Bibliotekāru solo talka 2021 Pētera Brūvera dzimtajās mājās ''Kalējos''

28/04/2021

2014. gada pavasarī novada bibliotekāres  saskatīja iespēju līdzās darbam bibliotēkās iesaistīties novada kultūras un rakstniecības vides veidošanā un attīstīšanā. Tā pirms 8 gadiem tika aizsākta bibliotekāro talku tradīcija novadnieka Pētera Brūvera dzimtajās mājās “Kalēji”, Līčos, vienlaikus atzīmējot Bibliotēku nedēļu, kuras norise sakrīt ar Pētera Brūvera dzimšanas dienu 24. aprīlī. 

Īpašas koleģialitātes un satikšanās prieka cauraustās ikgadējās talkas parasti kuplā skaitā vienoja novadā dzīvojošās un strādājošās informācijas speciālistes, nereti palīgā nākot arī viesiem no citām bibliotēkām.  

2021. gada pavasara talka ar devīzi “Darīt neticamo!” noritēja nedaudz atšķirīgi no ierastā. Talcinieku pulkā šogad tikai abu novada publisko bibliotēku – Ulbrokas un Sauriešu – bibliotekāres. Āra aktivitātes tika organizētas, ievērojot distanci un citus drošības pasākumus Covid – 19 izplatības ierobežošanai. 

Priecājoties par pavasarīgu sauli, talcinieces sakopa dzejnieka piemiņas vietu Ulbrokas meža kapos. Tālāk Ivetas Brūveres, dzejnieka dzīvesbiedres laipni uzņemtas, abu bibliotēku bibliotekāres piedalījās pavasara darbos apvidus sakopšanā. Šopavasar, domājot ne tikai par esošā uzturēšanu, bet arī nepieciešamām pārmaiņām un atjaunotni, vecajā dārzā tika iestādītas divas ābelītes. 

Cerams, rudenī Stopiņu novada bibliotēkas un “Kalēju” mājas saimniece varēs aicināt ikvienu literatūras un mākslas mīļotāju uz Dzejas dienu āra pasākumu, lai katrs varētu būt līdzdalīgs dzejas tradīcijas turpināšanā un poētikas ikgadējā atjaunotnē Stopiņu novadā. 

Ieva Sproģe
Ulbrokas bibliotēkas projektu vadītāja un informācijas speciāliste