Ulbrokas sporta kompleksā darbu atsāk trenažieru zāle

10/04/2012

Trenažieru zāle atvērta apmeklētājiem:

Pirmdienās – 16.00–21.00;

Trešdienās – 16.00–21.00;

Piektdienās - 16.00-21.00.

Trenažieru zālē darbosies instruktors.

Maksa:

    - pieaugušajiem - Ls 1,50, abonements Ls 20,00 (3 mēnešiem)

    - skolēniem, uzrādot skolēnu apliecību - Ls 1,00, abonements Ls 12,00 (3 mēnešiem).
Trenažieru zāle skolēniem pieejama no14 gadu vecuma. Izņēmumi ar ārsta ieteikumu.

Treniņa laiks - 1.5 stundas.

Darbi tika veikti projekta "Ulbrokas sporta kompleksa trenažieru zāles aprīkojuma uzlabošana" Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstbas programmas pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros.

Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 8593,59 LVL, publiskais finansējums 90% un pašvaldības finansējums 10%.

Projekta realizācijas laiks no 2011.gada 10.maija līdz 2012.gada 31.jūlijam.

Fotogalerija.

A.Veipa, Ulbrokas sporta kompleksa direktore

 ELFLA_kk.png