Literāra izstāde ''Dagnijas Zigmontes pavedieni'' 7.VII Dagnijai Zigmontei – 90

01/06/2021

Vesela paaudze izaugusi ar Dagnijas Zigmontes romāniem. Jā, rakstnieces ražīgākais periods bijis tieši padomju gados, bet tas nav ietekmējis faktu, ka viņas romāni, stāsti bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ir bijuši aktuāli un ar skatienu nākotnē, tāpēc lasāmi arī mūsdienu paaudzei. Romantisms, ideāli, laikmeta zīmējums, kas raksturīgi pagājušā gadsimta otrajai pusei svarīgi arī šodien. 

Jaunībā Dagnija Zigmonte savus darbus parakstījusi ar Dagnijas Cielavas vārdu.

Dagnija Zigmonte strādājusi žurnālos “Zvaigzne”, “Liesma” un “Padomju Latvijas Sieviete”. Īsu laiku arī LPSR Valsts akadēmiskajā Drāmas teātrī par Literārās daļas vadītāju.

Kinoskatītāji šo autori atpazīs arī pēc scenārijiem filmām “Lietus blūzs”, “Viktorija” un “Valsis mūža garumā”. Pēdējais skatāms tīmekļa vietnē Youtube. Pēc vairākiem darbiem iestudētas teātra izrādes, piemēram, “Jūras vārti” (1961) Latvijas Nacionālajā teātrī.

Jāatzīmē, ka rakstnieces grāmatas iznākušas arī angļu, lietuviešu, igauņu un krievu valodā, lai gan pati Zigmonte universitātē studējusi vācu valodu.

Zigmontes dienasgrāmata, jau pēc rakstnieces aiziešanas mūžībā, iznākusi grāmatā ar nosaukumu “Dagnija”. Tā klausāma arī “Latvijas Radio 1” Radioteātra izpildījumā. 

Aicinām ieskatīties literārās izstādes materiālos "Dagnijas Zigmontes pavedieni".