14.jūnijā notika represēto piemiņas pasākums Ulbrokas Meža kapos

15/06/2020

14.jūnijā pieminam komunistiskā genocīda upurus, kuri pirms daudziem gadiem šajā diena tika izsūtīti uz Sibīriju. 

Ulbrokas Meža kapos piemiņas brīdī pulcējās kupls skaits Stopiņu novada Politiski represēto biedrības biedru, kas ir izturējuši smago pārbaudījumu ceļu un atgriezušies savā tēvzemē. Godasardzē pie Māmuļas pieminekļa stāvēja Zemessardzes 19.bataljona veterāni, un veterānu biedrības vadītājs Uldis Rumba uzrunājot klātesošos uzteica viņu spēku un izturību, kas stiprināja viņu gribu atgriezties Latvijā.

Ar dzejas rindām, kurās skaudri izteikta rūgtā izsūtījuma patiesība, piemiņas pasākumu atklāja Ulbrokas kultūras nama vadītāja Inta Kalniņa. 

Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne, uzrunājot klātesošos, uzsvēra izsūtījuma laika pieredzes nozīmi mūsdienu situācijā, no kuras mēs daudz varam mācīties patriotisma un piederības sajūtas savai zemei stiprināšanā.

Piemiņas pasākumā piedalījās Stopiņu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Ainārs Vaičulens, muzikālo pavadījumu nodrošināja Stopiņu novada Kultūras centra vadītāja Vita Pinne un Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas vijoļspēles skolotāja Laura Treide- Plaude.


 
Paldies visiem par līdzāsbūšanu šajā atmiņu mirklī.
Fotogalerija skatāma: https://stopini.lv/lv/galerijas/represeto-pieminas-pasakums-14junija-ulbrokas-meza-kapos-580

Stopiņu novada dome