmanībai bija piedāvātas grāmatas par bruņurupučiem no bibliotēkas fonda, informācija par Stopiņu novadu un bruņurupuču figūras. Lielākā daļa no eksponātiem bija no Stopiņu novada domes priekšsēdētājas Vitas Paulānes kolekcijas. Liels paldies par atbalstu!

Kopā ar Stopiņu pamatskolas PII grupiņu “Taurenīši” (27.03.2019) un “Zīļuki” (29.03.2019.) audzēkņiem bija novadīti pasākumi “Mēs arī esam pasaulē!”. Bērni apskatīja izstādes eksponātus, parunāja par novada simboliem, lasīja grāmatas, uzzīmēja bruņurupuču zīmējumus - šablonus, klausījās mūziku un dziedāja, spēlēja spēles. Bērnu zīmējumi izvietoti bibliotēkas logā apskatīšanai. Tā arī notika mūsu pirmās iepazīšanās ar bērniem un viņu vecākiem un radiniekiem. 

Bruņurupucis simbolizē

  • veiksmi karjerā,
  • stabilitāti veselībā,
  • ilgu mūžu.

Noslēdzot pasākumu, visu to mēs novēlējām mūsu ciemiņiem.

Fotogalerija: https://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/mes-ari-esam-pasaule

Jeļena Staltmane
Sauriešu bibliotēkas vadītāja
(17.04.2019.)

 

 

Stopiņu novada bibliotēku vizitācija

8. martā veikta Stopiņu novada bibliotēku vizitācija: veikta bibliotēku apmeklēšana un darba pamatprocesu vērtēšana, pārbaudīti dokumenti un darba procesu atbilstība profesionālajām prasībām.

Salaspils novada bibliotēkas vadošie speciālisti regulāri sniedz konsultācijas un risina dažādas problēmas. Sauriešu bibliotēkai tiek sniegta konsultatīvā palīdzība darbam ar krājumu, nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, statistikas atskaitēm, datu uzskaiti bibliotēku informācijas sistēmā “Alise” un gada pārskatiem u.c. Konkrētu darba jautājumu risināšana notiek ar attiecīgo speciālistu. Konsultācijas par bibliotekārā darba jautājumiem un procesiem un vienkārši lielu atbalstu Sauriešu bibliotēka saņēma arī no kolēģiem no Ulbrokas bibliotēkas. Uz visiem jautājumiem vienmēr tiek sniegtas atbildes. Paldies visiem par atsaucību, palīdzību un padomiem!

Jeļena Staltmane
Sauriešu bibliotēkas vadītāja

 

Sauriešu bibliotēkas lasītāji Lielajos lasīšanas svētkos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā


 
2019. gada 9. martā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notika Lielie lasīšanas svētki – lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018” noslēguma un apbalvošanas ceremonija. Tajā pulcējās lasīšanas eksperti no visiem Latvijas novadiem, kā arī čaklākie programmas dalībnieki no Sauriešu bibliotēkas.

Pasākums notika divās daļās:
• 5+/9+ grupām no 12.00 līdz 13.30 un ar iespēju iepazīties ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku no 13.30 līdz 15.00;
• 11+/15+/Vecāku žūrijas dalībniekiem no 13.30 līdz 15.00 un ar iespēju apmeklēt Mākslas muzeju Rīgas biržā (Doma laukums, 6) no 12.00 līdz 13.30.

Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” Latvijā norisinās jau 18 gadus. Tā ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra un Kultūras ministrijas veidota iniciatīva, kuras mērķis ir nodrošināt augstvērtīgas literatūras nonākšanu līdz lasītājiem, veicināt lasītprasmi, lasītprieku un interesi par grāmatām, kā arī sekmēt personības un grāmatniecības attīstību.

Programma tiek īstenota gan Latvijā, gan arī ārpus valsts robežām. 2018. gadā grāmatniecības nozares speciālistu piedāvāto grāmatu lasīšanas un vērtēšanas maratonā iesaistījās kopskaitā 17 198 lasītāji no 630 bibliotēkām. Sauriešu bibliotēkas programmas dalībnieku skaits sasniedza 30.

“Lielajos lasīšanas svētkos” Rīgā šogad piedalījās ap 800 žūrijas ekspertu no visas Latvijas, tostarp 4 dalībnieki no Sauriešiem. Pasākumā, kurš jau tradicionāli notiek Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, tika sveikti populārāko un lasītāko grāmatu autori, ilustratori, tulkotāji un izdevēji.

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” pērnā gada kolekcijā tika iekļautas 28 grāmatas – latviešu autoru oriģināldarbi un ārzemju autoru darbu tulkojumi – no vienpadsmit dažādām izdevniecībām. Grāmatas tika vērtētas piecās vecuma grupās. Vecumposmā 5+ visvairāk balsu ieguva Mariannas Dibikas bilžu grāmata “Pastnieks Pele”. Kategorijā 9+ vislielāko atzinību saņēma Hokona Ēvreosa grāmata “Brūne”. Lasītāju žūrija vecumposmā 11+ pirmo vietu piešķīra Kristīnes Hamillas jauniešu grāmatai “Vislabākās zāles”, savukārt Keisijas Vestas romantiskais stāsts “P.S. Tu man patīc” bija populārākais grupā 15+. Vecāku žūrijā pirmo vietu saņēma Andželas Naneti “Mans vectēvs bija ķiršu koks”. Pilna informācija par programmas rezultātiem visās vecuma kategorijās ir šeit: https://lasamkoks.lv/pieaugusie/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/ .

Par aktīvu dalību programmā starp visiem programmas dalībniekiem visās vecuma kategorijās tika izlozēti trīs Tallink kruīza ceļojumi ģimenei maršrutā Rīga-Stokholma-Rīga. Šogad savu veiksmi mēs atdevām citiem dalībniekiem.

Paldies visiem 2018. gada programmas dalībniekiem! Vēlāk obligāti sarīkosim Bērnu, Jauniešu un vecāku  žūrijas gala pasākumu mūsu bibliotēkā. Priecāsimies par piedalīšanos Sauriešu bibliotēkas lasīšanas veicināšanas pasākumos arī turpmāk.

Informāciju sagatavoja Sauriešu bibliotēkas vadītāja Jeļena Staltmane.

Fotogalerija: https://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka/galerijas/sauriesu-bibliotekas-lasitaji-lielajos-lasisanas-svetkos-lnb

 

 

PASĀKUMU ARHĪVS

Atpakaļ