Piecas nedēļas ārkārtas situācijas režīmā

27/04/2020

Ulbrokas bibliotēkas darbība ārkārtas situācijā ir ne mazāk dinamiska un ir saistīta ar redzamiem/neredzamiem darba pienākumiem. Nenoliedzami atšķirīgi, ierastajam klātienes darbības procesam, tomēr, ievērojot klientu attālinātos pieprasījumus un vēlmes, spējam nodrošināt ierobežotu pakalpojumu pieejamību. Lasītāju pieprasījumi attālinātai grāmatu piekļuvei/lasīšanai tiek nodrošināti, izmantojot “3td e – grāmatu bibliotēku”, bet, izmantojot bibliotēkas durvju lodziņu, pēc saziņas ar bibliotekāru, ir saglabāta iespēja saņemt/nodot nepieciešamo literatūru, ievērojot visus karantīnas situācijai paredzamos nosacījumus. 

Nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu e-pakalpojumu izmantošanu, datoru izmantošanu, maksājumu veikšanu, kopēšanas un drukas pakalpojumus, bibliotēkā tiek organizēta pieņemšana individuālā kārtībā, ievērojot higiēnas prasības, apmeklētāji aizpilda un iesniedz apliecinājumu, ar parakstu, apliecinot, ka pēdējo 14 dienu periodā nav atgriezušies no Covid 19 vīrusa skartajām teritorijām, un nepastāv kontakta esamība ar saslimušajiem un to, ka fiziskajai personai, konkrētajā brīdī, nav novērojamas elpceļu infekcijas pazīmes (piemēram, paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, iesnas, elpas trūkums).

Šajā laikā atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 317 un noteiktajiem termiņiem Ulbrokas bibliotēka veikusi krājuma inventarizāciju. Inventarizācijas rezultātā tika precizēta un saskaņota datu atbilstība BIS Alise un grāmatvedības uzskaitei. Esam gatavi jaunu grāmatu iegādei un apstrādei.

Vairākās kastēs komplektējām bibliotēkai dāvinātas grāmatas, karantīnas režīmā esošo māju iedzīvotājiem, lai veicinātu sapratni par atbildīgu rīcību #paliecmājās.

Paveikts darbs ne tikai pie novadpētniecības datu apstrādes un sistematizēšanas, bet ir sagatavota dokumentu kopa par nozīmīgu novada vietējās nozīmes industriālo objektu - Dzelzceļa tiltu pār Mazo Juglu. Ar šo materiālu novada bibliotēkas piedalās vienotās virtuālās izstādes “Vieta manā novadā” Pierīgas novadu publisko bibliotēku vienotajā darbā, ko organizē Salaspils novada bibliotēka, turpinot Latvijas valsts simtgades vēsturisko novadpētniecības materiālu apzināšanu un popularizēšanu.

Starp atliktiem un pārliktiem plānotajiem pasākumiem valstī - Bibliotēku nedēļa (2020. gada 20.–24. aprīlis) netika atcelta. Tās laikā – 23. aprīlī – notika Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) kongress. Pirmo reizi LBB vēsturē tas tika organizēts tiešsaistes formā - video konferences platformas režīmā. 

Savukārt, novada bibliotēkām parūpējoties, Ulbrokas Meža kapos tika veikta novada dzejnieka Pētera Brūvera kapa vietas sakārtošana. Uzziedot atraitnīšu “ziedu sejiņām”, ir cerība, ka spējam gan sevi pasargāt, gan pilnveidot. 

“Kāpēc cilvēks nevarētu būt, tā dzīvā radība, kas smaida ejot, strādājot, dziedot, skumstot, mīlot …. Dzīvojot” (Leons Briedis). Ar autora viedumu un skatienu tai gaismā, ko trīs plaknes lauž, ejam dabā, mīlam un sapņojam - šodienas esības valodā un sevi sargājot.

 

Daiga Brigmane,
Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

2020. gada 24. aprīlis