RAC Saurieši

 

 

Adrese:  Burtnieku iela 7-1A, Saurieši, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118
Vadītāja Aija ŠIBAJEVA
Tālr.: 67956786
E-pasts: rac.sauriesi@ropazi.lv

Darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai no 12.00 līdz 20.00.

Radošās attīstības centra "Saurieši" nolikums

GALERIJAS    PASĀKUMU ARHĪVS

20.septembrī pl. 16.00 prezentācija par paveikto darbu, diskusijas un kafijas pauze. Eiropas Solidaritātes korpusa projekta “Vienots atbalstam” pr. nr. 2020-2-LV02-ESC13-003392 ietvaros, brīvprātīgo darbu Ropažu novada Radošās attīstības centrā “Saurieši” no 14. 10.2020. līdz 13.10.2021. veic jauniete Aliykhanim Niftizada Shakir no Azerbaidžānas.
 

14.septembrī un 16. septembrī  pl. 15.00 floristikas nodarbības. Nodarbības vadīs Ingūna Knodze. Tālr. inf. 29479166. Nodarbības notiks ārā.

Sauriešos marts pagājis Lieldienu noskaņās

Marta mēnesī brīvprātīgie jaunieši no Azerbaidžānas bērnus un  jaunās māmiņas ar bērniem aicināja uz āra spēli  - doties sameklēt olas pie Stopiņu pamatskolas un stadiona. Olas bija  iekārtas koku zaros. Pie katras olas bija jānofotografējas un jānosūta fotogrāfijas brīvprātīgajam jaunietim uz tālruni. No saņemtajām fotogrāfijām brīvprātīgie jaunieši  izveidoja video, katrs dalībnieks ar to var iepazīties instagram un facebook kontos. Spēles noslēgumā koku zaros bija iekārtas nelielas dāvaniņas, kuras katrs varēja paņemt. 

Bērniem un māmiņām spēle patika un lūdza to atkārtot, tikai nākošajā reizē bija jāsameklē zaķi, kuri bija paslēpušies Upesleju un Sauriešu ciemos dažādās vietās, to varēja darīt martta pēdējās nedēļas garumā pastaigu laikā. Bērni veiksmīgi tika ar to galā. Par šo zaķu spēli brīvprātīgie jaunieši arī  izveidos video un nosūtīs katram dalībniekam, kā arī ievietos instagram un facebook kontos. Savukārt, aprīļa mēnesī bērni varēs saņemt saldumus par piedalīšanos spēlē. 

Brīvprātīgie jaunieši piedalījās arī āra un iekštelpu Lieldienu dekoru gatavošanā un noformēšanā kopā ar RAC darbiniekiem.

Aprīļa un maija  mēnesī , izbaudot pavasara iestāšanos, aicinām atsūtīt mums fotogrāfijas ar pavasara dabas skatiem, kuras brīvprātīgie jaunieši apkopos, izveidos video un to varēs apskatīt sociālajos tīklos, Stopiņu novada mājas lapā. Fotogrāfijas sūtīt uz e-pastu:rac.sauriesi@stopini.lv, vai tālruņiem 29479166, 24602640, 22067746.

Aija Šibajeva
RAC  “Saurieši” vadītāja 

(30.03.2021.)

   ESK projekts “Vienots atbalstam”. Pr. nr. 2020-3-LV02-ESC13-003392

 

"Sameklē zaķus" Sauriešos

Brīvprātīgie jaunieši no Azerbaidžānas aicina bērnus, jauniešus,  jaunās māmiņas ar bērniem, doties pastaigā “Sameklē zaķus”, kuri paslēpušies Sauriešu ciemā dažādās vietās. 

Zaķi visus gaidīs no 19.-27.martam.

Kas jādara? - Kad atrod zaķi, nofotografējies ar to un nosūti foto brīvprātīgajam jaunietim uz tālruni: 24602640 vai 22067746. 

Pastaigas laikā aicinām ievērot distanci un fotografēt individuāli vai vienas mājsaimniecības ietvaros. Visiem jābūt sejas maskās. 

ESK projekts “Vienots atbalstam”. Pr. nr. 2020-3-LV02-ESC13-003392

(18.03.2021.)

