Stopiņu novada iedzīvotāji aicināti noslēgt līgumus ar ''Clean R''

06/08/2020

Sākot no šī gada 1. oktobra, nākamo piecu gadu laikā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Stopiņu novadā iepirkuma rezultātā nodrošinās vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R". No 5. augusta  iedzīvotāji ir aicināti slēgt jaunos atkritumu apsaimniekošanas līgumus, jo šobrīd noslēgtie līgumi spēku zaudēs šī gada 1. oktobrī. 
“Clean R” tiesības nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu Stopiņu novadā ieguva, uzvarot pašvaldības rīkotajā atklātajā konkursā (Iepirkuma identifikācijas Nr.SND 2020/6). Maksa par sadzī-ves atkritumu apsaimniekošanu Stopiņu novadā būs 18,00 EUR/m3 (t.sk.PVN 21%). 

Lai nodrošinātu atkritumu apsaimniekošanas nepārtrauktību , Stopiņu novada iedzīvotāji un uzņēmēji tiek aicināti savlaicīgi noslēgt līgumu ar “Clean R”. Jauno līgumu slēgšana sākas no 5. augusta un tā turpināsies līdz 1. oktobrim. Bez jauna līguma ar “Clean R”, pakalpojums netiks nodrošināts. Līdz 1. oktobrim atkritumu apsaimniekošana novadā tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā.

Jaunais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs ir 18,00 EUR/m3 (t.sk.PVN 21%). 

Konteinera tilpums m³

Cena par vienu konteinera izvešanu EUR (t.sk. PVN) no 01.10.2020.

0.12

2,16

0.24

4,32

0.66

11,8

1.1

19,80

 

Līgumu aicinām slēgt – 

 • elektroniski – mājaslapā www.cleanr.lv, sadaļā e-pakalpojumi, kur jauna līguma slēgšana neaizņems vairāk kā 5 minūtes;
 • attālināti – piesakot līguma sagatavošanu pa tālruni 67111001, zvanot darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00 – mēs sagatavosim un izsūtīsim Jums līgumu parakstīšanai;
 • attālināti – piesakot līguma sagatavošanu elektroniski, rakstot uz kc@cleanr.lv – mēs sagatavosim un izsūtīsim Jums līgumu parakstīšanai. 
 • klātienē “Clean R” klientu apkalpošanas centrā – 
  • Vietalvas ielā 5, Rīga (darba dienās no 8:00-17:00);
  • Mellužu ielā 17, Rīga (otrdienās no plkst. 10:30-19:00, pārtraukums 14:00-14:30 un ceturtdienās 8:30-17:00, pārtraukums 12:00-12:30);
 • klātienē Stopiņu novadā: 
  • katru otro pirmdienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 pašvaldības aģentūras “Saimnieks” telpās, Institūta ielā 30, Ulbrokā.
  • katru otro trešdienu no plkst. 10.00 līdz 16.30 Stopiņu novada Kultūras centrā, Institūta ielā 3, Ulbrokā.

Tuvākie pieņemšanas laiki: 

Adrese

Diena

Datums

Laiks

Pašvaldības aģentūra “Saimnieks telpas Institūta iela 30,Ulbroka

Pirmdiena

10.08.2020

09:00-12:00

Stopiņu novada Kultūras centrs

Institūta iela 3, Ulbroka

Trešdiena

19.08.2020

10:00-16:30

Pašvaldības aģentūra “Saimnieks telpas Institūta iela 30,Ulbroka

Pirmdiena

24.08.2020

13:00-16:00

Stopiņu novada Kultūras centrs

Institūta iela 3, Ulbroka

Trešdiena

02.09.2020

10:00-16:30

Pašvaldības aģentūra “Saimnieks telpas Institūta iela 30,Ulbroka

Pirmdiena

07.09.2020

09:00-12:00

Stopiņu novada Kultūras centrs

Institūta iela 3, Ulbroka

Trešdiena

16.09.2020

10:00-16:30

Pašvaldības aģentūra “Saimnieks telpas Institūta iela 30,Ulbroka

Pirmdiena

21.09.2020

13:00-16:00

Stopiņu novada Kultūras centrs

Institūta iela 3, Ulbroka

Trešdiena

30.09.2020

10:00-16:30

Pašvaldības aģentūra “Saimnieks telpas Institūta iela 30,Ulbroka

Pirmdiena

05.10.2020

09:00-12:00

Stopiņu novada Kultūras centrs

Institūta iela 3, Ulbroka

Trešdiena

14.10.2020

10:00-16:30

Pašvaldības aģentūra “Saimnieks telpas Institūta iela 30,Ulbroka

Pirmdiena

19.10.2020

13:00-16:00

Stopiņu novada Kultūras centrs

Institūta iela 3, Ulbroka

Trešdiena

28.10.2020

10:00-16:30

Atbilstoši grafikam apkalposim publiski pieejamos dalīti vākto atkritumu punktus, kur bez maksas iespējams nodot papīru, kartonu, plastmasu un stiklu. Tāpat ikvienam Stopiņu novada iedzīvotā-jam, tostarp juridiskajai personai, ir iespēja noslēgt bezmaksas līgumu par dalīti vākto atkritumu konteineru izvešanu.  

Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” ir nozares līderis Latvijā, kas dibināts pirms 75 gadiem. “Clean R” nodarbina vairāk nekā 1 300 strādājošo un sniedz plašāko vides pakalpojumu klāstu vairāk nekā 50 000 klientu visā Latvijā. Klientiem tiek piedāvāti 40 pakalpojumi atkritumu apsaimniekošanas, īpašumu uzturēšanas, telpu un ēkām piegulošo teritoriju uzkopšanas un labiekārtošanas jomā, kā arī ceļu un koplietošanas teritoriju tīrīšana.

 

Informāciju sagatavoja:
SIA "Clean R"