• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Projekti
  • /
  • Turpinās projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ulbrokā” realizācija

Turpinās projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ulbrokā” realizācija

24/04/2012

Saskaņā ar 2011. gada 01. jūlija Grozījumiem pie noslēgtās Vienošanās - atbalsta summa 100% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot LVL 2 985 825,44. Kohēzijas fonda līdzfinansējums 85% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot LVL 2 537 951,62, valsts budžeta līdzfinansējums 15% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot LVL 447 873,82. Finansējums neattiecināmajām izmaksām (finansējuma saņēmēja finansējums) - nepārsniedzot LVL 1 544 894,36 tai skaitā finansējums pievienotās vērtības nodoklim – LVL 808 866,46 un finansējums citām neattiecināmajām izmaksām LVL 736 027,90, kas tiek finansēts no Finansējuma saņēmēja pamatkapitālā ieguldītā Pašvaldības finansējuma.

Projekta realizācijas laikā no 2009.-2011.gadam ir radies līdzekļu ietaupījums attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 1 427 856,87 LVL, kā rezultātā tika paplašināta sākotnēji noteiktā Projekta teritorija saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”. Pie Ulbrokas apdzīvotās vietas tika pievienotas arī blakus esošās apdzīvotās vietas „Vālodzes” un „Dzidriņas”, kur P/A „Saimnieks” sniedz centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus, bet šo apdzīvoto vietu iedzīvotājiem nav pieejami centralizētās kanalizācijas pakalpojumi.

2012.gada aprīlī ir uzsākti kanalizācijas un ūdensvada izbūves darbi Vālodžu un Dzidriņu ciemos. Pēc darbu pabeigšanas 2012.gada novembrī iedzīvotāji varēs pieslēgties centralizētajām sistēmām, iesniedzot pieteikumu pakalpojumu sniedzējam PA „Saimnieks”, lai saņemtu tehniskos noteikumus projekta izstrādei. Pieteikumā jānorāda dati par paredzamo ūdens patēriņu un novadāmo notek­ūdeņu daudzumu, kā arī jāpievieno zemes gabala topogrāfiskais plāns mērogā 1:500 ar iezīmētām pazemes komunikācijām. Mājas, kuras jau ir pieslēgtas esošajiem ūdensvadiem, tiks pārslēgtas pie jaunā ūdensvada bez atsevišķa projekta sagatavošanas. Centralizēto sistēmu izbūves laikā esošais ūdensvads darbosies ierastā režīmā un ūdenspadeve netiks traucēta.

Vālodžu ciematā centralizētā kanalizācija tiks izbūvēta - Bērzu ielā, Institūta ielā, Ošu ielā, Strautu ielā, Lakstīgalu ielā, Kalnozolu ielā, Priežu ielā, Piķurgas ielā.

Dzidriņu ciematā - centralizētā kanalizācija tiks izbūvēta: Cepļa ielā, Dienvidu ielā, Riekstkalna ielā, savukārt centralizētais ūdensvads: Cepļa ielā; Dienvidu ielā un Riekstkalna ielā.

Ulbrokā ūdensvads un kanalizācija tiks izbūvēta: Radiostacijas ielā, Austrumu ielā, parka ielā un Acones ielā.

Realizējot projektu līdz 2012.gada beigām, palielināsies pieslēgumu skaits pie ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām; kvalitatīvā ūdens padeve tiks nodrošināta 100% Projekta teritorijas iedzīvotājiem, kam būs nodrošināti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi; notekūdeņi projekta teritorijā 100% tiks attīrīti Ulbrokas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās; palielināsies ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārklājums projekta teritorijā; samazināsies neattīrīto notekūdeņu infiltrācija gruntī (samazinoties septiķu skaitam); samazināsies ūdens zudumi ūdensapgādes tīklos.  

Papildus informācija:

Projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ulbrokā” līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir PA „Saimnieks”. Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Centralizētās kanalizācijas un ūdensvada plānotās izbūves shēmas:

     Dzidriņu ciemā 

     Vālodžu ciemā 

 

    KF.png  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! ES.png