• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Projekti
  • /
  • Upesleju IRC pedagogi tiekas Anglijā, Erasmus+ projekta ''Zinātnieki darbībā'' ietvaros

Upesleju IRC pedagogi tiekas Anglijā, Erasmus+ projekta ''Zinātnieki darbībā'' ietvaros

03/04/2019

No šī gada 25. marta līdz 29. martam Anglijā, Oxclose Nursery, Oxclose Nursery Ox Close Crescent, Spennymoor, pilsētā Darema, notika 5. starptautiskā tikšanās-mācību aktivitāte Erasmus+ projekta “Zinātnieki darbībā” (projekta Nr. 2017-1UK01-KA219-036696_2) ietvaros. Projekta  2. pamatdarbība (Key Action 2) ir “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa. Projekta mērķis - mācību procesu balstot spēļu aktivitātēs, attīstīt bērniem nepieciešamās pamatiemaņas un zināšanas matemātikā, angļu valodā un tehnoloģijās. Darba metodoloģija ir balstīta uz praktisku eksperimentu, aktivitāšu, mācību metožu, situāciju radīšanu un izmantošanu bērniem, kuri mācās teorētiskās zināšanas pēc pirmsskolas mācību programmas. Mērķis ir apvienot teorētiskās un praktiskās zināšanas, nodrošinot holistisku pieeju. 


 
Uz šo tikšanos devās Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra komanda - projekta koordinatore Latvijā logopēde Svetlana Stepane, psiholoģe Zane Gulbe un pedagoģes - Jeļena Verhuškina, Līga Zīraka, Oļona Sergejeva un Irēna Tihonova, lai ar Anglijas, Portugāles, Turcijas un Itālijas pedagogiem dalītos pieredzē un gūtu jaunas idejas profesionālās darbības kvalitātes paaugstināšanai, šoreiz īpaši akcentējot tehnoloģiju izmantošanu darbā ar bērniem, ietverot arī konstruēšanu, arhitektūru, ēdiena pagatavošanas tehnoloģijas un dažādu mākslas tehniku,  materiālu apvienošanu. Katras dalībvalsts pedagogi pirms tikšanās bija kvalitatīvi un intensīvi strādājuši, lai izmantotās metodes, idejas un tehnoloģijas, kuras izmanto darbā ar bērniem, atspoguļotu video materiālos, fotogrāfijās un prezentācijās. Katras dalībvalsts pedagogi bija izveidojuši arī tehnoloģiju žurnālu, kurā apkopotas idejas un iekļauti metožu apraksti, kā arī ietverta sadaļa ar saitēm uz tīmekļa vietnēm, kuru saturs ir noderīgs darbā un interesējošs bērniem. Visi sagatavotie materiāli tika veidoti tā, lai tie būtu izmantojami profesionālajā darbībā arī citiem pedagogiem. Dalībvalstu pārstāvji tika iepazīstināti ar izglītības sistēmu un darbu Anglijas pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādē. Ar lielu prieku un aizrautību bērni iesaistījās kopīgās nodarbībās un veica uzdevumus ar projekta komandu. Protams, neizpalika arī vietējās kultūras, vēstures un arhitektūras iepazīšana. Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra pedagogi ir ļoti iedvesmoti, uzlādēti ar jaunām zināšanām, atklāsmēm un metodēm, kuras pielietot darbā ar bērniem, veicinot radošuma un zināšanu apvienošanu, sekmējot bērnu izglītības procesu. Šīs tikšanās laikā visu dalībvalstu koordinatoru komanda rūpīgi analizēja projekta norises procesu un divu gadu laikā paveikto, jo projekts ir tā noslēdzošajā posmā, kad šī gada jūnijā Turcijā notiks pēdējā starptautiskā tikšanās nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanai un projekta darba procesa noslēgšanai.

UIRC PII psiholoģe Zane Gulbe