 

Atmiņām par šo sniegoto ziemu

Paldies visiem, kas piedalījās Stopiņu novada radošo attīstības centru foto konkursā "Ziemas stāsts fotogrāfijās". Vēlamies teikt, ka šajā konkursā ir uzvarējusi ZIEMA, bet dalībnieki savos e-pastos saņems nelielu pārsteigumu. Lūk, šādu mūsu foto apkopojumu ir izdevies izveidot mūsu brīvprātīgajiem jauniešiem no Azerbaidžānas, kuri darbojas RAC "Saurieši" un kuriem šī ziema bija pirmā sniegotā viņu mūžā: https://youtu.be/Nke4GrauWrY

Zanda Pelše
Rac "Līči" vadītāja

 

RAC "Saurieši" februāris

Neskatoties uz ierobežojumiem, turpinām individuāli pēc iepriekšējas pieteikšanās apkalpot apmeklētājus. Turpinājām saņemt, palīdzēt uzrakstīt dažāda veida iesniegumus pašvaldībai un nogādāt tos Stopiņu novada domē, iespēju robežās  sniedzām palīdzību dažādu situāciju risināšanā, sazināties ar novada domi, sociālo dienestu, medicīniskajām iestādēm, palīdzam sagatavot un iesniegt elektroniski VND bezdarbnieku dienasgrāmatas, sameklēt brīvās vakances. Iedzīvotājiem bija iespēja   nokopēt un izprintēt dokumentus, izmantot arī veļas mazgāšanas pakalpojumus.

Tika  pabeigti 40 stundu apmācību kursi par bērnu tiesību aizsardzību, piedalījāmies tiešsaistes praktiskas ievirzes konsultatīvajā seminārā un tiešsaistes sapulcēs par radošo attīstības centru darbību jaunajā novadā pēc administratīvi teritoriālās reformas. 

Ir noslēdzies konkurss “Ziemas stāsts fotogrāfijās”. Paldies tiem, kuri piedalījās šajā pasākumā, un katrs dalībnieks var saņemt nelielas balviņas radošās attīstības centros.  Video filmas saite tiks izsūtīta katram dalībniekam un ar to varēs iepazīties pašvaldības mājas lapā. RAC telpās tiks izvietoti plakāti ar ziemas fotogrāfijām.

Ceram, ka drīz varēsim tikties klātienē, interneta vietnēs meklējam un apkopojam jaunas idejas nodarbībām un jaunas projektu idejas. 

Aija Šibajeva
RAC “Saurieši” vadītāja
(02.03.2021.)

 

RAC “Saurieši” darbinieki janvārī sniedza atbalstu iedzivotājiem dokumentu aizpildīšanā un dažādos citos jautājumos

Janvāra mēnesis RAC “Saurieši” darbiniecēm bijis aktīvs. Piesakoties, iedzīvotājiem sniegts nepieciešamais atbalsts dažādos jautājumos.

Gandrīz 200 iesniegumi aizpildīti un nogādāti Stopiņu novada Sociālā dienestā, lai seniori saņemtu pašvaldības palīdzību transporta pakalpojumiem 2021. gadā.

Sniegta palīdzība CV, motivācijas vēstules sastādīšanā bezdarbniekiem un jauniešiem, un arī darba meklējumos. Sniegtas konsultācijas internetvides apguvē, e-pasta izveidošanā un lietošanā.  

Liela daļa konsultāciju un atbalsta tiek sniegta Sauriešu ciema senioriem, piemēram, ir sniegta palīdza dokumentu sagatavošanā iesniegšanai ārstu komisijā, tiek veiktas dažādu dokumentu kopijas, sniegtas konsultācijas darba nespējas lapu iesniegšanai VSAA, izmantojot interneta vidi, vairākām personā sniegts atbalsts sazinoties ar ārstniecības iestādēm, lai pieteiktos ārsta vizītei. Centra darbinieces senioriem un citiem iedzīvotājiem palīdz tulkot saņemtos dokumentus no latviešu uz krievu valodu, vai otrādi, lai saprastu dokumentu saturu.

RAC “Saurieši” brīvprātīgo darbu tuprina jaunieši no Azerbaidžānas, kuri janvārī apkopo fotokonkursā iesūtītās fotogrāfijas, balvas labākajiem fotogrāfiju autoriem sarūpēs arī biedrība “Nākotnes Tilts”. 

Kopā ar Sauriešu ciema aktīvajām māmiņām tiek plānotas šā gada projektu tēmas, lai piedalītos pašvaldības projektu konkursā, dažas idejas jau padomā.

Janvārī RAC darbinieces uzsākušas dalību apmācībās par bērnu tiesību aizsardzību.

Visi iedzīvotāju apmeklējumi notiek ievērojot valstī noteiktās drošības prasības – izmantojot sejas maskas, ievērojot distanci un dezinficējot rokas.

Informāciju sagatavoja:
Aija Šibajeva
RAC “Saurieši” vadītāja
(28.01.2021.)

 

 

Atpakaļ