Septītās dzejas dienas dzejas meistara “Kalējos” un pirmā tikšanās Pētera Brūvera vārdā nosauktās lasītavas telpās

20/09/2021

Dzejas dienai 2021 Stopiņu pagasta “Kalējos” - sirsnīgs, intelektuāls, dzejisks un dvēselisks satvars. Citāds debess jums un citāds pirmdienas rīts. Lietus mākoņu netraucēti, jo tie līst citviet, amatierteātra “Dille” aktieru bērni un mazbērni - mazie “dillēnī” un viņu draugi, kā arī amatierteātra aktieri Ingrīda un Uldis, nes sveicienu šai dienai. “Es dāvinu tev šo dienu”! Emocionāli tīrs bērnu dzejas runas rīts. Skaisti, pasakaini un ar ļoti siltu sirdi tiek runāts dzejas meistara Pētera Brūvera radītais teksts. Neko neaizliedzot, bet ļaujot vaļu spēlēm, fantāzijām un vērojumiem. Līdz iegūta emocionāli sirsnīga neatkārtojama un patiesa dzejas dāvana, ko pasniedz mazu bērnu prieks un silta sirds. 

Nudien, patiesi ieskanējās bērnu balsis, dziesmas un smiekli – brūveriski jautri, droši un koši. To visu iefilmēja ReTV, sižetu skatiet ŠEIT. Tur arī vērosim vai skatīsim foto mirkļu galeriju https://ropazi.lv/lv/sakums/galerijas/o/septitas-dzejas-dienas-dzejas-meistara-kalej-666 .

Maziem runātājiem tiek pasniegtas mazas kalējmājas balvas – koka dzejas āmuriņi, kas tradicionāli ir amatnieka Jāņa Grazdanoviča darinātas. Savukārt Ulbrokas bibliotēkas bibliotekāru dāvātais prieks ir mīklu minēšana un mīklu baudīšana. Autors ir ne tikai dzejnieks, tulkotājs, bet arī dažādu tautu mīklu meistars ar dāvināšanas prieku. Dzejnieka vārdiem es dāvinu tev šo dienu/ ar sarmotiem kokiem un sniegu/ un zīlītes klauvējienu/ un zvirbuļu aušīgo prieku.

Nemanāmi ejam “rudeņot”, tā, pietuvojoties dažādu sajūtu mākoņiem, ļaujoties krāsu un domu pavedieniem, lai lasītu, domātu, runātu un tiktos nākamgad.

Šajā dienā un pavisam drīz - bibliotēkā pulcējas literatūrzinātnieki, rakstnieki, dzejnieki, komponisti, aktieri, ģimenes locekļi un bibliotekāri. Tostarp pārstāvji no Rakstniecības un mūzikas muzeja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Ulbrokas bibliotēkas, Ropažu novada pašvaldības un Pētera Brūvera ģimenes locekļi.  Starp viņiem Ingus Barovskis, Jānis Elsbergs, Inese Zandere, Māris Salējs, Māris Lasmanis, Zane Jančevska, Ginta Zalcmane, Ainārs Vaičulens, Inese Skrastiņa, Zane Brūvere – Kvēpa, Aleksandrs Kvēps, Iveta Brūvere, Ingrīda Balode, Uldis Bērziņš. 

Satikšanās nodoms ir dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera (1957–2011) piemiņas un literārā mantojuma aktualizēšana Ulbrokas bibliotēkas jaunizveidotajās telpās. Pētera Brūvera vārdā nosauktā lasītava un portrets ir sarunas telpa, lai pieskartos personīgajam, galvenokārt, atmiņu stāstos, vēstulēs, dzejas-atdzejas klātesamībā un dziesmu melodijās. Norisei tiešraides ieraksts Ulbrokas bibliotēkas Facebook kontā. Divu stundu garumā portretējām un runājām par laiku un radītām vērtībām. Autora dzejas rindas “Viss šajā pasaulē ar divi dalās” vieno caur rakstītā jēgu. Veidojas atklāta saruna, kas rod un runā par vienojošās apziņas stiprināšanu kultūrtelpā, kas nākotnes vārdā spēcina vietējo kopību un piederību literatūrai.  

