VPVA SAGŠAS

 

Vecākās paaudzes vokālais ansamblis ”Sagša”

1975. gada nogalē Stopiņu pagasta un LLMEZPI (Institūts) paspārnē nodibinājās senioru sieviešu vokālais ansamblis “Sagša”.

Ilggadējā kolektīva vadītāja Solveiga Zondaka ansamblim ir veltījusi skanīgas dziesmas.

“Sagša” ar savu sniegumu priecē Stopiņu novada iedzīvotāju un viesu, bērnu namu, daudzbērnu ģimeņu, veco ļaužu pansionātu un slimnīcu klausītājus.

Sirsnīgas dziesmas ansamblim “Sagša” mācījusi arī Vita Paulāne.

No 2004.gada ansambli vada Biruta Deruma, radot ansamblim svinīgas un patriotiskas dziesmas – Latvju pavards, Dzimtenes dziesma, Tēvu zemītē, Dziesma Ulbrokai.

Kolektīvam ir radoša sadraudzība ar Mežciema pansionāta vokālo ansambli “Jautrie iemītnieki”, Ikšķiles kultūras nama senioru ansambli “Saulgrieži” un Jaunolaines senioru sieviešu vokālo ansambli “Sarma”.

Ansamblis 15 gadus piedalās Vidzemes un Zemgales senioru vokālo ansambļu sadziedāšanā “Daugav`s abas malas” Salaspilī.

40.jubilejas sezonā “Sagšas” vārdu lepni nes: Elga Gotfridsone, Ārija Vidēja, Hermīne Reča, Ritma Moženaite, Ilze Kārkliņa, Māra Javoiša, Lūcija Silava, Dzintra Trokša, Lilija Ceimere, Gunta Gorjunova, Ināra Mača un koncertmeistares Vita Pinne un Inga Sarkane.

Paliek neierasti kluss, kad rāmi, mīļi un silti dzied “Sagša”.

Nāc arī Tu mūsu pulkā – vienoties kopīgā dziesmā, starot mīlestības, labestības, piepildītas dzīves priekā!

Atpakaļ