Par parakstu vākšanas nodrošināšanu Saeimas atsaukšanas ierosinājuma iniciatīvai

25/11/2019

2019. gada 14. novembrī Centrālā vēlēšanu komisija ir reģistrējusi biedrību “Varu Latvijas Tautai” un Centra partiju kā iniciatīvas grupas parakstu vākšanai, lai ierosinātu tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. Ierosinājumam piešķirts iniciatīvas numurs 20191114-077.

Parakstu vākšana ilgs 12 mēnešus – no 2019. gada 15. novembra līdz 2020. gada 14. novembrim.

Parakstu vākšanas kārtība noteikta likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijā “Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai” (pieejama www.cvk.lv sadaļā “Tiesību akti/Instrukcijas”). 

Apliecināt parakstus Stopiņu novada pašvaldībā iespējams:

  1. Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā (Institūta ielā 14 Ulbrokā) 
  2. Stopiņu novada bāriņtiesā (Institūta ielā 30, Ulbrokā). 

Darba laiks: pirmdienās no plkst.11:00-13:00/14:00-19:00; ceturtdienās no plkst.9:00-13:00/14:00-18:00.

Saskaņā ar likumu “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”, iedzīvotājiem, kuri parakstās un apliecina parakstus Dzimtsarakstu nodaļā vai pie Bāriņtiesas apliecinājumu izpildītāja, savs paraksta apliecinājuma eksemplārs jānogādā Iniciatīvas grupai, adrese - Centra partija: Jūrmalas gatve 93 k-2 – 68, Rīga, LV-1029.

Informējam, ka atbilstoši Stopiņu novada domes lēmumam (2015. gada 25. marta protokols Nr. 46) maksa par paraksta īstuma apliecināšanu, Satversmes grozījumu projektu vai ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas vietā un bāriņtiesā, par vienu parakstu EUR 1.40 +PVN atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam. 

Parakstīties par ierosinājumu vēlētāji var arī elektroniski portālā www.latvija.lv vai pie zvērinātiem notāriem, plašāka informācija par paraksta iespējām pieejama šeit: https://www.cvk.lv/lv/iniciativas/veletaju-iniciativas/registretas-iniciativas/saeimas-atsauksanas-ierosinasana-15-11-2019

 

Informāciju sagatavoja:
I.Skrastiņa
Stopiņu novada dome