Stopiņu novada domes sociālā dienesta paziņojums

22/11/2011

· politiski represētām personām - Ls 60,00 katrai personai;

Rumbulas iedzīvotājiem pēc mājsaimniecību saraksta:

· Getliņu izgāztuves zonā esošajām mājsaimniecībām – Ls 60,0 katrai mājsaimniecībai;

· pārējām Rumbulas teritorijā esošajām mājsaimniecībām- Ls 40,00 katrai mājsaimniecībai.

Pabalstus var saņemt Stopiņu novada kasē -

pirmdienās no plkst.11:00 līdz 19:00,

otrdienās un trešdienās no 9:00 līdz 17:00,

ceturtdienās no 9:00 līdz 18:00,

piektdienās no 9:00 līdz 16:00,

pārtraukums no 13:00 līdz 14:00.

Stopiņu novada domes sociālā dienesta vadītāj I.Lāčgalve

Tālrunis uzziņām: 67910792; 26644134