Ulbrokas bibliotēka aicina piedalīties aptaujā

30/07/2021

Aptauja - LASĪŠANAS IEMAŅU PILNVEIDE, RESURSU PIEEJAMĪBA UN IZMANTOŠANA ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ. LASĪŠANAS GAUME, IERADUMI, IESPĒJAS.
Vēlamies uzzināt, kāds ir mūsu lasītājs? Kāda žanra un satura izdevumi interesē un ir nepieciešami lasītājam?

Apkopojot iegūto informāciju, varēsim apzināt vēlamās literatūras un piedāvājamo resursu klāstu.

Tā rezultātā bibliotēkas krājumu papildināsim ar lasītājam tīkamu literatūru no dažādiem informācijas avotiem.

Iegūtos datus izmantosim apkopotā veidā un tie būs anonīmi.

Aptauja būs pieejama no 2021. gada 1.augusta līdz 2021.gada 31.augustam.

Elektroniski pieejama ŠEIT.

Pateicamies par aptaujas aizpildīšanai veltīto laiku!