20.novembrī Ulbrokas kultūras namā noritēs Stopiņu novada aizbildņu, audžuģimeņu un aizgādņu tikšanās

20/11/2012

Darba kārtība:

Nevalstisko organizāciju loma sociālo pakalpojumu nodrošināšanā bērniem  - Kristīne Veispale  - Alternatīvās bērnu aprūpes alianses pārstāve, biedrības „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” bērnu interešu aizstāvības speciāliste

Aizbildnība un aizbildņu loma bērnu ārpusģimenes aprūpē - Evita Zālīte - aizbildne un Latvijas Nacionālās operas soliste, Anita Grūbe - aktrise

Par Biedrības „Zvannieku mājas” darbībuikdienā, videosižets - Juris Cālītis un Sandra Dzenīte – Cālīte

Labās prakses piemēri no Ziemeļvalstu pieredzes - Ilze Golvere -  Latvijas Audžuģimeņu biedrības vadītāja

Tērvetes SAC pieredze veicinot bērna aprūpi ģimeniskā vidē, videosižets - Signe Vintere Sociālās aprūpes centra "Tērvete" direktore

Valda Frīdenšteina, Stopiņu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja