''Garās pupas'' dzejoļu konkurss bērniem un jauniešiem

09/04/2021

Ulbrokas bibliotēka aicina Stopiņu novada bērnus un jauniešus piedalīties “Garās pupas” dzejoļu konkursā.

Biedrība "Ascendum" un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP) izsludina dzejoļu konkursu, kurā ar saviem darbiem tiek aicināti piedalīties 5–15 gadu vecuma bērni un jaunieši no visas Latvijas.

Labākie darbi tiks publicēti dzejas gadagrāmatā bērniem "Garā pupa 2021", kas iznāks septembrī, Dzejas dienu laikā. 

Konkursa dalībnieku zināšanai - bērnu dzejas gadagrāmatas "Garā pupa" izdošanu pēc ilgāka pārtraukuma atjaunoja biedrība "Ascendum" un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome. Šī būs jau astotā atjaunotā "Garā pupa", un to ilustrēs mākslinieks Normunds Ozols."Konkursam nav īpašas tēmas. Vērojiet, domājiet un izsakiet vārdos paši sevi un pasauli, kas ir ap jums. Sūtiet dzejoļus, kas tapuši no brīva prāta un sev par prieku! Ielieciet tajos savas izjūtas, pārdomas par laiku, kurā dzīvojam, savas ilgas pēc skolas draugiem, ar kuriem pašlaik nevarat būt kopā, attiecības ar cilvēkiem, arī bažas un dusmas, cerības un jautrību! Spēlējieties ar valodu! Tomēr ir svarīgi, lai dzejoļi būtu uzrakstīti labā latviešu valodā, kā arī tiktu pareizi lietotas pieturzīmes, ja tās tiek izmantotas," raksta konkursa rīkotāji.

Bērnu darbus vērtēs gadagrāmatas "Garā pupa" sastādītāja dzejniece Inese Zandere, aicinot palīgā citas pazīstamas kultūras un mediju personības, kas piešķirs dzejoļiem īpašo simpātiju zīmi – "Izcila Pupa".

Dzejoļi jāiesūta elektroniski līdz 2021. gada 15. maijam uz Ulbrokas bibliotēkas e-pasta adresi daina.kalmane@stopini.lv ar norādi "Garās pupas konkursam". E-pastā obligāti jānorāda autora vārds, uzvārds, skola un klase, bibliotēka, kā arī kontaktinformācija: e-pasta adrese un telefona numurs.

Informāciju sagatavoja:
Daina Kalmane,
bibliotekāre un “Garās pupas konkursa” atbalstītāja Ulbrokas bibliotēkā