Iepazīstam kultūridentitātes izprotošu paaudzi, kas, iesaistoties, rada izpratni par Pētera Brūvera daiļrades daudzpusību. Ineses Zanderes vēstulē uzzinām par kopīgo vasaras kursu apmeklējumu Viļņā 1986. gadā, ar kuru aizsākās Brūvera gaitas leišu atdzejošana. Jānis Elsbergs nupat rediģējis un sarakstījis priekšvārdu Pētera Brūvera sagatavotajai Martinaiša dzejas izlasei, kas apliecina Baltijas Asamblejas balvas cienīga laureāta nopelnus. Māris Salējs dalās pārdomās, portretējot - skicējot Pētera personību, stāstam klāt pieliekot zināmos Pētera pseidonīmus. 

Ingus Barovskis ieskicē vairāku pētnieku skatījumu uz atsevišķiem dzejnieka daiļrades aspektiem. Pats pievēries mītiskajam Pētera Brūvera dzejā, savukārt baltu kopību – prūšu un lietuviešu tēmu Brūvera daiļradē akadēmiskam skatījumam gatavo Janīna Kursīte, Ulbrokas bibliotēkā iegūtās kolekcijas pētniecība uzticēta literatūrzinātniecei Ieva Kalniņai. Gintas Zalcmanes vadībā uzsākts Pētera Brūvera bibliogrāfijas sagatavošanas darbs, iekļaujot autora literāros darbus un veiktos tulkojumus, Pētera Brūvera literāro darbu atdzejojumus cittautu valodās, kā arī autora dzeju komponēto dziesmu bibliogrāfiju un citu darbu aprakstus.

Muzikālā noskaņa un dzejas priekšlasījums piestāv Zanes Jančevskas aktiermeistarībai, deklamējot autora radītos portretus, pašportretus un rudens portretus dzejā. Komponista Māra Lasmaņa muzikālā rokraksta motīvs ik reiz piestāv, kad runājam par Pēteru. Visi kopā ar ģimenes atbalstu pieskaramies Pētera personības dziļākai būtībai, saskatot personības nozīmību kopējā kultūrtelpā. Kā sākotnēji to uzsvēra un norādīja Ropažu novada domes priekšsēdētājas pirmais vietnieks Ainārs Vaičulens, Stopiņu pagastā aktīvi tiek organizētas bibliotekāru talkas un ikgadējās Dzejas dienas dzejnieka dzimtajās mājās “Kalēji”, laiks portreta klātesamībai un notikumu attīstībai Pētera Brūvera lasītavas telpās. 

Paldies par ceļa vārdiem un vēlējumu! Vizuālais materiāls skatāms foto galerijas apkopotajā resursā https://ropazi.lv/lv/sakums/galerijas/o/septitas-dzejas-dienas-pirma-tiksanas-peter-667 .

Aicinām ikvienu interesentu apmeklēt Pētera Brūvera lasītavu, lai skatītu bibliotekāru darbu un izmantotu iespēju uzzināt par novadpētniecības materiālu kopu un krājumu, kas raksturo vietējās vērtības, tradīcijas, sasniegumus, vietējo vēsturi un attīstību.

Paldies visiem tiem, kas pavasara - vasaras periodā apmeklēja pastaigu kājāmgājējiem/velobraucējiem, par dzejnieka, novadnieka Pētera Brūvera literāro darbību, neklātienē atgādinot un veidojot jaunu saturu par bibliotēku un Pētera Brūvera teksta un viedokļa brīvību. Pastaiga dabā “Sēdēju parkā uz sola” iepazīstināja ar Stopiņu novada (tagad pagasta) vietām, kuras savulaik skatījis dzejnieks un atdzejotājs Pēters Brūveris. 


Daiga Brigmane, 
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja
20. 09.2021