Novadpētniecības materiālu kopa par Dzelzceļa tiltu pār Mazo Juglu

22/04/2020

Turpinot Pierīgas novadu virtuālo izstāžu ciklu, Salaspils novada bibliotēka kā Pierīgas reģiona galvenā bibliotēka šogad veido virtuālo izstādi “Vieta manā novadā”. Arī Stopiņu novada bibliotēkas piedalās šīs izstādes veidošanā, piedāvājot novadpētniecības materiālu kopu par nozīmīgu novada vietējās nozīmes industriālo objektu - Dzelzceļa tiltu pār Mazo Juglu.

Dzelzceļa tilts pār Mazo Juglu atrodas Stopiņu novadā netālu no Upeslejām. Tas ir nozīmīgs 20. gadsimta 30. gadu inženiertehnisko būvju paraugs. Tilts ietilpa dzelzceļa līnijā Rīga-Ērgļi. 1938. gadā izdotajā grāmatā “Latvijas dzelzceļi, 1918-1938” var izlasīt, ka minētajā dzelzceļa līnijas posmā tilts bija viena no lielākajām tapušajām būvēm. Masīvos betona balstus 1932. gadā uzcēla vietējais uzņēmējs, savukārt dzelzs konstrukcijas un brauktuvi būvēja Čehoslovakijas firma. Būvi pabeidza un tās pārbaudi ar vilciena slodzi veica 1933. gadā. Mūsdienās dzelzceļa līnija ir demontēta, bet tiltu aktīvi izmanto kājāmgājēji un velobraucēji.

Šis vietējās nozīmes industriālais piemineklis ir viens no nedaudziem Latvijas Republikā pirms 1940. gada būvētajiem metāla kopņu konstrukciju dzelzceļa tiltiem, kas ir saglabājies līdz mūsdienām. 2013. gadā Dzelzceļa tilts pār Mazās Juglas upi ir iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējās nozīmes industriālais piemineklis. 

Novadpētniecības materiālu kopa apkopo bibliotēkā pieejamos materiālus par tiltu: publikācijas un fotogrāfijas. Saite uz materiālu kopu pieejama Ulbrokas bibliotēkas elektroniskā kataloga sadaļā Novadpētniecība: https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx

Resursus apkopoja un informāciju sagatavoja Ivita Duļbinska, Ulbrokas bibliotēkas sistēmbibliotekāre
2020. gada 21. aprīlis