Bāriņtiesa aicina uz konsultācijām par ģimenes tiesību jautājumiem

03/12/2013

Stopiņu novada bāriņtiesa 2013.gada 9.decembrī no plkst.14:00 līdz plkst.17:00, bāriņtiesas telpās, aicina interesentus uz konsultāciju par ģimenes tiesību jautājumiem - laulības šķiršanu, uzturlīdzekļu piedziņu un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtības noteikšanu, kā arī par aizgādnības nodibināšanu. 

Valda Frīdenšteina, Stopiņu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja